<

Tartalom

 • A középiskolai munka néhány mutatója 2006
  Az egyes középiskolákban folyó munka eredményességét különböző indikátorok alapján összehasonlító sorozatunk kilencedik „évfolyamában” csak az adattáblázatokat adjuk közre; pénzhiány miatt az elemző részt később, csak itt a honlapont adjuk ki.
 • A középiskolai munka néhány mutatója 2005
  A középiskolai munka eredményességét vizsgáló több mint húsz éves kutatómunka eredményeit összesítő kötet nyolcadszor jelenik meg, amikor az érdekelt tanárok, iskolavezetők, döntéshozók, kutatók és szülők, érdeklődők kezükbe vehetik a 2005. év aktuális adatait tartalmazó könyvet.
 • Neuwirth Gábor • A középiskolai munka néhány mutatója, 2004
  Több mint két évtizede folyik a magyar középiskolák tanulóinak eredményeit összegyűjtő munka, amely évről évre produkálja a középiskolák sorrendjeit tartalmazó különféle táblázatokat. Ezek segítik az egyes iskolák vezetőit és pedagógusait, hogy összehasonlítsák intézményük eredményeit a többi középiskoláéval, tájékoztatják a középiskolákat választó tanulókat, valamint szüleiket az iskolakínálatról, és értékes adatokat szolgáltatnak az iskolát irányító szerveknek és a közoktatással foglalkozó civil szervezeteknek.
 • A középiskolák sorrendjei 2004-ben • Előzetes adatok
  Mivel a középiskolák eredményességével foglalkozó kutatás rendre a középiskolai felvételi utáni időszakban jelenik csak meg, most először – a sajtó mellett – az OKI is előzetest közöl a közvéleményt leginkább érdeklő eredményekből. A megszokott sorrendeket kiegészítjük az iskolák szociokulturális és eredményességi, azaz ún. hozzáadott érték szerinti rangsorával.
 • A középiskolai munka néhány mutatója 2003
  Mindig komoly érdeklődés kíséri évről-évre megjelenő kötetünket a Középiskolai munka néhány mutatóját, nem kis mértékben az „iskolasorrendek” táblázatai miatt. A 2003-as évről szóló kötet egy újabb melléklettel bővült (A középiskolák sorrendje különböző hozzáadott érték számítási módszerekkel számolva, 2000–2003), amely első eredménye a szerző azon törekvésének, hogy az iskolák megítélésébe a hagyományos felvételi-nyelvvizsga-verseny hármasságon túl újabb szempontokat építsen be.
 • A középiskolai munka néhány mutatója • 2002
  Idén ötödik alkalommal tesszük közzé Neuwirth Gábor immár húsz éve folyó kutatásának aktuális eredményeit. Ebben a könyvben az olvasók nagy része csak az „iskolasorrend” néven elhíresült listát szokta keresni, ám érdemes tüzetesebben is megvizsgálni a leírtakat, hiszen a különböző iskolák eltérő eszmék mentén szervezik működésüket, s így más és más listák szerint teljesítenek jól vagy kevésbé jól. Az a szülő és nem utolsó sorban a gyerek dolga, hogy eldöntse, neki melyik szempont a fontosabb.
 • A középiskolai munka néhány mutatója • 2001
  Negyedik alkalommal kapják meg a középiskolák és a középfokú oktatással foglalkozó irányító- és civil szervezetek annak a húsz éve folyó kutatómunkának a legújabb eredményét, amely számos objektív mutató alapján hasonlítja össze a magyar középiskolákat. E vizsgálatok több vonatkozásban teszik lehetővé az egyes középiskolák helyzetének értékelését, és módot adnak a fejlődés irányainak felmérésére is. Fel kell hívni az olvasók figyelmét arra, hogy az oktatási intézményekben folyó munka megítélésének az egyes „iskolasorrendek” csak egyik dimenzióját jelentik.
 • A középiskolai eredményesség adatbázisai – rangsorok
  • A középiskolák felsőoktatási felvételi eredményessége
   Itt érhetőek el – egyelőre szerény mértékben – kereshető formában a középiskolai eredményesség legfontosabb mutatói, a felsőoktatási felvétei arányszámok és a segítségükkel képezett rangsorok. Hamarosan bővülnek a keresési és lekérdezési lehetőségek, illetve frisebb adatok is napvilágot látnak.
  • Középiskolai versenyeredmények
   A régebben a https://mars.elte.hu/verseny címen elérhető középiskolai versenyeredmény-adatbázis átkerült az OKI honlapjára, s az eddig elérhető funkcionalitással üzemel. Hamarosan elérhető lesz ennek a felvételi arányszámokat kereshető formában bemutató párja, illetve befejeződik a legfrissebb adatok felvitele is, ezzel teljessé téve a középiskolai eredményességi mutatók bemutatását.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.