wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

Andor Mihály (2001): Társadalmi egyenlőtlenség és oktatás. Educatio, 1.

Andor Mihály–Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra.

Balázs Éva–Halász Gábor–Imre Anna–Moldován Judit–Nagy Mária (2000): A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás öt Kelet-Közép-Európai országban. Magyarország. OKI.

Bódi Ferenc (2000): A szociális ellátórendszer öröklött hiánya a falvakban. Esély.

Bognár Mária–Imre Anna–Mezei István (2001): A humánerőforrás fejlesztési lehetőségei egy kistérségben. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Bognár Mária–Imre Anna–Mezei István (2001): Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és társadalom, 3–4. 105–124.

Bourdieu (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat.

Farkas Péter (1996): A leszakadó rétegek oktatása. Educatio, tavasz.

Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. A szociális szakképzés könyvtára. Budapest.

Forray R. Katalin (1992): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1992): Általános iskolai sikertelenség aprófalvas térségekben. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Oktatáskutató Intézet. Educatio Füzetek.

Forray R. Katalin: Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák és a kistelepülések iskolázási törekvései Magyarországon. In: Baranya Megyei…

Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER.

Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó.

Halász Gábor: A közoktatási rendszerek irányítása. OKKER Oktatási iroda.

Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.) (2000): Jelentés a közoktatásról. OKI.

Halasz, G.–Altrichter, H. et al. (2000): Comparative Analysis of Decentralisation Policies and their Results in Central European countries. (www.oki.hu/Kiado.asp)

Hutmacher, Walo (2000): Towards a system of Equality and Equity Indicators. In: The INES Compendium. Fourth General Assembly of the OECD Education Indicators programme. 11–13. Sept. 2000 Tokyo, OECD.

Imre Anna (1993): Területi egyenlőtlenségek. Educatio, 3.

Imre Anna (1997): Intézményfenntartó társulások. Educatio, 3.

Imre Anna (1997): Iskolai elemzés. In: Halász G. (szerk.): Oktatási minoség és decentralizált oktatásirányítási rendszer. OKKER.

Imre Anna (1997): Iskolai elemzés. In: Halász G. (szerk.): Oktatási minoség és decentralizált oktatásirányítási rendszer. OKKER.

Imre Anna (1997): Kistelepülési iskolák. Educatio, 2.

Imre Anna (2000): A középiskolai oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra. Kézirat. OKI.

Imre Anna: Társadalmi egyenlőtlenségek és oktatási sikertelenség. Kézirat. OKI.

Inbar, Dan E. (ed.) (1990): Second chance in education. An interdisciplinary and international perspective. The Falmer Press.

Kecsmár Ilona (szerk.) (2000): Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek. Magyarország közoktatása a változó világban. Napvilág Kiadó.

Kemény István (1997): Cigányok és az iskola. Educatio.

Kerékgyártó László (1999): Mire való a 9. és 10. évfolyam a szakiskolákban? Szakoktatás, 1.

Liskó Ilona–Havas Gábor–Kemény István (2000): Cigány gyerekek az általános iskolában. Új Mandátum.

OECD (1998): Overcoming Failure at School. Paris.

Orsós Éva–Bohn Katalin–Fleck Gábor–Imre Anna (2001): Alternative schools and roma education. World Bank Regional Office Hungary, NGO studies, No. 3.

Radó Péter (1997): Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. Budapest, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal.

Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban. In: Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI.

Reynolds, D. et al. (1994): Advances in School Effectiveness Research and Practice. Pergamon.

Teddlie, Ch. (1994): The Study of Context in School Effectiveness Research. In: Reynolds, D. et al.: Advances in School Effectiveness Research and Practice. Pergamon.

Vári Péter (1999): A Monitor‘97 vizsgálat főbb eredményei. Kézirat. OKI.

Vári Péter (alkotó szerk.) (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.