<

Az integrált természetismeret tantárgy kereszttantervi tartalma

Készítették a Közgazdasági Politechnikum tanárai:
Dióssy Alojzia (társadalomismeret)
Láng Andrea (testkultúra)
Mihók Viktória (közgazdaságtan)
Oláhné Nádasdi Zsuzsa (természetismeret)
Somogyi Ágota (természetismeret)
Barta Géza (természetismeret)
Főző Attila (természetismeret)
Veres Gábor (természetismeret)

Szerkesztette:
Veres Gábor

Projektvezető:
Dr. Havas Péter


Tartalom

 • Bevezetés
 • A tudás szerepe és tartalma
  A tudás fajtái
  A tudás megszerzése
  Tudás és gazdaság
 • A tanulás fejlesztése
  Konstruktivizmus
  A konstruktivista tanuláselmélet
  A konstruktivista tanulás és tanítás jellemzői
 • Metakognitív tudatosság
  Mi a metakogníció?
  Metakognitív szabályozás
  Kognitív és metakognitív stratégiák
  Metakogníció és intelligencia
  A metakogníció fejlesztése
  A metakognitív módszerek fejlesztése
  A metakognitív környezet
 • Problémaalapú tanulás
  Eredet
  A PBL meghatározása
  Összehasonlítás más tanulási stratégiákkal
  A projektalapú tanulás folyamata
  A problémaalapú tanulás szakaszai
  Tanterv tervezése
  Témakör tervezése
  Csoportmunka
 • A természettudományos tudás
  Természettudomány, technológia, társadalom
  STS – a gyakorlatban
  Komplex STS-témakörök
  Tanulói motiváció
  A szabályozás módja
  Az integráció folyamata
 • Kereszttantervi kompetenciák fejlesztése
  Tartalom és módszer
 • Tartalomszabályozás és problémaalapú tanulás
  Tantervi tartalmak
  A problémaalapú tanulás tanterve
 • Kapcsolódások más tantárgyakkal
  Földrajz tantárgy
  Integráció és kereszttantervi tartalmak a természetismeret és társadalomismeret oktatásban
  A fenntartható fejlődés
  A természetismeret és a testkultúra tantárgyblokkok közötti kapcsolódás
  A természetismeret és a közgazdaságtan/gazdasági ismeretek tantárgy közötti kapcsolódás

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.