<

Közgazdasági Politechnikum, 2004

Integrált természetismeret-oktatás 2.

Szerkesztette: Veres Gábor, Somogyi Ágota
A pedagógiai alapokat és a programot írta: Veres Gábor
A tanórák vázlatait írta: Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsa, Barta Géza
A tankönyv fejezeteit írta: Veres Gábor
A képeket és a szöveget szerkesztette: Főző Attila

E könyvet gyakorló pedagógusok állították össze, helyesebben szaktanárok, akik az elmúlt években végzett oktató-nevelő munkájuk során belesodródtak abba az örvénybe, amely a 21. század pedagógiájának formálódása körül kavarog, ennek is abba az áramlatába, amely a természettudományos nevelés megújítását veszi célba. Nem lenne könnyű feladat összegezni az elmúlt évtizedben e témáról megjelent hazai és külföldi pedagógiai tanulmányokat és vitákat, és nem is vagyunk pedagógiai szakemberek, akik ezzel próbálkozhatnának, de a hatásuk alól nem tudtuk és nem is akartuk kivonni magunkat. Munkacsoportunk az 1990-es évek elején kezdte meg az integrált természetismeret program fejlesztését, a saját tanterv és tananyag kidolgozását. Az évek során többféle rendszert is kialakítottunk, amelyeket a gyakorlatba is átültettünk. Ezek a próbálkozások kezdetben inkább ösztönösek voltak, a kudarcok és sikerek között evickélve haladtunk. Az utóbbi évekre azonban nem csak a mi tapasztalataink kristályosodtak ki, hanem a pedagógiai elméletben és a nemzetközi folyamatokban is megjelent egy letisztultabb jövőkép. Ebben a Kapcsos Könyvben szeretnénk bemutatni az integrált természettudományos nevelés általunk jelenleg folytatott gyakorlatát, felvázolva a programot alakító elméleteket, és mintául vett gyakorlati módszereket. Ajánljuk munkánkat mindazoknak, akik saját munkájuk fejlesztésével sikeresebb természettudományos nevelést, iskolát és társadalmat szeretnének felépíteni.


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.