<

Lektor: Szücs Ervin

Szakértő: Szilágyi Imréné

Grafikus: Pető Tamás

© Kőrösné Mikis Márta, 2006
© Országos Közoktatási Intézet, 2006

Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató


Tartalom


A 21. század információs társadalmában a személyi számítógépek már az óvodában is megjelentek, a Nemzeti alaptanterv pedig előírja az alsó tagozaton az informatikai ismeretek elsajátítását. Fontos, hogy a 3-10 éves gyermekeket oktató-nevelő pedagógusok is felkészültek legyenek a digitális írástudás gyermekkori megalapozására. Az Országos Közoktatási Intézet Gyermekinformatika Szakmai Műhelyének pedagógusai az elmúlt években módszertani fejlesztéseikkel segítették az IKT-t használó, innovatív pedagógiai gyakorlat meghonosodását, elterjedését. E kötet munkájukhoz kapcsolódóan ad gyakorlati útmutatást ahhoz, hogy az érdeklődő pedagógusok valóban gyermekközeli, képesség- és készségfejlesztést szolgáló, játékos formában illeszthessék az informatikát oktatói-nevelői munkájuk mindennapjaiba.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.