<

Készítették:

A Közgazdasági Politechnikum tanárai:
Puskás Aurél (pedagógiai vezető)
Oláhné Nádasdi Zsuzsa (természetismeret)
Somogyi Ágota (természetismeret)
Barta Géza (természetismeret)
Főző Attila (természetismeret)
Veres Gábor (természetismeret)

Szerkesztette:

Veres Gábor

Projektvezető:

Dr. Havas Péter

Az iskolák ma már sehol sem csupán államiak lehetnek, vannak alapítványi, magán és egyházi fenntartásúak is. Közöttük hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel, miközben az alapfeladatuk és a törvényi hátterük azonos. Az állami iskolák egy igen nagy rendszer részei, amelyben gyors változásokat kivitelezni igen nehéz. Az alapítványi és magániskolák ebből a szempontból kedvezőbb adottságokkal rendelkeznek, legalábbis az iskola belső szakmai élete és a fenntartó között közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki. Ez kedvező lehet a kísérletezéshez, innovációhoz, de akár még szorosabb ellenőrzést és a rendszer „lefagyását” is jelentheti. A Politechnikum az alapítása óta eltelt időben inkább az előnyeit élvezte a szakmai szabadságnak, így lehetőség volt az alapító csapat és a későbbi tantestület pedagógiai elveinek és gyakorlatának megformálására, gyakorlati kipróbálására. Legfőbb eszköze ennek a demokratikus működés volt, ami az egyéni részvételre és felelősségre, a kollektíva tudására és együttműködésben rejlő erejére támaszkodott.

Az integrált természetismeret munkacsoportja abból a szempontból különleges, hogy a tagjai között erős egymásrautaltság van, mivel senki sem birtokolja egymaga azt a tudást, amely a komplex tantárgy tanításához szükséges. A tanítás gyakorlatát ki kell munkálniuk, lehet, hogy két, egymást szakpárban kiegészítő tanárral vagy egyikük felkészítésével, szakmai támogatásával és ellenőrzésével. A kísérleti jellegnek megfelelően fontos a tapasztalatok átadása, megosztása.


Tartalom

 • Bevezető
 • A természetismeret innováció helye a Közgazdasági Politechnikum intézményi rendszerében
  I. Ars poeticánk, céljaink
  II. A természetismeret munkacsoport helye az iskola szervezeti struktúrájában
  III. Intézményünk törekvései a nyitott tanulási környezet biztosítására
  IV. Európai dimenzió iskolánk eszközrendszerében
 • A természetismeret tantárgyi nevelés megvalósítása
  I. A munkacsoport helyzete az iskolában, a munkacsoport tagjainak együttműködése
  II. A Szakmai Bizottmány működése a munkacsoport-vezető szemével
  III. A munkacsoport és a tanítás szervezése
  IV. Fejlesztés
  V. Helyi fejlesztés
  VI. Iskolafejlesztési lehetőségek, ötletek
 • A tanár
  I. Személyes szerepek
  II. Tanári feladatok, terhelések
  III. Tanítási modellek
  IV. Személyes tapasztalatok
 • Mellékletek
  I. Szempontok a természetismeret tantárgyfelelősi fórumra
  II. Erdei iskola értékelésének szempontjai
  III. Az erdei iskola értékelése 2004-ben
  IV. Partneri igény és elégedettség mérése

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.