<

Tartalom

 • Hallatják a hangjukat: az ázsiai fiatalok és a globális komunikáció • Dr. Manisha Shelat
  Az ázsiai fiatalok furcsa helyzetben vannak manapság. A média-robbanás és a nemzetközileg elterjedt technológiák az információ és a fogalmak eddig sosem látott mennyiségét tették hozzáférhetővé a fiatal emberek számára. Az otthonuktól igen távoli világ is megragadhatónak tűnik, ha a média ezt a világot behozza a házba. De mihelyt alámerülnek a képzetek és hangok varázslatos világában, máris jön a szülők, a tanárok és a vallás tiltó szava, amely kulturális inváziónak, kereskedelmi imperializmusnak, értékromlásnak minősíti mindezt...
 • A médiaoktatás és a kritikus szolidaritás fejlődése • Robert Ferguson, University of London, Oktatási Intézet
  A kritikus szolidaritás koncepciójáról először egy brazíliai konferencián beszéltem 1998-ban. Ebben az összefüggésben először is utaltam az Emberi Jogokról szóló Általános Nyilatkozat 26. §-ára, amely kimondja, hogy az oktatásnak a személyiség egészének fejlesztésére, az emberi jogok és alapvető szabadság tiszteletben tartására kell irányulnia. Segíti a népek, rasszok vagy vallási csoportok közötti megértést, toleranciát és barátságot...
 • A nemek képe a tömegkommunikációban és a nigériai lánygyerekek • Chinyere Stella Okuna
  Jelen dolgozat egy kutatási tanulmány adatainak előzetes elemzésére épül. A tanulmány arra keres választ, hogy a nigériai gyerekek által otthon megnézett video-filmek milyen hatást gyakorolnak a gyerekekre. Az otthoni videózás népszerűsége fantasztikus mértékben növekszik, szinte hetente jelennek meg újabb és újabb filmek a piacon...
 • Válas Péter • Illemtan az interneten
  Tanároknak, iskolavezetőknek, diákoknak és szülőknek írt tájékoztató anyagot "Etika a világhálón" címmel Válas Péter. A szerző közvetlenül, ugyanakkor szakmai hitelességgel szól az olvasóhoz, eloszlatja a diákok Internet-használatával kapcsolatos félelmeket, felvázolja a hálózathasználat előnyeit, szabályait.
 • Nyugat-afrikai gyerekek felvilágosítása rádió segítségével • Mimi Brazeau
  A PLAN International nemzetközi, humanitárius, gyerekközpontú szervezet vallási, politikai vagy kormány-kapcsolódások nélkül. A Child Sponsorship (Gyermek Segítés) a szervezet legfontosabb alapítványa. A PLAN olyan világ létrehozásán fáradozik, amelyben a gyerekek a társadalom teljes jogú résztvevői, és amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és az emberi méltóságot.
 • Miavecz Jenő • A számítógépes hálózatok etikai problémái • Lehet-e szabályozni az Internetet?
  Az Internet természetéből adódóan egy - tág értelemben vett - nemzetközi fórum, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy lehet-e akár nemzetközi, akár nemzeti szinten szabályozni. Megengethető-e, hogy kizárólag az önszabályozás érvényesüljön.
 • John Fiske • Milyenek vagyunk a tévé előtt?
  "A televízió textualitása, a megértés és az ebből fakadó élmények kialakításának szövedékessége (intertextuality) csak akkor jelentkezhet, ha az emberek saját történetüket és saját nézőpontjukat beolvasztják a tévénézés folyamatába. Nincs adás (text), nincs közönség, csupán a tévénézés folyamata létezik, a TV képernyője előtt történő »kultúráló aktusok« sokasága, ami egyben tanulmányom tárgyát is képezi."

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.