wadmin | 2009. jún. 17.

2. A közoktatás irányítása

 

2.1. táblázat
Az intézmények száma településméret szerint, 1999/00 és 2001/02

Lakosság
létszáma
(fő)
1998. jan. 1.
Tele-
pülési
önkor-
mány-
zatok
száma
Önkor-
mányzatok
száma,
amelyek
nem
tartanak
fenn
közoktatási
intézményt
Tagintéz-
ménynek
helyet
adó
önkor-
mány-
zatok
száma
A kevesebb
mint nyolc
évfolyammal
működő
általános
iskolát (is)*
A legalább
nyolc
évfolyammal
működő
általános
iskolát
A közép-
fokú
oktatási
intéz-
ményt**
fenntartó önkormányzatok száma
99/00 01/02 99/00 01/02 99/00 01/02 99/00 01/02 99/00 01/02 99/00 01/02
500 alatt 985 1017 724 761 40 3 123 n. a. 32 20 2
500–999 689 684 67 63 27 3 221 n. a. 328 277 6 2
1 000–1 999 663 663 2 3 2 27 n. a. 625 613 5 3
2 000–4 999 517 505 1 1 10 n. a. 513 503 28 17
5 000–9 999 136 143 22 n. a. 136 143 47 37
10 000–19 999 77 80 36 n. a. 78 80 62 62
20 000–49 999 45 46 35 n. a. 45 46 42 40
50 000–99 999 28 26 25 n. a. 28 26 28 26
100 000–199 999 12 12 12 n. a. 12 12 12 12
200 000 felett 1 1 1 n. a. 1 1 1 1
Összesen 3153 3177 793*** 828 69 7 512 n. a. 1798 1721 233 200

Forrás: BM-adatok; OM oktatási statisztikái
* A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok is a nyolcosztályosnál kisebb általános iskolák között szerepelnek.
** A gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát, szakmunkásképző iskolát fenntartó önkormányzatok.
*** Mivel a BM és az OM adatgyűjtése az adott évben nem teljesen megegyező intézménydefiníciót használt, ez az adat eltér a 2. fejezet szöveges részének 2.3. táblázatában található adattól.

2.2. táblázat
A közoktatás-igazgatási feladatok ellátásának szervezeti keretei a településnagyság függvényében, 2001/02 (%)

Településméret Önálló szervezeti egység Közoktatásért felelős előadó Nincs külön szervezeti egység/személy Nincs válasz % N
 
3 000 fő alatt 1,0 12,4 84,7 1,9 100 314
3 000–8 000 fő 2,9 48,5 47,1 1,5 100 68
8 000–20 000 fő 35,6 52,5 10,2 1,7 100 59
20 000 fő felett és fővárosi kerületek 96,4 1,8 1,8 0,0 100 55
Megyei önkormányzatok és fővárosi önkormányzat 76,9 23,1 0,0 0,0 100 13
A minta átlaga 42,6 27,7 28,8 1,0 100 509

Forrás: Önkormányzati adatfelvétel, 2001/2002
A feltett kérdés: „A polgármesteri hivatalban kik foglalkoznak az oktatás ügyeivel? (1) egy önálló szervezeti egység (osztály, csoport, iroda stb.); (2) a közoktatásért felelős előadó (önálló szervezeti egység nélkül); (3) nincs külön szervezeti egység, sem személy az intézményen belül.”

2.3. táblázat
A közoktatási intézmények működtetésére kiterjedő társulások száma, 2000–2002

Lélekszám/fő 2000 2001 2002
 
1100 alatt 288 303 309
1100–1999 140 140 137
2000–2999 42 47 52
3000–3499 12 14 15
3500 fölött 62 42 50
Társulás összesen 544 546 563
Intézmény összesen 7780 7696 7714

Forrás: KIR-STAT-adatok alapján Tóth András számításai

2.4. táblázat
Feladatmegosztás az iskolai pedagógiai program módosítása során, 2001/02

Közreműködők A közreműködők
aránya (%)
A munka volumene
(ötfokú skálán, átlag)
A munka jelentősége
(ötfokú skálán, átlag)
 
Igazgató 52,7 4,6 4,8
Igazgatóhelyettes(ek) 40,6 4,4 4,5
Tagozatvezetők 19,8 3,9 4,2
Munkaközösség-vezetők 34,6 4,0 4,2
Beosztott pedagógusok 33,8 3,6 3,9
Más személy 8,4 3,4 3,7

Forrás: Simon, 2002
A feltett kérdés: „Az Önök iskolájában kik és milyen arányban vettek részt a nevelési program elkészítésében? A közreműködők milyen volumenű feladatokat végeztek? Értékelje 1-től 5-ig a részvétel intenzitását! 1 = kis részfeladatot végzett; 5 = nagy munkát végzett, 1 = kevéssé jelentős feladatot, 5 = meghatározó jelentőségű munkát végzett.”

2.5. táblázat
A megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények és szervezetek által működtetett szaktanácsadás jellemző adatai, 1996, 1999 és 2001

Megye Állandó megbízás Ebből órakedvezményes Listás szaktanácsadó
1996 1999 2001 1996 1999 2001 1996 1999 2001
 
Baranya 23 16 2 13 6 0 40 22 15
Bács-Kiskun 12 17 0 0 0 0 8 89 120
Békés 25 25 17 0 0 0 0 0 0
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 36 0 0 27 0 75 0 0
Budapest 121 112 7 108 53 0 1 0 10
Csongrád 5 7 25 5 1 0 3 55 25
Fejér 25 42 90 0 28 47 50 0 2
Győr-Moson-Sopron 28 29 26 0 21 0 324 0 441
Hajdú-Bihar 32 76 8 32 49 8 23 3 0
Heves 25 25 15 25 25 15 34 35 51
Jász-Nagykun-Szolnok 0 60 50 0 6 1 65 0 0
Komárom-Esztergom 27 71 72 8 19 0 45 20 0
Nógrád 1 28 29 1 28 29 53 44 44
Pest 0 0 0 0 0 0 76 127 0
Somogy 31 0 33 31 0 1 0 57 70
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 54 71 0 11 0 16 0 0
Tolna 21 20 0 17 20 0 0 73 71
Vas 44 48 50 0 23 47 216 213 153
Veszprém 31 46 0 20 23 0 2 3 54
Zala 0 29 29 0 20 0 22 32 40
Összesen 462 741 524 260 360 148 1053 773 1096

Forrás: Palotás, 1997; Szabó L., 1999; Annási, 2002

2.6. táblázat
A megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények és szervezetek által szervezett 30 órás vagy ennél hosszabb tanfolyamok jellemző adatai megyei bontásban, 1998/99 és 2000/01

Megye Az összes tanfolyam száma A résztvevők száma
1998/99 2000/01 1998/99 2000/01
 
Baranya 76 33 1 919 541
Bács-Kiskun 121 n. a. 4 119 n. a.
Békés 42 22 852 494
Borsod-Abaúj-Zemplén 44 9 1 554 212
Budapest 185 9 3 906 245
Csongrád 42 18 1 451 572
Fejér 47 131 1 210 2 175
Győr-Moson-Sopron 105 34 2 139 740
Hajdú-Bihar 144 14 2 496 284
Heves 35 28 975 403
Jász-Nagykun-Szolnok 57 34 1 147 619
Komárom-Esztergom 45 14 1 012 217
Nógrád 31 34 572 336
Pest 116 21 2 567 282
Somogy 52 16 1 521 337
Szabolcs-Szatmár-Bereg 60 50 1 607 974
Tolna 38 31 925 650
Vas 112 29 2 137 665
Veszprém 88 34 1 769 591
Zala 34 25 1 315 439
Összesen 1 474 586 35 193 10 776

Forrás: Szabó L., 1999; Annási, 2002

2.7. táblázat
A pedagógiai méréssel kapcsolatos tevékenységek előfordulása az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltató szervezeteknél, 1997–2001

Mérési tevékenység összetevői A szolgáltatók százalékában
 
Tantárgyi mérőeszköz-fejlesztés 100
Saját fejlesztésű mérőeszközzel mérés 94
Más forrásból beszerzett mérőeszközzel mérés 88
Kutatás jellegű mérés saját kezdeményezésből 88
Nevelési területekhez kapcsolódó mérőeszköz-fejlesztés 65
Más forrásból beszerzett mérőeszköz továbbadása 53
Más szervek által kezdeményezett kutatási programban való részvétel 47

Forrás: Tóth L., 2002

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.