<

(Számítógépes tanulásirányítás)

Horányi Gábor
Budapest, 2005.03.16.

„Jöjj el szabadság, Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”
(József Attila)

A közoktatás területén lezajló tartalmi és szemléleti változások az érdeklődés homlokterébe emelték iskolánk pedagógiai programját. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, törekvések megvalósulásának hatékony előmozdítása folyamatos megújulást igényel. A megújítás iskolánk esetében nem jelentette a pedagógiai program lényegi változtatását, nyugodtan kijelenthetjük a közoktatás változásainak fényében: jól határoztuk meg 15 évvel ezelőtt céljainkat, s választottuk hozzá eszközeinket. Ugyanakkor feladatunk a pedagógia program célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítását szolgáló szervezeti formák és eszközök alkalmazása, meghonosítása. Ezek közé tartozik a Lauderedu tanulást segítő számítógépes rendszer, melynek általános elterjesztését iskolánkban egy éves próbaidő után a 2005/2006-os tanévtől tervezzük.

Az alábbiakban azokat a pedagógiai, iskolaszervezési elemeket veszem számba, melyek sikeres megvalósítását, működtetését a Lauderedu rendszer segíti. Mindezeket közoktatásunk megújuló pedagógiai paradigmarendszerének fényében elemzem.


Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.