wadmin | 2009. jún. 17.

Függelék I. (Igazgatói kérdőív - Önkitöltős)

1996. november
Országos Közoktatási Intézet
Kutatási Központ
Budapest, V. ker. Dorottya u. 8.
T:118-5145, F:266-9185           
Azonosító

IGAZGATÓI KÉRDŐÍV
ÖNKITÖLTŐS

1996. november
Kitöltés ideje: 1996. .......................... hó ....... nap .................-tól ................ig

Tisztelt Igazgatónő/Úr!Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy kitölti ezt a kérdőívet! Ahol kipontozott részt talál, kérjük, lehetőleg minél részletesebb választ írjon. Az olyan kérdéseknél, ahol a válaszok mellé számokat írtunk, kérjük, karikázza be azt a számot, amelyik az Önre, illetve az Ön véleményére leginkább jellemző válasz mellett található. Ahol táblázatot talál, minden sorba/négyzetbe írjon/jelöljön választ. Válaszait az intézmény és természetesen az Ön neve nélkül, számítógépen dolgozzuk fel.

Áldozatos munkáját ezúton is köszönjük.

az Országos Közoktatási Intézet
Kutató Központjának
munkatársai
I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:

1. Az iskola hivatalos megnevezése:

2. Az iskola telephelye:

1 - főváros
2 - megyei jogú város
3 - egyéb város
4 - község

3. Az iskola fenntartója:

1 - helyi önkormányzat
2 - önkormányzatok társulása
3 - megyei (fővárosi) önkormányzat
4 - egyház
5 - alapítvány
6 - magánszemély
7 - egyetem, főiskola
8 - egyéb, éspedig

4. Az iskola igazgatási státusza:

1 - iskola tagiskola nélkül
2 - iskola tagiskolával
3 - Általános Művelődési Központ

5. Az iskola gazdálkodása:

1 - önálló
2 - részben önálló
3 - nem önálló

6. Az iskola létszámadatai:

(a minden év október 15-i statisztikai adatszolgáltatás számára is megadott adatokat kérjük beírni)

Tanévek: 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97
tanulók száma        
tanulócsoportok száma        
pedagógusok száma        
ebből:        
főfoglalkozású pedagógusok        
pályakezdők (5 évnél kevesebb ideje van a pályán)        
     férfiak        
     óraadók        
     részfoglalkozásúak        
pedagógiai munkát közvetlen segítők száma        
ebből:        
    pszichológus        
    logopédus        
    könyvtáros        
    oktatástechnikus        
    szociális munkás        
    szabadidő szervező        
    pedagógiai asszisztens        
    iskolaorvos        
    uszómester        
    egyéb, éspedig:........................................        
egyéb személyzet száma        
ebből:        
    gazdasági-adminisztratív        
technikai        

7. Az iskolában pedagógiai képesítést igénylő munkakörökben dolgozók száma (teljes-, részmunkaidőben és óraadóként együtt) az 1996-97-es tanévben (mindenkinek a legmagasabb iskolai végzettségét kell figyelembe venni!):

középiskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
szakkollégiumot végzett tanító
óvopedagógus
pszichopedagógus
szakoktató
felsőfokú végzettségű, de pedagógiai képesítéssel nem rendelkező
más felsőfokú végzettségű, és pedagógiai képesítéssel is rendelkező
képesítés nélküli

8. Az intézmény bevételei:

  1993 1994 1995 1996
az iskola elfogadott évesköltségvetésére (ezer  Ft-ban)        
az iskola saját bevétele (ezer  Ft-ban)        

9. Az iskola saját bevételeinek forrásai:

  van nincs, de lesz a következő 2-3 évben nincs, és várhatóan nem is lesz a következő 2-3 évben
iskolai alapítványba történő befizetések 1 2 3
kamatbevételek 1 2 3
tandíjak 1 2 3
szakköri díjak 1 2 3
pályázaton elnyert összegek 1 2 3
ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadása 1 2 3
felszerelések (gépek) bérbeadása 1 2 3
oktatási célú szolgáltatás bevételei 1 2 3
termelésből (pl. tanműhely, gyakorlókert stb.) származó bevételek 1 2 3
ebéd befizetés ÁFÁ-ja 1 2 3
egyéb bevételek,
éspedig:.................................
1 2 3

10. A helyi önkormányzattól a tanulók részére adott plusz támogatások:

1 - minden tanuló kapott  2 - néhány tanuló kapott  3 - senki nem kapott

  1993 1994 1995 1996
tankönyvhöz, füzetcsomaghoz adott támogatás 1   2   3 1   2   3 1   2   3 1   2   3
étkezéshez adott támogatás 1   2   3 1   2   3 1   2   3 1   2   3
egyéb támogatás, éspedig:................................... 1   2   3 1   2   3 1   2   3 1   2   3


11. Az iskola infrastruktúrájának alábbi területein történt-e lényeges korszerűsítés az elmúlt 5 évben vagy várható-e a következő 2-3 évben?

1 - történt
2 - nem történt, de tervezik a következő 2-3 évben
3 - nem történt és nem is tervezik a következő 2-3 évben

új épületbe költözés 1 2 3
épület bővítés 1 2 3
fűtés korszerűsítés 1 2 3
csatornázás 1 2 3
vezetékes vízellátás 1 2 3
angol wc, vizesblokk kialakítása 1 2 3
telefon 1 2 3
telefax 1 2 3
Internet 1 2 3
egyéb, éspedig:......................................... 1 2 3

12. Kérem, értékelje 1-5-ig terjedő osztályzattal iskolája taneszköz-felszereltségét!

1 - nagyon rossz  5 - nagyon jó

            nincs ilyen
a tantermek bútorzata 1 2 3 4 5 8
számítógép-park 1 2 3 4 5 8
külső számítógépes kapcsolat 1 2 3 4 5 8
fénymásoló 1 2 3 4 5 8
írásvetítő 1 2 3 4 5 8
diavetítő 1 2 3 4 5 8
lemezjátszó 1 2 3 4 5 8
magnetofon 1 2 3 4 5 8
színes TV 1 2 3 4 5 8
video felvevő-lejátszó 1 2 3 4 5 8
videokamera 1 2 3 4 5 8
tanműhely felszereltsége 1 2 3 4 5 8
szaktantermek átlagos felszereltsége 1 2 3 4 5 8
tankert felszereltsége 1 2 3 4 5 8
tankonyha felszereltsége 1 2 3 4 5 8
tornaterem felszereltsége 1 2 3 4 5 8
sportpályták 1 2 3 4 5 8
egyéb sporteszközök 1 2 3 4 5 8
szertárak felszereltsége 1 2 3 4 5 8
a könyvtár könyvállománya 1 2 3 4 5 8
szövőszék 1 2 3 4 5 8
kemence 1 2 3 4 5 8
korongoló 1 2 3 4 5 8
hangszerek 1 2 3 4 5 8
az iskola hangosítása 1 2 3 4 5 8

13. Sokszor a legjobb infrastruktúra is kihasználatlan marad, ha a működtetéséhez szükséges kellékek, anyagok hiányoznak vagy elavulnak. Kérem értékelje 1-5-ig az iskola taneszköz-ellátottságát!

1 - nagyon rossz  5 - nagyon jó

            nincs ilyen
készletek (papír, festék, toll, ceruza) 1 2 3 4 5 8
tankönyvek, feladatgyűjtemények 1 2 3 4 5 8
tanulókísérletekhez szükséges anyagok 1 2 3 4 5 8
műhelymunkához szükséges anyagok 1 2 3 4 5 8
diasorozatok 1 2 3 4 5 8
napilapok 1 2 3 4 5 8
szakmai folyóiratok 1 2 3 4 5 8
szakkönyvek, lexikonok 1 2 3 4 5 8
videofilmek 1 2 3 4 5 8
magnetofon szalagok 1 2 3 4 5 8
hanglemezek 1 2 3 4 5 8
CD lemezek 1 2 3 4 5 8
szoftverek 1 2 3 4 5 8

II. A KÖVETKEZŐKBEN AZ ISKOLAVEZETÉSRŐL ÉS A VEZETŐKÉPZÉSRŐL SZERETNÉNK KÉRDEZNI

Mivel a témáról már a kérdőív előző részeiben is érdeklődtünk, itt csupán néhány kiegészítő kérdést teszünk fel Önnek.

14. Az Ön véleménye szerint ahhoz, hogy valaki jó igazgató legyen, szükséges-e az, hogy pedagógusi végzettsége legyen?

1 - szükséges
2 - nem szükséges

15. És az, hogy rendelkezzék pedagógiai gyakorlattal?

1 - szükséges
2 - nem szükséges

16. Mennyire jelentenek komoly problémát az Ön vezetői munkájában a következők? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!

1 - egyáltalán nem probléma  5 - nagyon nagy probléma

a célok meghatározása 1 2 3 4 5
a döntések meghozatala 1 2 3 4 5
az iskola mindennapi életének megszervezése 1 2 3 4 5
az iskolai fegyelem 1 2 3 4 5
a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése 1 2 3 4 5
az iskola pénzügyi kérdései 1 2 3 4 5
a korábbi iskolaigazgató gyakorlatából eredő nehézségek 1 2 3 4 5
az iskolaépület állapota 1 2 3 4 5
az adminisztráció megszervezése 1 2 3 4 5
a tanulólétszám csökkenése 1 2 3 4 5
az iskola tanuló-összetétele 1 2 3 4 5
az iskoláról a közvéleményben élő kép 1 2 3 4 5
együttműködés a helyi szervezetekkel 1 2 3 4 5
az iskola ellátottsága 1 2 3 4 5
egyéb, éspedig:........................................................... 1 2 3 4 5

17. Kinevezése óta milyen mértékben segítették az Ön szakmai munkáját a következő szervek vagy személyek? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!

1 - egyáltalán nem segítettek  5 - nagyon sokat segítettek

szaktanácsadók 1 2 3 4 5
a helyi oktatásirányítás képviselői 1 2 3 4 5
más iskolák igazgatói 1 2 3 4 5
egyetemek/tanárképző főiskolák 1 2 3 4 5
szakmai szervezetek 1 2 3 4 5
szakszervezetek 1 2 3 4 5
oktatáskutatók 1 2 3 4 5
tanácsadással foglakozó ügynökségek 1 2 3 4 5
egyéb szervezet, éspedig:............................................. 1 2 3 4 5
egyéb szervezet, éspedig:............................................. 1 2 3 4 5

18. Az Ön véleménye szerint mely intézmények alkalmasak iskolai vezetőképzésre a következők közül?

  alkalmas nem alkalmas
tudományegyetemek 1 2
pedagógusképző főiskolák 1 2
minisztériumi vezetőképzők 1 2
országos kutatóintézetek 1 2
Megyei Pedagógiai Intézetek 1 2
nem oktatásra szakosodott menedzserképzők 1 2
magáncégek 1 2
külföldi intézmények 1 2

19. Ön szerint mennyire lenne fontos, hogy a következő tárgyakat oktassák az iskolavezető-képző tanfolyamokon? Kérem osztályozza 1-től 5-ig!

1 - egyáltalán nem lenne fontos  5 - nagyon fontos lenne

pedagógiaelmélet 1 2 3 4 5
oktatástörténet 1 2 3 4 5
oktatáspolitika 1 2 3 4 5
jog 1 2 3 4 5
szervezéselmélet, szervezetfejlesztés 1 2 3 4 5
pénzügyek, gazdálkodás, számvitel 1 2 3 4 5
piackutatás, marketing 1 2 3 4 5
egészségügy, mentálhigiéne 1 2 3 4 5
pszichológia, szociálpszichológia 1 2 3 4 5
kommunikáció-elmélet és gyakorlat 1 2 3 4 5
személyiségfejlesztő tréningek 1 2 3 4 5
személyzeti munka, humán erőforrás-tervezés 1 2 3 4 5
egyéb, éspedig:................................................................. 1 2 3 4 5

20. Adott esetben Ön vállalná-e, hogy előadó legyen egy iskolai vezetőképző tanfolyamon?

1 - igen
2 - nem

21. Szívesen venné-e, ha az Ön tantestületéből többen is részt vennének iskolai vezetőképző tanfolyamon?

1 - igen
2 - nem

22. Mi a véleménye arról, hogy az iskolaigazgatói pályázatokon csak speciális vezetőképző végzettséggel lehessen részt venni?

1 - egyetértenék vele
2 - nem értenék egyet vele

23. Mi a véleménye arról, hogy az iskolaigazgatókat utólag, kinevezésük után kötelezzék vezetőképzésen való részvételre?

1 - egyetértek vele
2 - nem értek egyet vele
0 - még nem gondolkodtam rajta

24. Mandátumának lejárta után szándékozik-e újra pályázni az iskola vezetésére?

1 - igen
2 - nem

25. HA NEM: miért nem? Kérjük, húzza alá azt a választ, amelyik a legközelebb áll ahhoz, ami miatt nem pályázik!

- mert lehet, hogy átszervezik az iskolát
- mert lehet, hogy bezárják az iskolát
- mert várhatóan elkerülhetetlen, hogy pedagógusokat kelljen elbocsátani
- iskolán belüli problémák, konfliktusok miatt
- mert nem valószínű, hogy lesz elég gyerek az iskolában
- az iskola súlyos anyagi problémái miatt
- az iskolafenntartóval való konfliktusok miatt
- mert úgy érzékelem, hogy nincs irántam bizalom a tantestületben
- mert úgy érzékelem, hogy megrendült bennem a fenntartó bizalma
- mert a szülők új, az eddigitől eltérő elvárásokat támasztanak az iskolával
- mert a fenntartó olyan célokat fogalmazott meg, amelyekkel nem tudok azon.
- mert az elmúlt ciklusban nem tudtam szakmai törekvéseimet megvalósítani
- mert jobb lehetőség kínálkozik
- más ok miatt, éspedig:............................................

III. A KÖVETKEZŐKBEN CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEIRŐL, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEIRŐL SZERETNÉNK KÉRDEZNI

26. Kérem, mondja meg, milyen típusú lakásban lakik?

1 - családi házban
2 - többlakásos társasházban
3 - lakótelepi lakásban
4 - pedagógusszállás, munkásszálláson
5 - egyéb helyen, éspedig:.......................................

27. Mekkora lakásban lakik?

.......................m2

28. Tartoznak-e az Ön lakásához a következők?

  tartozik nem tartozik
garázs 1 2
kert 1 2
egyéb, éspedig:.................................................... 1 2

29. Milyen jogcímen lakik a lakásban?

1 - tulajdonos
2 - családtag
3 - főbérlő vagy családtagja
4 - albérlő
5 - szolgálati lakás bérlője
6 - szálláshely bérlője
7 - egyéb, éspedig:......................................

30. Van-e Önnek/az Ön családjának (az Önnel egy háztartásban élőknek) személygépkocsija?

1 - van, egy
2 - van, több
3 - nincs

HA VAN!  31. Milyen a típusa és hány éves?

milyen a típusa hány éves
   
      

32. Van-e Önnek/az Ön családjának hétvégi háza/nyaralója?

1 - van, egy
2 - van, több
3 - nincs

HA VAN!,  33. Mióta és hol van?

mióta hol van
   
   

34. Volt-e az idén nyaralni:

1 - volt
2 - nem volt

HA VOLT!,  35. Hol volt nyaralni és mennyi ideig?

hol volt nyaralni mennyi ideig
1       2       3       4       5       6 1       2       3       4       5       6
   
1       2       3       4       5       6 1       2       3       4       5       6
   
1       2       3       4       5       6 1       2       3       4       5       6
   
1       2       3       4       5       6 1       2       3       4       5       6
   

Hol volt nyaralni     Mennyi ideig?
1 - saját telken, hétvégi házban 1 - néhány napig
2 - rokonoknál, ismerősöknél Magyarországon 2 - kb. egy hétig
3 - magyarországi üdülőhelyen 3 - kb. két hétig
4 - rokonoknál, ismerősöknél külföldön 4 - kb. három hétig
5 - külföldi üdülőhelyen 5 - kb. egy hónapig
6 - egyéb helyen, éspedig:................................... 6 - egy hónapnál tovább

36. Az alábbi szórakozási, kikapcsolódási tevékenységek közül melyeket szokta végezni?

  szokta végezni nem szokta végezni
hangversenyre járás 1 2
horgászás 1 2
kártyajáték 1 2
kiállításra, múzeumba járás 1 2
kirándulás, természetjárás 1 2
kötés, varrás, barkácsolás 1 2
lovaglás 1 2
művészeti tevékenység végzése 1 2
moziba, színházba járás 1 2
olvasás 1 2
összejárás barátokkal 1 2
teniszezés 1 2
úszás 1 2
vadászat 1 2
vendéglőbe járás 1 2
egyéb, éspedig:.............................. 1 2

37. Az alábbi kijelentések közül melyik a legjellemzőbb Önre?

1 - teljesen egészséges vagyok
2 - általában egészséges vagyok
3 - gyakran vagyok beteg
4 - súlyos egészségi problémáim vannak

IV. VÉGÜL NÉHÁNY, A SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOT SZERETNÉNK KÉRDEZNI ÖNTŐL

38. Születési éve:

19.......

39. Születési helye:

..........................................település ....................................megye (külföldi településnél ország)

40. Neme:

1 - férfi
2 - nő

41. Családi állapota:

1 - nőtlen/hajadon
2 - házas/élettárssal él
3 - elvált/különélő
4 - özvegy

HA VAN HÁZAS/ÉLET/TÁRSA!

42. Mi az Ön házastársa(élettársa) legmagasabb iskolai végzettsége?

1 - 8 osztálynál kevesebb
2 - általános iskola
3 - szakmunkásképző
4 - középiskola
5 - főiskola
6 - egyetem

43. Mi az Ön házastársá(élettársá)nak jelenlegi foglalkozása?

1 - pedagógus
2 - más értelmiségi vagy vezető
3 - egyéb szellemi munkát végez
4 - szolgáltatásban dolgozik
5 - ipari munkás
6 - mezőgazdasági munkát végez
7 - háztartásbeli
8 - munkanélküli
9 - diák
10 - nyugdíjas
11 - egyéb, éspedig:.....................................

44. Ki az Ön házastársá(élettársa)nak a munkáltatója

1 - állami vállalat, költségvetési intézmény
2 - magánvállalat, vállalkozás
3 - önálló
4 - egyéb, éspedig:.......................................

45. Van Önnek gyermeke?

1 - van
2 - nincs

HA VAN!

46. Hány gyermeke van?

..............................

47. Hányan élnek közös háztartásban?

...............fő, ebből kereső: ...............fő

48. Mi édesapja legmagasabb iskolai végzettsége?

1 - nem járt iskolába
2 - 4 vagy 6 elemi, ill. kevesebb, mint 8 osztály
3 - 8 általános, vagy annak megfelelő végzettség
4 - szakmunkásképző, szakiskola
5 - befejezett szakközépiskola, technikum
6 - befejezett gimnázium
7 - befejezett főiskola, felsőfokú technikum
8 - befejezett egyetem

49. Mi volt édesapja foglalkozása, amikor Ön 18 éves volt? (Ha az apa akkor már nem élt vagy nyugdíjas volt, akkor mi volt az utolsó foglalkozása)?

1 - önálló
2 - pedagógus
3 - vezető vagy egyéb értelmiségi
4 - egyéb szellemi
5 - fizikai (nem mezőgazdasági)
6 - mezőgazdasági fizikai
7 - egyéb, éspedig: ..................................................

50. Kérjük válassza ki az alábbi kijelentések közül, hogy melyik illik leginkább Önre?

1 - vallásos vagyok, az egyház tanítását követem
2 - vallásos vagyok a magam módján
3 - nem vagyok vallásos
4 - egyéb, éspedig:..................................................

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.