wadmin | 2009. jún. 17.

Függelék II. (Tartalmi szabályozás - Iskolavezetői koncepciók)

1996. november
Országos Közoktatási Intézet
Kutatási Központ
Budapest, V. ker. Dorottya u. 8.
T:118-5145, F:266-9185           
Azonosító

TARTALMI SZABÁLYOZÁS
ISKOLAVEZETŐI KONCEPCIÓK

1996. november

Kérdezés helye:........................................


Kérdezés ideje: 1996. .......................... hó ....... nap .................-tól ................ig


Kérdezte:..................................................

I. AZ ISKOLA PROFILJA

1. Kérjük, mondja meg, hogy milyen változások voltak az Önök iskolájában az elmúlt 5 évben, illetve milyenek várhatóak az elkövetkező 2-3 évben?

1 - volt változás
2 - nem volt, de várhatóan lesz
3 - nem volt, és nem is várható
0 -     X -

iskolaszerkezet váltás 1 2 3 0 X
fenntartó változása 1 2 3 0 X
az iskola összevonása más iskolával 1 2 3 0 X
tagozat indítása (ifjúsági, esti, levelező) 1 2 3 0 X
tagozat megszüntetése (ifjúsági, esti, levelező) 1 2 3 0 X
általános iskolában a jelenlegi évfolyamok számának növelése 1 2 3 0 X
általános iskolában a jelenlegi évfolyamok számának csökkentése 1 2 3 0 X
általános iskolában gimnáziumi osztály indítása 1 2 3 0 X
általános iskolában 9., 10. osztály indítása 1 2 3 0 X
CSAK KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN:                    
az általános képzés mellett szakképzés indítása 1 2 3 0 X
szakképzés mellett általános képzés indítása 1 2 3 0 X
középiskolai képzés mellett szakmunkásképzés indítása 1 2 3 0 X
szakmunkásképzés mellett középiskolai képzés indítása 1 2 3 0 X
középiskolai képzés mellett szakiskolai képzés indítása 1 2 3 0 X
szakiskolai képzés mellett középiskolai képzés indítása 1 2 3 0 X
szakmunkásképzés mellett szakiskolai képzés indítása 1 2 3 0 X
gimnáziumban 6 vagy 8 évfolyamos képzés indítása 1 2 3 0 X

2. Kérjük, mondja meg, hogy az alábbi esetek közül melyek fordultak elő az elmúlt 5 évben az Önök iskolájában, és azt is, hogy melyek várhatóak az elkövetkező 2-3 évben?

1 - volt
2 - nem volt, de várhatóan lesz
3 - nem volt, és nem is várható
0 -     X -

igazgatóváltás 1 2 3 0 X
önálló iskolavezető kinevezése 1 2 3 0 X
iskolavezetői státusz elvonása 1 2 3 0 X
új igazgatóhelyettesi státusz létesítése 1 2 3 0 X
igazgatóhelyettesi státusz elvonása 1 2 3 0 X
új gazdasági igazgatói (vezetői) státusz létesítése 1 2 3 0 X
gazdasági igazgatói (vezetői) státusz elvonása 1 2 3 0 X
új pedagógusi státusz létesítése 1 2 3 0 X
pedagógusi státusz elvonása 1 2 3 0 X
pótlékkal járó feladatkörök* létesítése 1 2 3 0 X
pótlékkal járó feladatkörök* elvonása 1 2 3 0 X

* pótlékkal járó feladatkörök: munkaközösségvezető, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, pályaválasztási felelős, diákönkormányzat segítő stb.

3. Milyen tantárgyi tagozatok vannak az iskolában?

Tantárgyi tagozatok:
 
 
Milyen tagozatokat indítottak 1990-95 között? Milyen tagozatok indítását tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   
Milyen tagozatokat szüntettek meg 1990-95 között? Milyen tagozatok megszüntetését tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   

4. Milyen fakultációk vannak az iskolában?

Fakultációk:
 
 
Milyen fakultációkat indítottak 1990-95 között? Milyen fakultációk indítását tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   
Milyen fakultációkat szüntettek meg 1990-95 között? Milyen fakultációk megszüntetését tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   

5. Milyen szakmákat, szakirányokat tanít az iskola jelenleg?

Szakmák, szakirányok:
 
 
Milyen szakmákat, szakirányokat indítottak 1990-95 között? Milyen szakmák, szakirányok indítását tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   
Milyen szakmákat, szakirányokat szüntettek meg 1990-95 között? Milyen szakmák, szakirányok megszüntetését tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   

6. Milyen specializációkat* működtet jelenleg az iskola?

*specializáció: szakmát nem adó, de plusz óraszámban speciális képzettséget nyújtó oktatási forma.

Specializációk:
 
 
Milyen specializációkat indítottak 1990-95 között? Milyen specializációk indítását tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   
Milyen specializációkat szüntettek meg 1990-95 között? Milyen specializációk megszüntetését tervezik a következő 2-3 évben?
   
   
   

7. Folyik-e a nemzeti-etnikai kisebbségi oktatás alábbi típusai szerinti képzés az Önök intézményében, illetve tervezik-e ilyen bevezetését?

1 - igen
2 - nem, de 2-3 éven belül tervezik a beindítását
3 - nem, és nem is tervezik az indítását
0 -    X

anyanyelvű oktatás 1 2 3 0 X
kétnyelvű kisebbségi oktatás 1 2 3 0 X
nyelvoktató kisebbségi oktatás 1 2 3 0 X
cigány felzárkoztató oktatás 1 2 3 0 X
kisebbségi tehetségfejlesztő oktatás 1 2 3 0 X
interkulturális oktatás 1 2 3 0 X

II. AZ ISKOLA TARTALMI MUNKÁJA

8. Kérjük, mondja meg, hogy az Önök iskolájában az elmúlt időszakban milyen fajta innovációk* történtek és milyenek várhatók a következő években?

1 - volt a 90-es évektől máig
2 - nem volt, de tervezik a következő 2-3 évben
3 - nem volt, és nem is tervezik a következő 2-3 évben
0 -     X -

*innovácó: újítás, valamit máképp csinálnak, hogy jobb, hatékonyabb legyen az oktatás

iskolaszerkezetet érintő 1 2 3 0 X
iskolaszervezetet és vezetést érintő 1 2 3 0 X
az iskola képzési profilját érintő 1 2 3 0 X
az iskola szakképzési profilját érintő 1 2 3 0 X
az iskola teljes pedagógiai programját érintő 1 2 3 0 X
a tantervet érintő 1 2 3 0 X
tankönyvet érintő 1 2 3 0 X
egyéb taneszközt érintő 1 2 3 0 X
értékelést-osztályozást érintő 1 2 3 0 X
nevelési módszereket érintő 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:................................................. 1 2 3 0 X

9. A fenti innovációk milyen forrásból származtak?

1 - volt ilyen forrásból származó innováció
2 - nem volt ilyen forrásból származó innováció
0 -     X -

saját, helyi kezdeményezés 1 2 0 X
országos pedagógiai szolgáltató intézet kezdeményezése 1 2 0 X
területi, helyi szolgáltató intézet kezdeményezése 1 2 0 X
minisztérium kezdeményezése 1 2 0 X
tudományegyetem kezdeményezése 1 2 0 X
főiskola kezdeményezése 1 2 0 X
külföldi, neves pedagógiai innovátorok kezdeményezése 1 2 0 X
hazai, neves pedagógiai innovátorok kezdeményezése 1 2 0 X
másik iskola kezdeményezése 1 2 0 X
egyéb, éspedig:............................................................................................. 1 2 0 X

10. Mennyire határozták meg az oktatás tartalmát az Önök iskolájában az alábbi dokumentumok az elmúlt években? és mire számít a következő 2-3 évben?

1 - nem határozta meg
2 - kis mértékben határozta meg
3 - nagy mértékben határozta meg
0 -     X -

a központi tanterv 1 2 3 0 X
a nemzeti alaptanterv 1 2 3 0 X
az iskola pedagógiai programja 1 2 3 0 X
a pedagógusok egyéni tanmenete 1 2 3 0 X
az iskola helyi tanterve 1 2 3 0 X
a tankönyvek 1 2 3 0 X
a helyi vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
az országos vagy regionális mérési eredmények 1 2 3 0 X
az egyes gyerekekre vonatkozó fejlesztési programok 1 2 3 0 X
CSAK KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN: 1 2 3 0 X
országos vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
az országos képzési jegyzékhez kapcsolódó követelmények 1 2 3 0 X

11. És mire számít a következő 2-3 évben?

1 - nem határozza meg
2 - kis mértékben határozza meg
3 - nagy mértékben határozza meg
0 -     X -

a központi tanterv 1 2 3 0 X
a nemzeti alaptanterv 1 2 3 0 X
az iskola pedagógiai programja 1 2 3 0 X
a pedagógusok egyéni tanmenete 1 2 3 0 X
az iskola helyi tanterve 1 2 3 0 X
a tankönyvek 1 2 3 0 X
a helyi vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
az országos vagy regionális mérési eredmények 1 2 3 0 X
az egyes gyerekekre vonatkozó fejlesztési programok 1 2 3 0 X
CSAK KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN: 1 2 3 0 X
országos vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
az országos képzési jegyzékhez kapcsolódó követelmények 1 2 3 0 X

12. Kérem, mondja meg, hogy milyen mértékben gyakoroltak hatást az oktatás tartalmára a következő személyek vagy testületek az elmúlt 5 évben!

1 - nem gyakorolt hatást
2 - gyenge hatást gyakorolt
3 - erős hatást gyakorolt
0 -     X -

a tantervfejlesztők 1 2 3 0 X
a tankönyvírók 1 2 3 0 X
az iskolavezetés 1 2 3 0 X
a tantestület 1 2 3 0 X
a munkaközösségek 1 2 3 0 X
az egyes pedagógusok 1 2 3 0 X
az iskolafenntartók 1 2 3 0 X
a szülők 1 2 3 0 X
a tanulók 1 2 3 0 X
a munkaadók 1 2 3 0 X
a következő iskolafokozat elvárásai 1 2 3 0 X
a munkaerőpiaci elvárások 1 2 3 0 X
a külföldi minták, tapasztalatok 1 2 3 0 X
más, hasonló iskolák példája 1 2 3 0 X
a minisztériumok és hátterintézményeik 1 2 3 0 X
pedagógiai szolgáltató intézetek 1 2 3 0 X
vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:....................................... 1 2 3 0 X

13. És mi várható a következő 2-3 évben?

1 - nem gyakorol hatást
2 - gyenge hatást gyakorol
3 - erős hatást gyakorol
0 -     X -

a tantervfejlesztők 1 2 3 0 X
a tankönyvírók 1 2 3 0 X
az iskolavezetés 1 2 3 0 X
a tantestület 1 2 3 0 X
a munkaközösségek 1 2 3 0 X
az egyes pedagógusok 1 2 3 0 X
az iskolafenntartók 1 2 3 0 X
a szülők 1 2 3 0 X
a tanulók 1 2 3 0 X
a munkaadók 1 2 3 0 X
a következő iskolafokozat elvárásai 1 2 3 0 X
a munkaerőpiaci elvárások 1 2 3 0 X
a külföldi minták, tapasztalatok 1 2 3 0 X
más, hasonló iskolák példája 1 2 3 0 X
a minisztériumok és hátterintézményeik 1 2 3 0 X
pedagógiai szolgáltató intézetek 1 2 3 0 X
vizsgakövetelmények 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:....................................... 1 2 3 0 X

14. Az 1993-as Oktatási Törvény értelmében minden iskola kötelezett pedagógiai program kidolgozására. Az Önök iskolájában hogyan állnak a pedagógiai program munkálatai?

1 - elkészült a program
2 - még nincs kész, de egy változatát már tárgyalta a tantestület
3 - még nincs kész, de egy változatát már egyeztették a fenntartóval
4 - még nincs kész, de már dolgoznak rajta
5 - nem kezdtek még hozzá
0 -     X -

15. HA NEM KÉSZÜLT EL: Mi az elkészítés tervezett határideje?

..........év...................hó......nap
0 -     X -

16. HA ELKÉSZÜLT:

1 - a fenntartó elé terjesztették és döntés született róla
2 - a fenntartó elé terjesztették, de még nem született döntés róla
3 - még nem terjesztették a fenntartó elé
0 -     X -

17. Az Önök iskolájában kik és hányan vettek részt (vesznek részt) mostanáig a pedagógiai program szakmai előkészítésében?

  részt vett: fő    
igazgató   0 X
igazgatóhelyettes   0 X
munkaközösség vezető   0 X
tanár   0 X
tanító   0 X
szülő   0 X
diák   0 X
az egész tantestület   0 X
mások, éspedig:.............................................   0 X

18. Mit tartalmaz az Önök pedagógiai programja az alábbiak közül?

  tartalmazza nem tartalmazza    
az oktatás-nevelés céljait 1 2 0 X
a tantervet 1 2 0 X
az egyes évfolyamonkon tanított kötelező tantárgyakat 1 2 0 X
a választható tantárgyakat (fakultációkat) 1 2 0 X
a tanórán kívüli foglalkozásokat 1 2 0 X
a tanulók tudásának értékelési formáit 1 2 0 X
a tanárok munkájának értékelési formáit 1 2 0 X
a belső továbbképzési rendszer kialakítását 1 2 0 X
az iskolai nyilvánosság fórumait 1 2 0 X
egyéb, éspedig:............................................... 1 2 0 X
egyéb, éspedig:............................................... 1 2 0 X

19. Van-e már helyi tanterve az Önök iskolájának?

1 - már van
2 - még nincs, de egy változatát már tárgyalta a tantestület
3 - még nincs, de egy változatát már egyeztették a fenntartóval
4 - még nincs, de már dolgoznak rajta
5 - nem kezdtek még hozzá, de tervezik
6 - nem kezdtek hozzá, mert adatbankból kívánnak tantervet választani
0 -     X -

20. HA NEM KÉSZÜLT EL: Mi az elkészítés tervezett határideje?

..........év...................hó......nap
0 -     X -

21. HA ELKÉSZÜLT:

1 - a fenntartó elé terjesztették és döntés született róla
2 - a fenntartó elé terjesztették, de még nem született döntés róla
3 - még nem terjesztették a fenntartó elé
0 -     X -

22. HA MAGUK KÉSZÍTETTÉK (KÉSZÍTIK) EL: A tantestület tagjai közül kik vettek részt (vesznek részt) mostanáig a helyi tanterv szakmai előkészítésében?

  részt vett: fő    
igazgató   0 X
igazgatóhelyettes   0 X
munkaközösségi vezető   0 X
tanár   0 X
tanító   0 X
az egész tantestület   0 X
egyéb, éspedig:.............................................   0 X

23. Várhatóan milyen anyagi konzekvenciákkal jár reálértékben - azaz az infláció figyelmen kívül hagyásával - majd Önöknél a helyi tanterv bevezetése?

1 - többletköltséggel nem jár
2 - várhatóan 10 % alatti többlettámogatást igényel a fenntartótól
3 - várhatóan 10-20 % közötti többlettámogatást igényel a fenntartótól
4 - várhatóan 20 %-nál magasabb többlettámogatást igényel a fenntartótól
0 -     X -

24. HA NINCS AZ ISKOLÁNAK HELYI TANTERVE: Milyen tantervet használna legszívesebben?

1 - minősített, ajánlott tantervet
2 - más iskola által készített tantervet
3 - mások által készített, de helyileg átalakított, kiegészített tantervet
4 - teljesen saját fejlesztésű, egyedi tantervet
0 -     X -

III. ÓRATERV

25. Milyen az iskola óratervének felépítése?

1 - hetes (5 napos)
2 - ciklusos (A hét, B hét)
3 - epochális (a tanév egy-egy időszakában tömbösítve tanítják a tantárgyakat)
4 - egyéb, éspedig:....................................
0 -     X -

26. Az óraterv forrása, eredete:

1 - 78-as óraterv (vagy annak kis módosítása)
2 - saját fejlesztésű, egyedi óraterv
3 - más intézmény által kifejlesztett óreterv, éspedig:................................................................
4 - más intézményekkel közösen kifejlesztett óraterv, éspedig:.................................................
5 - egyéb eredetű óraterv, éspedig:..............................................................................................
0 -     X -

27. A forrásként használt óratervet:

1 - változtatás nélkül használják
2 - adaptálták, módosításokkal használják
0 -     X -

28. Hogyan minősítené az adott óraterv szerinti tanítást?

1 - normál
2 - tagozatos
3 - kísérleti
4 - speciális, éspedig:...............................................................................
5 - egyéb, éspedig:....................................................................................
0 -     X -

IV. TANTÁRGYAK

29. Előfordultak-e az Önök iskolájában az elmúlt 5 évben tantárgyi rendszerrel kapcsolatos alábbi változások!

  volt nem volt    
új tantárgyak megjelenése 1 2 0 X
hagyományos tárgyak megszűnése 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tanítása korábbi életkorban kezdődik 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tanítása későbbi életkorra tolódik 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tartalma lényegesen megváltozik 1 2 0 X
a kötelező tantárgyak száma nő 1 2 0 X
a kötelező tantárgyak száma csökken 1 2 0 X
a fakultatív tantárgyak köre bővül 1 2 0 X
a fakultatív tantárgyak köre szűkül 1 2 0 X
CSAK SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN:        
a szakmai elméleti tárgyak aránya nő 1 2 0 X
a szakmai elméleti tantárgyak aránya csökken 1 2 0 X
a szakmai gyakorlati tantárgyak aránya nő 1 2 0 X
a szakmai gyakorlati tamtárgyak aránya csökken 1 2 0 X

30. És mire számít a következő 2-3 évben?

  lesz nem lesz    
új tantárgyak megjelenése 1 2 0 X
hagyományos tárgyak megszűnése 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tanítása korábbi életkorban kezdődik 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tanítása későbbi életkorra tolódik 1 2 0 X
a tantárgy(ak) tartalma lényegesen megváltozik 1 2 0 X
a kötelező tantárgyak száma nő 1 2 0 X
a kötelező tantárgyak száma csökken 1 2 0 X
a fakultatív tantárgyak köre bővül 1 2 0 X
a fakultatív tantárgyak köre szűkül 1 2 0 X
CSAK SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN:        
a szakmai elméleti tárgyak aránya nő 1 2 0 X
a szakmai elméleti tantárgyak aránya csökken 1 2 0 X
a szakmai gyakorlati tantárgyak aránya nő 1 2 0 X
a szakmai gyakorlati tamtárgyak aránya csökken 1 2 0 X

31. Jelenleg a kötelező tantárgyakon felül milyen tantárgyakat és mely évfolyamokon kínál az Önök iskolája válaszható tantárgyként a diákoknak?

  ÉVFOLYAMOK
TANTÁRGYAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

32. Vannak-e ebben a tanévben az Önök iskolájában a hagyományos képzésben nem szereplő új, szokatlan tantárgyak? Mely évfolyamokon?

  ÉVFOLYAMOK
TANTÁRGYAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

33. Változtak-e az egyes tantárgyak óraszámai az Önök iskolájában, illetve terveznek-e óraszámnövelést vagy csökkentést a következő 2-3 évben?

A tanulók a korábbinál nagyobb óraszámban tanulják: A tanulók a jelenleginél nagyobb óraszámban fogják majd tanulni:
   
   
   
A tanulók most a korábbinál kisebb óraszámban tanulják: A tanulók a jelenleginél kisebb óraszámban fogják majd tanulni:
   
   
   

34. Pedagógiai vagy pénzügyi megfontolásból történtek-e változások Önöknél a csoportbontásokban, vagy terveznek-e ilyesmit?

  ÉVFOLYAMOK
TANTÁRGYAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
jelenleg bontott csoportban tanított tárgyak:                          
                           
                           
                           
                           
                           
korábban bontott csoportban tanított
tárgyak (azóta a csoportbontás megszűnt):
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
a következő 2-3 évben tervezett
csoportbontások:
                         
                           
                           
                           
                           
                           

V. TANKÖNYVEK

35. Az Önök iskolájában kik döntenek arról, hogy az iskola milyen tankönyveket rendeljen meg, illetve kik vesznek részt a döntéselőkészítési folyamatban?

  dönt részt vesz nem dönt és nem is vesz részt    
igazgató 1 2 3 0 X
igazgatóhelyettes 1 2 3 0 X
munkaközösség vezetője 1 2 3 0 X
az egyes szaktanár, tanító 1 2 3 0 X
tantestület 1 2 3 0 X
munkaközösség 1 2 3 0 X
az osztályban tanító tanárok együttesen 1 2 3 0 X
a tankönyvfelelős, ha tanár 1 2 3 0 X
iskolaszék 1 2 3 0 X
iskolafenntartó 1 2 3 0 X
szülő 1 2 3 0 X
tanuló 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:........................................ 1 2 3 0 X

36. Milyen mértékű volt a tankönyvek cseréje az Önök iskolájában és mi várható a következő néhány évben? Kérem becsülje meg százalékos arányban!

  a 90-es évektől máig a következő 2-3 évben
a közismereti tankönyvek cseréje % %
a nyelvkönyvek cseréje % %
a szakmai tárgyak tankönyveinek cseréje % %

37. Új könyvek bevezetésére a legtöbb iskolában évfolyamonként és tantárgyanként eltérő mértékben és ütemben került sor. Kérjük, mondja meg, hogy mely tantárgyakról és mely évfolyamokban volt legjelentősebb a tankönyvcsere, illetve hol terveznek ilyesmit?

  ÉVFOLYAMOK
TANTÁRGYAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a korábbi években ezeknél a tantárgyaknál volt legjelentősebb a tankönyvcsere                          
                           
                           
                           
a következő 2-3 évben várhatóan ezeknél a tantárgyaknál lesz legjelentősebb a tankönyvcsere                          
                           
                           
                           
                           

VI. VIZSGÁK

38. Van-e felvételi vizsga az Önök iskolájában?

1 - van
2 - nincs, de tervezik
3 - nincs és nem is tervezik
4 - szűrés van, de nem vizsga
0 -     X -

felvételi vizsga tantárgyai,
illetve vizsgált képességek
általános
iskolai
osztályok esetén
gimnáziumi osztályok
esetén
szakközépiskolai
osztályok esetén
szakmunkás-képző
osztályok esetén
szakiskolai osztályok esetén
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X
  1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X 1  2  3  4  0  X

39. Alkalmaz-e az iskola belső vizsgákat*, rendszeres iskolai szintű teljesítményméréseket, illetve tervezik-e ilyenek bevezetését?

1 - előfordult a 90-es évektől máig
2 - nem fordult elő a 90-es évektől máig
ha nem volt:
  3 - tervezik a következő 2-3 évben
  4 - nem tervezik a következő 2-3 évben
0 -     X -

*belső vizsga: az iskola tanárai által összeállított tételek alapján, kizárólag belső emberek előtt zajló vizsga

belső vizsga 1 2 3 4 0 X
teljesítménymérés átvett mérőeszközökkel 1 2 3 4 0 X
teljesítménymérés saját készítésű mérőeszközökkel 1 2 3 4 0 X

40. HA VOLT, VAGY TERVEZIK: A tanulók hány százalékát érinti ez a fajta értékelés?

  a 90-es évektől máig a következő 2-3 évben
belső vizsgán résztvevők százalékos aránya
(az évfolyam összlétszámához viszonyítva)
% %
a felmérésekben résztvevők aránya
(az iskola összlétszámához viszonyítva)
% %

41. A tehetséggondozás az Önök iskolájában hány százalékát érinti a diákoknak?

.....................%
X -

42. Körülbelül hány tanulójuk vesz részt évente az alábbi versenyeken:

  iskolai megyei (területi) országos    
tanulmányi       0 X
szakmai       0 X
művészeti       0 X
sport       0 X

43. Az iskola végzős tanulóinak hány százaléka tanul tovább?

.................... %

44. Az iskola tanulóinak hány százaléka tesz nyelvvizsgát?

alapfok: .................... %

középfok: .................... %

felsőfok: .................... %

45. Milyen szakkörök, önképző körök működnek, illetve működtek az iskolában a tehetséggondozás szolgálatában?

Milyen szakkörök (stb) működnek az iskolában?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen szakkörök (stb.) szűntek meg az elmúlt években?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. A hátrányos helyzetű (lemaradó) gyerekekkel való foglalkozás a diákok hány százalékát érinti az Önök iskolájában?

.....................%
X -

47. Működik-e a hátrányos helyzetűek segítésének alábbi formái közül valamelyik az Önök iskolájában?

1 - működik
2 - nem nem működik, de tervezik a következő 2-3 évben
3 - nem működik, és nem is tervezik a következő 2-3 évben
0 -     X -

korrekciós osztályok szervezése 1 2 3 0 X
csoportos korrepetálások tanórán kívül 1 2 3 0 X
egyéni korrepetálások tanórán kívül 1 2 3 0 X
konzultációs lehetőségek biztosítása 1 2 3 0 X
fejlesztő (gyógy)pedagógus foglalkoztatása 1 2 3 0 X
speciális (fejlesztő) taneszközök biztosítása 1 2 3 0 X
speciális (fejlesztő) programok biztosítása 1 2 3 0 X
integrált fejlesztés 1 2 3 0 X
mentori* rendszer tanárral 1 2 3 0 X
mentori rendszer diákkal 1 2 3 0 X
    speciális foglalkoztatás tanórán belül differenciált tanulásszervezéssel 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:................................................. 1 2 3 0 X

* mentor: kijelölt vagy választott segítő személy

48. Most a korrepetálásról szeretném kérdezni.

Milyen tantárgyból folynak korrepetálások az Önök iskolájában?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen tantárgyak korrepetálását szüntették meg az elmúlt években?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. A TARTALMI MUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI

49. Kérem, becsülje meg, hogy az Önök iskolájában hány százalékban vannak ilyen gyerekek!

hátrányos helyzetű tanulók %
általános iskolai végzettséggel nem rendelkező szülők gyereke %
elvált szülők gyereke %
komoly anyagi gondokkal küzdő családok gyereke %
tanulási nehézségekkel küzdő tanuló %
egészségi problémákkal küzdő tanuló %
állami gondozott %
külföldről érkezett (menekült) %
nem magyar anyanyelvű tanuló %

50. Az iskolák szerkezeti változásaival, az oktatás tartalmának átalakulásával párhuzamosan megváltozhat a különböző szaktanárok (tanítók) iránti igény. Hogyan alakult ez az Önök iskolájában, illetve milyen változások várhatók?

Milyen szakos tanárokból mutatkozott hiány az elmúlt években? Milyen szakos tanárokból várható hiány a következő 2-3 évben?
   
   
   
   
   
Milyen szakos tanárokból mutatkozott felesleg az elmúlt években? Milyen szakos tanárokból várható felesleg a következő 2-3 évben?
   
   
   
   
   

51. Az oktatás tartalmának változásával, a pedagógus szerep átalakulásával párhuzamosan új, szakhoz nem köthető pedagógiai kompetenciák* iránti igény is megjelent az iskolákban, más kompetenciák pedig esetleg feleslegessé váltak. Van-e, vagy várható-e ilyen az Önök iskolájában?

Milyen kompetenciákból mutatkozott hiány az elmúlt években? Milyen kompetenciákból várható hiány a következő 2-3 évben?
   
   
   
   
   
Milyen kompetenciákból mutatkozott felesleg az elmúlt években? Milyen kompetenciákból várható felesleg a következő 2-3 évben?
   
   
   
   
   

* kompetencia=szakértelem

52. Osztályozza le 1-5-ig, hogy mennyiben felel meg a pedagógusképzés a megváltozott igényeknek?

a nappali képzésben 1   2   3   4   5 0 X
a posztgraduális képzésben 1   2   3   4   5 0 X

53. Vannak-e különleges kompetenciával rendelkező személyek az Önök tantestületében? Ha igen, hány ilyen személy van? Tervezik-e ilyen kollégák felvételét?

1 - van
2 - nincs, de tervezik a következő 2-3 évben
3 - nincs, és nem is tervezik a következő 2-3 évben
0 -     X -

anyanyelvi nyelvtanár 1 2 3 0 X
élsportoló 1 2 3 0 X
edző 1 2 3 0 X
művésztanár 1 2 3 0 X
tudós tanár 1 2 3 0 X
szaktanácsadó, szakértő 1 2 3 0 X
feltaláló 1 2 3 0 X
újító 1 2 3 0 X
közéletben szerepet játszó tanár 1 2 3 0 X
iparban, gazdaságban is tevékenykedő tanár 1 2 3 0 X
egyéni vagy társas vállalkozást vezető tanár 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:............................................. 1 2 3 0 X


54. A tantervi kötöttségek oldódásával nagyobb mozgásteret nyertek az alkotó pedagógusok. Önöknél a tantestület kb. hány százaléka végez szakmai fejlesztő munkát?

az innovatív pedagógusok aránya.....................%
0 -     X -

55. A szakmai fejlesztő munkának milyen produktumai, eredményei születtek az Önök iskolájában? Kérem, mondja meg a produktumok számát!

  Csináltak      
  Önök használják mások is használják nem csináltak    
pedagógiai program       0 X
helyi (pl. kísérleti) tanterv       0 X
új tantárgyi tematikák       0 X
új tanítási módszer vagy szervezeti forma       0 X
tankönyv (munkafüzet, feladatgyűjtemény, jegyzet)       0 X
tanítási segédlet (A-V anyag)       0 X
szoftver       0 X
fejlesztő játék       0 X
publikáció szakmai folyóiratban       0 X
műszaki újítások       0 X
oktatási/szakoktatási eszközök       0 X
egyéb, éspedig:..............................................       0 X

56. Milyen módon tudja (tudta) ösztönözni az iskolavezetés a pedagógusok szakmai-fejlesztő munkáját? Előfordultak-e az alábbi ösztönzési formák vagy tervezik-e valamelyik bevezetését?

  volt nem volt nem volt, de tervezik    
kitüntetés adományozásával (adományozásra felterjesztéssel) 1 2 3 0 X
szerzői honoráriummal 1 2 3 0 X
fizetésemeléssel 1 2 3 0 X
pótlék adásával 1 2 3 0 X
külső megbízások szerzésével 1 2 3 0 X
iskolán belüli külön munkával 1 2 3 0 X
óraszám csökkentéssel 1 2 3 0 X
alkotószabadság biztosításával 1 2 3 0 X
jutalomutazással 1 2 3 0 X
könyv (tárgy) jutalommal 1 2 3 0 X
semmilyen módon sem tudja ösztönözni 1 2 3 0 X


57. Milyen forrásból származó bevételekből finanszírozza a szakmai-fejlesztő munkát? Kérem értékelje 1-5-ig a különböző források súlyát a fejlesztések finanszírozásában!

1 - teljesen jelentéktelen a súlya  5 - nagyon nagy a súlya

    nincs ilyen forrás    
az iskola alapköltségvetéséből 1   2   3   4   5 8 0 X
önkormányzattól kapott plusz támogatásból 1   2   3   4   5 8 0 X
alapítványi bevételekből 1   2   3   4   5 8 0 X
tandíjakból 1   2   3   4   5 8 0 X
az elkészült fejlesztési produktumok eladásából 1   2   3   4   5 8 0 X
vállalati, vállakozói kör támogatásából 1   2   3   4   5 8 0 X
pályázatokban elnyert pénzeszközökből 1   2   3   4   5 8 0 X
egyéb intézményi bevételekból 1   2   3   4   5 8 0 X

58. Előfordult-e, hogy az Önök iskolája pályázatot nyújtott be a különböző oktatásfejlesztési alapokhoz? Sikeres vagy sikertelen volt a pályázat?

  pályázott és kapott pályázott, nem kapott nem pályázott    
Közoktatási Modernizációs Alap (KOMA) 1 2 3 0 X
SOROS Alapítvány 1 2 3 0 X
Közoktatási Fejlesztési Alap (KFA) 1 2 3 0 X
Pedagógus Szakma Megújítása (PSZM) 1 2 3 0 X
Szakképzési Alap (SZA) 1 2 3 0 X
egyéb országos, éspedig:...................................... 1 2 3 0 X
egyéb országos, éspedig:...................................... 1 2 3 0 X
helyi önkormányzati alapokhoz 1 2 3 0 X
helyi gazdálkodó szervekhez 1 2 3 0 X
egyéb, éspedig:..................................... 1 2 3 0 X

59. Véleménye szerint mennyire nyújt fedezetet iskolája költségvetése az alábbiakra? Kérem, osztályozza 1-5-ig!

1 - egyáltalán nem nyújt fedezetet  5 - teljesen fedezi

alapbérekre 1   2   3   4   5 0 X
a kötelező bérpótlékokra 1   2   3   4   5 0 X
nem kötelező bérpótlékokra 1   2   3   4   5 0 X
túlórák kifizetésére 1   2   3   4   5 0 X
továbbképzések költségeire 1   2   3   4   5 0 X
szakmai-fejlesztő munka honorálására 1   2   3   4   5 0 X
a pedagógusok kiemelkedő teljesítményének jutalmazására 1   2   3   4   5 0 X
új beruházásokra 1   2   3   4   5 0 X
az iskolaépület állagának megóvására 1   2   3   4   5 0 x
az infrastruktúra fejlesztésére 1   2   3   4   5 0 X
taneszközök beszerzésére 1   2   3   4   5 0 X
kellékanyagok, irodaszerek vásárlására 1   2   3   4   5 0 X
tanórán kívüli programok költségeire 1   2   3   4   5 0 X
a kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazására 1   2   3   4   5 0 X
egyéb, éspedig:.................................................... 1   2   3   4   5 0 X

VIII. A KÖVETKEZŐKBEN A VÉGZETTSÉGÉVEL, SZAKMAI ÉLETÚT-JÁVAL KAPCSOLATBAN SZERETNÉK NÉHÁNY KÉRDÉST FELTENNI ÖNNEK

60. Milyen felsőfokú végzettség(ek)kel rendelkezik, hol és mikor szerezte meg az(oka)t?

(Ha nincs felsőfokú végzettsége, milyen középfokú végzettséggel rendelkezik?)

KÉRDEZŐ! Időrendi sorrendben kódolja a végzettségeket az alábbi táblázatban!
a végzettség meg-szerzésének éve intézmény neve,
székhelye
végzettség tagozat
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
    1  2  3  4  5  6  7  8    0   X 1   2   3    0    X
  Végzettség: Tagozat:
  1 - középfokú óvodapedagógusi 1 - nappali
  2 - felsőfokú óvodapedagógusi 2 - esti
  3 - középfokú tanítói 3 - levelező
  4 - felsőfokú tanítói 0 -   X -
  5 - általános iskolai tanári  
  6 - középiskolai tanár  
  7 - egyéb tanár  
  8 - egyéb, em tanári  
  0 -  X -  

61. Folytat-e jelenleg felsőfokú tanulmányokat?

1 - igen
2 - nem
0 -     X -

HA IGEN!

62. Hol és milyet?

Végzettség intézmény neve, székhelye tagozat
1  2  3  4  5  6  7  8  9   0   X   1   2   3     0    X
  Végzettség: Tagozat:
  1 - középfokú óvodapedagógusi 1 - nappali
  2 - felsőfokú óvodapedagógusi 2 - esti
  3 - középfokú tanítói 3 - levelező
  4 - felsőfokú tanítói 0 -   X -
  5 - általános iskolai tanári  
  6 - középiskolai tanár  
  7 - egyéb tanár  
  8 - egyéb, nem tanári  
  0 -  X -  

63. Rendelkezik-e a következő tudományos fokozatok valamelyikével illetve folyamatban van-e megszerzésük?

Fokozat van folyamatban van a megszerzése nincs  
egyetemi doktori 1 2 3 0    X
kandidátusi 1 2 3 0    X
Ph.D. 1 2 3 0    X

64. Anyanyelvén kívül beszél-e (ért-e) valamilyen idegen nyelven

1 - igen
2 - nem  
0 -    X -

HA IGEN!

65. Az alábbi nyelvek valamelyikéből van-e Önnek nyelvvizsgája vagy annak megfelelő végzettsége, illetve vizsgával nem igazolt nyelvismerete? Kérem, a nyelvismeret fokát is jelölje meg!

Nyelvismeret foka:
1 - alapfokú
2 - középfokú
3 - felsőfokú

  a vizsgával
igazolt nyelismeret
foka
a nyelvismeretet
igazoló dokumentum megszerzésének éve
vizsgával nem
igazolt
nyelvismeret
angol 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
német 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
orosz 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
francia 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
olasz 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
spanyol 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
latin 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X
egyéb, éspedig:........... 1     2     3      0      X   1     2     3      0     X

66. Első kereső foglalkozásától kezdve milyen munkahelyei, foglalkozásai és beosztásai voltak (nem csak pedagógusként). Ha egy munkahelyen beül a beosztása változott (pl. tanárból igazgatóhelyettes lett), akkor kérjük ezt külön említeni!

KÉRDEZŐ! Vegyes típusú iskola esetén (pl. általános és középiskola) mindkét típus kódját jelölje be egy soron belül!
mettől-meddig év munkahely település megye beosztás  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1  2  3  4  5  6   1      2      3 0      X
munkahely település beosztás
1 - óvoda 1 - Budapest 1 - vezető
2 - általános iskola 2 - megyeszékhely 2 - vezetőhelyettes
3 - szakmunkásképző 3 - vidéki város 3 - beosztott
4 - szakközépiskola 4 - falu  
5 - gimnázium 5 - nem magyarországi település  
6 - gyógypedagógiai intézmény 6 - egyéb, éspedig:..............................  
7 - főiskola    
8 - egyetem    
9 - kollégium, nevelőintézet    
10 - közművelődési intézmény (ÁMK is)  
11 - közigazgatás (tanács, önkormányzat)  
12 - pártmunka    
13 - egyéb, éspedig:.............................  

67. Milyen szaktárgyak tanítására van képesítése?

0 -     X -

68. Az elmúlt öt évben részt vett-e szervezett továbbképzésen?

1 - igen
2 - nem  
0 -    X -

HA IGEN!

69. Milyen szervezett továbbképzése(ke)n vett részt?

továbbképzés időpontja - év továbbképzés jellege továbbképzést nyújtó intézmény továbbképzés
időtartama
ki
finanszírozta
mennyire volt
elégedett
 
  1  2  3  4   5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 0   X
  1  2  3  4   5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 0   X
  1  2  3  4   5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 0   X
  1  2  3  4   5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 0   X
  1  2  3  4   5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5 0   X
továbbképzés jellege intézmény időtartam ki finanszírozta
1 - szaktárgyi 1 - főiskola 1 - 30 óránál kevesebb 1 - sajár maga
2 - vezetői 2 - egyetem 2 - 30-60 óra 2 - az iskola
3 - személyiségfejlesztő 3 - pedagógia szolg. int. 3 - 60-200 óra 3 - a fenntartó
4 - pedagógiai mérés, értékelés 4 - vállakozás 4 - 200 óra fölött 4 - vegyesen
5 - egyéb, éspedig 5 - külföldi intézmény 5 - távoktatás jellegű 5 - pályázat
  6 - egyéb, éspedig 6 - folyamatos 6 - egyéb
      7 - ingyenes

70. Az elmúlt öt évet megelőzően részt vett-e szervezett továbbképzésen?

1 - igen
2 - nem
0 -    X -

71. Valószínű-e, hogy a közeljövőben szervezett továbbképzésen vesz részt?

1 - igen
2 - nem
0 -     X -

HA IGEN!

72. Milyenen?

1 - szaktárgyi
2 - vezetői
3 - személyiségfejlesztő
4 - pedagógiai mérés, értékelés
5 - egyéb, éspedig:...........................................
0 -     X -

HA VÉGZETT ISKOLAI VEZETŐKÉPZŐT:

73. Milyen végzettséget adott a vezetőképző, amelyet Ön (legutóbb) elvégzett?

1 - másoddiplomát, egyetemi végzettséget igazoló oklevelet
2 - más, államilag elismert oklevelet, mégpedig:...................................
3 - egyéb oklevelet, éspedig:...................................................................
4 - tanúsítványt
5 - látogatási bizonyítványt
6 - egyéb végzettséget, éspedig:..............................................................
7 - nem adott végzettséget
0 -     X -

74. Az elmúlt öt évben járt-e valamilyen tanfolyamra az alábbiak közül?

Több válasz lehetséges!
  igen nem 0 X
nyelvtanfolyam 1 2 0 X
informatikai, számítástechnikai 1 2 0 X
életmód, egészségmegőrzés 1 2 0 X
barkács, házimunka 1 2 0 X
autóvezetés 1 2 0 X
    sport 1 2 0 X
művészet, kézművesség 1 2 0 X
vállalkozásfejlesztő (könyvvitel, adótanácsadás stb.) 1 2 0 X
egyéb, éspedig:......................................... 1 2 0 X

75. Valószínűnek tartja-e, hogy a közeljövőben valamilyen tanfolyamon vesz részt?

1 - igen
2 - nem
0 -     X -

HA IGEN!

76. Milyenen?

Több válasz lehetséges!

1 - nyelvtanfolyam

2 - informatikai, számítástechnikai
3 - életmód, egészségmegőrzés
4 - barkács, házimunka
5 - autóvezetés
6 - sport
7 - művészet, kézművesség
8 - vállalkozásfejlesztő (könyvvitel, adótanácsadás stb.)
9 - egyéb, éspedig:................................................
0 -     X -

77. Tudja-e Ön használni a számítógépet?

1 - igen
2 - nem, de tervezi, hogy megtanulja
3 - nem, nem is tervezi, hogy megtanulja
0 -     X -

78. Használ-e Ön számítógépet?

1 - igen, a munkahelyén is, otthon is használ
2 - igen, csak otthon
3 - igen, csak a munkahelyén
4 - nem használ
0 -     X -

79. Rajta van-e Ön az országos szakértői listán vagy vizsgáztatási névjegyzéken?

szakértői lista vizsgáztatási névjegyzék
1 - igen 1 - igen
2 - nincs, nem is kérte 2 - nincs, nem is kérte
3 - nincs, kérte, de nem sikerült 3 - nincs, kérte, de nem sikerült
4 - nincs, de tervezi 4 - nincs, de tervezi
0 -   X - 0 -   X -

IX. MOST ISKOLAI MUNKÁJÁRÓL, SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL ÉS KAPCSOLATAIRÓL KÉRDEZNÉNK:

80. Milyen közalkalmazotti kategóriába van Ön besorolva?

81. Tanítással kapcsolatos tevékenységei:

milyen tárgyakat tanít hány órában egy héten
saját iskolájában máshol (más iskola, különóra)
     
     
     
     
     

82. Kérem, mondja meg, hogy az elmúlt öt évben az alábbi tevékenységek közül melyekben vett részt!

  igen nem    
helyi tanterv kidolgozása 1 2 0X X
helyi értékelési rendszer kidolgozása 1 2 0 X
tankönyvírás 1 2 0 X
szaktanácsadói, szakértői munka 1 2 0 X
publikáció 1 2 0 X
szakmai előadás(ok) tartása 1 2 0 X
egyéb szakmai jellegű munka:........... 1 2 0 X

83. Mit gondol, hogy öt év múlva melyik állítás lesz igaz Önre?

KÉRDEZŐ! Add át az 1. sz. kártyacsomagot!
Egy válasz lehetséges!

1 - jelenlegi iskolámban tanítok, köztanárként
2 - jelenlegi iskolámban vezető (igazgató, igazgatóhelyettes, szakmai munkaközösség vezető) leszek
3 - a településen másik iskolában dolgozom
4 - más településen, iskolában dolgozom
5 - a településen más, oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
6 - a településen más, nem oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
7 - más településen, oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
8 - más településen más, nem oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
9 - önálló (pl. vállalkozó) leszek
10 - külföldön élek
11 - nyugdíjas leszek
12 - munkanélküli leszek
13 - egyéb, éspedig:.......................................
0 -     X -

84. Tagja-e valamilyen szakmai munkaközösségnek?

  igen nem    
iskolai szinten 1 2 0 X
helyi (városi, községi, kerületi) szinten 1 2 0 X
regionális szinten 1 2 0 X
egyéb, éspedig:............................ 1 2 0 X

85. Ahhoz, hogy valaki jó igazgató legyen, a következők közül melyekre van a leginkább szüksége? Kérem, hogy a kártyán felsoroltak közül válassza ki az öt legfontosabbat!

KÉRDEZŐ! Add át az 2. sz. kártyacsomagot!
  választotta nem választotta    
együttműködési készség 1 2 0 X
érdekérvényesítési készség 1 2 0 X
gyermekszeretet 1 2 0 X
határozottság 1 2 0 X
humorérzék 1 2 0 X
jó fellépés 1 2 0 X
kiemelkedő szaktudás 1 2 0 X
közmegbecsülés 1 2 0 X
megfelelő összeköttetések 1 2 0 X
menedzseri képességek 1 2 0 X
önismeret 1 2 0 X
saját pedagógiai koncepció 1 2 0 X
szilárd értékrend 1 2 0 X
tekintély 1 2 0 X
tűrőképesség 1 2 0 X
vezetői szakismeretek 1 2 0 X

86. Egy olyan iskolának, mint az Önöké, mennyire kell törődnie azzal, hogy...? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!

1 - egyáltalán nem kell törődni
5 - nagyon kell törődni

a tanulók hogy igazodnak el a világ dolgaiban? 1   2   3   4   5 0 X
a hátrányos helyzetű tanulókat támogassa? 1   2   3   4   5 0 X
minél többen tanuljanak tovább? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók sikeresen szerepeljenek a tanulmányi versenyeken? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók tanuljanak meg eligazodni az ismeretek forrásai között? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók megfelelő erkölcsi normákat sajátítsanak el? 1   2   3   4   5 0 X
megalapozza a tanulók állampolgári kultúráját? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók megtanuljanak keményen dolgozni? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók személyisége harmónikus legyen? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók elegendő ismeretet szerezzenek? 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók érezzék jól magukat az iskolában? 1   2   3   4   5 0 X

87. Mennyire elégedett az Önök iskolájában a következő dolgokkal? Kérem, osztályozza elégedettségét 1-től 5-ig!

1 - nagyon elégedetlen
5 - nagyon elégedett

a pedagógusok szakmai színvonala 1   2   3   4   5 0 X
a pedagógusok közötti emberi kapcsolatok 1   2   3   4   5 0 X
a tantestület és a gyerekek kapcsolata 1   2   3   4   5 0 X
az iskolavezetés és a pedagógusok kapcsolata 1   2   3   4   5 0 X
a pedagógiai munka hatékonysága 1   2   3   4   5 0 X

88. Ahhoz, hogy valaki jó pedagógusnak számítson, inkább szükséges vagy inkább nem szükséges, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkezzen? Kérem, rakja a kártyákat ebből a szempontból két csoportba!

KÉRDEZŐ! Add át az 2. sz. kártyacsomagot!

  inkább
szükséges
inkább nem
szükséges
   
együttműködési készség 1 2 0 X
érdekérvényesítési készség 1 2 0 X
gyermekszeretet 1 2 0 X
határozottság 1 2 0 X
humorérzék 1 2 0 X
jó fellépés 1 2 0 X
kiemelkedő szaktudás 1 2 0 X
közmegbecsülés 1 2 0 X
megfelelő összeköttetések 1 2 0 X
menedzseri képességek 1 2 0 X
önismeret 1 2 0 X
saját pedagógiai koncepció 1 2 0 X
szilárd értékrend 1 2 0 X
tekintély 1 2 0 X
tűrőképesség 1 2 0 X
vezetői szakismeretek 1 2 0 X

89. Az Önök tantestületében milyen gyakran kerülnek szóba a következők? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!

1 - soha
5 - nagyon gyakran

a gyerekek tanulmányi előmenetele 1   2   3   4   5 0 X
a kollégák személyes ügyei 1   2   3   4   5 0 X
a megélhetési kérdések 1   2   3   4   5 0 X
a munkahelyi körülmények 1   2   3   4   5 0 X
a pedagógiai programok és a helyi tantervek 1   2   3   4   5 0 X
a szakmai ellenőrzések eredményei 1   2   3   4   5 0 X
a taneszköz ellátás 1   2   3   4   5 0 X
a tankönyvek 1   2   3   4   5 0 X
a tanulók magatartásának romlása 1   2   3   4   5 0 X
a vezetés problémái 1   2   3   4   5 0 X
az iskola jövője 1   2   3   4   5 0 X
az iskolafenntartóval való kapcsolatok 1   2   3   4   5 0 X
az iskola pénzügyi helyzete 1   2   3   4   5 0 X

90. A magyar pedagógusok inkább nagyobb vagy inkább kisebb részét jellemzik a következők?

KÉRDEZŐ! Add át az 2. sz. kártyacsomagot!
  inkább a nagyobb részét inkább a kisebb részét    
együttműködési készség 1 2 0 X
érdekérvényesítési készség 1 2 0 X
gyermekszeretet 1 2 0 X
határozottság 1 2 0 X
humorérzék 1 2 0 X
jó fellépés 1 2 0 X
kiemelkedő szaktudás 1 2 0 X
közmegbecsülés 1 2 0 X
megfelelő összeköttetések 1 2 0 X
menedzseri képességek 1 2 0 X
önismeret 1 2 0 X
saját pedagógiai koncepció 1 2 0 X
szilárd értékrend 1 2 0 X
tekintély 1 2 0 X
tűrőképesség 1 2 0 X
vezetői szakismeretek 1 2 0 X

91. Az Önök iskolájában mennyire van egyetértés abban, hogy mit tanítson az iskola? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig! És abban, hogy....?

1 - egyáltalán nincs egyetértés
5 - teljes az egyetértés

mit tanítson az iskola? 1   2   3   4   5 0 X
milyen legyen az iskola és a szülők kapcsolata? 1   2   3   4   5 0 X
milyen legyen a tanulók magatartása? 1   2   3   4   5 0 X
milyen legyen a tanulók és a pedagógusok viszonya? 1   2   3   4   5 0 X
milyen értékelést adjon az iskola a gyerekekről? 1   2   3   4   5 0 X
milyen jogai lehetnek a szülőknek? 1   2   3   4   5 0 X
mit jelent az iskola önállósága? 1   2   3   4   5 0 X

92. Ahhoz, hogy egy tanuló az Önök iskolájából kikerülve megállja a helyét az életben, véleménye szerint mennyire szükséges az, hogy rendelkezzen a következő tulajdonságokkal? Kérem, rakja két csoportba a kártyákat ebből a szempontból!

KÉRDEZŐ! Add át az 3. sz. kártyacsomagot!
  inkább szükséges inkább nem
szükséges
   
együttműködési készség 1 2 0 X
érdekérvényesítési készség 1 2 0 X
határozottság 1 2 0 X
humorérzék 1 2 0 X
jó fellépés 1 2 0 X
kiemelkedő szaktudás 1 2 0 X
közmegbecsülés 1 2 0 X
megfelelő összeköttetések 1 2 0 X
menedzseri képességek 1 2 0 X
önismeret 1 2 0 X
szilárd értékrend 1 2 0 X
tűrőképesség 1 2 0 X

93. Hogy érzi, iskolai munkájában mekkora felelősséggel tartozik a következőknek? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!

1 - egyáltalán nem érez felelősséget
5 - nagy felelősséget érez

a fenntartónak 1   2   3   4   5 0 X
a gyermekeknek, tanulóknak 1   2   3   4   5 0 X
a kollégáknak 1   2   3   4   5 0 X
a szülőknek 1   2   3   4   5 0 X
a társadalomnak 1   2   3   4   5 0 X
az iskolának 1   2   3   4   5 0 X
az iskolaszéknek 1   2   3   4   5 0 X
egyéb pedagógiai szakembereknek 1   2   3   4   5 0 X
saját magának 1   2   3   4   5 0 X
vezető tanároknak     1   2   3   4   5 0 X
másoknak, éspedig:................................................................ 1   2   3   4   5 0 X

94. Kérjük, jelölje 1-től 5-ig terjedő osztályzatokkal, hogy mennyire tartja fontosnak a következőket a jó tantestületi légkör kialakulásához:

1 - egyáltalán nem fontos
5 - nagyon fontos

a konfliktusok sikeres kezelése 1   2   3   4   5 0 X
egymás segítése 1   2   3   4   5 0 X
hasonló értékrend 1   2   3   4   5 0 X
hasonló szakmai elképzelések, törekvések 1   2   3   4   5 0 X
iskolán kívüli közös programok 1   2   3   4   5 0 X
jó emberi kapcsolatok 1   2   3   4   5 0 X
jó szakmai együttműködés 1   2   3   4   5 0 X
megfelelő kapcsolat a vezető és a beosztottak között 1   2   3   4   5 0 X
rendszeres szakmai beszélgetések 1   2   3   4   5 0 X
szakmai rivalizálás     1   2   3   4   5 0 X
szülőkkel való jó kapcsolat 1   2   3   4   5 0 X
egyéb, éspedig:............................................................ 1   2   3   4   5 0 X

95. Kérem, rakja sorba a következő foglalkozásokat abból a szempontból, hogy mennyire örvendenek társadalmi megbecsültségnek!

KÉRDEZŐ! Add át az 4. sz. kártyacsomagot!
  sorrend    
általános iskolai tanár   0 X
általános orvos   0 X
gépészmérnök   0 X
gyógyszerész   0 X
jogász   0 X
könyvtáros   0 X
középiskolai tanár   0 X
közgazdász   0 X
lelkész   0 X
óvodapedagógus   0 X
újságíró   0 X


X. A KÖVETKEZŐKBEN ANYAGI HELYZETÉRŐL, KERESETÉRŐL, JÖVEDELMÉRŐL SZERETNÉK TÁJÉKOZÓDNI

96. Mennyi az Ön besorolás szerinti havi bruttó bére?

KÉRDEZŐ! Ha rákérdez, alapbér+pótlék!


................................Ft
0 -     X -

97. Kap-e Ön valamilyen bérpótlékot?

1 - igen
2 - nem  
0 -     X -

HA IGEN!

98. Milyen jogcímen?

  kap nem kap    
területi pótlék 1 2 0 X
idegennyelvtudásra járó pótlék 1 2 0 X
osztályfőnöki pótlék 1 2 0 X
vezetői pótlék 1 2 0 X
munkaközösségvezetői pótlék 1 2 0 X
egyéb pótlék, éspedig:.................................................... 1 2 0 X

99. Az elmúlt hónapban kapott-e túlóradíjat?

1 - kapott
2 - nem kapott
0 -     X -

100. Van-e iskolán belül egyéb, a pótlékon és a túlórán kívüli jövedelme?

1 - van
2 - nincs  
0 -     X -

HA VAN!

101. Milyen típusú munkáért, milyen rendszerességgel?

(Iskolán belüli vállalkozási tevékenység is!)

a munka típusa, jellege            rendszeresség    
  1    2    3    4 0 X
  1    2    3    4 0 X
  1    2    3    4 0 X

rendszeresség
1 - havonta
2 - kb. félévenként
3 - kb. évente egyszer
4 - egyéb, éspedig:.........................

102. 1995-ben mennyi volt az éves bruttó jövedelme?

...............................Ft
0 -     X -

103. Ez kb. hány százaléka az Ön családja (egy háztartásban élők) összjövedelmének?

...............................%
0 -     X -

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.