wadmin | 2009. jún. 17.

4. Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás

4.1. táblázat
Az egyes korcsoportokban az adott munkaerő-piaci státusban lévő fiatalok százalékos megoszlása néhány OECD-országban, 2000

Ország Korcsoport Tanuló Az oktatási rendszerből kilépett
Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív
 
Csehország 15–19 87,0 6,2 4,1 2,8

20–24 23,1 58,9 9,3 8,7

25–29 3,0 72,1 7,2 17,7
 
Dánia 15–19 86,8 9,4 1,2 2,5

20–24 55,3 38,1 2,9 3,6

25–29 32,4 60,0 1,9 5,7
 
Franciaország 15–19 94,9 1,7 1,8 1,6

20–24 53,6 33,1 8,5 4,9

25–29 11,4 70,3 9,1 9,2
 
Németország 15–19 88,5 6,4 1,4 3,7

20–24 35,0 48,7 5,6 10,8

25–29 13,5 68,5 5,8 12,2
 
Magyarország 15–19 85,1 6,5 2,1 6,3

20–24 34,8 45,0 5,5 14,7

25–29 9,1 63,4 5,3 22,1
 
Olaszország 15–19 78,2 9,6 4,9 7,3

20–24 38,6 35,8 11,8 13,8

25–29 18,4 56,4 9,9 15,3
 
Hollandia 15–19 80,4 15,8 1,2 2,6

20–24 36,6 55,2 2,1 6,0

25–29 5,5 82,6 2,5 9,4
 
Lengyelország 15–19 91,8 2,4 3,4 2,4

20–24 45,2 27,7 18,9 8,2

25–29 11,4 59,9 15,7 13,0
 
Svédország 15–19 85,8 9,1 1,9 3,3

20–24 41,6 48,2 5,1 5,1

25–29 22,9 70,2 3,2 3,8
 
Egyesült Királyság 15–19 70,0 19,7 5,6 4,7

20–24 33,5 51,7 5,0 9,7

25–29 13,3 70,6 3,6 12,5
 
OECD-országok átlaga 15–19 79,9 11,5 2,9 5,6

20–24 37,2 46,5 6,9 9,4

25–29 13,3 68,5 5,7 12,5

Forrás: Education at a Glance, 2002

4.2. táblázat
A tanulók aránya korévenként a korcsoport létszámához viszonyítva az összes (felnőttképzés is) és csak a nappali tagozaton, 1998/99 és 2001/02 (%)

Korév 1998/99 2001/02 1998/99 2001/02

Nappali Összes
 
12 99,4 100,0 99,4 100,0
13 97,9 100,0 97,9 100,0
14 99,0 97,7 99,0 97,7
15 95,8 96,0 95,9 96,3
16 92,0 90,4 92,5 91,4
17 72,9 83,4 75,4 85,5
18 57,2 66,4 62,9 72,1
19 41,0 49,3 49,0 58,3
20 31,0 36,4 39,9 46,1
21 n. a. 27,2 n. a. 37,0
22 n. a. 20,2 n. a. 30,8
23 n. a. 12,8 n. a. 23,9
24 n. a. 7,6 n. a. 19,0
25 n. a. 4,5 n. a. 16,4

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 és Sugár András számításai

4.3. táblázat
Óvodások, tanulók és hallgatók száma korévenként az összes képzési szinten a nappali és a felnőttoktatásban, 2001/02

Korév/
képzés
Közoktatás
Iskoláskor
előtti
Alapfokú Középfokú
Általános iskola Speciális
szakiskola
Szakiskola Szakközép-
iskola
Gimná-
zium
Óvoda E1.-E.2 1–4.
évf.
5-8. évf.
(gimn. is)
9–10. évf.
(ISCED 0) (ISCED 1) (ISCED 2) (ISCED 3C) (ISCED 3A/3B)
 
3 68 6024 88 4335 100 0126 80 490 125 29 325

7 4 669 350 107609
2
8 79 222 114 954 40
9
127 119 185 771
10
61 87 777 37 315
11
52 12 360 110 869
12
38 3 303 116 848 7213
27 1 082 124 387 158 2 283 245 365
14
30 510 81 670 182 201 8 514 21 235 18 749
15
22 313 16 383 213 1 032 23 602 44 767 39 763
16
10 97 4 988 209 1 645 28 553 44 903 39 605
17
2 25 1 339 121 1 616 28 129 40 991 37 325
18

10 492 53 1 007 18 940 27 918 20 488
19

16 277 41 573 8 692 12 992 5 667
20

3 105
284 4 285 6 177 3 215
21

8 64
144 1 943 3 494 2 550
22

2 46
53 932 2 577 2 532
23

11 54
31 507 2 306 2 544
24

9 35
25 298 2 401 2 632
25

14 43
18 500 3 144 2 748
26

14 30

162 2 231 2 533
27

5 35

161 1 873 2 094
28

16 26

126 1 433 1 680
29

11 34

51 1 225 1 531
30–34

33 73

250 3 918 5 268
35–39

50 37

181 1 832 2 668
40 év felett

57 44

258 1 126 1 633
Összesen 342 285 1066 476799 496007 1 049 6 631 126 367 226 788 195 590

(a 4.3. táblázat folytatása)

Korév/
képzés
Közoktatás Felsőoktatás Összesen
Középfok utáni Felsőfokú Doktori
Nem felsőfokú Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés Főiskolai
szintű
alap- és
kiegészítő alapképzés
Egyetemi
szintű
alap- és
kiegészítő alapképzés
Szakirányú tovább-
képzés
PhD DLA
közép-
iskolában
felső-
oktatási
intéz-
ményben
(ISCED 4) (ISCED 5B) (ISCED 5A) (ISCED 6)
 
3


68 602
4


88 433
5


100 012
6


109 940
7


112 630
8


115 295
9


120 083
10


125 153
11


123 281
12


120 261
13


126 549
14


131 091
15


126 095
16
14
120 024
17 75 28
130 86

109 867
18 10 484 1 119 475 7 573 6 164

94 723
19 16 641 2 173 1 243 17 930 14 203

80 448
20 11 586 1 489 1 111 23 543 15 454 4
67 256
21 6 308 692 618 25 084 15 556 82
56 543
22 3 351 310 293 22 194 16 123 592 13 49 018
23 1 941 155 180 16 664 13 515 1 096 355 39 359
24 1 174 58 122 12 953 10 152 1 644 848 32 351
25 2 150 51 96 10 436 6 762 1 900 1 116 28 978
26 732 22 57 8 946 4 685 1 934 1 010 22 356
27 584 18 60 7 219 3 239 1 606 713 17 607
28 435 22 32 5 747 2 076 1 406 469 13 468
29 420 15 28 5 192 1 623 1 513 350 11 993
30–34 1 537 51 76 16 333 3 966 4 373 949 36 827
35–39 970 34 33 7 845 1 787 3 427 448 19 312
40 év felett 1 164 55 51 7 502 2 556 4 981 759 20 186
Összesen 59 552 6 306 4 475 195 291 117 947 24 558 7 030 2 287 741

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 és Sugár András számításai

4.4. táblázat
Óvodások, tanulók és hallgatók száma korévenként az összes képzési szinten, csak nappali tagozaton, 2001/02

Korév/
képzés
Közoktatás
Iskoláskor
előtti
Alapfokú Középfokú
Általános iskola Speciális
szakiskola
Szak-
iskola
Szakközép-
iskola
Gimná-
zium
Óvoda E1.-E.2 1–4.
évf.
5-8. évf.
(gimn. is)
9–10. évf.
(ISCED 0) (ISCED 1) (ISCED 2) (ISCED 3C) (ISCED 3A/3B)
 
3 68 6024 88 4335 100 0126 80 490 125 29 325

7 4 669 350 107609
2
8 79 222 114 954 40
9
127 119 185 771
10
61 87 777 37 315
11
52 12 360 110 869
12
38 3 303 116 848 7213
27 1 082 124 387 158 2 283 245 365
14
30 510 81 670 182 201 8 514 21 235 18 749
15
22 306 16 229 213 1 032 23 554 44 760 39 550
16
10 87 4 358 209 1 645 28 490 44 771 39 065
17
2 15 799 121 1 579 28 062 40 416 35 907
18

4 149 53 1 007 18 849 25 030 17 811
19

1 58 41 573 8 582 8 631 2 421
20
284 4 192 2 706 309
21
144 1 872 899 109
22
53 841 356 60
23
31 419 80 24
24
25 135 42 6
25
18 158 62 7
26
27
28
29
30–34
35–39
40 év felett
Összesen 342 285 1 066 476518 493495 1 049 6 594 123 951 189 233 154 383

(a 4.4. táblázat folytatása)

Korév/
képzés
Közoktatás Felsőoktatás Összesen
Középfok utáni Felsőfokú Doktori
Nem felsőfokú Akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzés
Főiskolai
szintű
alap- és
kiegészítő alapképzés
Egyetemi
szintű
alap- és
kiegészítő alapképzés
Szakirányú tovább-
képzés
PhD, DLA
közép-
iskolában
felső-
oktatási
intéz-
ményben
(ISCED 4) (ISCED 5B) (ISCED 5A) (ISCED 6)
 
3


68 602
4


88 433
5


100 012
6


109 940
7


112 630
8


115 295
9


120 083
10


125 153
11


123 281
12


120 261
13


126 549
14


131 091
15


125 666
16
14
118 649
17 75 28
97 86

107 187
18 9 950 1 106 471 6 733 6 050

87 213
19 15 216 2 123 1 226 15 410 13 818

68 100
20 9 965 1 448 1 056 18 376 14 846

53 182
21 4 905 661 545 17 695 14 681 18
41 529
22 2 145 292 230 13 569 14 622 22 12 32 202
23 835 133 117 7 600 11 489 28 298 21 054
24 232 35 61 3 862 7 897 29 705 13 029
25 199 27 34 2 015 4 557 12 905 7 994
26

16 1 032 2 769 7 766 4 590
27

20 572 1 652 12 530 2 786
28

6 388 879 9 340 1 622
29

6 213 655 8 234 1 116
30–34

13 569 1 066 32 515 2 195
35–39

2 228 236 52 217 735
40 év felett

7 272 137 51 291 758
Összesen 43 522 5 867 3 810 88 631 95 440 280 4 813 2 030 937

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 és Sugár András számításai

4.5. táblázat
Népességprognózis néhány fiatal korosztályt tekintve, 1995–2020

Év 5–9 10–14 15–19 20–24
 
1995 622 789 662 634 862 775 761 455
1996 621 327 646 343 818 107 806 819
1997 623 298 633 832 779 246 842 162
1998 621 338 628 884 738 846 865 665
1999 616 445 628 742 701 171 875 918
2000 610 990 630 017 668 804 848 456
2001 599 475 628 687 652 598 802 063
2002 578 051 630 021 639 609 771 891
2003 556 654 627 348 633 979 738 183
2004 536 256 621 714 633 076 705 118
2005 514 544 615 098 633 503 675 331
2006 499 263 601 992 631 238 659 667
2007 491 217 580 397 632 377 646 224
2008 489 051 558 878 629 571 640 301
2009 490 668 538 405 623 866 639 243
2010 496 531 516 667 617 228 639 625
2011 500 572 501 404 604 155 637 403
2012 504 847 493 373 582 597 638 582
2013 508 260 491 218 561 111 635 819
2014 510 931 492 843 540 672 630 154
2015 512 069 498 712 518 966 623 557
2016 512 231 502 761 503 732 610 532
2017 511 937 507 103 495 803 589 303
2018 511 819 510 648 493 817 568 378
2019 511 714 513 512 495 684 548 695
2020 511 759 514 908 501 854 527 895

Forrás: Hablicsek László számításai, 2001. november

4.6. táblázat
Az érettségizettek és felvételizők összefoglaló adatai, 1990–2002 (ezer fő)

Megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002**
 
Gimnázium nappali tagozatán 24,1 24,6 26,7 31,1 31,0 31,2 32,1 32,7 33,7 32,0 32,2 32,5 33,5
Gimnáziumban összesen 27,2 27,5 29,3 34,2 34,4 34,6 41,4 36,4 37,7 36,3 37,1 38,0 40,0
Szakközépiskola nappali tagozatán 28,9 29,6 33,0 37,6 37,6 39,1 41,3 42,9 43,9 41,9 40,0 37,9 36,0
Szakközépiskolában összesen 40,6 41,0 42,2 46,3 45,8 49,9 51,5 53,8 53,3 50,4 52,1 50,9 50,0
Nappali tagozaton összesen 53,0 54,2 59,6 68,6 68,6 70,3 73,4 75,6 77,7 74,0 72,2 70,4 69,5
Érettségizett a 18 éves népesség %-ában 36,9 35,9 32,8 36,2 37,9 40,4 44,5 48,7 52,7 53,6 52,4 54,5 n. a.
Felsőfokú intézménybe jelentkezett (nappali) 46,8 48,9 59,1 71,5 79,4 86,5 79,4 81,9 81,1 85,5 82,9 84,4 89,0
Felvettek a jelentkezettek %-ában 36,0 41,6 40,6 39,2 37,5 40,5 50,0 50,0 53,8 52,1 54,9 59,1 59,1
Felvettek a nappali tagozaton az érettségizettek %-ában 31,7 37,5 40,3 40,8 43,4 50,0 52,3 54,1 56,2 60,2 63,0 70,8 75,5
Nappali tagozatos hallgatók a 18–22 éves népesség %-ában 8,5 n. a. n. a. n. a. n. a. 11,9 12,9 14,1 15,3 17,5 19,0 24,7 n. a.

Forrás: Magyar statisztikai évkönyv. 1990–2001, KSH; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási Évkönyv 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adat.

4.7. táblázat
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba járók száma és aránya (csak nappali tagozaton) a gimnáziumban továbbtanulókon belül, 1993/94–1999/00, valamint 2001/02 és 2002/03 (%)

Tanév Gimnáziumban továbbtanulók száma Hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban tanuló A szerkezetváltó gimnáziumokban tanuló nyolcadikosok aránya az összes gimnáziumban továbbtanulókhoz viszonyítva (%)
nyolcadikosok hetedikesek hatodikosok
 
1993/94 34 897 2 550 4 780 1 966 7
1994/95 35 183 5 190 7 048 3 004 15
1995/96 33 159 7 356 8 775 3 461 22
1996/97 32 793 8 727 9 616 3 750 27
1997/98 33 814 9 599 10 158 4 094 28
1998/99 34 867 10 334 11 293 4 033 30
1999/00 36 119 11 374 10 884 4 038 31
2000/01 n. a. n. a. n. a. n. a.
2001/02 38 325 10 135 9 961 3 871 26
2002/03 n. a. 9 925 9 964 4 005

Forrás: OM oktatási statisztikái; Sugár András számításai; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai; Oktatási adatok 2002/2003, KSH

4.8. táblázat
A 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5–8. évfolyamos osztályai és tanulólétszámai, 1991/92–2002/03

Megnevezés Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma
5. 6. 7. 8. Összesen 5. 6. 7. 8. Összesen
 
1991/92 6 osztályos 21 . . . . . . . .

8 osztályos 45 . . . . . . . . . .

Összesen 1621 538 1186 416 3761 55 18 39 13 125
 
1992/93 6 osztályos 54 2254 1089 3343 74 29 103

8 osztályos 47 1746 1341 533 113 3733 60 48 18 4 130

Összesen 1746 1341 2787 1202 7076 60 48 92 33 233
 
1993/94 6 osztályos 86 3317 1978 5295 113 66 179

8 osztályos 68 2669 1966 1463 572 6670 91 69 49 20 229

Összesen 2669 1966 4780 2550 11965 91 69 162 86 408
 
1994/95 6 osztályos 126 4800 3606 8406 168 124 292

8 osztályos 88 3363 3004 2248 1584 10199 120 103 79 54 356

Összesen 3363 3004 7048 5190 18605 120 103 267 178 648
 
1995/96 6 osztályos 150 5717 5138 10855 196 179 375

8 osztályos 97 3727 3461 3058 2218 12464 128 123 105 78 434

Összesen 3727 3461 8775 7356 23319 128 123 301 257 809
 
1996/97 6 osztályos 168 6110 5697 11807 210 195 405

8 osztályos 99 4029 3750 3506 3030 14315 136 128 123 105 492

Összesen 4029 3750 9616 8727 26122 136 128 333 300 897
 
1997/98 6 osztályos 173 6392 6073 12465 225 210 435

8 osztályos 103 3854 4094 3766 3526 15240 135 138 128 125 526

Összesen 3854 4094 10158 9599 27705 135 138 353 335 961
 
1998/99 6 osztályos 188 7242 6580 13822 253 232 485

8 osztályos 106 4033 3913 4051 3754 15751 140 137 138 131 546

Összesen 4033 3913 11293 10334 29573 140 137 391 363 1031
 
1999/00 6 osztályos 191 7015 7346 14361 243 254 497

8 osztályos 106 3986 4038 3869 4028 15921 138 139 135 138 550

Összesen 3986 4038 10884 11374 30282 138 139 378 392 1047
 
2000/01*
280 n. a. n. a. n. a. n. a. 29000 n. a. n. a. n. a. n. a. 1000
 
2001/02 6 osztályos 186 6170 6420 12590 210 221 431

8 osztályos 107 3917 3871 3791 3715 15294 135 134 132 132 533

Összesen 3917 3871 9961 10135 27884 135 134 342 353 964
 
2002/03** 6 osztályos
6064 6091 12155 201 206 407

8 osztályos
3950 4005 3900 3834 15689 134 133 131 133 531

Összesen
3950 4005 9964 9925 27844 134 133 332 339 938

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 1999/2000; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adatok.

4.9. táblázat
A különböző gimnáziumi programok férőhelyszámának alakulása megyénként a kezdő évfolyamokon, 2000 és 2001

Megye 2000 2001 2001/2000 (%)
Évfolyamok száma Évfolyamok száma Évfolyamok száma Összesen
4 6 8 4 6 8 4 6 8
 
Bács-Kiskun 1 620 403 154 1 472 400 275 0,91 0,99 1,79 0,99
Baranya 1 835 253 150 1 715 196 144 0,93 0,77 0,96 0,92
Békés 2 039 139 149 1 810 184 157 0,89 1,32 1,05 0,92
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 986 511 180 2 112 379 187 1,06 0,74 1,04 1,00
Budapest 8 414 2 114 950 7 315 2 105 1 113 0,87 1,00 1,17 0,92
Csongrád 1 572 184 117 1 612 164 93 1,03 0,89 0,79 1,00
Fejér 999 152 98 1 019 148 122 1,02 0,97 1,24 1,03
Győr-Moson-Sopron 1 646 241 233 1 500 321 246 0,91 1,33 1,06 0,98
Hajdú-Bihar 2 004 402 62 1 872 454 70 0,93 1,13 1,13 0,97
Heves 1 239 70 95 937 61 153 0,76 0,87 1,61 0,82
Jász-Nagykun-Szolnok 1 606 28 170 1 729 55 171 1,08 1,96 1,01 1,08
Komárom-Esztergom 1 229 278 108 1 072 262 106 0,87 0,94 0,98 0,89
Nógrád 634 88 106 561 91 123 0,88 1,03 1,16 0,94
Pest 2 230 526 456 2 057 603 501 0,92 1,15 1,10 0,98
Somogy 1 062 164 75 1 108 124 80 1,04 0,76 1,07 1,01
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 607 36 149 2 748 104 171 1,05 2,89 1,15 1,08
Tolna 739 119 90 581 144 124 0,79 1,21 1,38 0,90
Vas 844 26 96 899 24 100 1,07 0,92 1,04 1,06
Veszprém 1 326 286 128 1 200 223 121 0,90 0,78 0,95 0,89
Zala 825 119 53 829 131 54 1,00 1,10 1,02 1,02
Összesen/változás 36 456 6 139 3619 34 148 6 173 4 111 0,94 1,01 1,14 0,96

Forrás: KIFIR 2000. és 2001. évi adatbázisa

4.10. táblázat
A szakközépiskolákban a 13–15. évfolyamon (nappali tagozaton) tanulók számának változása, 1995/96–1999/00, és 2001/02

Tanév Létszám (fő) Növekedés (előző év = 100%) Növekedés (1995/96 = 100%)
 
1995/96 24 132 100,0 100,0
1996/97 33 271 137,9 137,9
1997/98 39 398 118,4 163,3
1998/99 46 230 117,3 191,6
1999/00 50 199 108,6 208,0
2000/01 n. a. n. a. n. a.
2001/02 61 781 256,0

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján Garami Erika számításai

4.11. táblázat
Az általános iskolát végzettek száma és a továbbtanulók aránya, 1985/86–1999/00 és 2001/02

Tanév 8 osztályt végzett (fő) Gimná-
zium (%)
Szakközép-
iskola (%)
Szakmunkás-
képző (%)
Gép- és gyorsíró iskola (%) Egészség-
ügyi szakiskola (%)
Speciális szakiskola épek részére (%) Összes tovább-
tanuló (%)
 
1985/86 130992 20,8 26,0 43,8 1,4 1,4 93,6
1986/87 131219 20,7 27,0 43,5 1,7 1,3 94,2
1987/88 134223 21,1 26,7 44,2 1,4 1,4 94,8
1988/89 149640 20,1 27,4 44,5 1,6 1,4 95,0
1989/90 170891 20,4 27,0 42,7 1,7 1,5 93,3
1990/91 164616 21,1 27,5 42,0 1,6 1,3 n. a. 93,4
1991/92 158912 21,6 28,9 39,2 1,3 0,9 n. a. 91,9
1992/93 151295 23,3 30,1 36,6 1,0 0,8 3,9 95,7
1993/94 144203 24,2 31,8 35,5 0,9 0,6 4,5 97,5
1994/95 136900 25,7 32,6 35,2 5,3 98,8
1995/96 122359 27,1 33,7 34,2 4,3 99,3
1996/97 120561 27,2 34,4 31,9 3,6 97,1
1997/98 116711 29,0 35,5 30,8 2,6 97,9
1998/99 113654 30,7 38,0 24,6 2,5 95,8
1999/00 114302 31,6 39,0 22,9 2,4 95,9
2001/02 118200 32,4 37,9 24,4 1,3* 96,0

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás 1999/2000; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Könyvesi Tibor és Garami Erika számításai
* A nem épek részére.

4.12. táblázat
A kilencedik évfolyamosok száma a gimnáziumokban és szakközépiskolákban (nappali tagozaton), 1985/86–2002/03

Tanév Gimnázium1 Szakközépiskola1 Összesen
 
1985/86 27 246 34 058 61 304
1986/87 27 162 35 429 62 591
1987/88 28 321 35 838 64 159
1988/89 30 078 41 001 71 079
1989/90 34 862 46 141 81 003
1990/91 36 334 47 605 83 939
1995/96 35 290 45 576 80 866
1996/97 36 143 46 772 82 915
1997/98 37 304 47 091 84 395
1998/99 38 394 48 474 86 868
1999/00 39 537 49 647 89 184
2000/01* 40 713 49 854 90 567
2001/02 42 050 50 343 92 393
2002/03** 42 622 50 170 94 256

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás 1999/2000; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Könyvesi Tibor és Garami Erika számításai; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/02; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adatok.
1 1997-ig a 0. és első évfolyamosok, 1997-től a 9. évfolyamosok száma. 1990/1991-től tartalmazza (visszaszámolva) a 6/8 évfolyamos gimnáziumok 9. évfolyamos tanulóit is.

4.13. táblázat
A középfokon tanulók számának alakulása nappali tagozaton programonként, 1985/86–2002/03

Tanév Gimnázium Gimnázium kisgimnáziummal Szakközépiskola Szakiskola Összes (kisgimnáziummal)
 
1985/86 105 794 105 794 130 155 189 622 425 571
1986/87 105 194 105 194 131 517 188 251 424 962
1987/88 105 976 105 976 133 618 189 983 429 577
1988/89 108 440 108 440 139 740 199 784 447 964
1989/90 116 317 116 317 157 075 215 027 488 419
1990/91 123 425 123 425 168 352 222 835 514 612
1991/92 130 378 134 139 178 911 222 382 535 432
1992/93 136 729 143 805 186 183 212 293 542 281
1993/94 138 198 150 163 192 388 199 203 541 754
1994/95 140 352 158 957 196 965 185 975 541 897
1995/96 140 884 164 203 208 415 172 599 545 217
1996/97 140 867 166 989 220 528 158 361 545 878
1997/98 141 402 169 107 227 243 143 911 540 261
1998/99 142 196 171 769 234 430 128 203 534 402
1999/00 145 210 175 492 241 369 117 038 533 899
2000/01* 149 500 178 500 239 300 120 330 538 130
2001/02 154 383 182 267 238 300 123 951 544 518
2002/03** 158 664 186 508 239 876 123 341 549 725

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás 1999/2000; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adatok.

4.14. táblázat
A középfokú oktatási intézmények kínálata a program típusa szerint, megyénként, 2001

Megye Négy év-
folyamos
gimnázium
Szakközép-
iskola
Szak-
iskola
Összesen Négy
évfolya-
mos
gimná-
zium (%)
Szakközép-
iskola (%)
Szak-
iskola (%)
 
Budapest 7 315 11 576 4 883 23 774 31 49 21
Zala 829 1 769 1 031 3 629 23 49 28
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 112 4 042 2 653 8 807 24 46 30
Heves 937 1 834 1 227 3 998 23 46 31
Csongrád 1 612 2 876 2 135 6 623 24 43 32
Pest 2 057 2 955 2 409 7 421 28 40 32
Baranya 1 715 1 814 1 725 5 254 33 35 33
Hajdú-Bihar 1 872 3 023 2 399 7 294 26 41 33
Békés 1 810 2 184 2 027 6 021 30 36 34
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 748 2 676 2 831 8 255 33 32 34
Vas 899 1 609 1 359 3 867 23 42 35
Győr-Moson-Sopron 1 500 2 778 2 386 6 664 23 42 36
Fejér 1 019 2 065 1 747 4 831 21 43 36
Nógrád 561 971 912 2 444 23 40 37
Jász-Nagykun-Szolnok 1 729 2 849 2 817 7 395 23 39 38
Veszprém 1 200 1 880 1 946 5 026 24 37 39
Bács-Kiskun 1 472 2 928 2 802 7 202 20 41 39
Tolna 581 1 096 1 208 2 885 20 38 42
Somogy 1 108 1 770 2 209 5 087 22 35 43
Komárom-Esztergom 1 072 2 100 2 572 5 744 19 37 45
Összesen 34 148 54 795 43278 132 221 26 41 33

Forrás: KIFIR 2001. évi adatbázisa

4.15. táblázat
A nappali tagozaton szakképzettséget szerzett fiatalok száma a különböző szintű programok szerint, 1990 és 2001 között

Év Szakközépiskolában és technikumban Érettségihez nem kötött szakképzettséget szerzett** Érettségihez kötött szakképzettséget szerzett*** Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzettséget szerzett
 
1990 28 903 57 831 4 668
1997 42 913 46 868 10 126
1998 43 930 42 866 11 249
1999 41 936 38 992 11 255
2000* 40 000 n. a. n. a. 554
2001 37 945 14 070 34 326 1081

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002
* A 2000. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Szakmunkásvizsgát tett tanulók (a szakmunkásvizsgát tett felnőtt dolgozók számát nem tartalmazza) és szakiskolát eredményesen végzettek 1999-ig, 2001-ben középiskolai végzettséghez nem kötött OKJ-szakmákban és a szakiskolában hagyományos szakmákban végzettek.
*** 1999-ig technikus képesítő vizsgát tettek, 2001-ben középiskolai végzettséghez kötött OKJ-szakmákban – az akkreditált felsőfokú OKJ-szakmákban végzettek kivételével – szakmai vizsgát tettek és szakközépiskolában hagyományos szakmákban végzettek.

4.16. táblázat
OKJ-s szakképzési programok belépési feltételei, 2002

Belépési feltétel N %
 
Befejezett iskolai végzettséget nem igényel 37 4,6
8 osztály 152 18,7
8 osztály + szakmai előképzettség 24 3,0
10 évfolyam 94 11,6
10 évfolyam és szakmai képzettség 32 3,9
Középiskola utolsó évfolyama (fizikai képesítést nyújt) 59 7,3
Középiskola utolsó évfolyama vagy érettségi (szellemi képesítést nyújt) 225 27,7
Érettségi + szakmai előképzettség 46 5,7
Érettségi vagy érettségi + szakmai előképzettség 91 11,2
Érettségihez között felsőfokú szakképesítés 39 4,8
Felsőfok 13 1,6
Összesen 812 100,0

Forrás: OM honlapja

4.17. táblázat
Általános iskolai felnőttoktatással foglalkozó intézmények és tanulóik száma, 1970/71 és 2001/02 között

Tanév Iskola Tanuló
 
1970/71 451 21 275
1980/81 307 15 627
1990/91 161 12 528
1995/96 82 5 402
1996/97 66 4 099
1997/98 58 3 165
1998/99 54 3 387
1999/00 58 3 146
2001/02 57 2 793

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján Garami Erika számításai

4.18. táblázat
A középfokú esti és levelező képzésben tanulók életkor szerinti megoszlása, 2001/02

Életkor Esti Levelező
% %
 
15 23 0,3 66 0,1
16 239 2,8 563 0,8
17 992 11,6 3 868 5,5
18 1 445 16,8 6 497 9,3
19 1 446 16,8 7 667 11,0
20 1 120 13,0 7 584 10,9
21 782 9,1 6 948 10,0
22 575 6,7 6 800 9,8
23 430 5,0 5 563 8,0
24 324 3,8 4 021 5,8
25 258 3,0 3 236 4,6
26–30 532 6,2 9 388 13,5
31–40 309 3,6 5 927 8,5
41 és idősebb 112 1,3 1 577 2,2
Összesen 8 587 100,0 69 705 100,0

Forrás: OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Könyvesi Tibor és Garami Erika számításai

4.19. táblázat
A bölcsődei nevelés alapvető adatai, 1990 és 1997– 2000

Év Intézmények Férőhelyek 100 bölcsődésre jutó férőhely Beíratott gyerek Gondozók száma Az egy gondozóra jutó gyerekek száma
 
1990 1003 50 250 13,7 40 825 9 929 4,1
1997 559 26 956 8,4 30 762 5 580 5,5
1998 565 26 947 8,8 33 209 5 678 5,9
1999 549 26 071 8,8 31 983 5 548 5,8
2000 532 24 965 8,7 29 561 5 335 5,5

Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 1991; 1998–2001, KSH

4.20. táblázat
Az óvodák alapadatai, 1990/91 és 2001/02 között

Megnevezés 1990/91 1998/99 1999/2000 2001/02 Változás 2001/02 (1990 = 100%)
 
3–5 éves népességből óvodás gyermek, % 85,5 86,5 87,8 86,4 101,1
Óvodák (feladatellátási helyek) száma 4718 4701 4643 4633 98,2
Férőhelyek száma, ezer fő 385,0 369,5 366,2 353,8 91,9
Pedagógusok száma, fő 33 635 32 235 31 653 32 327 96,0
Óvodás gyermekek száma, ezer fő 391,1 376,1 366,9 342,3 87,5
100 férőhelyre jutó gyermekek száma 102 101 100 97 95,1
Csoportok száma 16 161 15 784 15 479 15 502 96,6
Egy csoportra jutó gyerekszám 24,4 24,0 23,7 22,8 93,4
Egy pedagógusra jutó gyerekszám 11,6 10,9 11,6 10,6 91,4

Forrás: Magyar statisztikai zsebkönyv ’98, KSH; Magyar statisztikai évkönyv 2001, KSH

4.21. táblázat
A 3–6 évesek beíratási arányai az iskola előtti nevelési intézményekben és az iskolákban az OECD-országokban életévek szerint, 2000 (%)

Ország Beíratási arány az iskola előtti ellátásban Beíratási arány az alapfokú iskolai ellátásban
3 évesek 4 évesek 5 évesek 6 évesek 3 évesek 4 évesek 5 évesek 6 évesek
 
Ausztrália 16,4 50,1 32,5 0,0 0,0 1,6 68,7 100,5
Ausztria 39,3 79,6 89,4 32,7 0,0 0,0 0,0 62,5
Belgium 98,2 99,2 97,8 4,8 0,0 0,0 1,2 94,7
Csehország 54,9 81,0 98,0 47,2 0,0 0,0 0,1 52,8
Dánia 71,8 90,6 96,6 95,6 0,0 0,0 0,0 4,4
Egyesült Királyság 53,9 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 99,9 98,9
Finnország 33,9 41,9 49,6 72,7 0,0 0,0 0,0 1,0
Franciaország 100,7 101,9 100,0 1,4 0,0 0,0 1,4 100,3
Görögország 0,0 57,6 87,1 0,0 0,0 0,0 2,9 99,5
Hollandia 0,1 99,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5
Írország 2,9 2,0 1,2 0,0 0,3 49,0 99,4 101,2
Izland 86,9 90,9 92,5 0,1 0,0 0,0 0,3 98,8
Japán 59,8 94,9 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 102,1
Kanada 0,0 39,9 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 101,9
Korea 9,7 25,1 43,2 0,0 0,0 0,0 1,1 92,4
Lengyelország 23,3 33,3 40,9 96,7 0,0 0,0 0,0 0,7
Magyarország 68,6 89,2 97,1 73,5 0,0 0,0 0,0 37,2
Németország 54,8 81,4 83,8 65,0 0,0 0,0 0,0 48,9
Norvégia 70,9 78,1 81,2 1,1 0,0 0,0 0,0 99,3
Olaszország 97,6 97,3 97,4 2,8 0,0 0,0 2,1 97,5
Portugália 55,9 72,2 81,6 3,2 0,0 0,0 0,0 101,4
Spanyolország 79,6 93,5 100,5 0,1 0,0 0,0 0,0 101,5
Svájc 7,0 30,7 83,1 65,1 0,1 0,3 0,7 35,4
Svédország 68,0 72,8 75,8 96,4 0,0 0,0 0,0 4,3
Szlovákia 56,1 70,3 81,5 34,2 0,0 0,0 0,0 n. a.
Törökország 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 5,5 86,1

Forrás: Education Policy Analysis, 2002

4.22. táblázat
Az óvodai jelentkezés elutasításának legjellegzetesebb és leggyakoribb okai az intézményvezetői válaszok tükrében, 2001 (%)

Azok jelentkezését utasítják el Választotta Nem választotta
 
Akiknek a szülei nem dolgoznak 46 54
Akiknek az édesanyja kisebb testvérrel otthon van 58 42
Akiknek otthon is biztosítva van a fejlődése/fejlesztése 18 82
Akik csak félnapos ellátást igényelnek 5 95
Akik fiatalabbak (3-4 évesek) 38 62
Akik másik óvodai körzethez tartoznak 31 69
Akik nem beszélnek jól magyarul 100
Akik súlyosan fogyatékosak 16 84
Akiknek a családjáról (testvérek óvodáztatása kapcsán) rossz tapasztalatokat szereztek 100

Forrás: Vágó, 2002b

4.23. táblázat
Bölcsőde, óvoda, napközi otthon igénybevétele a 10 évnél fiatalabb gyermeket (is) nevelő háztartásoknál, 2001

Megnevezés N (%)
Mindegyik Nem mind-
egyik
Egyik sem, mert nincs ilyen szolgáltatás Egyik sem, mert drága Egyik sem egyéb okból Egyik sem együtt Mind-
egyik
Nem mindegyik Egyik sem
 
Háztartásfő végzettsége

Alapfokú 68 214 29 641 3 869 14 909 49 406 68 184 0,41 0,18 0,41

Szakmunkás 149 650 36 207 5 606 16 273 95 266 117 145 0,49 0,12 0,39

Érettségi 85 650 14 189 1 911 6 239 47 583 55 733 0,55 0,09 0,36

Felsőfokú 47 531 8 904 462 1 802 31 023 33 287 0,53 0,10 0,37
 
Család helyzete*

Halmozottan hátrányos helyzetű 5 340 7 438 671 3 909 3 950 8 530 0,25 0,35 0,40

Hátrányos helyzetű 48 903 25 702 2 810 11 967 37 870 52 647 0,38 0,20 0,42

Megfelelő társadalmi helyzetű 277 201 52 329 8 214 22 718 168595 199 527 0,52 0,10 0,38

Kedvező társadalmi helyzetű 20 115 3 472 153 629 12 962 13 744 0,54 0,09 0,37
 
Lakóhely

Község 120 255 46 097 9 101 18 920 91 401 119 422 0,42 0,16 0,42

Város 174 114 36 056 2 747 14973 92 684 110 404 0,54 0,11 0,35

Budapest 57 190 6 788 0 5 330 39 292 44 622 0,53 0,06 0,41

Forrás: Család változóban 2001
* Halmozottan hátrányos helyzetű egy család, ha három vagy több gyerek él benne, nincs egy középfokú végzettséggel rendelkező családtag sem, nincs foglalkoztatott a családban, magát szegénynek minősíti, a lakás az összeíró minősítése szerint szegényes. Hátrányos helyzetű egy család, ha az előző kritériumokból legalább három egyidejűleg fennáll.

4.24. táblázat
Az általános iskolai oktatás alapvető adatai, 1960/61, 1970/71, 1980/81, 1990/91 és 1997/98–2002/03

Tanév Tanuló Főállású pedagógus Osztály Kezdő évfolyamos
 
1960/61 1 408 535 58 672 47 717 234 888
1970/71 1 144 070 65 772 44 877 144 424
1980/81 1 197 777 80 701 47 721 176 536
1990/91 1 166 076 96 791 52 675 129 920
 
1997/98 973 401 89 238 48 119 133 366
1998/99 973 326 89 570 48 314 131 763
1999/00 969 755 89 424 47 813 127 274
2000/01* 957 850 89 750 47 845 122 580
2001/02 944 244 90 294 47 865 117 689
2002/03** 930 287 89 029 46 547 117 148

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Alapfokú oktatás 1999/2000; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adat.
Megjegyzés: Nappali tagozat, a gyógypedagógiai általános iskolai képzéssel együtt.

4.25. táblázat
A fajlagosok alakulása az általános iskolákban, 1990/91 és 2002/03 között

Év Egy iskolára Egy osztályteremre Egy osztályra Egy pedagógusra Egy osztályteremre
jutó osztályok
száma
jutó tanulók száma
 
1990/91 313,2 23,4 22,4 12,0 1,0
1995/96 246,5 19,0 20,2 10,6 0,9
1997/98 245,4 18,7 20,2 10,9 0,9
1998/99 247,6 18,5 20,1 10,9 0,9
1999/00 248,8 18,5 20,3 10,8 0,9
2000/01* 247,2 22,0 20,0 10,7 1,1
2001/02 245,1 21,9 19,8 10,5 1,1
2002/03 n. a. n. a. 20,0 10,5 n. a.

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Alapfokú oktatás 1999/2000; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján Garami Erika számításai; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
Megjegyzés: Az adatok a nappali tagozatra vonatkoznak, a gyógypedagógiai általános iskolai képzéssel együtt. Iskola alatt (az átszámítás során) a feladatellátási hely értendő. Egyrészt, mert ez felel meg legjobban (az általános iskolák esetében) a korábbi intézményfogalomnak, másrészt, mert csak erre vonatkozóan vannak adatok 1990/1991-től, valamint becslés a 2000/2001. tanévre.
A korábbi Jelentés kötetekhez képest az adatokat a következőképpen számoltuk át: csak a nappali (nem felnőttoktatásban) tanuló gyerekeket vettük számításba, és őket viszonyítottuk az osztálytermek, osztályok valamint a pedagógusok létszámához. Annyi torzítás lehet az adatokban a v alósághoz képest, hogy míg valamint a pedagógusok létszámához. Annyi torzítás lehet az adatokban a valósághoz képest, hogy míg a tanulókat csak a nappali (nem felnőttoktatási) tagozatról vettük, addig az osztálytermek, osztályok, valamint a tanárok létszámában mindenki benne van, függetlenül attól, hogy milyen tagozatról van szó. Kivettünk néhány oszlopot is, mert azokra az évekre nem álltak rendelkezésünkre azok az adatok (csak nappali tagozatos gyerekek létszáma), amelyek alapján a számítások konzekvensen elvégezhetőek lettek volna.

4.26. táblázat
Az általános iskolai programot (vagy azt is) folytató intézmények főbb jellemzői iskolanagyság szerint, 1999/00 és 2001/02

Iskolanagyság 1999/00 2001/02
Iskolák száma Aránya Átlagos osztálylétszám Iskolák száma Aránya Átlagos osztálylétszám
 
20 fő alatt 175 4,7 9,2 116 3,4 8,8
21–100 738 20,0 12,4 579 16,9 11,1
101–200 974 26,4 18,4 936 27,3 16,6
201–300 511 13,8 20,6 503 14,7 19,5
301–500 752 20,3 22,7 737 21,5 22,1
501–800 494 13,4 24,4 479 14,0 23,8
801–1000 44 1,2 25,5 59 1,7 23,9
1001–1200 6 0,2 26,1 10 0,3 23,5
1201–2014 2 0,1 24,0 4 0,1 23,6
Összesen/átlag 3696 100,0 21,4 3423 100,0 18,2

Forrás: OM 1999/2000. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Szalay Lászlóné számításai; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

4.27. táblázat
Általános iskolák, tanulók, pedagógusok száma, aránya fenntartók szerint, 2001/02

Megne-
vezés
Intézmény Intézmény, % Feladat-
ellátási
hely, db
Tanuló, fő Tanuló, % Pedagógus, fő Pedagó-
gus, %
Tanuló/
pedagó-
gus
 
Települési
önkor-
mányzat
2 893 84,5 3 289 815 884 86,2 76 175 84,4 10,7
Megyei
önkor-
mányzat
197 5,8 214 46 774 4,9 5 654 6,3 8,3
Központi
költség-
vetés
99 2,9 108 38 770 4,1 3 661 4,1 10,6
Egyház 144 4,2 150 35 671 3,8 3 602 4,0 9,9
Alapítvány,
magán-
személy
66 1,9 67 6 758 0,7 852 0,9 7,9
Egyéb 24 0,7 24 3 180 0,3 350 0,4 9,1
Összesen 3 423 100,0 3 852 947 037 100,0 90 294 100,0 10,5

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002

4.28. táblázat
A nappali tagozatos általános iskolai oktatás területi alapadatai, 1990/91 és 2001/02 között

Régió, megye Tanulók száma Tanulók aránya
a népességhez
viszonyítva
1990/91 1999/00 2000/01* 2001/02
 
Budapest 191 018 137 260 130 445 128 950 7,4
Pest 39 941 99 606 101 920 101 968 9,4
Közép-Magyarország 230 959 236 866 232 365 230 918 8,2
 
Fejér 51 335 43 593 43 150 42 406 9,9
Komárom-Esztergom 25 747 31 011 30 735 30 468 9,6
Veszprém 46 693 36 719 36 035 35 235 9,4
Közép-Dunántúl 123 775 111 323 109 920 108 109 9,6
 
Győr-Moson-Sopron 50 817 39 841 38 870 38 282 8,8
Vas 31 322 25 002 24 915 24 569 9,1
Zala 35 246 27 653 27 160 26 407 8,8
Nyugat-Dunántúl 117 385 92 496 90 945 89 258 8,9
 
Baranya 45 696 38 160 37 810 37 228 9,2
Somogy 74 306 32 404 32 280 31 763 9,4
Tolna 29 624 24 621 24 250 23 466 9,4
Dél-Dunántúl 149 626 95 185 94 340 92 457 9,3
 
Borsod-Abaúj-Zemplén 92 070 80 788 79 960 78 461 10,5
Heves 37 071 30 500 30 240 29 797 9,1
Nógrád 106 437 20 688 20 540 20 541 9,3
Észak-Magyarország 235 578 131 976 130 740 128 799 9,9
 
Hajdú-Bihar 66 257 59 463 58 860 57 655 10,4
Jász-Nagykun-Szolnok 36 910 42 569 42 360 41 832 10,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 51 702 67 160 66 870 65 558 11,1
Észak-Alföld 154 869 169 192 168 090 165 045 10,6
 
Bács-Kiskun 61 911 54 760 54 100 53 396 9,8
Békés 45 173 38 313 37 910 37 281 9,3
Csongrád 46 800 39 644 39 440 38 981 9,1
Dél-Alföld 153 884 132 717 131 450 129 658 9,4
 
Összesen 1 166 076 969 755 957 850 944 244 9,3

(a 4.28.. táblázat folytatása [1])

Régió, megye Osztályok száma**
1990/91 1999/00 2000/01* 2001/02
 
Budapest 7 966 6 524 6 380 6 204
Pest 4 669 4 738 4 830 4 924
Közép-Magyarország 12 635 11 262 11 210 11 128
 
Fejér 2 253 2 134 2 115 2 093
Komárom-Esztergom 1 751 1 543 1 560 1 590
Veszprém 2 152 1 914 1 880 1 842
Közép-Dunántúl 6 156 5 591 5 555 5 525
 
Győr-Moson-Sopron 2 367 2 127 2 180 2 246
Vas 1 421 1 319 1 460 1 599
Zala 1 608 1 460 1 440 1 410
Nyugat-Dunántúl 5 396 4 906 5 080 5 255
 
Baranya 2 147 1 930 1 915 1 905
Somogy 1 820 1 729 1 730 1 683
Tolna 1 318 1 266 1 255 1 245
Dél-Dunántúl 5 285 4 925 4 900 4 833
 
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 407 4 078 4 090 4 116
Heves 1 698 1 586 1 590 1 603
Nógrád 1 183 1 109 1 100 1 105
Észak-Magyarország 7 288 6 773 6 780 6 824
 
Hajdú-Bihar 2 926 2 738 2 735 2 743
Jász-Nagykun-Szolnok 2 149 1 982 1 970 1 956
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 488 3 322 3 320 3 329
Észak-Alföld 8 563 8 042 8 025 8 028
 
Bács-Kiskun 2 715 2 626 2 615 2 598
Békés 2 033 1 853 1 850 1 846
Csongrád 2 064 1 835 1 830 1 828
Dél-Alföld 6 812 6 314 6 295 6 272
 
Összesen 52 135 47 813 47 845 47 865

(a 4.28.. táblázat folytatása [2])

Régió, megye Pedagógusok száma**
1990/91 1999/00 2000/01* 2001/02
 
Budapest 16 097 14 615 14 420 14 229
Pest 8 232 8 423 8 680 8 931
Közép-Magyarország 24 329 23 038 23 100 23 160
 
Fejér 3 774 3 590 3 630 3 700
Komárom-Esztergom 3 097 2 793 2 810 2 855
Veszprém 3 801 3 362 3 320 3 276
Közép-Dunántúl 10 672 9 745 9 760 9 831
 
Győr-Moson-Sopron 4 185 3 987 3 930 3 869
Vas 2 744 2 503 2 490 2 476
Zala 3 115 2 825 2 800 2 801
Nyugat-Dunántúl 10 044 9 315 9 220 9 146
 
Baranya 4 234 3 641 3 660 3 692
Somogy 3 438 3 172 3 210 3 257
Tolna 2 612 2 388 2 390 2 402
Dél-Dunántúl 10 284 9 201 9 260 9 351
 
Borsod-Abaúj-Zemplén 7 507 6 915 6 980 7 050
Heves 3 282 2 945 2 980 3 015
Nógrád 2 153 1 951 1 950 1 949
Észak-Magyarország 12 942 11 811 11 910 12 014
 
Hajdú-Bihar 5 477 5 237 5 240 5 273
Jász-Nagykun-Szolnok 3 991 3 477 3 510 3 575
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 131 5 793 5 820 5 860
Észak-Alföld 15 599 14 507 14 570 14 708
 
Bács-Kiskun 4 949 4 747 4 800 4 870
Békés 3 816 3 421 3 430 3 444
Csongrád 4 156 3 639 3 700 3 770
Dél-Alföld 12 921 11 807 11 930 12 084
 
Összesen 96 791 89 424 89 750 90 294

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által.
** Nappali és felnőttoktatás.

4.29. táblázat
Tanév eleji létszám az általános iskolákban évfolyamonként, 1990/91–1999/00 és 2001/02 (általános iskolai felnőttoktatás és gyógypedagógiai oktatás nélkül)

Tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 
1990/91 125 665 123 804 127 388 129 934 148 869 154 853 159 432 160 702
1991/92 126 258 120 672 123 177 127 664 132 263 146 850 151 559 152 770
1992/93 129 852 120 780 120 058 123 419 129 722 130 838 143 927 145 570
1993/94 125 679 123 813 119 931 120 023 125 160 128 187 128 134 138 489
1994/95 126 032 120 097 122 908 120 034 121 948 124 557 126 038 123 680
1995/96 123 997 120 779 119 519 123 036 121 835 121 196 122 583 121 861
1996/97 124 544 118 662 119 814 119 422 124 619 121 161 119 438 118 338
1997/98 127 214 119 077 117 845 119 852 121 036 124 031 119 315 115 171 297 159
1998/99 125 875 121 613 118 250 117 832 121 515 120 669 122 097 115 180 1005 212
1999/00 121 424 120 653 121 012 118 218 119 599 121 090 119 135 118 146 694 630
2000/01* 116 784 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
2001/02 112 144 120 044 114 750 119 510 118 319 115 512 107 757 105 367 281 248

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai
* Lannert Judit becslése

4.30. táblázat
Az általános iskolai első osztályos tanulók korcsoport szerinti összetétele, 1991/92–1999/00 és 2001/02

Tanév 6 évesnél
fiatalabb
6 éves 7 éves 8 éves 9 éves
és idősebb
Összesen
 
1991/92 6 645 103 377 13 938 1 804 494 126 528
1992/93 5 777 106 763 15 160 1 730 422 129 852
1993/94 4 463 102 959 16 115 1 734 408 125 679
1994/95 3 511 102 686 17 606 1 818 412 126 038
1995/96 2 699 99 851 18 867 1 795 785 123 997
1996/97 2 375 100 328 19 614 1 785 442 124 544
1997/98 2 297 101 846 20 630 1 954 487 127 214
1998/99 2 066 98 514 22 696 2 099 500 125 875
1999/00 1 612 94 257 22 983 2 077 495 121 424
2001/02 1 217 71 251 35 577 3 694 405 112 144
2001/02* 28 795 74 868 7 509 972 112 144

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika és Könyvesi Tibor számításai
* Az új statisztikai adatfelvétel szerinti bontás. A lényeges eltérés oka, hogy korábban a tanévhez, illetve a beiskolázással kapcsolatos időpontokhoz volt igazítva a korév, jelenleg pedig naptári év szerint történik a felmérés.

4.31. táblázat
Az általános iskolák jellemzői a beiskolázás stratégiája szerint, 2002 (%)


Megnevezés A beiskolázásnál szempont, hogy odajár-e testvér, szülő hozzáállása Előfordul felvételi elbeszélgetés Csak területi szempont van a beiskolázásnál
 
Intézmény telephelye

Főváros 11,61 17,05 3,65

Megyei jogú város, megyeszékhely 24,48 14,10 28,69

Egyéb város 35,93 33,44 27,69

Község, nagyközség 27,98 35,41 39,97

Összesen 100,00 100,00 100,00
 
Fenntartó

Állami szerv 4,17 2,35 2,51

Megyei/fővárosi önkormányzat 4,81 2,35 2,51

Települési/kerületi önkormányzat 77,88 80,00 77,42

Fenntartói társulás 6,73 2,35 10,75

Egyházi 0,96 7,06 1,79

Felsőoktatási intézmény 1,18 0,36

Közalapítvány 1,18

Alapítvány 0,32 1,18 0,72

Gazdálkodó szervezet 0,32

Helyi önkormányzati társulás 4,81 2,35 3,58
 
Összesen 100,00 100,00 100,00
N (iskolák száma) 312 85 279

Forrás: A Tanulói munkaterhek vizsgálat, 2002 adatai alapján Lannert Judit számításai

4.32. táblázat
Buktatás és értékelés Európában

Ország Értékelés formája Buktatás
 
Belgium Osztályzás év végi vizsgák alkalmával, szöveges értékelés egy-egy oktatási szakasz/ciklus végén. Maximum egy-két alkalommal oktatási ciklus/szakasz végén.
Dánia Írásban történő szöveges értékelés minden év végén. Kötelező oktatás 9. 10. évfolyamán (utolsó két év) vizsgák, amikre osztályzatot kapnak.
Németország Első két és végén szöveges értékelés, utána osztályzatok. Van.
Spanyolország Formája nincs meghatározva. Ciklus/szakasz végén vizsgák, amire érdemjegyet kapnak a tanulók. Ciklus és szakasz végén lehetséges.
Franciaország Vizsgák és tesztek vannak, amikre a tanulók százalékokat kapnak, s ennek megfelelően értékelik őket. Ciklus és szakasz végén lehetséges.
Hollandia Szöveges értékelés kötelező. Van.
Ausztria Osztályzattal. Van.
Portugália Osztályzattal. Kivételes esetekben lehetséges.
Finnország A kötelező oktatás első 7 évében lehet szövegesen és osztályzattal is értékelni, ezután az osztályzás kötelező. Van.
Svédország 3 fokú skálán osztályoznak, amit átfogó szöveges értékelés egészít ki. Nincs.
Norvégia A 6. évfolyamtól kezdődően az értékelés része az osztályzás. Alapfokon átfogó szöveges értékelés van, amit kísérhet az értékelés más formája is. Nincs.
Anglia Folyamatos értékelés, alapfokon szöveges formában. Nincs.

Forrás: Key Data..., 2002; Eurydice adatbázisa

4.33. táblázat
Az osztályismétlők aránya évfolyamonként az általános iskolákban (nappali tagozat), 1990/91–1999/00 és 2001/02 (%) (előző tanév végi adatok)

Tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 
1990/91 4,8 2,8 2,5 2,8 4,2 3,8 2,8 0,4
1991/92 4,5 2,6 2,3 2,5 4,2 3,6 2,8 0,5
1992/93 4,3 2,3 2,0 2,1 3,6 3,6 2,6 0,5
1993/94 4,5 2,1 1,8 1,9 3,3 3,2 2,6 0,4
1994/95 4,3 2,2 1,6 1,7 3,2 3,2 2,5 0,5
1995/96 4,0 1,9 1,6 1,7 3,1 3,2 2,4 0,5
1996/97 3,9 2,0 1,5 1,6 2,8 3,1 2,5 0,5
1997/98 3,9 1,9 1,5 1,7 2,9 3,0 2,5 0,6 1,0 0,6
1998/99 4,0 1,8 1,5 1,6 2,9 3,1 2,3 0,5 1,5 1,4
1999/00 3,9 1,9 1,4 1,5 2,8 2,9 2,4 0,5 5,9 0,3
2000/01 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
2001/02 4,7 2,4 1,7 1,7 3,2 3,4 2,8 0,8 4,3 0,0

Forrás: OM oktatási statisztikái; OM 1999/2000. és 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

4.34. táblázat
Az általános iskolát a tanköteles kor végéig befejező tanulók a 16 éves népesség százalékában, 1990/91–1999/00 (%) (előző tanév végi adatok)

Tanév 14 éves korig 15 éves korig 16 éves korig Összesen 8 általánosnál
alacsonyabb
végzettséggel
kilépők (fő)
 
1990/91 81,4 9,3 3,2 93,9 10 300
1991/92 81,0 9,4 3,1 93,5 12 400
1992/93 81,5 9,7 3,3 94,5 10 000
1993/94 81,4 10,7 4,0 96,1 6 800
1994/95 79,9 12,0 4,1 96,0 6 600
1995/96 79,7 12,7 4,4 96,8 5 000
1996/97 78,3 13,7 4,5 96,5 5 200
1997/98 76,7 13,9 4,6 95,2 5 000
1998/99 80,6 12,1 3,5 96,2 5 100
1999/00 78,8 12,9 3,3 95,0 6 400

Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 2000, KSH; OM oktatási statisztikái
Megjegyzés: 2001-re még nincsenek számítások.

4.35. táblázat
A különböző típusú középfokú képzésre jelentkezők és bejutottak aránya az általános iskola településtípusa szerint, 2001 (%)

Felvétel/jelentkezés helye Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község Összes N
 
Ahova felvették


4 évfolyamos gimnázium 39 34 30 21 29 26 506

Szakközépiskola 48 44 43 43 44 40 610

Szakiskola 13 22 27 36 27 25 572

Összesen 100 100 100 100 100 92 688
 
Ahova jelentkezett


4 évfolyamos gimnázium 40 37 31 21 30 30 231

Szakközépiskola 48 44 44 45 45 45 448

Szakiskola 12 19 25 34 25 25 476

Összesen 100 100 100 100 100 101 155

Forrás: KIFIR 2001. évi adatbázisa

4.36. táblázat
Az általános iskola befejezése után a középfokra első körben sikeresen, illetve sikertelenül pályázók aránya a megcélzott program és az általános iskola helye szerint, 2001

Megnevezés Nem vették fel Felvették Átlag
 
Középfokú program típusa

4 évfolyamos gimnázium 0,24 0,30 0,30

Szakközépiskola 0,36 0,46 0,45

Szakiskola 0,40 0,24 0,25

Összesen 1,00 1,00 1,00
 
Általános iskola típusa

Budapest 0,18 0,14 0,14

Megyei jogú város, megyeszékhely 0,27 0,18 0,19

Egyéb város 0,24 0,30 0,30

Község 0,30 0,38 0,37

Összesen 1,00 1,00 1,00
 
Általános iskola megyéje

Budapest 0,18 0,13 0,14

Baranya 0,03 0,03 0,03

Bács-Kiskun 0,05 0,06 0,06

Békés 0,03 0,04 0,04

Borsod-Abaúj-Zemplén 0,12 0,07 0,07

Csongrád 0,03 0,03 0,03

Fejér 0,05 0,05 0,05

Győr-Moson-Sopron 0,04 0,05 0,05

Hajdú-Bihar 0,08 0,06 0,06

Heves 0,03 0,03 0,03

Komárom-Esztergom 0,02 0,04 0,03

Nógrád 0,01 0,02 0,02

Pest 0,10 0,10 0,10

Somogy 0,02 0,03 0,03

Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,10 0,07 0,07

Jász-Nagykun-Szolnok 0,04 0,05 0,05

Tolna 0,02 0,03 0,03

Vas 0,01 0,03 0,03

Veszprém 0,02 0,04 0,04

Zala 0,02 0,03 0,03

Összesen 1,00 1,00 1,00

N 8 399 97 999 106 398

% 0,08 0,92 1,00
 
Életkor (2000) (%)

14 0,67 0,83 0,82

15 0,21 0,14 0,14

16 0,08 0,03 0,03

17 0,03 0,01 0,01

18 0,01 0,00 0,00

Forrás: KIFIR 2000. és 2001. évi adatbázisa

4.37. táblázat
A közvélemény alakulása arról, hogy a gyermekek hány éves korukban kezdjék a középiskolát, 1995, 1999 és 2002 (%)

A középiskolába lépés ideje 1995 1999 2002
 
4. osztály után 10 7 5
6. osztály után 16 16 18
8. osztály után 46 61 65
10. osztály után 9 7 0
18 éves koráig járjon egy iskolába 7 1 6
Nem tudja 12 8 7

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 1995, 1999 és 2002
A feltett kérdés: „Véleménye szerint ideális esetben hány éves korban kellene a gyerekeknek általános iskolából középiskolába menniük?”

4.38. táblázat
A lakosság véleménye arról, hogy milyen középfokú iskolában érdemes a leginkább tovább tanulni, 1999 és 2002 (%)

A középfokú program típusa 1999 2002
 
Gimnázium 19 23
Szakközépiskola 44 50
Szakmunkásképző/szakiskola 8 10
Nincs jelentősége annak, hogy ki milyen iskolában tanul tovább 19 12
Nem tudja, válaszhiány 10 5

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 1999 és 2002
A feltett kérdés: „Ön szerint milyen típusú iskolában érdemes leginkább továbbtanulniuk ma a gyerekeknek?”

4.39. táblázat
Az osztályok száma programonként a középfokú oktatásban, 1985/86–2002/03 (nappali, nem felnőttoktatás)

Tanév Gimná-
zium
Kisgimná-
ziumi
osztályok
száma
Összes
osztály
Szak-
közép-
iskola
Szak-
munkás-
képző
Gép- és
gyorsíró
iskola
Egészség-
ügyi szakiskola
Speciális
szakiskola
épek
részére
Összesen
 
1985/86 3 331
4 101 6 309 276 160 14 177
1986/87 3 379
4 187 6 312 275 158 14 311
1987/88 3 463

4 312 6 367 268 162 14 572
1988/89 3 568

4 515 6 564 266 169 15 082
1989/90 3 793

5 037 6 909 242 191 16 172
1990/91 3 988

5 452 7 199 220 196 23 17 078
1991/92 4 211 125 4336 5 874 7 036 201 195 238 17 755
1992/93 4 409 233 4642 6 201 6 648 161 166 589 18 174
1993/94 4 476 408 4884 6 497 6 182 131 134 747 18 167
1994/95 4 579 648 5227 6 771 5 824 125 115 743 18 157
1995/96 4 662 809 5471 7 292 5 490 103 72 644 18 263
1996/97 4 800 897 5697 7 720 5 088 81 41 533 18 213
1997/98 4 866 961 5827 8 016 4 767 54 31 478 18 212
1998/99 4 956 1031 5987 8 355 4 044 35 16 339 18 745
1999/00 5 064 1047 6111 8 671 4 012 26 14 313 18 100
2000/01
*
5 255 1000 6255 8 772 4 434 436*** 19 379
2001/02 5 446 964 6410 8 873 4 816 559*** 20 568
2002/03
**
5 493 938 6431 8 880 4 734 602*** 20 647

Forrás: OM oktatási statisztikái; Oktatási adatok 1999/2000, KSH; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés a és trend alapján becsültek az OM által.
** Előzetes adatok.
*** Nem épek részére.

4.40. táblázat
Az egy osztályra és egy pedagógusra jutó tanulók száma középfokon programonként (nappali tagozaton, kisgimnazistákkal), 1980/81 és 2001/02 között

Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző, szakiskola Speciális szakiskola nem épek részére Országos átlag (csak középfokú oktatásra)
Tan./ oszt. Tan./ ped. Tan./ oszt. Tan./ ped. Tan./ oszt. Tan./ ped. Tan./ oszt. Tan./ ped. Tan./ oszt. Tan./ ped.
 
1980/81 21,8 13,5 17,3 12,9 28,7 13,7 22,6 13,4
1990/91 30,9 12,0 30,9 13,3 29,3 17,4 16,1 24,8 26,8 16,9
1997/98 29,0 12,6 28,3 13,5 29,7 16,4 12,6 11,0 24,9 13,4
1998/99 28,7 12,5 28,0 13,3 31,3 15,4 13,0 9,6 25,3 12,7
1999/00 28,7 12,4 27,8 13,3 28,9 14,7 12,8 9,9 24,6 12,6
2000/01* 28,5 11,5 27,3 12,6 27,1 14,8 11,9 9,0 23,7 12,0
2001/02 28,4 11,0 26,9 12,3 25,7 15,5 11,8 8,2 23,2 11,8

Forrás: OM oktatási statisztikái; 1999/00: Garami Erika számításai; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján Garami Erika számításai
* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés a és trend alapján becsültek az OM által.

4.41. táblázat
A nappali tagozatos tanulók megoszlása a gyakorlati képzés helyszíne és formája szerint, 2001/02

Tanulók száma Szakközép-
iskola
Szakiskola Speciális szakiskola
 
Csak iskolai tanműhelyben, csoportos formában 45 938 27 025 2 062
Csak iskolai tanműhelyben, % 73,1 39,8 62,6
Csak iskolán kívüli tanműhelyben, csoportos formában 862 8 462 786
Csak iskolán kívüli egyéb munkahelyen, csoportos formában 2 678 4 420 168
Csak iskolán kívül, nem csoportos formában 4 041 13 830 141
Csak iskolán kívül összesen 7 581 26 712 1 095
Csak iskolán kívül összesen, % 12,1 39,4 33,3
Iskolai és iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyen, csoportos formában 3 651 7 443 79
Iskolai tanműhelyi képzési helyen és iskolán kívüli egyéb formában 5 665 6 655 56
Részben iskolában, részben iskolán kívül – összesen 9 316 14 098 135
Részben iskolában, részben iskolán kívül – összesen, % 14,8 20,8 4,1
Mindösszesen 62 835 67 835 3 292
Mindösszesen, % 100,0 100,0 100,0

Forrás: OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika és Mártonfi György számításai

4.42. táblázat
Szakmunkásképző tanműhelyi képzési helyek számának változása, 1990/91 és 2001/02 között

Tanműhely 1990/91 % 1993/94 % 1997/98 % 1999/00 % 2001/02 %
 
Iskolai 17 885 25,5 32 269 47,8 36 779 58,9 33 264 63,8 27 025 50,3
Iskolán kívüli 52 338 74,5 35 237 52,2 25 685 41,1 18 887 36,2 26 712 49,7
Összesen 70 223 100,0 67 506 100,0 62 464 100,0 52 151 100,0 53 737 100,0

Forrás: Benedek, 1999; OM oktatási statisztikái; Oktatási adatok 1999/2000, KSH; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika és Mártonfi György számításai
Megjegyzés: 2001/2002-ben további 14 098 tanuló számára részben iskolai, részben iskolán kívüli tanműhelyben szervezik a gyakorlati képzést.

4.43. táblázat
A középfokú oktatásban tanító (főállású) pedagógusok száma programonként, 1960/61 és 2002/03 között

Tanév Szakiskola Speciális
szakiskola
Gimnázium1 Szakközépiskola1 Összesen
 
1960/1961 3 738 .. 5 750 3 028 12 516
1970/1971 8 673 .. 7 196 6 246 22 115
1980/1981 12 206 .. 6 639 8 821 27 666
1990/1991 12 906 127 10 246 12 656 35 935


1997/1998 9 339 476 13 669 17 096 40 580
1998/1999 8 777 462 14 021 17 831 41 091
1999/2000 8 350 468 14 415 18 430 41 663
2000/2001* 8 150 575 15 550 18 950 43 225
2001/2002 7 982 801 16 845 19 450 45 078
2002/2003** 8 425 880 17 128 19 955 46 388

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002, Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* és ** lásd a 4.39. táblázatnál.
1 1997-től nappali és felnőttoktatás együtt.
Megjegyzés: A szakiskolai adatokban 2000-ig a szakmunkásképző, a gép- és gyorsíró, egészségügyi és egyéb szakiskolák együttes adatai szerepelnek. A közös igazgatású középiskolák száma a gimnáziumok és a szakközépiskolák számában is szerepel.

4.44. táblázat
Tanulók létszámának megoszlása fenntartók szerint, 2002/03 (%)

A képzés
helye
Állami-önkormányzati fenntartás Nem állami fenntartás Összesen

Települési
önkor-
mányzat
Megyei
önkor-
mányzat
Központi
költségvetési
szerv
Együtt Egyház Alapít-
vány
Egyéb Együtt
 
Óvoda 92,03 1,67 2,18 95,88 1,86 1,92 0,34 4,12 100,00
Általános
iskola
86,67 4,88 3,44 95,00 3,98 0,78 0,24 5,00 100,00
Szakiskola 54,64 33,04 2,66 90,33 2,24 5,88 1,55 9,67 100,00
Speciális
szakiskola
37,65 51,94 0,61 90,21 2,03 7,76 0,00 9,79 100,00
Gimnázium 61,33 13,64 5,08 80,06 15,97 3,15 0,82 19,94 100,00
Szakközép-
iskola
48,99 33,68 3,99 86,65 1,85 8,17 3,32 13,35 100,00
Felsőoktatás 0,00 0,00 88,62 88,62 5,84 5,54 0,00 11,38 100,00

Forrás: Oktatási adatok 2002/2003, KSH

4.45. táblázat
Évfolyamismétlők a tanulók százalékában, 1999/00 és 2001/02 (%)

Tanév/Intézmény 9. 10. 11. 12.
évfolyam
 
1999/00

Gimnázium 2,5 1,8 1,3 0,3

Szakközépiskola 5,6 3,6 3,5 1,3

Szakmunkásképző/Szakiskola 10,6 2,5 2,5 0,8
 
2001/02

Gimnázium 2,8 1,8 1,4 0,4

Szakközépiskola 6,4 4,4 3,7 1,0

Szakmunkásképző/Szakiskola 11,6 4,2 3,2 0,8

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás, 1999/2000; OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

4.46. táblázat
Felsőfokú diplomát szerzettek aránya korcsoportok szerint, 2000 (%)

Megnevezés 25–64 25–34 35–44 45–54 55–64
 
Magyarország 14 15 15 14 12
OECD-átlag 23 28 25 21 16

Forrás: Education at a Glance, 2002

4.47. táblázat
A felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma tagozatok szerint, egyetemi és főiskolai képzés, 1986/87–2002/03

Tanév Nappali Esti Levelező* Összes
 
1986/87 64 855 6 040 27 610 98 505
1987/88 66 697 5 851 26 477 99 025
1988/89 71 689 5 540 25 812 103 041
1989/90 72 381 5 255 23 232 100 868
1990/91 76 601 4 737 21 049 102 387
1991/92 83 191 4 372 19 516 107 079
1992/93 92 328 4 298 20 834 117 460
1993/94 103 713 4 640 25 603 133 956
1994/95 116 370 5 453 32 837 154 660
1995/96 129 541 5 764 44 260 179 565
1996/97 142 113 5 750 51 169 199 032
1997/98 152 889 6 538 74 230 233 657
1998/99 163 100 6 866 88 349 258 315
1999/00 171 612 7 861 99 524 278 997
2000/01 176 046 8 625 110 369 295 040
2001/02 184 071 9 665 119 502 313 238
2002/03** 193 155 148 032 341 187

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH
* Távoktatással együtt.
** Előzetes adatok.

4.48. táblázat
A felsőfokú oktatás főbb mutatói, 1990/91 és 1996/97–2002/03

Tanév Intéz-
mények (db)
Oktatók (fő) Nappali
tagozatos
hallgató**
Első
évfolyamos
Külföldi Ösztöndíjas
és egyéb
jutatásban
részesül
Diákott-
honban
lakik
Egy
oktatóra
jutó
hallgató (fő)
(ezer fő) (%)
 
1990/91 77 17 302 76,6 22,7 3,3 98,9 46,8 4,4
1996/97 89 19 329 142,1 44,7 6,4 99,2 32,1 7,3
1997/98 90 19 716 152,9 45,7 6,6 97,2 29,5 7,8
1998/99 89 21 323 163,2 48,9 7,0 96,3 28,0 7,7
1999/00 89 21 138 171,5 51,6 7,7 n. a. 26,5 8,1
2000/01 62 22 873 183,9 52,6 7,8 n. a. 27,4 8,0
2001/02 65 22 863 193,0 56,7 8,1 n. a. 25,5 8,4
2002/03* 66 23 151 203,4 57,7 8,2 n. a. 24,6 8,8

Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 1998–2001, KSH ; Oktatási adatok, 2002/2003, KSH
* Előzetes adatok.
** Akkreditált felsőfokú szakképzéssel együtt.

4.49. táblázat
Felvételi arányok* a különböző típusú középiskolai programokból a felsőoktatásba, 1991–2001

Programok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
Szerkezetváltó gimnázium 0,37 0,40 0,42 0,41 0,46 0,53 0,57 0,62 0,66 0,69 0,68
Négy évfolyamos gimnázium 0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,44 0,47 0,49 0,52 0,57 0,49
Szerkezetváltó vegyes 0,26 0,28 0,30 0,30 0,32 0,36 0,39 0,42 0,47 0,47 0,40
Négy évfolyamos vegyes 0,16 0,17 0,18 0,18 0,20 0,22 0,25 0,26 0,28 0,28 0,25
Szakközépiskola 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,20 0,16 0,18
Összesen 0,23 0,25 0,26 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,36 0,34 0,34

Forrás: A Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991–2002 adatai alapján Lannert Judit számításai
* Felvettek aránya a 12. évfolyamosok létszámához viszonyítva.

4.50. táblázat
Korábbi, átlagosan három évvel ezelőtt végzett átlagos szakiskolai osztály végzőseinek sorsa az osztályfőnök (311 fő) ismerete/becslése alapján, 2002 (%)

Megnevezés %
 
Érettségihez vezető tanulmányokat folytat 18,1
Újabb szakmát tanul 11,1
Alkalmazottként dolgozik a szakmájában 21,0
Alkalmazottként dolgozik egyéb területen 13,2
Vállalkozóként dolgozik a szakmájában 4,9
Vállalkozóként dolgozik egyéb területen 2,8
Munkanélküli 7,4
Egyéb dolgot csinál (katona, rokkant stb.) 6,6
Nincs tudomása/elképzelése, hogy mit csinál 15,6
Összesen 100,0

Forrás: Mártonfi, 2002a
A feltett kérdés: „Az Ön legutóbbi osztályából (amelynek osztályfőnöke volt) tudomása, illetve becslése alapján jelenleg mivel foglalkoznak a fiatalok?”

4.51. táblázat
A szakképesítések négy kategóriája és néhány ebbe a kategóriába sorolt szakképesítés


A négy kategória definíciója A kategóriák jellemzői Néhány szakképesítés az adott kategóriából
 
A Több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető szakképesítés (fogyatékosok számára a fogyatékosság típusától, fokától függően)
404 képesítés
– Általában hosszabb, 2 éves
– Meghatározott részük kizárólag iskolarendszerben
– Szakmacsoportosan alapozható
Fényképész, Bőrtárgykészítő, Pék-cukrász, Fogtechnikus, Banki szakügyintéző, Ápoló, Világosító, Mezőgazdasági gépész, Európai üzleti asszisztens, Idegenforgalmi szakmenedzser, Sportkommunikátor, Külkereskedelmi ügyintéző
B* Elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítés
228 képesítés
– Megszerzésüket jogszabály írja elő
– Jellemzően iskolarendszeren kívül oktathatók
– Specializáltak
Egészségőr, fertőtlenítő, Magánnyomozó, Állattenyésztési gépkezelő, Parkgondozó, NC-, CNC-gépkezelő, Vájár, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, Kötő- és varrógépműszerész, Idegenforgalmi menedzser, Biztosítási ügyintéző, ABC-eladó
C* Elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, általában egy munkakör betöltésére jogosító szakképesítés
93 képesítés
– Jellemzően iskolarendszeren kívül oktathatók
– Specializáltak
Gyógyúszás-foglalkoztató, Mixer, Szőlőtermelő, Mezőgazdasági munkás, Virágkötő, Dajka, Varrómunkás, Háztartásigép-szerelő, Egészségügyi menedzser, Külkereskedelmi asszisztens
D A szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés (A szakképzést folytató intézmény vezetője a képzésben résztvevők létszámát szakképesítésenként köteles bejelenteni az Oktatási Minisztérium Szakoktatási Főosztályának.)
84 képesítés
– A képző intézmény köteles a létszámot bejelenteni az OM-nek
– Korábban alacsony képzési létszám volt jellemző
– Ha két éven keresztül nem lesz képzés, a jegyzékből kikerül
Cipőjavító, Üvegező, Szíjgyártó, Fémtömegcikk-gyártó, Fonó, Bányamentő, Faesztergályos, Kalapos és sapkakészítő, Cipőipari technikus, Olvasztár, Építőanyag-ipari technikus, Mechatronikai műszerész, Finommechanikai technikus, Nyomdaipari technikus

Forrás: Országos képzési..., 2001 és Farkas, 2002
* A dőlt betűs rész a 32/2002. (V.18.) OM rendeletben került a definíciókba, a 2001-es módosítás a dőlt betűs részeket nem tartalmazta.

4.52. táblázat
Felnőttoktatás keretében tanuló általános iskolások, középiskolások és hallgatók száma, ezen belül a lányok aránya, 1960/61 és 2001/02 között

Tanév Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Felsőoktatási intézmény (nem nappali tagozat)

Összes tanuló Ebből lány, % Összes tanuló Ebből lány, % Összes tanuló Ebből lány, % Összes tanuló Ebből lány, % Összes tanuló Ebből lány, %
 
1960/61 86 668 24,86 31 358 45,48 54 151 27,67 15 241 12,46
1970/71 21 275 28,85 45 220 59,93 68 656 36,78 26 715 38,91
1980/81 15 627 30,42 35 218 63,93 95 114 49,32 37 109 51,08
1990/91 11 536 24,25 18 820 62,24 49 342 59,38 31 775 48,00
1997/98 3 165 27,08 25 734 54,17 52 558 55,05 97 789 57,05
1998/99 3 016 27,95 30 033 52,92 54 829 53,75 111 214 56,25
1999/00 3 146 25,87 33 078 51,22 55 384 53,36 128 048 54,45
2000/01 2 940 26,26 1070 62,15 37 000 51,59 54 700 53,74 143 413 56,66
2001/02 2 793 26,49 2416 62,75 41 207 51,96 54 024 53,60 156 327 57,27

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján Mártonfi György számításai

4.53. táblázat
Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések és a beiratkozottak száma, 1995–2000

Év A szakmai képzések A szakmai képzésbe beiratkozottak

száma 1995=100% Száma 1995=100%
 
1995 4023 100,0 98 580 100,0
1996 4218 104,8 104 731 106,2
1997 4351 108,2 94 007 95,4
1998 5346 132,9 103 343 104,8
1999 6743 167,6 132 789 134,7
2000 7108 176,7 144 342 146,4

Forrás: Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai..., 2002 és Mártonfi György számításai

4.54. táblázat
A beiratkozottak aránya tanulmányi területek szerint az iskolarendszeren kívüli képzésben, 1996–2000 (%)

Tanulmányi terület 1996 1997 1998 1999 2000
 
Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések 16,4 18,1 20,1 23,0 22,5
Gazdasági és igazgatási képesítések 23,4 27,7 22,6 23,1 20,1
Kis- és nagyüzemi ipari képesítések 16,7 15,0 15,6 13,5 17,0
Számítástechnikai képesítések 20,4 17,0 19,3 18,4 15,5
Egészségügyi képesítések 7,0 6,9 5,4 4,0 3,1
Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések 1,8 2,0 1,6 1,4 2,7
Műszaki, technikusi képesítések 1,4 1,1 1,2 0,8 1,3
Az összes többi tanulmányi terület együtt 12,9 12,2 14,2 15,8 17,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai..., 2002

4.55. táblázat
A beiratkozottak száma iskolai végzettség szerint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, 1996–2000 (%)

Iskolai végzettség 1996 1997 1998 1999 2000
 
Maximum befejezett általános iskola 18,9 16,6 18,3 14,7 15,3
Szakiskola 2,9 2,2 1,7 1,4 1,5
Szakmunkásképző iskola 21,7 21,7 20,9 20,3 22,2
Szakközépiskola 23,2 25,4 24,7 27,0 25,6
Technikum 4,9 4,7 4,9 4,9 5,3
Gimnázium 21,6 22,6 21,0 22,9 21,0
Főiskola 4,9 4,6 6,2 6,4 6,5
Egyetem 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai..., 2002 és Mártonfi György számításai

4.56. táblázat
A hagyományos szakmai képzésben részt vevők aránya a foglalkoztatottak százalékában, az egy főre eső képzési órák száma és a képzési költség a munkaerőköltség százalékában, létszámkategóriák szerinti megoszlásban, 1999

Foglalkoztatottak száma A képzésben részt vevők aránya, % Egy főre eső képzési órák száma Képzési költség a munkaerőköltség %-ában
Összesen Férfiak Nők
 
10–19 22,6 21,8 24,1 40 0,6
20–49 17,6 17,7 17,5 43 0,8
50–249 15,5 15,6 15,2 38 0,7
250–499 16,8 18,4 14,8 36 0,9
500–999 20,0 22,9 15,6 32 0,8
1000 fő felett 30,6 31,7 28,9 39 0,8
Összesen 21,3 22,9 18,9 37 0,8

Forrás: A munkahelyi képzések főbb adatai, 2002

4.57. táblázat
A 25–64 évesek részvétele a felnőttképzésben végzettségük szerint az OECD-országokban, különböző években

Ország Alsó középfok Felső középfok Felsőfok A felnőttképzésben való részvétel aránya A diplomások aránya az alacsony képzettségűekhez viszonyítva
 
Dánia, 98/99 36 59 75 56 2,06
Finnország, 2000 36 52 76 55 2,09
Svédország, 94/95 36 58 70 54 1,92
Norvégia, 98/99 26 47 67 48 2,57
Egyesült Királyság, 95/96 33 58 75 45 2,25
Németország, 2000 16 39 60 42 3,70
Svájc, 98/99 20 44 55 42 2,76
Hollandia, 94/95 24 42 52 36 2,19
Csehország, 98/99 18 36 49 27 2,70
Olaszország, 98/99 9 37 52 22 5,61
Írország, 95/96 13 30 50 22 3,93
Belgium, 95/96 9 28 47 22 5,51
Magyarország, 98/99 6 17 49 18 8,24
Lengyelország, 94/95 6 23 37 14 5,92
Portugália, 98/99 8 39 55 13 7,03

Forrás: Education at a Glance, 2002

4.58. táblázat
A tanulók, a tanulást tervezők és a nem tanulók aránya a felnőttek körében iskolai végzettség szerint, 2002 (%)

Felnőttek tanulási tevékenysége 8 általános vagy kevesebb Szakmunkás-bizonyítvány Érettségi Felsőfok
 
Igen 5 8 24 19
Tervezi 9 13 18 34
Nem tervezi 86 79 58 47
Összesen 100 100 100 100

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatás, 2002
A feltett kérdés: „Tanul-e most valamit?”

4.59. táblázat
A normál és a gyógypedagógiai oktatásban részt vevők száma, valamint a gyógypedagógiai oktatásban részt vevők aránya megyénként és képzési program szerint, 2001/02

Megye Összes gyerek száma Közülük hány gyerek vesz részt gyógypedagógiai képzésben, és az az összesnek hány %-a
Óvoda Általános iskola Középis-
kola
Speciális szakiskola Óvoda Általános iskola Középfok
 
Bács-Kiskun 18 257 53 396 27 878 467 238 1,3 2468 4,6 4 0,0
Baranya 13 080 37 060 20 597 375 83 0,6 1622 4,4 1 0,0
Békés 13 182 37 281 21 566 381 111 0,8 1666 4,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 26 447 78 461 39 780 361 223 0,8 3961 5,0 23 0,1
Budapest 49 376 128 950 120 061 1457 801 1,6 6483 5,0 846 0,7
Csongrád 14 504 38 981 24 701 174 163 1,1 1271 3,3 54 0,2
Fejér 14 713 42 406 23 415 343 261 1,8 2108 5,0 28 0,1
Győr-Moson-Sopron 14 087 38 223 25 264 377 122 0,9 1494 3,9 26 0,1
Hajdú-Bihar 21 329 57 923 30 668 292 146 0,7 2385 4,1 73 0,2
Heves 11 018 29 797 18 373 60 527 4,8 3171 10,6 65 0,4
Jász-Nagykun-Szolnok 14 537 41 832 23 319 86 93 0,6 1804 4,3 75 0,3
Komárom-Esztergom 11 147 30 468 17 007 303 107 1,0 1617 5,3 46 0,3
Nógrád 7 247 20 423 9 124 58 61 0,8 1045 5,1 25 0,3
Pest 39 105 101 968 32 214 379 615 1,6 4588 4,5 11 0,0
Somogy 11 561 31 781 16 727 177 145 1,3 2264 7,1 9 0,1
Szabolcs 23 613 65 558 30 742 479 118 0,5 3647 5,6 35 0,1
Tolna 8 823 23 466 13 403 68 138 1,6 1279 5,5 70 0,5
Vas 8 781 24 587 13 615 208 110 1,3 1261 5,1
Veszprém 12 364 35 276 19 738 339 117 0,9 1514 4,3 60 0,3
Zala 9 114 26 407 16 648 210 70 0,8 939 3,6
Összesen 342285 944 244 544 840 6594 4249 1,2% 46587 4,9% 1451 0,3%

Forrás: OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

4.60. táblázat
Az integrált képzésben részt vevők aránya a gyógypedagógiai képzésben megyénként és képzési program szerint, 2001/02

Megye Hány gyerek vesz részt integrált képzésben, és az az összes gyógypedagógiai képzésben részt vevőnek hány %-a
Óvoda Általános iskola Középiskola Speciális szakiskola
 
Bács-Kiskun 146 61,3 445 18,0 4 100,0 15 3,4
Baranya 68 81,9 117 7,2 1 100,0
Békés 67 60,4 117 7,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 114 51,1 388 9,8 23 100,0
Budapest 344 42,9 1408 21,7 658 77,8 278 22,7
Csongrád 83 50,9 102 8,0 54 100,0 68 41,7
Fejér 221 84,7 253 12,0 28 100,0
Győr-Moson-Sopron 85 69,7 201 13,5 26 100,0
Hajdú-Bihar 49 33,6 222 9,3 73 100,0
Heves 501 95,1 1354 42,7 65 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 46 49,5 480 26,6 75 100,0
Komárom-Esztergom 57 53,3 232 14,3 46 100,0
Nógrád 35 57,4 284 27,2 25 100,0
Pest 553 89,9 1056 23,0 11 100,0
Somogy 106 73,1 281 12,4 9 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 102 86,4 720 19,7 35 100,0
Tolna 109 79,0 245 19,2 10 14,3
Vas 72 65,5 80 6,3
Veszprém 91 77,8 161 10,6 21 35,0
Zala 39 55,7 129 13,7
Összesen 2888 68,0% 8275 17,8% 1164 80,2% 361 5,7%

Forrás: OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

4.61. táblázat
A nemzetiségi oktatás adatai, 1990/91, 1995/96–1999/00 és 2001/02

Iskolatípus/tanév Nemzetiségi nyelven is oktató Az összes tanulóból
intéz-
mény
peda-
gógus
iskolában
tanulók
horvát német román szerb szlovák szlovén egyéb
 
Óvoda

1990/91 287 680 14 009 1684 9 187 453 2584 101 n. a.

1995/96 364 935 20 470 1603 14 589 647 184 3258 79 110

1996/97 365 959 20 486 1549 14 658 651 212 3211 87 118

1997/98 386 993 20 440 1585 14 744 617 164 2989 88 253

1998/99 390 1010 19 703 1486 14 177 541 174 3115 95 115

1999/00 n. a. 1039 19 792 1388 14 141 547 181 3050 112 373

Ebből
nemzetiségi
tannyelvű
n. a. 531 2 300 253 1 488 130 87 103 0 239

2001/02 n. a. n. a. 25 658 1574 16 345 525 420 2850 314 3816*
 
Általános iskola

1990/91 322 1048 44 545 3870 33 550 961 n. a. 5879 235 50

1995/96 371 1255 49 821 2657 41 029 1041 281 4317 116 380

1996/97 384 1338 51 627 2517 42 940 1069 278 4444 131 248

1997/98 390 1357 53 021 2476 44 338 1127 227 4409 120 324

1998/99 393 1433 53 998 2579 45 240 1156 228 4412 122 261

1999/00 395 1461 55 013 2526 46 254 1198 275 4424 116 137

Ebből
nemzetiségi
tannyelvű
18 106 1 760 319 758 427 164 92 0 0

2001/02 n. a. n. a. 70 553 1527 39 692 824 476 3269 251 24514*
 
Középiskola

1990/91 10 n. a. 1 301 251 746 128 176 n. a. n. a.

1995/96 23 165 1 987 214 1 376 114 75 197 11 n. a.

1996/97 26 164 2 136 203 1 498 118 72 205 10 30

1997/98 22 196 2 224 214 1 559 104 92 195 7 53

1998/99 21 211 2 335 217 1 672 110 103 132 8 93

1999/00 23 226 2 825 219 1 978 257 126 118 9 118

Ebből
nemzetiségi
tannyelvű
11 226 1 839 219 1 129 129 126 118 0 118

2001/02 n. a. n. a. 4 172 179 3 286 177 110 160 12 307

Forrás: OM oktatási statisztikái; 1999/00: Garami Erika és Könyvesi Tibor számításai; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 2001/2002
* A cigány kisebbségi oktatással együtt.

4.62. táblázat
Nemzetiségi oktatásban részt vevő általános iskolások száma évfolyamonként, 1985–1999 között

Tanév Évfolyam Összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 
1985/86 5931 6068 6088 5869 5661 4891 4187 3675 42 370
1986/87 5841 6065 6075 6066 5783 5788 4927 4310 44 855
1987/88 5308 5754 5822 5884 5753 5614 5562 4747 44 444
1988/98 5398 5223 5559 5621 5494 5563 5368 5275 43 501
1989/90 5738 5459 5358 5948 5419 5239 5140 4999 43 300
1990/91 6247 5902 5646 5242 5604 5531 5251 5122 44 545
1991/92 6425 6238 5971 5672 5368 5760 5443 5289 46 166
1992/93 7141 6525 6413 5865 5613 5573 5775 5350 48 255
1993/94 7030 6900 6441 6153 5669 5533 5276 5710 48 712
1994/95 7238 7047 6882 6308 5974 5645 5348 5237 49 679
1995/96 7015 7074 6971 6560 6039 5830 5226 5106 49 821
1996/97 7635 7127 7079 6792 6427 5948 5477 5142 51 627
1997/98 7932 7365 7094 6959 6449 6338 5500 5336 52 973
1998/99 7919 7727 7184 6893 6590 6407 5897 5335 53 952
1999/00 7844 7697 7614 6985 6577 6452 5894 5769 54 832

Forrás: Vámos, 2002a

4.63. táblázat
A kollégiumok fenntartó, működési mód és tanulói összetétel szerinti megoszlása, 1999 és 2002 (%)

Megnevezés 1999 2002
 
Fenntartó


Települési önkormányzat 67,7 61,6

Megyei önkormányzat 18,4 20,4

Állami szervezet 1,9 3,2

Egyház 8,7 8,3

Alapítvány 1,1 1,1

Egyéb 2,2 5,4
 
Működési mód


Önálló kollégium 24,0 22,9

Részben önálló kollégium 0,2 4,5

Nem önálló kollégium 75,8 72,6
 
Tanulói összetétel (iskolatípus szerint)


Gimnázium 24,5 24,4

Szakközépiskola 47,8 48,4

Szakmunkásképző, szakiskola 20,8 21,0

Általános iskola 4,3 4,1

Egyéb 2,6 2,1

Forrás: Horváth I., 2003

4.64. táblázat
Az egyházi és alapítványi oktatás aránya az intézmények, tanulók és pedagógusok számát tekintve, 2001/2002

Iskolatípus Megnevezés Összes Egyházi Alapítványi, magán
 
Óvoda Intézmény 3 522 86 160

Tanuló 342 285 5 988 5 855

Pedagógus 32 327 597 641

Egy pedagógusra jutó tanuló 10,59 10,03 9,13
 
Általános iskola Intézmény 3 423 144 66

Tanuló 947 037 35 671 6 758

Pedagógus 90 294 3 602 852

Egy pedagógusra jutó tanuló 10,49 9,90 7,93
 
Szakiskola Intézmény 469 19 49

Tanuló 126 367 2 850 8 265

Pedagógus 7 982 204 366

Egy pedagógusra jutó tanuló 15,83 13,97 22,58
 
Gimnázium Intézmény 577 88 48

Tanuló 223 474 29 969 7 593

Pedagógus 16 845 2 681 699

Egy pedagógusra jutó tanuló 13,27 11,18 10,86
 
Szakközépiskola Intézmény 798 23 110

Tanuló 292 646 4 799 26 703

Pedagógus 19 450 231 928

Egy pedagógusra jutó tanuló 15,05 20,78 28,78
 
Felsőoktatás Intézmény 65 26 9

Tanuló 349 301 18 922 30 019

Pedagógus 22 863 1 952 1 489

Egy pedagógusra jutó tanuló 15,28 9,69 20,16

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 2001/2002

4.65. táblázat
Az alapítványi és egyéb fenntartású iskolák, tanulóik és a pedagógusok száma, 1992/93 és 2001/02 között

Megnevezés 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2001/02
 
Intézmény

Óvoda 26 43 94 115 121 155 172 186

Általános iskola 25 33 47 60 66 76 87 90

Gyógypedagógiai intézmény 2 6 6 8 10 12 13 4

Szakiskola 8 11 15 14 15 16 19 65

Szakmunkásképző iskola 13 14 18 26 24 28 26

Középiskola 19 30 52 72 89 111 133 201

Ebből gimnázium 13 13 24 26 33 35 36 60

Egyetem, főiskola 3 4 4 5 6 6 6 9
 
Tanuló

Óvoda 964 2 881 5 410 5 986 5 905 6 695 7 080 7 521

Általános iskola 2 500 3 299 4 126 6 353 6 718 7 852 8 943 9 724

Gyógypedagógiai intézmény 264 484 591 575 615 834 950 412

Szakiskola 1 107 1 044 1 136 764 1 392 1 175 1 375 9 288

Szakmunkásképző iskola 952 1 547 1 886 3 001 3 155 3 916 3 832

Középiskola 2 393 7 514 10 596 12 478 14 099 17 632 21 675 27 115

Ebből gimnázium 1 115 2 110 2 213 2 276 2 704 3 092 3 497 7 296

Egyetem, főiskola 231 2 789 5 247 6 722 6 826 7 384 7 582 9 595
 
Pedagógus

Óvoda 103 276 546 606 614 724 748 819

Általános iskola 290 406 550 781 804 956 1066 1202

Gyógypedagógiai intézmény 122 175 160 260 278 300 305 63

Szakiskola 19 23 24 25 42 46 57 481

Szakmunkásképző iskola 71 70 126 175 171 194 169

Középiskola 268 604 810 821 960 1259 1432 1145

Ebből gimnázium 129 243 309 279 373 428 500 869

Egyetem, főiskola 39 658 775 1381 1467 1592 1675 1489

Forrás: Magyar statisztikai zsebkönyv ’96, ’98, KSH; OM oktatási statisztikái és Szalay Lászlóné adatközlése; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002

4.66 táblázat
Az egyházi intézmények főbb adatai (nappali tagozaton) 1992/93 és 2001/02 között

Megnevezés 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2001/02
 
Intézmény

Óvoda 22 36 43 53 60 69 74 86

Általános iskola 58 110 131 146 162 168 177 144

Gyógypedagógiai intézmény 3 5 3 3 5 3 3 3

Szakiskola 2 8 6 8 8 8 7 19

Szakmunkásképző 1 1 3 4 4 5 8

Középiskola 33 48 52 63 68 85 87 111

Ebből gimnázium 31 44 52 63 65 71 79 88

Egyetem, főiskola 26 28 28 28 28 28 28 26
 
Tanuló

Óvoda 1 539 2 650 3 290 3 947 4 236 5 031 5 230 5 988

Általános iskola 11 260 23 315 28 695 3 690 37 044 39 078 42 270 35 671*

Gyógypedagógiai intézmény 105 185 171 150 177 182 314 124

Szakiskola 27 1 095 576 587 662 460 314 2 524

Szakmunkásképző 147 152 514 597 628 1 156 1 971

Középiskola 9 806 14 164 15 257 17 153 19 156 19 987 21 523 32 960*

Ebből gimnázium 8 905 13 277 13 892 15 520 16 714 17 484 18 707 29 059*

Egyetem, főiskola 2 137 5 237 6 302 7 514 8 570 9 414 10 227 11 389
 
Pedagógus

Óvoda 123 221 274 327 375 440 459 597

Általános iskola 899 1915 2383 2663 3030 3261 3479 3602

Gyógypedagógiai intézmény 17 30 15 24 41 43 58 17

Szakiskola 4 90 33 45 38 32 21 204

Szakmunkásképző 18 13 56 62 71 112 163

Középiskola 794 1277 1467 1709 1922 2093 2365 2912

Ebből gimnázium 735 1213 1365 1621 1747 1884 2119 2681

Egyetem, főiskola 429 912 1258 1238 1416 1710 3336 1952

Forrás: Magyar statisztikai zsebkönyv ’96, ’98, KSH; OM oktatási statisztikái és Szalay Lászlóné adatközlése; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002
* Az új statisztikai rendszer a 2001/2002-es tanévtől az 5–8. évfolyamokon tanuló gimnazistákat az előző évektől eltérően már nem az általános iskolások, hanem a középiskolások közt tartja számon.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.