wadmin | 2009. jún. 17.

A Multimédia alapjainak tanítása

6-18 éves életkorban

Mészáros Tamásné
meszi@elender.hu

 

Miért fontos a multimédia lehetőségeinek alkalmazása a 6-18 évesek számára?

Mi volt 5 éve?

Öt évvel ezelőtt az iskolák jelentős része nem is gondolhatott arra, hogy komolyabb számítógép-konfigurációt igénylő programokat válasszon, sok helyen egyáltalán nem volt számítógépe az iskolának. Színes monitor, nyomtató, hálózat, ezek már az álmok közé tartoztak.

Számítógépes ismeretterjesztő és oktatóprogramok alig voltak, és ami volt, annak többségéről is messziről sütött, hogy milyen programozási nyelven fejlesztették (számtan-gyakorló és társai).

Internet? Legfeljebb hallomásból. Az a bizonyos információs sztráda még csak épülgetett. Megjelentek ugyan a kereskedelmi televíziók, felfelé ívelőben volt már a reklámszakma, de még csak gyerekcipőjüket fényesítgették.

 

Mi van ma?

Szerencsére az iskolák jelentős része már rendelkezik számítógép-teremmel, nemcsak a Sulinet jóvoltából szép számmal Pentiumos gépek, hálózat, nyomtató, legális szoftverek teszik lehetővé azt, hogy napjaink legkorszerűbb eszköze, a számítógép, betölthesse szerepét az oktatásban (Hogy mi ez a szerep? Rögtön kiderül).

Szoftverek terén sem lehet összehasonlítani a jelenlegi helyzetet a néhány évvel ezelőttivel, DE igazán jó oktatóprogram még mindig nagyon kevés van.

Voltak és vannak próbálkozások más országokban használatos ún. oktatási anyagok átvételére, de gyakran azt tapasztalhattuk, hogy ezek az anyagok egyáltalán nem fedik le a tananyagot, sem pedagógiai, sem oktatási tartalmat nem rendelhetünk hozzá. Megjelentek a hazai ismeretterjesztő és oktatóprogramok is, zömében korszerű technikával és kiállítással, közöttük szerencsére már vannak pedagógiai és számítástechnikai értelemben is helyesen megalkotott, általában jól használhatóak is.

Sajnos az is kiderült, hogy az iskolák jelentős része nem felkészült a multimédia oktatási anyagok tanórai használatára.

Ugyanakkor itt van a megizmosodott, harsogó TV-csatornák serege, az óriásplakátokról is ránk ömlő reklámok, megannyi támadás az érzékszervek ellen, tetszik? - nem tetszik? - ehhez kell igazodnunk. No, és itt van a várva várt Internet, a maga csodálatosságával, egyenlőségével, és persze csapdáival, durvaságaival. Vajon mennyire védettek a gyerekek, és mennyire vagyunk mi magunk felkészülve mindezek fogadására?

 

Mi várható néhány év múlva?

(Azok a gyerekek, akik idén kezdenek iskolába járni, zömében még 2020-ben is tanulmányaikat folytatják majd!)

Ha már ma úgy érezzük, hogy a ránk ömlő információzuhatag felfoghatatlan és kezelhetetlen, akkor csak remélhetjük, hogy az információ mennyiségi növekedése fölé emelkedve, identitásunkat megtartva tudunk még létezni. Valamilyen világkommunikációs rendszer lesz, s hogy mire használódik, azt végül is valamennyien formáljuk. Multimédiás világ lesz ez a javából, hiszen a ma már meglévő technikai megoldások számtalan minőségileg új alkalmazást tesznek lehetővé, de már dolgoznak az illatos televízión és számítógépen is! Hogyan tudjuk diákjainkat átvezetni ebbe a szép, új világba? Semmiképpen sem úgy, hogy csak a veszélyit tartjuk szem előtt, még kevésbé úgy, hogy elutasítjuk ezeket az újszerű lehetőségeket, Hiszen a gyermekek már ma is összehasonlítják az iskolában és az iskolán kívül fellelhető információforrásokat. Bizony az iskolától is a TV, és az óriásplakát kiváló technikai minőségét várják el, s talán nem is mindig képesek befogadni a nem elég agresszívan jelentkező újat.

A multimédia technikával mindenesetre adott a lehetőség, hogy ennek a kihívásnak az iskola megfeleljen.

Szükséges még egy tanári lépésváltás, hogy az oktatásban a többi oktatást segítő eszköz mellett a multimédia számítógép is általánosan elfogadott legyen. Be kell épülni az új eszköznek a tanítási folyamatba.

Megtehető ez úgy is, hogy hasonlóan más eszközökhöz, mindössze passzívan használjuk őket: legyenek kiváló multimédia oktatóanyagok CD-n, Interneten, és a tanárok, diákok sokasága használja - egy felhasználói szintű alkalmazással.

Megtehető úgy is, hogy a tanulók kipróbálják, megismerik a multimédia eszköztárát és módszereit, aktívan használják mind több elemét, felhasználói és fejlesztői szinten egyaránt. Már most is sok iskolában beépítették a tananyagba a multimédia megismerését, bizonyára lesznek ilyenek a jövőben is.

 

Kell-e tanítani, miért kell tanítani?

Ma még gondolnunk kell arra is, hogy a tanulók nagyon különböző szociális háttérrel rendelkeznek, az is az esélyegyenlőséget szolgálja, ha megteremtjük az iskolában azt a lehetőséget, hogy bármelyik gyermek megismerje a multimédia használatát, sőt, ne csak használja.

Az iskola nemcsak felkészít az életre, hanem a gyerekek életének színhelye is!

 

Pedagógia oldaláról

vizsgálva a kérdést, több érv is a multimédia oktatási alkalmazása mellett szól:

  • Több érzékszervre gyakorol együttes hatást.
  • Az önálló ismeretszerzés felé vezet.
  • A tanórán való differenciálást is segíti.
  • Interaktív tanulási folyamat alakul ki.
  • Önmagában is élményt jelent a tanulóknak.

 

Multimédia szemléletet

szeretnénk adni a diákoknak:

  • Legyen képes használni az új eszközöket.
  • Ne csak az adott hardvert, szoftvert ismerje meg, hanem a multimédia lényegét, így később akár felnőttként is, tudjon "haladni a korral", a későbbi újdonságokat önállóan is alkalmazza.
  • De: értékén kezelje a dolgokat, azt is tudja, hogy mikor nem érdemes használni multimédia szolgáltatásokat vagy akár számítógépet sem.

 

Hogyan?

Úgy, hogy többféle helyzetben megtapasztalja elemeit, látja előnyeit, hátrányát. Vagyis használja, alkot vele - mindig, amikor érdemes.

 

Egy lehetséges multimédia tanulmányi program az 1-12. évfolyamon

  1-2. osztály 3-4. osztály 5-6. osztály
Szöveg A betűk helye a billentyűzeten
Írás a képernyőre
Szövegírás, titkosírások
Rajz beillesztése a szövegbe
Szimbólumok
Mindennapi dokumentumok
Adat Személyi adataink
Az adatok védelme
Számadatok, szöveges adatok Táblázat
Hang, zene Játék hangokkal, hagyományos eszközökkel
Hangok lejátszása számítógépen
Hangfelvétel és lejátszás Hangeffektusok
Rajzolás, képek Rajzolás hagyományos eszközökkel
Számítógépes rajzolás, nyomdázás, festés
Játék képekkel
Rajzeszközök használata
Rajzszerkesztés
A vágólap
Színkeverés
Egyéni színek
Az RGB színmodell
Montázs
Animáció, mozgókép Mesék eljátszása Logo képsor
Pörgős mozi
Animáció készítése számítógéppel
Multimédia eszközök kezelése Oktató és ismeretterjesztő programok használata segítséggel
Programfuttatás segítséggel
Programok indítása önállóan
Valódi multimédiás programok használata, interaktív elemek, hipertext
Háttértárak önálló használata
Fejlesztés A helyes sorrend
Az ismétlés szituációja
A döntés szituációja
Ismerkedés a Logo nyelvvel Programozás: eljárások írása
Internet   Böngészés
Kulcsszavas kereső Internet böngészés tananyaghoz kapcsolódóan
Netikett
Levelezés
Tervszerű keresés
Képek letöltése

 

  7-8. osztály 9-10. osztály 11-12. osztály
Szöveg Szövegszerkesztési alapok
Clipart
Szövegszerkesztés haladó szinten
Karakterfelismerés
A kiadványszerkesztés lényege
Adat Diagramtípusok Az adatkezelés lényege Hatékony adatkezelési megoldások
Hang, zene Zeneszerkesztés Zenehallgatás a számítógépen Midi
Rajzolás, képek Digitális fényképezés
Képbevitel szkenneléssel
Képszerkesztés Képobjektum
A képfeldolgozás
Képfájlok
Animáció, mozgókép Prezentáció alapfokon Prezentációk készítése Videó a számítógépen
Multimédia eszközök kezelése Fájlfogalom
Tömörítés
Vírus
Szkennelés alapbeállítással
Szkenner használata
Optikai karakterfelismerés
Nyomtatás
Kép- és hangfájlok
CD előállítása
Konverzió
Digitális technikák
Fejlesztés Egy programozási nyelv OOP programozás Multimédia fejlesztőrendszerek
Internet A Web-szerkesztés alapjai
Az Internet színvilága
Saját Web-lap készítése
A hálózatok
Az iskolai Web-lap

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.