wadmin | 2009. jún. 17.

A hazai digitális taneszközök annotált oktatási ajánlása a 14-18 éves korosztály számára

Összeállította: Bondor Erika

Az 1–8. osztályosoknak szóló anyagokat lásd a következő címen: http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=informatika-Korosne-Multimedia.html

Bevezető

Ez a módszertani segédlet a 9-12. évfolyamok oktatásában felhasználható CD-ROM-ok, digitális oktatási anyagok adatainak tantárgyak szerinti rendszerezését és ajánlásait tartalmazza. A gyűjtemény az alábbi tantárgyak tanításához nyújt támogatást:

A munka alapját az a 60 pedagógus által készített, ún. informatikai kereszttantervi szakanyag képezte, amely minden tantárgy IKT-vel támogatott tanításához nyújt segítséget, és ingyenesen letölthető az ISZE honlapjáról (http://www.isze.hu). Ezen kívül forrást jelentettek az érintett kiadók Interneten hozzáférhető honlapjainak adatai is. Nincsenek annotációk a kereszttantervekben szereplő URL-ekhez (hiszen az Internetes elérhetőségük a későbbiekben amúgy is változhat, hozzáférésük kevésbé stabil, mint a CD-ROM-oké), továbbá az általánosan használt, jól ismert felhasználói szoftverekhez sem (pl. MS Word, Excel, PowerPoint, stb.), mivel ezek alkalmazási lehetőségei közismertek, és a legtöbb iskolában eleve adottak. A CD-ROM-ok fejlesztőinek listája, illetve a beszerzésükhöz szükséges egyéb adatok nagyrészt a Neumann-ház adatbázisában is megtalálhatók: http://www.neumann-haz.hu/diszkog/fejleszt.htm. Az árak adatai hozzávetőlegesek, a 2002. szeptemberi állapotnak felelnek meg.

Magyar irodalom

Irodalom 9-12. évfolyam

Általában az irodalom oktatásában, az irodalom tanulásában jól felhasználható, érettségire, felvételire készüléshez használható digitális segédletek (ajánlhatók a 9. osztálytól, illetve a 12. osztály elején).

@Tanár - Általános humán oktatócsomag 11-18 évesek részére

Kiadó: Travelbox Hungária, 2001
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: A TESCO áruházakban (számukra gyártották), ha még kapható.
Utángyártást nem terveznek.
Ajánlás: 4 CD, többek között magyar nyelv és irodalom anyagokat is tartalmaz.

Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok
(Arcanum Digitéka sorozat) ISBN 963 86029 8 8

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., Interpopulart Könyvkiadó, 2001
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A népszerű szerző, Hegedűs Géza több mint 400 alkotó életútját tárja elénk mívesen megírt mini esszékben, digitális formában. Az íróportrékban mesterien ötvöződik a tudósi pontosság a könnyed előadásmóddal. A hagyományosan fontosnak tartott tudnivalók mellett "lényegtelennek" tűnő, színes, érdekes, de az adott író személyiségére mindig jellemző adalékok, frappáns adomák elmondásával a mai olvasó számára képes emberközelbe hozni régmúlt korok alkotóit is.
A CD-ROM keresőrendszere lehetővé teszi, hogy bármely szóra, kifejezésre rákeresve érdekes összefüggésekre, utalásokra leljünk a teljes anyagban, ezáltal izgalmas szellemi kalandozásra nyílik lehetőségünk. Iskolai felkészüléshez, előadáshoz ajánlható anyaggyűjtéshez.

Irodalmi kalauz

Kiadó: CyberstonE Entertainment CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft.
Ára: 3989 Ft
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: Magyarországon eddig még nem jelent meg olyan CD-ROM, amely a nemzetiségi sorban élő és a nyugati magyar irodalom legjelesebbjeit egyaránt csokorba gyűjtötte volna. A költőket, írókat, kritikusokat, irodalomszervezőket vallató interjúk alkotói pályákat bontakoztatnak ki, művészi hitvallásokról, műhelytitkokról, irodalmi társaságokról, folyóiratokról, szólnak. Legfontosabb műveikbol is olvashatunk néhányat, gyakran olyanokat is, amelyekrol az interjúkban maguk az alkotók beszélnek. Ez a CD-ROM azoknak ajánlható, akik amellett, hogy a kortárs magyar irodalom iránt érdeklődnek, igénylik azt is, hogy a világon szétszóródva élő magyarság szellemi életéről is képet kapjanak.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
(A FSZEK Adatbázisai, ISSN 14-18-1029)

Kiadó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Arcanum Adatbázis, 1998
Ára: 33 000 Ft
Beszerezhető: FSZEK Informatikai osztály, 1088 Budapest, Reviczky u. 1.
Postán megrendelhető.
Ajánlás: A FSZEK szakmai háttere a garancia az irodalmi vonatkozású adatok pontosságára.

Kapcsolatok: Kommunikációs nevelés

Kiadó: FOK, 1995-1998
Ára: 21 000 Ft, iskoláknak 16 050 Ft
Beszerezhető: Fővárosi Oktatástechnológiai Központ, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
Telefon: 318-6522/106
Ajánlás: A fotó és képanyag a magyar nyelv és irodalmi képzés középiskolai programjához nyújt segítséget, de használható a történelem és az esztétika oktatásában is. 7db CD lemezt tartalmaz két tokban, mindegyik lemezhez tartozik egy nyomtatott füzet is. Az egyes lemezek egy-egy időszakot, stíluskorszakot képviselnek. (Antikvitás, gótika, barokk, rokokó, klasszicizmus, romantika és realizmus, századunk, stb.) Az utolsó, hetedik lemez néphagyományainkhoz, kulturális értékeinkhez kötődik.

Magyar gimnáziumi oktató és előkészítő CD-ROM
(MultiméDIÁK sorozat)

Kiadó: Winter Média Kft., 2001
Ára: kb. 2000 Ft
Beszerezhető: 1255 Budapest, Pf. 249.
Ajánlás: A CD-ROM család Magyar, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia részei összesen több mint 10 000 képet, videó anyagot, kísérleteket, 15 000 oldal szakanyagot és közel 3 000 tesztet tartalmaz. Részletes információkat e-mailben kaphatunk: info@multimediak.hu

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig
ISBN 963 8335 506

Kiadó: Scriptum Kiadó Rt., 1998
Ára: 6721 Ft
Beszerezhető: 6771 Szeged, Mályva u. 34.
Vagy Weben: http://www.scriptum.hu
Ajánlás: Az irodalomtörténeti adatok kezelhetőbbek, könnyebben kereshetők a digitális technikának köszönhetően, mint a nyomtatott változatban. Bibliográfiák készítéséhez nagyon hasznos.

Pannon enciklopédia: Magyar nyelv és irodalom
(Arcanum Digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2001
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A Pannon Enciklopédia sorozat a magyarság ismereteinek tárháza. A gazdagon illusztrált tematikus kötetek az eredeti kiadás teljes szövegét, képeit tartalmazzák. A kötetek alapján négy CD-ROM készült el a Pannon enciklopédia adott kötetének digitális feldolgozása (Magyar nyelv és irodalom) az alábbi témaköröket tárgyalja: a magyar nyelv kialakulása, grammatikája, irodalmunk története.
A nyelv- és irodalomtudomány nyolcvanhét jeles szakembere a teljesség igényével mutatja be nyelvünk fejlődését és jelen állapotát, irodalmunk évszázadait és kortársaink remekeit. A közérthető, a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe vevő leírásokat közel ezer, először megjelenő, illetve ritkán publikált fotó illusztrálja.
A program használatát egy sor hasznos segédeszköz (pl. szövegkiemelő, könyvjelző, kereshető megjegyzések) támogatja, a kívánt részletet szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük, kinyomtathatjuk.
A színes és lebilincselő könyv CD változata nemcsak a vizsgákra és tanulmányi versenyekre készülő diákoknak és felkészítő tanáraiknak, szakembereknek is ajánlható.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A 14 kötetes, mintegy 30 000 életrajzot tartalmazó írói lexikon teljes anyaga ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalom iránt érdeklődők, diákok számára. A CD kiadás új életre kelti az adathalmazt, hiszen immár nem csak az író neve szerint kereshetünk, hanem a teljes szövegű keresés révén, tetszőleges adat alapján is.

Magyar nyelv és irodalom felvételi felkészítő CD-ROM
(Egyenes út az egyetemre)

Kiadó: DFT-Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: kb. 7000 Ft
Beszerezhető: http://www.dft.hu
Ajánlás: Az 1993-ban alakult DFT-Budapest az ország vezető egyetemi és főiskolai előkészítő szervezete; hivatalos, és kizárólagos szakmai együttműködő partnere a Felvételi Információs Szolgálatnak. A központi felvételi előkészítő évfolyamok működtetője, vezető tanárai a középiskolai tankönyvszerzők.
A DFT-Budapest jelenteti meg 1997 óta országos napilapok felkérésére a részletes felvételi megoldókulcsokat.
Minőségbiztosítási rendszere garantálja, hogy a felvételiző a felvételi típusfeladatok teljes skáláját, és azok megoldási menetét is tökéletesen elsajátítja.

Világirodalom az ókortól napjainkig 10-16 éveseknek
(Magiszter : Oktatóprogram gyerekeknek és diákoknak)

Kiadó: Informania Digitalmedia Kft., 2000
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester u. 46.
Bemutatóterem: 1034 Budapest, Szőlő u. 37.
Ajánlás: Irodalomtörténet az ókortól napjainkig, írói portrék, 16 verset tartalmazó videó-, és hangtár, gyakorló- és felvételi tesztek középiskolásoknak, több mint ötven irodalmi mű részletes elemzése, a leggyakoribb és legfontosabb fogalmak definíciói, több száz verset és prózát tartalmazó szöveggyűjtemény, filmrészletek színházi előadásokról, tesztbank érettségizőknek.
A CD-ROM felöleli a NAT teljes irodalmi műveltségi tananyagát.

Irodalom és történelem érettségi témakörök, tételek
ISBN 963 13 4449 5

Kiadó: Corvina Kiadó Kft., 1998
Ára: 8000 Ft
Beszerezhető: 1364 Budapest 4., Pf. 108.
Ajánlás: Érettségi vizsgára önálló felkészüléshez ajánlható. A kiadó könyvesboltjában személyesen, készpénzzel vásárolva kedvezményt kaphatunk.
(Budapest, V. Vörösmarty tér 1. II. em. 201. - 7200 Ft)

Irodalmi lexikon
(Magyar hypertextes lexikonsorozat)

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1998
Ára: 6500 Ft
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: A hazai- és világirodalom bemutatására vállalkozik ez a program. A hypertextes lexikon megegyezik a Benedek Marcell szerkesztésében megjelent azonos című művel. Számos életrajzot, elemzést és sok más hasznos információt találunk a lexikonban.

Irodalom
ISBN: 9631883077 (2. kiad.)

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2000
Ára: kb. 7800 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Ajánlás: A Nemzeti Tankönyvkiadó immár nemcsak könyvformátumban igyekszik elősegíteni a tanulói-tanári munkát, hanem elektronikus adathordozókon is.
A CD-ROM anyaga 8 szintre tagolódik. Az elsőn rövid kronologikus sorrendű irodalomtörténetet találunk, a 14 ismert művelődéstörténeti korszakra tagolva. (Ókor, középkor, reneszánsz stb.) A második szint több mint 50 részletes íróportréval mélyíti és bővíti a fentebb megszerezhető vázlatos ismereteket. A harmadikon műelemzések sorakoznak, a negyediken több száz vers szövege olvasható. Aki színészi tolmácsolásban szeretné látni vagy hallani a műveket, számos ilyen audio-, illetve videofelvételből válogathat, aki pedig ismeretei ellenőrzésére vágyik, a tesztfunkció segítségével ezt is megteheti. Végül a nyolcadik szintet egy fogalomtár alkotja, ahol a megfelelo szakkifejezés beírása vagy kijelölése után megjelenik a tömör, ám pontos definíció.
A CD-ROM tankönyvlistán is szerepel.

Irodalom 9. évfolyam
(MultiméDIÁK)

Kiadó: Winter Média Kft., 2001
Ára: kb. 2000 Ft
Beszerezhető: 1255 Budapest, Pf. 249.
Ajánlás: A CD-ROM család Magyar, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia részei összesen több mint 10 000 képet, videó anyagot, kísérleteket, 15 000 oldal szakanyagot és közel 3 000 tesztet tartalmaz. Részletes információkat e-mailben kaphatunk: info@multimediak.hu

Irodalom 10. évfolyam
(MultiméDIÁK)

Kiadó: Winter Média Kft., 2001
Ára: kb. 2000 Ft
Beszerezhető: 1255 Budapest, Pf. 249.
Ajánlás: A CD-ROM család Magyar, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia részei összesen több mint 10 000 képet, videó anyagot, kísérleteket, 15 000 oldal szakanyagot és közel 3 000 tesztet tartalmaz. Részletes információkat e-mailben kaphatunk: info@multimediak.hu

Irodalom 11. évfolyam
(MultiméDIÁK)

Kiadó: Winter Média Kft., 2001
Ára: kb. 2000 Ft
Beszerezhető: 1255 Budapest, Pf. 249.
Ajánlás: A CD-ROM család Magyar, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia részei összesen több mint 10 000 képet, videó anyagot, kísérleteket, 15 000 oldal szakanyagot és közel 3 000 tesztet tartalmaz. Részletes információkat e-mailben kaphatunk: info@multimediak.hu

Irodalom felkészítő az érettségi és felvételi vizsgára
(Példatárs szoftversorozat)

Kiadó: Klett Kiadó, 1998
Ára: 4990 Ft
Beszerezhető: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. fszt. 10.
Ajánlás: Önálló felkészülésben használható, kereskedelmi forgalomban már nehezen hozzáférhető kiadvány. A fenti címen még korlátozott példányban kapható.

Irodalom felvételi felkészítő CD-ROM
(Egyenes út az egyetemre)

Kiadó: DFT-Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., 2001
Ára: kb. 8500 Ft
Beszerezhető: http://www.dft.hu
Ajánlás: Az 1993-ban alakult DFT-Budapest az ország vezető egyetemi és főiskolai előkészítő szervezete; hivatalos, és kizárólagos szakmai együttműködő partnere a Felvételi Információs Szolgálatnak. A központi felvételi előkészítő évfolyamok működtetője, vezető tanárai a középiskolai tankönyvszerzők.
A DFT-Budapest jelenteti meg 1997 óta országos napilapok felkérésére a részletes felvételi megoldókulcsokat.
Minőségbiztosítási rendszere garantálja, hogy a felvételiző a felvételi típusfeladatok teljes skáláját, és azok megoldási menetét is tökéletesen elsajátítja.

Verstár - a magyar líra klasszikusai

Kiadó: Arcanum Databases, 1997
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A Verstár 49 költő összes versét és versfordítását tartalmazza.
(Ady, Amade, Ányos, Arany János, Arany László, Babits, Bajza, Balassi, Batsányi, Berzsenyi, Bessenyei, Bornemissza, Csokonai, Dajka, Dsida, Eötvös, Faludi, Fazekas, Földi, Garay, Gyulai, Juhász Gyula, Kaffka, Karinthy Frigyes, Katona, Kazinczy, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey, Komjáthy, Kosztolányi, Madách, Móricz, Petőfi, Petrőczi Kata Szidónia, Reményik, Reviczky, Rimay, Somlyó, Szenci Molnár, Szentjóbi Szabó, Tinódi, Tompa, Tóth Árpád, Vajda János, Verseghy, Virág, Vörösmarty, Zrínyi.) A CD öt órányi hanganyagot is tartalmaz, a legszebb verseket legjelesebb versmondóink tolmácsolásában hallgathatjuk meg.

Verstár ’98 - a magyar líra klasszikusai : Félszáz költő összes verse
(Arcanum Digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 1998
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A Verstár CD-ROM legújabb kiadása negyvenkilenc magyar költő összes versét, elbeszélő költeményét, versfordítását, az előző, Verstár ’98 CD anyagát tartalmazza, megújult szoftverrel, fejlettebb keresőeszközökkel, kényelmesebb szolgáltatásokkal. Egyetlen lényeges tartalmi különbség, hogy a jogtulajdonos elektronikus közléstől való elzárkózása miatt József Attila költészete a kiadó minden fáradozása ellenére sem szerepelhet a lemezen.
Tízezernyi vers teljes szövegében kereshetünk, ráadásul mintegy öt órányi hanganyagban, elmondott és megzenésített versekben, a Hungaroton jóvoltából olyan jeles művészek hangfelvételeiből válogattunk, mint Latinovits Zoltán, Major Tamás, Bánffy György, Mensáros László, Bessenyei Ferenc. Az archív felvételek mellett Jordán Tamás és Galkó Balázs mondja el kedvenc verseit, Sebő Ferenc néhány klasszikussá vált, illetve megjelenés előtt álló énekelt verse hallható a CD-n.
A Verstár segítségével pillanatok alatt megtalálhatunk egy-egy keresett versrészletet, megtudhatjuk egy fejünkben motoszkáló töredék pontos szövegét, fellelhetjük az ismert idézet szerzőjét, versek, alkotók, időszakok újszerű nyelvi, költészeti vizsgálatára, összehasonlítására nyílik lehetőségünk. A keresés mellett munkánkat számos hasznos segédeszköz támogatja: saját, kereshető megjegyzéseket fűzhetünk a versekhez, használhatjuk a hierarchikus tartalomjegyzéket, szövegkiemelőt. A verseket, versrészleteket kedvenc szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük, vagy akár közvetlenül ki is nyomtathatjuk. Az adatbázis egyaránt hasznos segítője lehet az iskolai dolgozatára készülő elemi iskolás diáknak, érettségi tételét kidolgozó gimnazistának, szakdolgozatán fáradozó bölcsészhallgatónak, irodalomóráját összeállító pedagógusnak.

Új magyar irodalmi lexikon
Főszerk.: Péter László. Átdolgozott kiadás. ISBN 963 05 7511 6

Kiadó: Akadémiai Kiadó, 2000
Ára: kb. 18000 Ft
Beszerezhető: 1117 Budapest, Prielle K. u. 19-35.
Ajánlás: Az elektronikus kiadás az 1994-ben megjelent Új magyar irodalmi lexikon javított és bővített változata. A CD mintegy 338 új címszót tartalmaz. Az anyaggyűjtést 1999. december 31-én zárták le, de frissítést biztosítanak a honlapjukon: http://www.akkrt.hu/umil/index.html
A strukturált adatbázis lehetővé teszi a különböző szempontok szerinti keresést, s ezt megkönnyíti a felhasználóbarát kezelőprogram is.

Irodalom 9. évfolyam

A magyar hexameter és a magyar disztichon

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1997
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8., bár a honlapjukon már nem szerepel.
Ajánlás: Verstani ismeretek, már csak ritkán hozzáférhető.

Antik irodalom
(CD-Magiszter) ISBN 963 09 3940 1

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1998
Ára: 2990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Diákoknak, tanároknak és az antik kultúra minden kedvelőjének ajánlható az ókori görög és római irodalmat bemutató kiadvány. Célja, hogy bőséges idézetek és szövegrészletek segítségével a középiskolai tananyagot messze meghaladó keresztmetszetet nyújtson a korszak irodalmáról, beleértve a történeti és a filozófiai műveket is.
Az antik irodalom negyven nagy alkotójának munkásságát ismerteti a CD-ROM. A forrásokat összekötő kereszthivatkozások szervesen csatlakoznak az elemző tanulmányok és esszék megfelelő részeihez, és a képes, hangos illusztrációkhoz.
(Tárgyszavak: görög irodalom, római irodalom, kislexikon, verstár, képtár, térkép, szakirodalom, líra, epika, dráma, episztola, széppróza, bukolikus költészet, történetírás, szónoklat, filozófia.)

Biblia - Teljes szövegű adatbázis Károli Gáspár fordítása alapján

Kiadó: Arcanum, 1992
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Korábbi verzió, már nem kapható.

Biblia 5.0 kilenc bibliafordítás teljes szövegű Folio Views adatbázisa

Kiadó: Arcanum Databases, 1997
Ára: kb. 3000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Biblia 5.0 az európai és közel-keleti kultúráknak évezredek óta alapvető dokumentuma, forrása, a könyvek Könyve a modern ember számára a mai kornak megfelelő formában. Nyolc teljes bibliafordítás egy lemezen: katolikus (a Szent István társulati a jegyzetekkel), Károli Gáspár féle fordítás, refomátus (a Magyar Bibliatanács kiadása), héber (Biblia Hebraica), görög Ószövetség (Septuaginta) és Újszövetség, latin (Vulgata), angol (King James verzió), német (a Luther Márton féle fordítás).

Biblia Téka

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A BibliaTéka CD-ROM a bibliatudomány komplett könyvtára: 13 bibliafordítás, 4 bibliamagyarázat, 3 bibliai lexikon összes képe és szövege, református alapművek, a Magyar Református Énekeskönyv teljes anyaga (ez utóbbi hanganyagként is) szerepel a CD-n.
Az előző, Biblia 5.0-hoz képest egy sor új könyv szerepel a CD-n, megújult a teljes keresőprogram és a felhasználói felület, így egy valóban korszerű eszköz kerül a felhasználók kezébe.
Beállíthatjuk, hogy mely dokumentumokkal akarunk dolgozni, több dokumentumot használhatunk egyidejűleg. Megadhatjuk, hogy a kereszthivatkozások melyik könyvre mutassanak.
A teljes szövegben szabadon kereshetünk: egyszerűen, egy-egy szó kijelölésével vagy beírásával, illetve tetszőleges finomsággal az előre definiált keresősablonok illetve a bővített keresőablak segítségével, amelyen keresztül elérhetjük a program igen fejlett, összetett keresőarzenálját.

Biblia

Kiadó: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1996
Ára: 4800 Ft
Beszerezhető: 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel: 386 8267
Ajánlás: A különböző Biblia-kiadások összevetéséhez használható.

A görög mitológia

Kiadó: CyberstonE Entertainment CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., 2000
Ára: 4989 Ft
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: A Görög mitológia multimédiás CD-ROM nélkülözhetetlen útitárs mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni az antik világ titokzatos mítoszaival. A CD-ROM három fo témakörön és ezeken belül számos fejezeten keresztül ismerteti a görög mitológia történeteit.
Képet kaphatunk az ókori Görögország történelméről, megismerkedhetünk az ókor egyik legfontosabb hagyatékának, a görög írásnak a keletkezésével. Több fejezeten keresztül kapunk képet az Olümposz isteneinek születéséről és történeteiről. A szöveganyagot látványos képanyag gazdagítja, melyek nagy hírességek munkái nyomán idézik fel az ókori mitológia alakjait. Külön érdekesség, hogy az istenek családfájának vázlatos felépítése is megtalálható a kiadványban.

Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból
Írta: Szabó Csaba, ISBN 963 506 369 5

Kiadó: Balassi Kiadó, 2001
Ára: kb. 3000 Ft
Beszerezhető: 1078 Budapest, Murányi u. 61.
Ajánlás: A XVIII. századi magyar költészet tárgyalásakor forrásanyagként használható.

Hangzó Biblia

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD-n a Károli Gáspár fordította Biblia teljes szövege, az Ó- és Újszövetség is megtalálható. A teljes szövegű keresőprogram lehetővé teszi, hogy bármely szót, szövegrészletet villámgyorsan megtaláljunk, a keresett verseket, fejezeteket a képernyőn elolvassuk, kinyomtassuk, szövegszerkesztőbe átemeljük. A Bibliában való gyors tájékozódást a hierarchikus tartalomjegyzék segíti. A kívánt részeket könyvjelzővel láthatjuk el, jegyzeteket fűzhetünk hozzájuk.
A teljes Újszövetséget, a 27 könyv mind a 260 fejezetét hanganyagként is tartalmazza a CD.
A mintegy 26 órányi kiváló minőségű, művészi ihletettséggel elmondott szöveget zenei improvizációk gazdagítják. Az egyes fejezetek szövegét külön-külön is meghallgathatjuk a címük melletti gombra való kattintással, de akár folyamatosan is hallgathatjuk a kívánt fejezeteket, könyveket.
Rendszerkövetelmény: Windows 95/98/ME/ NT/2000 + MP3 dekóder. A hanganyag MP3-as formátumú. Ezek lejátszásához szükséges az MP3 dekóder. A régebbi rendszerek (Windows 95 ill. régebbi Windows 98) nem tartalmazzák ezt, erről a felhasználónak kell gondoskodnia. Az Interneten, újságok CD-mellékletein számtalan ilyen, szabadon felhasználható program található, ezen a CD-n is elhelyeztek egyet.

Irodalmi kincsestár I-II.

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1999
Ára: 13 000 (I-II.)
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: Az Irodalmi kincsestár sorozat magába foglalja a magyar irodalom minden jeles szereplőjének összes alkotását. Az igényes kivitelű program tartalmazza a borítón található költők összes műveit. Az irodalmi alkotásokat időszakokra bontva is megtekinthetjük, továbbá szövegszerkesztőbe illeszthetjük, vagy közvetlenül kinyomtathatjuk. Lehetőség van egy elektronikus jegyzettömb segítségével feljegyzéseket készíteni, továbbá keresgélhetünk a műveken belül is.
A CD-ROM használata egyszerű, kezelését akár egy kisiskolás is percek alatt elsajátíthatja. Az alfabetikus sorrendű listában megkereshetjük a minket érdeklo címszót, melyre rákattintva megjelenik az adott vers vagy próza.
Irodalmi Kincsestár 1: Petőfi Sándor, Ady Endre, Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály
Irodalmi Kincsestár 2: Arany János, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Babits Mihály.

Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája
(A FSZEK adatbázisai)

Kiadó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Arcanum Adatbázis, 1999
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: FSZEK Informatikai osztály, 1088 Budapest, Reviczky u. 1. Postán megrendelhető.
Ajánlás: A mesék arche-típusainak, motívumkincseinek tárgyalásához kiváló segédeszköz.

Odüsszeia - Odüsszeusz nyomában

Kiadó: Modern Média, 2001
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: Modern Média Service Kft., 1143 Budapest, Szobránc köz
Ajánlás: A francia fejlesztésű, magyar nyelvű szoftver interaktív játék formájában mutat be Odüsszeusz utazásai közül kilencet. A feldolgozás történethű, a jelmezek, a környezet az antik Görögországot korhűen mutatja be.

Szent Biblia

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1999
Ára: 5000 Ft
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: A kiadvány tartalmazza a Szent Biblia teljes anyagát a Károli Gáspár féle fordításban. A CD-n megtalálható a teljes magyar nyelvű Biblia gépelt, valamint szkennelt formátumban is. A Biblia anyagából bármely részlet nyomtatható, vagy akár szövegszerkesztőbe is átvihető. A CD-n kiadott változat előnyei közé tartozik az is, hogy a hatalmas szövegrészben könnyedén és gyorsan kikereshetjük a minket érdeklő szakaszokat. A különféle részekhez megjegyzéseket fűzhetünk, amelyek később könyvjelzőként is szolgálhatnak.
A Károli Gáspár féle Biblia volt az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás. A Biblia alapjául a héber, görög és XVI. századi latin fordítások szolgáltak. A Károli féle Bibliát a protestánsok többrendben átdolgozták. Az így kapott művet napjainkban is előszeretettel használják.

Szó-Tár-Lat : Szótárak és lexikonok
Szerző: Tótfalusi István (Arcanum digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft.
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Ki kicsoda Shakespeare világában? - Irodalmi alakok lexikona.
(A CD-ROM-on Tótfalusi István hatalmas gyűjtő- és rendszerező munkájának eredménye található, amely nyomtatásban kilenc kötetben jelent meg.
MAGYAR ETIMOLÓGIAI NAGYSZÓTÁR - a szótár választ ad kb. 13000 magyar és idegen eredetű szónak, és azok származékainak eredetére és jelentésére.
SZÍNES SZINONIMASZÓTÁR - a könyv egy szótárból és egy mutatóból áll, amelyből a szinonimák alapján visszakereshetünk a szóbokrokra.
IDEGEN IDÉZETEK SZÓTÁRA - szállóigék, mottók, aforizmák, közmondások görög, latin, angol, francia, német, olasz, spanyol és néhány más nyelven, természetesen magyar fordításukkal és azok irodalmi, művelődéstörténeti hátterükkel együtt.
KIEJTÉSI SZÓTÁR - idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtésére ad tanácsokat ez a szótár, egy sor régies, de gyakran használatos magyar szóval, névvel kiegészítve (pl. Thewrewk).
KIS MAGYAR NYELVKLINIKA - nyelvhelyességi szótár, melynek anyaga, a nyelvi kategóriák és különféle témakörök szerint van elrendezve.
IRODALMI ALAKOK LEXIKONA - olyan mű, amely nem az írókról, költőkről szól, hanem az általuk teremtett, náluk sokkal hosszabb életű figurákról: e tekintetben szinte egyedülálló ez a gyűjtemény, hiszen az ókortól napjainkig minden jelentős irodalmi figurát megtalálhatunk benne.)

Irodalom 10. évfolyam

Arany János balladái, Zichy Mihály illusztrációival

Kiadó: CD Dealer Kft., 2000
Ára: kb. 4980 Ft
Beszerezhető: http://www.cdkiado.hu
Ajánlás: Arany János költészetének tárgyalásakor használhatjuk fel, a híres Zichy illusztrációkat érdemes bemutatni.

Irodalmi kincsestár I-II.

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1999
Ára: 13 000 (I-II.)
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: Az Irodalmi kincsestár sorozat magába foglalja a magyar irodalom minden jeles szereplőjének összes alkotását. Az igényes kivitelű program tartalmazza a borítón található költők összes műveit. Az irodalmi alkotásokat időszakokra bontva is megtekinthetjük, továbbá szövegszerkesztőbe illeszthetjük, vagy közvetlenül kinyomtathatjuk. Lehetőség van egy elektronikus jegyzettömb segítségével feljegyzéseket készíteni, továbbá keresgélhetünk a műveken belül is.
A CD-ROM használata egyszerű, kezelését akár egy kisiskolás is percek alatt elsajátíthatja. Az alfabetikus sorrendű listában megkereshetjük a minket érdeklő címszót, melyre rákattintva megjelenik az adott vers vagy próza.
Irodalmi Kincsestár 1: Petőfi Sándor, Ady Endre, Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály
Irodalmi Kincsestár 2: Arany János, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Babits Mihály.

Irodalmi lexikon
(Magyar hypertextes lexikonsorozat)

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1998
Ára: 6500 Ft
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: A hazai- és világirodalom bemutatására vállalkozik ez a program. A hypertextes lexikon megegyezik a Benedek Marcell szerkesztésében megjelent azonos című művel. Számos életrajzot, elemzést és sok más hasznos információt találunk a lexikonban.

Jókai Mór összes művei

Kiadó: Unikornis, Arcanum Adatbázis Kft., 2001
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD-ROM Jókai Mór (1825-1904), a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselőjének összes művét tartalmazza. Az Unikornis Kiadó százkötetes Jókai-sorozata alapján készült a CD, amely a jól ismert regényeken kívül az író elbeszéléseit, - elsősorban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt írott - cikkeit, történelmi olvasókönyvét, irodalmi kritikáit is tartalmazza.
A CD-ROM teljes szövegű adatbázisként tartalmazza a műveket, így lehetőségünk van minden egyes szóra keresni, ezáltal egészen újszerű megközelítésből tanulmányozhatjuk Jókai életművét.

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
(Digitális Könyvek)

Kiadó: Channel 42 Kft., 1999
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: 1077 Budapest, Wesselényi u. 21.
Ajánlás: Jókai regényének feldolgozását színesítheti.

Arany János : A magyar irodalom csodái digitális albumokon
(Micsoda sorozat)

Kiadó: CyberstonE Entertainment CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., 1997
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: A Magyar Irodalom Csodái Digitális Albumokon, avagy a "MICsoDA"-sorozat hármas célt szolgál: oktat, szórakoztat és értékeket ment. A sorozat alapvető célja a magyar irodalom korszerű eszközökkel történő széleskörű terjesztése, korábban már létrehozott és a sorozat alkalmával készülő művészeti értékek bemutatása, szórakoztatás, oktatás és értékmentés. A "MICsoDA" CD-ROM-ok szórakoztatnak, mert multimédiás elemekkel dolgozzák fel irodalmunk kiemelkedő egyéniségeit és műveiket.
A sorozat technikai megoldásaiban is kiemelten kapcsolódik az országos iskolai számítógépes, Internet programhoz. A multimédiás elemek kedvezően hatnak az írás-olvasási készség fejlődésére. Értékeket mentenek, mert "digitális-túlélést" biztosítanak irodalmi hagyományainknak, a nem is olyan régen még nagyon népszerű diafilmgyártás által létrehozott grafikai műveknek, a felvételekről hallható eloadóművészek alkotásainak és a verseket megzenésítő zenekarok hangzásának.
A sorozat általános iskolásoknak, vagy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok alsóbb éveseinek ajánlhatók.

Petőfi Sándor: A magyar irodalom csodái digitális albumokon
(Micsoda sorozat)

Kiadó: CyberstonE Entertainment CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., 1997
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: A Magyar Irodalom Csodái Digitális Albumokon, avagy a "MICsoDA"-sorozat hármas célt szolgál: oktat, szórakoztat és értékeket ment. A sorozat alapvető célja a magyar irodalom korszerű eszközökkel történő széleskörű terjesztése, korábban már létrehozott és a sorozat alkalmával készülő művészeti értékek bemutatása, szórakoztatás, oktatás és értékmentés. A "MICsoDA" CD-ROM-ok szórakoztatnak, mert multimédiás elemekkel dolgozzák fel irodalmunk kiemelkedő egyéniségeit és műveiket.
A sorozat technikai megoldásaiban is kiemelten kapcsolódik az országos iskolai számítógépes, Internet programhoz. A multimédiás elemek kedvezően hatnak az írás-olvasási készség fejlődésére. Értékeket mentenek, mert "digitális-túlélést" biztosítanak irodalmi hagyományainknak, a nem is olyan régen még nagyon népszerű diafilmgyártás által létrehozott grafikai műveknek, a felvételekről hallható eloadóművészek alkotásainak és a verseket megzenésítő zenekarok hangzásának.
A sorozat általános iskolásoknak, vagy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok alsóbb éveseinek ajánlhatók.

Petőfi Sándor és Arany János levelezése

Kiadó: Média-D Teatrum Kft.
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: Nincs adat.
Ajánlás: Petőfi és Arany életrajzának tárgyalásakor használható.

Petőfi Sándor összes költeményei
Multimédia CD-ROM, ISBN 963 03 8820 0

Kiadó: Market Invest Kft., 1993
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: kozpontiiroda@marketinvest.hu
Ajánlás: Forrásanyagként hasznosítható.

Verstár ’98: A magyar líra klasszikusai
(Arcanum Digitéka sorozat)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 1998
Ára: kb. 6200 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Félszáz költő összes verse.

Irodalom 11. évfolyam

Mikszáth Kálmán összes műve

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD tartalmazza az író regényeit és nagyobb elbeszéléseit (a kritikai kiadás 1-23. kötetei), levelezését (24-26. kötet), elbeszéléseit (27-50. kötet, ebből megjelent a 271. kötet), cikkeket és karcolatokat (51-86. kötet), így a manapság elérhető, eddigi legteljesebb Mikszáth-forrásnak számít, számos, máshol nem fellelhető anyagot tartalmaz.
Az adatbázis-kezelő segítségével a teljes Mikszáth-életmű bármely szavára, szótöredékére, kifejezésére rákereshetünk. A megjelenítésben nagy segítség a hierarchikus tartalomjegyzék. A kiválasztott szövegrészeket kinyomtathatjuk, szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük.
A CD tartalmaz egy külön programmal kezelhető Mikszáth-bibliográfiát is, amely a bármilyen bibliográfiai vállalkozás által 1997-ig összegyűjtött, Mikszáthról szóló és műveire vonatkozó írások adatait, mintegy 3500 tételt tartalmazza. A források sokfélesége miatt nem törekedhettek a teljességre, vagy az egységes címleírásra. Az író művei közül a kritikai kiadást és a 100 kötetes ünnepi kiadást vette fel a kiadó ebbe az adatbázisba.

Ady Endre összes művei
ISBN 963 85923 70

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 1999
Ára: kb. 3900 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD-ROM alapjául az Akadémiai Kiadó Ady Endre összes prózai művei c. kritikai kiadás, illetve az Osiris kiadó Ady Endre összes versei c. kötete szolgált. A kötetben megjelent összes vers hangzóanyagként is szerepel a CD-n: a csaknem 1000 vers, több mint húsz óra kiváló minőségű hanganyagot jelent. Csak egy kattintás a vers címe melletti ikonra, és már hallhatjuk is a kívánt költeményt napjaink talán egyik legkiválóbb versmondója, Galkó Balázs színművész tolmácsolásában. Lehetőség van akár a teljes hanganyag (vagy annak egy része) folyamatos meghallgatására is. A program teljes körű keresési lehetőségeket kínál a versekben, illetve a publicisztikában akár külön-külön, akár együtt is. Bármely szóra, szótöredékre, vers- vagy prózarészletre egyszerűen rákereshetünk.

Irodalmi kincsestár I-II.

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1999
Ára: 13 000 (I-II.)
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: Az Irodalmi kincsestár sorozat magába foglalja a magyar irodalom minden jeles szereplőjének összes alkotását. Az igényes kivitelű program tartalmazza a borítón található költők összes műveit. Az irodalmi alkotásokat időszakokra bontva is megtekinthetjük, továbbá szövegszerkesztőbe illeszthetjük, vagy közvetlenül kinyomtathatjuk. Lehetőség van egy elektronikus jegyzettömb segítségével feljegyzéseket készíteni, továbbá keresgélhetünk a műveken belül is.
A CD-ROM használata egyszerű, kezelését akár egy kisiskolás is percek alatt elsajátíthatja. Az alfabetikus sorrendű listában megkereshetjük a minket érdeklo címszót, melyre rákattintva megjelenik az adott vers vagy próza.
Irodalmi Kincsestár 1: Petőfi Sándor, Ady Endre, Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály
Irodalmi Kincsestár 2: Arany János, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Babits Mihály.

Madách Imre: Az ember tragédiája
(Madách lemeztár, 1.)

Kiadó: Madách Irodalmi Társaság, 1998
Ára: nincs kereskedelmi forgalomban, de másolni ingyenesen lehet
Beszerezhető: Madách Irodalmi Társaság (Budapest) képviseletében telefonon Andor Csabánál lehet érdeklődni, telefon: 224-3703 (OSZK Kézirattár)
Ajánlás: A CD-ROM Az ember tragédiája végső szövegét tartalmazza, valamint a szövegváltozatokat, kommentárokat, a mű vázlatát, keletkezését, bibliográfiát, Madách életrajzot. Bőséges képanyagot is találunk (kéziratok, levelek hasonmásai, Madách életének szereplői, dokumentumok, az író életének helyszíneit is bemutatja).
A lemez még egy kissé kezdetleges, használata is - de bőséggel kárpótol ezért az anyag gazdagsága.

Madách: Az ember tragédiája 20 nyelven - 25 fordításban
(Madách lemeztár, 2.)

Kiadó: Madách Irodalmi Társaság, 1999
Ára: nincs kereskedelmi forgalomban, de másolni ingyenesen lehet
Beszerezhető: Madách Irodalmi Társaság (Budapest) képviseletében telefonon Andor Csabánál lehet érdeklődni, telefon: 224-3703 (OSZK Kézirattár)
Ajánlás: A CD nem került kereskedelmi forgalomba, 1999-ben a Frankfurti Könyvvásárra készült, támogatott kiadvány. Az ember tragédiáját kb. 40 nyelvre fordították le, a lemezen 20 nyelven szerepel: a fontosabb világnyelveken kívül pl. szlovákul, bolgárul, oroszul, svéd, jiddis és katalán nyelven. Egyes nyelveken több fordításban is olvashatjuk, pl. angolul négy, németül és franciául két változatban is. A keleti nyelvű fordításai nem szerepelnek a CD-n, mert az eltérő írásrendszerek karaktereinek kezelése nehezen lett volna megoldható.
A szövegek összehasonlítás szempontjából érdekesek, ez a lemezen jól kezelhető, kereshető, nyomtatható.

Magyar költők - Babits Mihály

Kiadó: FOLIO CD Posta
Ára: 3290 Ft
Beszerezhető: http://www.folio.hu/info/051000/I514161.HTM
Ajánlás: A CD-n a legfontosabb Babits verseket találjuk, Kézdy György, Sinkovits Imre, Végváry Tamás, Szilágyi Tibor, Latinovits Zoltán, Gábor Miklós, Mensáros László előadásában.

Irodalom 12. évfolyam

Hét nyelven beszélő József Attila

Kiadó: Selectrade Computer, Multimédia Stúdió, 1993 (2. kiad.: 1995)
Ára: kb. 2000 Ft
Beszerezhető: 1182 Budapest, Hargita tér 15-18.
Ajánlás: József Attila költeményei angol, eszperantó, francia, magyar, német, olasz, szlovák nyelven.

Irodalmi kincsestár I-II.

Kiadó: WOODSTONE Interactive, 1999
Ára: 13 000 (I-II.)
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: Az Irodalmi kincsestár sorozat magába foglalja a magyar irodalom minden jeles szereplőjének összes alkotását. Az igényes kivitelű program tartalmazza a borítón található költők összes műveit. Az irodalmi alkotásokat időszakokra bontva is megtekinthetjük, továbbá szövegszerkesztőbe illeszthetjük, vagy közvetlenül kinyomtathatjuk. Lehetőség van egy elektronikus jegyzettömb segítségével feljegyzéseket készíteni, továbbá keresgélhetünk a műveken belül is.
A CD-ROM használata egyszerű, kezelését akár egy kisiskolás is percek alatt elsajátíthatja. Az alfabetikus sorrendű listában megkereshetjük a minket érdeklő címszót, melyre rákattintva megjelenik az adott vers vagy próza.
Irodalmi Kincsestár 1: Petőfi Sándor, Ady Endre, Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály
Irodalmi Kincsestár 2: Arany János, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Babits Mihály.

József Attila élete és minden verse.
ISBN 963 705829 x

Kiadó: Magyar Rádió, HMS, 1998
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: A Hypermedia Systems Kft. Minden jogutód nélkül megszűnt.
Ajánlás: József Attila költészetének és életrajzának feldolgozását támogatja a CD-ROM - napjainkban már nem szerezhető be.

József Attila összes költeményei
Multimédia CD-ROM, ISBN 963 05 91562

Kiadó: Market Invest, 2000
Ára: kb. 7665 Ft
Beszerezhető: kozpontiiroda@marketinvest.hu
Ajánlás: Forrásanyagként hasznosítható.

Németh László összes műve
(Arcanum Digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis, 2001
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Németh László írásai hosszú éveken át nem voltak kaphatók. Életműsorozatát 1969-től kezdte a Szépirodalmi és Magvető Kiadó kiadni, ami csak 1990-re lett teljes. Ma már eme sorozat sok kötete is hiánycikk. Ezért rendkívül fontos, hogy a CD-ROM kiadással a teljes életmű hozzáférhetővé válik. Művei mellett levelezésének eddig nem látott teljessége, csaknem négyszáz fénykép, és egy teljes Németh László bibliográfia is megtalálható a CD-n, mely a teljes szövegű, számtalan szolgáltatást biztosító keresőprogram révén az Életmű tanulmányozásának páratlan lehetőségét nyújtja minden felhasználó számára.

Nyugat 1908-l94.
ISBN 963 86029 2 9

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2000
Ára: kb. 6160 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A legendás lap 1908-ban indult Hatvany Lajos és Fenyő Miksa támogatásával. Olyan szerkesztők fémjelezték, mint Ignotus, Osvát Ernő, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gellért Oszkár.
Az óriási hatású lap csak kicsiny példányszámban jelent meg, az eredeti kiadás teljessége csak néhány nagyobb könyvtár féltett kincse, gyakorlatilag hozzáférhetetlen. A CD-ROM-on szerepel a 34 évfolyam minden leírt betűje, minden szava. Megkereshetjük bármely kedves szerzőnket, megnézhetjük, hogy egy-egy műnek mely más művek voltak a "laptársai", "kortársai", milyen környezetben látott napvilágot. A teljes szövegű keresőprogram segítségével bármely szót visszakereshetünk, így azonosíthatunk szövegrészleteket, mondanivalónkhoz idézeteket kereshetünk.

Pilinszky CD-ROM : Pilinszky János művei

Kiadó: Osiris; CD Multimédia-Europress Hungary, 1997
Ára: 5500 Ft
Beszerezhető: 1053 Budapest, Veres Pálné u 4-6.
Ajánlás: 2 lemez, 1 audio CD
Pilinszky versek tárgyalásakor használható.

Magyar nyelv

Magyar nyelv 9-12. évfolyam

Az alább felsorolt CD-ROM-ok a magyar nyelv oktatásában, a nyelvtan tanulásában általában jól felhasználhatók, illetve érettségire, felvételire készüléshez ajánlható digitális segédletek.

@Tanár - Általános humán oktatócsomag 11-18 évesek részére

Kiadó: Travelbox Hungária, 2001
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: A TESCO áruházakban (számukra gyártották), ha még kapható. Utángyártást nem terveznek.
Ajánlás: A 4 CD többek között magyar nyelvi anyagokat is tartalmaz.

Anyanyelvi könyvespolc

Kiadó: Akadémia Kiadó, Scriptum, 1995
Ára: 8960 Ft
Beszerezhető: 6771 Szeged, Mályva u. 34.
Vagy Weben: http://www.scriptum.hu
Ajánlás: Tartalma: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Helyesírási kéziszótár, 14 ezer szavas értelmező szótár, A magyar helyesírás szabályai, Szinonima szó- és kifejezés-gyűjtemény, Rontott szavak gyűjteménye., 1995

Digitális magyar értelmező kéziszótár

Kiadó: Informánia Digitalmedia Kft., 2001
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester u. 46.
Ajánlás: A szótár két fő részre osztható. Az első rész maga a kéziszótár. Ez mintegy 4100 szócikket tartalmaz a magyar nyelv azon területéről, amely bár nem minősül idegen szónak, mégis sokszor problémát jelent körülírása, használata. A másik fő rész a pellengér. Ez olyan 100 szócikket leíró kisszótár, amely a hibás környezetben vagy hibás jelentéssel használt szavakra hívja fel a figyelmünket. Mindkét részhez külön kereső tartozik, amellyel az adott szótár teljes szöveganyagában kereshetünk. Különböző oldalakon környezetérzékeny help segíti az eligazodást.

Idegen szavak és kifejezések szótára

Kiadó: Informania Digitalmedia Kft., 2001
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester u. 46.
Ajánlás: A kiadványban olyan szavak és kifejezések szerepelnek, melyeket a mindennapi életben gyakran használunk. Nyilván sokszor merül fel a kérdés, pontosan mit is jelent egy-egy szó, illetve honnan származik. A programban könnyen kikereshetjük, szövegszerkesztőbe emelhetjük és akár ki is nyomtathatjuk a kérdéses szó magyarázatát. Az idegen szavak mellett híres mondásokat is tartalmaz a CD, például megtudhatjuk, hogy mit jelent a "Veni, Vedi, Vici".

Interaktív magyar nyelvtan. A magyar nyelv és helyesírás szabályai
(CD-Magiszter) ISBN 963 09 3927 4

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1996
Ára: 2990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A nyelvhelyességre törekvők, érettségire készülők számára kínálja a kiadó az önálló gyakorlási lehetőséget. Tanári segítség nélkül megoldható több mint 400 nyelvtani feladat, leírható közel 2000, a program által lediktált gyakorló mondat (ez 60 órányi tollbamondást jelent). A program 56 példaszövegben kijavítja a helyesírási hibákat, megmutatja a helyes megoldást, és értékeli a teljesítményt.
A lemezről elolvasható és kinyomtatható a magyar nyelv nyelvtani és helyesírási szabályainak magyarázata, gyakorlás közben pedig gombnyomásra hozzáférhető az aktuális szabály, magyarázó szövegrészlet.

Magyar értelmező kéziszótár A-Z.
ISBN 963 03 9191 0

Kiadó: Market Invest Könyvkiadó Kft., 2000
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: kozpontiiroda@marketinvest.hu
Ajánlás: A digitális változat változatosabb keresési módokat tesz lehetővé.

Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom
(Arcanum Digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis, 2001
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD fő fejezetei:

 • A nyelv alapjai
 • A magyar nyelv története
 • A mai magyar nyelv rendszere
 • A nyelvhasználat kérdései
 • A nyelvi műalkotás
 • Irodalmunk kezdetei
 • Három évszázad irodalma
 • Felvilágosodás, romantika, realizmus
 • Századvég és megújulás
 • A két világháború között
 • Irodalmunk a második világháború után
 • Az ezredvég irodalma
 • Nyelv, irodalom, kommunikáció.

Az elektronikus kiadás a könyv teljes szöveg- és képanyagát tartalmazza. Bármely szóra rákereshetünk, bármilyen, akár logikai operátorokkal ötvözött kombinációt megtalálhatunk. Csonkolhatunk balról és jobbról, használhatunk helyettesítő karaktereket, végezhetünk ún. szomszédos keresést, az anyag fejezetei szerinti keresést, tájékozódhatunk a hierarchikus tartalomjegyzék segítségével. A program használatát egy sor hasznos segédeszköz (pl. szövegkiemelő, könyvjelző, kereshető megjegyzések) támogatja, a kívánt részletet szöveg-szerkesztőnkbe átemelhetjük, kinyomtathatjuk.

Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára

Kiadó: Tinta Könyvkiadó, Scriptum, 1999
Ára: 6720 Ft
Beszerezhető: 6771 Szeged, Mályva u. 34.
Vagy Weben: http://www.scriptum.hu
Ajánlás: 26 ezer címszó, 75 ezer szinonima, 10 ezer antoníma, 4 ezer szólás és közmondás.

Magyar nyelvtan 1., 7-16 éveseknek
(Dr. Hibbey szoftver)

Kiadó: Unit, 2001
Ára: 2990 Ft
Beszerezhető: 1034 Budapest, Kenyeres u. 28.
Ajánlás: Magyar nyelvtan, nyelvhelyesség, helyesírás. Képességfejlesztő CD-ROM.

Magyar nyelv és irodalom felvételi felkészítő CD-ROM
(Egyenes út az egyetemre)

Kiadó: DFT-Budapest, Arcanum Adatbázis, 2000
Ára: kb. 7000 Ft
Beszerezhető: http://www.dft.hu
Ajánlás: Az 1993-ban alakult DFT-Budapest az ország vezető egyetemi és főiskolai előkészítő szervezete; hivatalos, és kizárólagos szakmai együttműködő partnere a Felvételi Információs Szolgálatnak. A központi felvételi előkészítő évfolyamok működtetője, vezető tanárai a középiskolai tankönyvszerzők.
A DFT-Budapest jelenteti meg 1997 óta országos napilapok felkérésére a részletes felvételi megoldókulcsokat.
Minőségbiztosítási rendszere garantálja, hogy a felvételiző a felvételi típusfeladatok teljes skáláját, és azok megoldási menetét is tökéletesen elsajátítja.

Magyar nyelv 9. évfolyam

-

Magyar nyelv 10. évfolyam

Anyanyelvi könyvespolc

Kiadó: Akadémia Kiadó, Scriptum, 1995
Ára: 8960 Ft
Beszerezhető: 6771 Szeged, Mályva u. 34.
Vagy Weben: http://www.scriptum.hu
Ajánlás: Tartalma: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Helyesírási kéziszótár, 14 ezer szavas értelmező szótár, A magyar helyesírás szabályai, Szinonima szó- és kifejezés-gyűjtemény, Rontott szavak gyűjteménye.

Szó-Tár-Lat : Szótárak és lexikonok
Szerző: Tótfalusi István (Arcanum digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft.
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD-ROM-on Tótfalusi István hatalmas gyűjtő- és rendszerező munkájának eredménye található, amely nyomtatásban kilenc kötetben jelent meg.
MAGYAR ETIMOLÓGIAI NAGYSZÓTÁR - a szótár választ ad kb. 13000 magyar és idegen eredetű szónak, és azok származékainak eredetére és jelentésére.
SZÍNES SZINONIMASZÓTÁR - a könyv egy szótárból és egy mutatóból áll, amelyből a szinonimák alapján visszakereshetünk a szóbokrokra.
IDEGEN IDÉZETEK SZÓTÁRA - szállóigék, mottók, aforizmák, közmondások görög, latin, angol, francia, német, olasz, spanyol és néhány más nyelven, természetesen magyar fordításukkal és azok irodalmi, művelődéstörténeti hátterükkel együtt.
KIEJTÉSI SZÓTÁR - idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtésére ad tanácsokat ez a szótár, egy sor régies, de gyakran használatos magyar szóval, névvel kiegészítve (pl. Thewrewk).
KIS MAGYAR NYELVKLINIKA - nyelvhelyességi szótár, melynek anyaga, a nyelvi kategóriák és különféle témakörök szerint van elrendezve.
IRODALMI ALAKOK LEXIKONA - olyan mű, amely nem az írókról, költőkről szól, hanem az általuk teremtett, náluk sokkal hosszabb életű figurákról: e tekintetben szinte egyedülálló ez a gyűjtemény, hiszen az ókortól napjainkig minden jelentős irodalmi figurát megtalálhatunk benne.

Idegen szavak és kifejezések szótára

Kiadó: Informania Digitalmedia Kft., 2001
Ára: kb. 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester u. 46.
Ajánlás: A kiadványban olyan szavak és kifejezések szerepelnek, melyeket a mindennapi életben gyakran használunk. Nyilván sokszor merül fel a kérdés, pontosan mit is jelent egy-egy szó, illetve honnan származik. A programban könnyen kikereshetjük, szövegszerkesztőbe emelhetjük és akár ki is nyomtathatjuk a kérdéses szó magyarázatát. Az idegen szavak mellett híres mondásokat is tartalmaz a CD, például megtudhatjuk, hogy mit jelent a "Veni, Vedi, Vici".

Magyar nyelv 11. évfolyam

Kis magyar nyelvklinika

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft.
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A Szó-TÁR-LAT részeként még kapható.

Pannon enciklopédia : Magyar nyelv és irodalom
(Arcanum Digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis, 2001
Ára: kb. 4000 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD fő fejezetei:

 • A nyelv alapjai
 • A magyar nyelv története
 • A mai magyar nyelv rendszere
 • A nyelvhasználat kérdései
 • A nyelvi műalkotás
 • Irodalmunk kezdetei
 • Három évszázad irodalma
 • Felvilágosodás, romantika, realizmus
 • Századvég és megújulás
 • A két világháború között
 • Irodalmunk a második világháború után
 • Az ezredvég irodalma
 • Nyelv, irodalom, kommunikáció.

Az elektronikus kiadás a könyv teljes szöveg- és képanyagát tartalmazza. Bármely szóra rákereshetünk, bármilyen, akár logikai operátorokkal ötvözött kombinációt megtalálhatunk. Csonkolhatunk balról és jobbról, használhatunk helyettesítő karaktereket, végezhetünk ún. szomszédos keresést, az anyag fejezetei szerinti keresést, tájékozódhatunk a hierarchikus tartalomjegyzék segítségével. A program használatát egy sor hasznos segédeszköz (pl. szövegkiemelő, könyvjelző, kereshető megjegyzések) támogatja, a kívánt részletet szöveg-szerkesztőnkbe átemelhetjük, kinyomtathatjuk.

Szó-Tár-Lat : Szótárak és lexikonok
Szerző: Tótfalusi István (Arcanum digitéka)

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft.
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A CD-ROM-on Tótfalusi István hatalmas gyűjtő- és rendszerező munkájának eredménye található, amely nyomtatásban kilenc kötetben jelent meg.
MAGYAR ETIMOLÓGIAI NAGYSZÓTÁR - a szótár választ ad kb. 13000 magyar és idegen eredetű szónak, és azok származékainak eredetére és jelentésére.
SZÍNES SZINONIMASZÓTÁR - a könyv egy szótárból és egy mutatóból áll, amelyből a szinonimák alapján visszakereshetünk a szóbokrokra.
IDEGEN IDÉZETEK SZÓTÁRA - szállóigék, mottók, aforizmák, közmondások görög, latin, angol, francia, német, olasz, spanyol és néhány más nyelven, természetesen magyar fordításukkal és azok irodalmi, művelődéstörténeti hátterükkel együtt.
KIEJTÉSI SZÓTÁR - idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtésére ad tanácsokat ez a szótár, egy sor régies, de gyakran használatos magyar szóval, névvel kiegészítve (pl. Thewrewk).
KIS MAGYAR NYELVKLINIKA - nyelvhelyességi szótár, melynek anyaga, a nyelvi kategóriák és különféle témakörök szerint van elrendezve.
IRODALMI ALAKOK LEXIKONA - olyan mű, amely nem az írókról, költőkről szól, hanem az általuk teremtett, náluk sokkal hosszabb életű figurákról: e tekintetben szinte egyedülálló ez a gyűjtemény, hiszen az ókortól napjainkig minden jelentős irodalmi figurát megtalálhatunk benne.

Magyar nyelv 12. évfolyam

Nyelvészet és társadalom
ISBN 963 03 9414 6

Kiadó: INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft., 1999
Ára: 7500 Ft
Beszerezhető: 6723 Szeged, Dankó Pista u. 19.
Ajánlás: Nyelvek, rétegnyelvek kialakulása. Szleng. Kommunikációtípusok + nyelvészeti szótár. A tárgyalás szintje: a témaköröket középiskolai tanulók számára dolgozták ki.

Történelem

Történelem 9-12. évfolyam

A Magyar Nemzeti Múzeum CD-ROM kiadványai:

Honfoglaló magyarság
(Magyar Nemzeti Múzeum CD-könyvtár)

Kiadó: MNM, Média Network Szoftverház, 1997
Ára: 4400 Ft
Beszerezhető: Személyesen a múzeumban, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Interneten rendelhető: Erigo Kft. http://www.erigoshop.hu
Ajánlás: A magyar honfoglalás kutatásainak eddigi legjobb összefoglalója található a CD-n.

Magyar koronázási jelvények
(Magyar Nemzeti Múzeum CD-könyvtár)

Kiadó: MNM, Cognitech, 1996
Ára: 4400 Ft
Beszerezhető: Személyesen a múzeumban, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Interneten rendelhető: Erigo Kft. http://www.erigoshop.hu
Ajánlás: A Szent Koronát, a koronázási jelvényeket, azok évezreden átívelő fordulatos történetét mutatja be a CD-ROM.

Fegyvertár : Armoury
(Magyar Nemzeti Múzeum CD-könyvtár)

Kiadó: MNM, Info 2000, 1996
Ára: 4400 Ft
Beszerezhető: Személyesen a múzeumban, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Interneten rendelhető: Erigo Kft. http://www.erigoshop.hu
Ajánlás: Sok fotó, metszet, rajz, csatakép, videó, 60 percnyi zenei illusztráció kalauzol a fegyverek világában.

Földalatti Magyarország
(Magyar Nemzeti Múzeum CD-könyvtár)

Kiadó: MNM, 2001
Ára: 6000 Ft
Beszerezhető: Személyesen a múzeumban, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Interneten rendelhető: Erigo Kft. http://www.erigoshop.hu
Ajánlás: Régészeti barangolás a régmúltba, sok fotó, film, animáció és hanganyag segítségével.

Történelem 9. évfolyam

Emese álma - A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig).
(Encyclopaedia Humana Hungarica, 1.) ISBN 963 85552 6 2

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 1996
Ára: kb. 5000 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: Népünk eredetét, nyugat felé vándorlását, a Kárpát-medencében való letelepedésünk történetét tartalmazza a lemez. Feldolgozott témakörök: történelem és segédtudományai (múltunk történeti emlékei), nyelvészet (anyanyelvünk múltja), irodalom (szájhagyomány és emlékező írásaink), művészetek (alkotásokban élő szellemiség), hitvilág (pogány világkép - keresztény hitvilág), történeti földrajz (környezet és gazdaság), életmód (hétköznapok és ünnepek őseinknél).
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Honfoglalás 896-1996
Multimédia taneszköz, ISBN 963 04 6959 6

Kiadó: Bethlen Gábor Református Gimnázium, Automex Kft., 1996
Ára: kb. 2800 Ft
Beszerezhető: Forgalmazza AUTOMEX Kft., 1077 Budapest, Wesselényi u 21.
Ajánlás: Az első magyar diákok által készített multimédia CD megmutatja, miképpen jutottak el őseink a Kárpát-medencébe, hogyan zajlott le a honfoglalás, nyomon követhetjük Szent István államszervező munkásságát. Megismerhetjük a különféle elméleteket.
A szemléletesebb ábrázolást több mint 200 rajz és kép, 40 térkép, 8 mozgótérkép teszi lehetővé. A kor hangulatának felidézését több mint félórányi zene segíti elő.

Történelem 10. évfolyam

A Vazul-ág (1038-1301) - Árpádházi királyok Szent István után
(Encyclopaedia Humana Hungarica, 2.) ISBN 963 85552 2 X

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 1997
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: Az időszak feldolgozása a CD-ROM-on az alábbi témaköröket érinti: történelem, nyelvészet, irodalom, művészetek, egyháztörténet, történeti földrajz, életmód.
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Kétfejű sas - A Habsburg-uralom Magyarországon (1699-1790)
(Encyclopaedia Humana Hungarica , 6.) ISBN 963 85552 6 X

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: A korszakot az alábbi témakörökben dolgozza fel a CD-ROM: történelem, nyelvtörténet, irodalom, művészetek (művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet), egyháztörténet, táj és nép (történeti földrajz), életmód.

Lovagkirályok (1301-1437) - Az Anjou- és a Zsigmond-kor Magyarországon
(Encyclopaedia Humana Hungarica, 3.) ISBN 963 85552 3 8

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 1997
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: A korszakot az alábbi témakörökben dolgozza fel a CD-ROM: történelem, nyelvészet, irodalom, művészetek, egyháztörténet, történeti földrajz, életmód.
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Rákóczi-szabadságharc

Kiadó: Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Regionális Multimédia Központja, 1999
Ára: kb. 3900 Ft
Beszerezhető: 6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 18.
Ajánlás: Jól használható a korszak ismertetéséhez, háttéranyagként.

Történelem 11. évfolyam

Haza és haladás - A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867)
(Encyclopeadia Humana Hungarica, 7.) ISBN 963 85552 7 0

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 2000
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: A CD-ROM-on feldolgozott témakörök: történelem, nyelvtörténet, irodalom, művészetek (művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet), egyháztörténet, táj és nép (történeti földrajz), életmód.
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Kétfejű sas - A Habsburg-uralom Magyarországon (1699-1790)
(Encyclopaedia Humana Hungarica, 6.) ISBN 963 85552 6 X

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 2000
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: A korszakot az alábbi témakörökben dolgozza fel a CD-ROM: történelem, nyelvtörténet, irodalom, művészetek (művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet), egyháztörténet, táj és nép (történeti földrajz), életmód.
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Kettős kötődés
(Encyclopaedia Humana Hungarica, 8.) ISBN 963 85552 8 9

Kiadó: Enciklopédia Humana Egyesület, 2001
Ára: kb. 6720 Ft
Beszerezhető: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35. (Egyesület)
Vagy: Kossuth Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi u. 36. (6720 Ft)
Ajánlás: A CD-ROM-on az Osztrák-Magyar Monarchia időszakából (1867-1918) feldolgozott témakörök az alábbiak: történelem, nyelvtörténet, irodalom, művészetek (művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet, színháztörténet, filmtörténet), egyháztörténet és népi hitvilág, táj és nép (történeti földrajz), életmód.
Továbbá: időrend, források, hangtár, képtár, filmtár.

Történelem 12. évfolyam

-

Filozófia

A filozófia oktatásához önálló CD-ROM kiadványt nem találtunk.

Az alábbi CD-ROM viszont a források és a kultúrtörténeti háttér miatt használható a középiskolai filozófia oktatásában is. (Ókori görög és latin filozófia.)

Antik irodalom
(CD-Magiszter) ISBN 963 09 3940 1

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1998
Ára: kb. 2990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Diákoknak, tanároknak és az antik kultúra minden kedvelőjének ajánlható az ókori görög és római irodalmat bemutató kiadvány. Célja, hogy bőséges idézetek és szövegrészletek segítségével a középiskolai tananyagot messze meghaladó keresztmetszetet nyújtson a korszak irodalmáról, beleértve a történeti és a filozófiai műveket is.
Az antikvitás irodalmának negyven nagy alkotóját, ezek munkásságát ismerteti a CD-ROM. A forrásokat összekötő kereszthivatkozások szervesen csatlakoznak az elemző tanulmányok és esszék megfelelő részeihez, és a képes, hangos illusztrációkhoz.
(Tárgyszavak: görög irodalom, római irodalom, kislexikon, verstár, képtár, térkép, szakirodalom, líra, epika, dráma, episztola, széppróza, bukolikus költészet, történetírás, szónoklat, filozófia.)

Angol nyelv

Angol 9. évfolyam

PC Suli: Angol 1.
Alapfokú angol nyelvoktató CD-ROM

Kiadó: Zombie Soft
Ára: kb. 7200 Ft
Beszerezhető: 1191 Budapest, Simony Zs. u. 3.
Ajánlás: Az én családom: Családról, családtagokról szöveg, párbeszéd. Minden kijelölt mondatot meghallgathatunk. Az angol szöveg mellett a magyar fordítás is megtalálható. A témaköri gyakorlatban a tanuló családfa alapján egészíti ki a szöveget. Kiejtési gyakorlatot is tartalmaz a lecke.
Az én napom: Az olvasmány egy tanuló napirendjét mutatja be. Az egyes mondatokat meghallgathatják a tanulók. A lecke után témaköri gyakorlatok mélyítik el a szókincset. A nyelvtani részben az idő kifejezését magyarázza, majd gyakoroltatja be.
Tanács: A tanulók munkáját értékeli a szoftver, azonban célszerű projektoron a helyes megoldást kivetíteni ellenőrzéskor.

Hot Potatoes Version 5.4 for Windows

Kiadó: University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, Kanada
Ára: ingyenes
Beszerezhető: A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható.
Ajánlás: A Hot Potatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához:
JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat)
Jcloze: gap-fill exercises (szövegkiegészítés)
Jcross: crosswords (keresztrejtvény)
Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés)
Jquiz: short-answer questions (rövid válasz)
Jmix: jumbled sentences (kevert mondatrészek)
Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk testre szabott feladatokat készíteni.

PICDIC for Windows
Angol-magyar, magyar-angol multimédia képes szótár

Kiadó: Profi Szoft Bt., 1994
Ára: kb. 2990 Ft
Beszerezhető: Profi Média Kft., 6500 Baja, Zombor u. 1.
Ajánlás: Pl. A house from inside: Képes szótár 3 játékkal, mely begyakoroltatja a szókincset: Drag and drop exercise, Puzzle és Where is it?
Tartalma: 82 témakör, 200 színes kép, 5000 szó és kifejezés, brit és amerikai élő hang. A PICDIC-ben a képek témakörök szerint vannak csoportosítva. Ezekben találhatjuk meg a mindennapi életben leggyakrabban előforduló szókincset. Lapozgathatunk a témakörök, valamint a hozzájuk tartozó képek között. A keresés, tallózás mellett mód van a megadott szavakhoz tartozó képelemek visszakeresésére, és tesztek megoldására is: a program háromféle tesztet alkalmaz.

Tell me more: Angol 1-3.

Kiadó: Premiere, 1998-1999
Ára: szintenként kb. 9800 Ft (mindegyik 2 db CD-t tartalmaz)
Beszerezhető: Premiere Training Co. Mo. Kft., 1054 Budapest, Bank u. 6.
Ajánlás: A szoftver minden leckéje tartalmaz párbeszédet, kiejtési gyakorlatot, továbbá akasztófa, diktálás, kép/szótársítás, odaillő szókincs választása, rejtvény teszik érdekessé az elsajátítandó anyagot.
A How to count leckéhez tartozó videó: egy napirendet mutat be a videó sok angol országismereti elemmel. A videó végén szövegértést ellenőrző feladatot találunk. Introduction: Párbeszéd, a CD-n sokfajta feladattípus gyakoroltatja be az újonnan elsajátított feladatot.
Ami a tanulói munka szempontjából nagyon fontos: leckestatisztikát is tartalmaz, ami a tanuló feladatokban elért teljesítményét értékeli.

Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM

Kiadó: Longman Kiadó
Ára: 11 600 Ft
Beszerezhető: (forgalmazó) LibroTrade Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237.
Vagy: Pearson Education (Longman), 3534 Miskolc, Pf.: 565.
Tel./Fax: 06 46 584 323
Ajánlás: Minden nyelvtani témakört felölel. A témakörökhöz kapcsolódva különböző feladattípusokat találhatunk. Az egyszerű jelen idő gyakorlására az alábbi feladatokat találhatjuk: uses (hallás utáni szövegértés), A day in the life of (hallás utáni szövegértés), Pronunciation, Walk or walks? (hallás utáni szövegértés), A surprise visitor (feleletválasztós feladat), Do, does, don’t, doesn’t (mondatalkotás), Test. Tanácsok: célszerű első alkalommal bemutatni a szoftver használatát. A tanulók saját képességeiknek megfelelő tempóban tudnak dolgozni.

Angol 10. évfolyam

Eclipse

Kiadó: Nincsen adat.
Ára: Nincsen adat.
Beszerezhető: Nincsen adat.
Ajánlás: Az Eclipse c. szerzői szoftverrel szöveg kiegészítéses feladatot állíthatunk össze Budapestről az előző órákon tanultak alapján. A diákok vagy a gép vagy társuk ellen játszhatnak.

Hot Potatoes Version 5.4 for Windows

Kiadó: University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, Kanada
Ára: ingyenes
Beszerezhető: A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható.
Ajánlás: A Hotpotatoes c. szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához:
JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat)
Jcloze: gap-fill exercises (szövegkiegészítés)
Jcross: crosswords (keresztrejtvény)
Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés)
Jquiz: short-answer questions (rövid válasz)
Jmix: jumbled sentences (kevert mondatrészek)
Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk testre szabott feladatokat készíteni.

PICDIC for Windows
Angol-magyar, magyar-angol multimédia képes szótár

Kiadó: Profi-Szoft Bt.
Ára: kb. 2990 Ft
Beszerezhető: Profi Média Kft., 6500 Baja, Zombor u. 1.
Ajánlás: Sports: 8 lapon tanítja a sportokat, majd végül minden laphoz tartozik egy-egy Drag and drop, Puzzle, és Where is it? feladat.

Robert O’Neill: English works 1.

Kiadó: Longman Kiadó
Ára: 11 600 Ft
Beszerezhető: (forgalmazó) LibroTrade Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237.
Vagy: Pearson Education (Longman), 3534 Miskolc, Pf.: 565.
Tel./Fax: 06 46 584 323
Ajánlás: Monday morning - dialogue: egy párbeszéd, amelyben útbaigazítást kérnek Tanács: a tanár a projektoron kivetít a szöveghez illő térképet, amit a tanulók fénymásolaton is megkaptak, és azon a tanulóknak be kell jelölniük az útbaigazítás útvonalát.

Tell me more: Angol 1-3.

Kiadó: Premiere, 1998-1999
Ára: szintenként kb. 9800 Ft (mindegyik 2 db CD-t tartalmaz)
Beszerezhető: Premiere Training Co. Mo. Kft., 1054 Budapest, Bank u. 6.
Ajánlás: osing one’s way: Miután megtanítja az útbaigazítás legfontosabb kifejezéseit, gyakorlatok egész sorával gyakoroltatja be az elsajátított anyagot.

Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM

Kiadó: Longman Kiadó
Ára: 11 600 Ft
Beszerezhető: (forgalmazó) LibroTrade Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237.
Vagy: Pearson Education (Longman), 3534 Miskolc, Pf.: 565.
Tel./Fax: 06 46 584 323
Ajánlás: Present perfect, Present perfect and Past simple: Present Perfect Simple or Past Simple (mondatpárosítás), Short answer forms (hallás utáni szövgértés), Has, have or did? (mondatalkotás), What’s the right tense? (mondat kiegészítés), Have you ever? (mondat párosítás), Teszt. Will, going to: Uses of going to (hallás utáni szövegértés), Are you going to? (mondatalkotás), Uses of will (hallás utáni szövegértés), Life in the future (hallás utáni szövegértés), Who said that? (videó, felelet választós feladat), Will or won’t? (mondatalkotás), What will happen when…? (mondatpárosítás), Short answer forms (mondatpárosítás), Talking about the future (hallás utáni szövegértés), Teszt Past Simple and Past Continuous: Use of the Past Continuous (hallás utáni szövegértés), What were they doing? (hallás utáni szövegértés), Was, wasn’t, were, weren’t? (mondatalkotás), A ghost story (hallás utáni szövegértés), When did it happen? (mondatpárosítás), Past Simple or Continuous? (feleletválasztós feladat), Short answer forms (mondatpárosítás), An argument with Dad (task 1) (videó, feleletválasztós feladattal), An argument with Dad (task 2) (videó mondat besorolás), Teszt

Angol 11. évfolyam

Hot Potatoes Version 5.4 for Windows

Kiadó: University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, Kanada
Ára: ingyenes
Beszerezhető: A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható.
Ajánlás: A Hotpotatoes c. szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához:
JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat)
Jcloze: gap-fill exercises (szövegkiegészítés)
Jcross: crosswords (keresztrejtvény)
Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés)
Jquiz: short-answer questions (rövid válasz)
Jmix: jumbled sentences (kevert mondatrészek)
Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk testre szabott feladatokat készíteni.

Tell me more: Angol 1-3.

Kiadó: Premiere, 1998-1999
Ára: szintenként kb. 9800 Ft (mindegyik 2 db CD-t tartalmaz)
Beszerezhető: Premiere Training Co. Mo. Kft., 1054 Budapest, Bank u. 6.
Ajánlás: Beginner. Auralog Intermediate, Ordering a meal: a párbeszéd meghallgatása után szópárosítási, kiejtési, mondat kiegészítős feladat, szórejtvény, diktálás, kép/szópárosítás, rejtvény következik

Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM

Kiadó: Longman Kiadó
Ára: 11 600 Ft
Beszerezhető: (forgalmazó) LibroTrade Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237.
Vagy: Pearson Education (Longman), 3534 Miskolc, Pf.: 565.
Tel./Fax: 06 46 584 323
Ajánlás: Conditional 1.: Uses (hallás utáni szövegértés), What will happen if? (hallás utáni szövegértés), If… (mondatpárosítás), No money and nowhere to go Task 1 (videó: igaz, hamis), No money and nowhere to go Task 2 (videó: mondatpárosítás), Unless (mondatalkotás), How to pass your exam? (feleletválasztós) In case (mondatpárosítás), If or in case? (feleletválasztós feladat), Teszt. Conditional 2.: Uses (hallás utáni szövegértés), What would they do? (hallás utáni szövegértés, Pronunciation: ’ll or ’d? , I’d… (mondatpárosítás), Missing (videó: mondatpárosítás), Quiz: How assertive are you?, Teszt. Present Perfect Simple-Present Perfect Continuous: Uses (hallás utáni szövegértés), Present Perfect Continuous endings (mondatkiegészítés), First day in a new job (videó, feleletválasztós feladat), Is or has? (feleletválasztós feladat), For or since? (feleletválasztós feladat), Short form answer (mondatpárosítás), Simple or Continuous? (feleletválasztós feladat), Have you tidied your room? (hallás utáni szövegértés), Mixed past tenses (feleletválasztós feladat), Dear Annie (mondat kiegészítő feladat), A morning in town (hallás utáni szövegértés), Teszt. Past Perfect Simple: Uses (hallás utáni szövgértés), What do you hear? (hallás utáni szövegértés), Past Perfect Simple or Past Simple? (feleletválasztós feladat), John’s aswful day (feleletválasztós feladat), A disastrous shopping trip (hallás utáni szövegértés), Teszt. Questions/Tag questions: állító és tagadó utókérdések, íráskészség fejlesztése, utókérdés modális igékkel, intonáció gyakorlása, videofilm alapján igaz, hamis állítások, videofilm alapján mondatpárosítás, teszt.

Angol 12. évfolyam

Target English - Haladó szintű angol nyelvoktató CD.
ISBN 963 18 9052 X

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Ára: kb. 9000 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Ajánlás: Higher Education: A szöveg meghallgatása közben a diákok olvashatják is a szöveget, az ismeretlen szavakra kattintva megjelenik azok magyar jelentése.
A szöveget gyakorlatok követik: mondat-kiegészítés, mondatalkotás, ellentétes szópárok keresése, szöveg-kiegészítés.
Addicted to Web: a szöveget lehet olvasni, olvasni és hallgatni egy időben, lehet a szöveg fordítását kérni.
A szöveg utáni gyakorlatok: mondatalkotás párosítással, igaz, hamis állítás, hibakeresés mondatokban, szómeghatározás, who/that gyakorlása.

Clipdic English, Part 2.

Kiadó: Profi Média Kft.
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: Profi Média Kft., 6500 Baja, Zombor u. 1.
Vagy Weben: http://www.profimedia.com
Ajánlás: Englishman are too fat: videoklip, utána gyakorlatok: feleletválasztós kvíz, szöveg mondatainak sorba rakása, puzzle: szavak fordításával lehet megoldani, hiányzó elöljárók beírása, mondat kiegészítés, mondatalkotás.

Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM

Kiadó: Longman Kiadó
Ára: 11 600 Ft
Beszerezhető: (forgalmazó) LibroTrade Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237.
Vagy: Pearson Education (Longman), 3534 Miskolc, Pf.: 565.
Tel./Fax: 06 46 584 323
Ajánlás: The passive: Passive form of verb tenses: Present simple használata, Where are they made (hallás utáni szövegértés), How is it made? (hallás utáni szövegértés), What is done (mondatpárosítás), Passive Past tense endigns (diktálás), When was it built? (hallás utáni szövegértés), What was done by whom? (mondatpárosítás), Wat was done? (mondatalkotás), What has been done (hallás utáni szövegértés), Is or has? (feleletválasztós feladat), Has or hasn’t? (mondatalkotás), teszt. The passive: Passive form of mixed tenses: Flight instructions (hallás utáni szövegértés), Short answer forms (hallás utáni szövegértés), Computers (feleletválasztós teszt), It is said to be true (mondatpárosítás), What is said to be true (mondatalkotás), teszt. Conditional 3: Uses (hallás utáni szövegértés, If I'd (hallás utáni szövegértés), Had or would? (feleletválasztós), Coincidences (mondatpárosítás), Teszt. Reported speech/Reported Statements and questions: What they said (hallás utáni szövegértés), What happened? (hallás utáni szövegértés), Verb changes (írás), A police officer talks (hallás utáni szövegértés), Reported if and wh questions (mondatkiegészítés), Russian exchange (feleletválasztós feladat), An unsatisfactory holiday (hallás utáni szövegértés), Teszt.

Hot Potatoes Version 5.4 for Windows

Kiadó: University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, Kanada
Ára: ingyenes
Beszerezhető: A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható.
Ajánlás: A Hotpotatoes c. szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához:
JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat)
Jcloze: gap-fill exercises (szövegkiegészítés)
Jcross: crosswords (keresztrejtvény)
Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés)
Jquiz: short-answer questions (rövid válasz)
Jmix: jumbled sentences (kevert mondatrészek)
Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk testre szabott feladatokat készíteni.

Német nyelv

Német nyelv 9. évfolyam

Flip Flop Version 2.3.0

Kiadó: Nincs adat.
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: Nincs adat.
Ajánlás: Szerzői szoftver használatával anyagfejlesztés egyénileg vagy kiscsoportban, az elkészített játékos feladatok kicserélése és versenyszerű megoldása.

Hot Potatoes Version 5.4 for Windows

Kiadó: University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, Kanada
Ára: ingyenes
Beszerezhető: A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható.
Ajánlás: A Hot Potatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához: feleletválasztós gyakorlatok, szövegkiegészítés, keresztrejtvény, párválasztás/sorbarendezés, rövid válasz, kevert mondatrészek.
Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk testre szabott feladatokat készíteni.

Word Invader

Kiadó: Nincs adat.
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: Nincs adat.
Ajánlás: Szerzői szoftver használatával anyagfejlesztés egyénileg vagy kiscsoportban, az elkészített játékos feladatok kicserélése és versenyszerű megoldása.

Zielpunkt Deutsch: Haladó szintű interaktív multimédiás német nyelvoktató CD-ROM.
ISBN 963 18 8253 5

Kiadó: BNI Szoftver Stúdió; Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
Ára: 7800 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Vagy a kiadó Web-lapján: http://www.ntk.hu
Könyváruház.
Ajánlás: A Schule c. fejezet ezen az évfolyamon többek között az iskola világa tananyagrész (egy célnyelvi és egy magyar iskola összehasonlítása) feldolgozásához használható.
A szerzők olyan tananyagot hoztak létre, amely újszerűen interaktív, kényelmes és mégis igen sokszínű tanulási lehetőséget kínál a CD-ROM meghajtóval rendelkező iskolai vagy otthoni felhasználóknak. A program készítése során szem előtt tartották a célcsoport (elsősorban a 16-25 éves korosztály) sajátos érdeklődési körét és speciális igényeit. A tananyag az alábbiakat kínálja: könyvterjedelmű tananyag, az összes szöveg fordítása mondatonként, másfél órányi hanganyag, több száz interaktív lexikai és nyelvtani gyakorlat (nagyrészt egyszerű számítógép-kezeléssel, egérműveletekkel), nyomtatási funkció, gazdag képi és videós illusztrációs anyag, nyelvtani összefoglaló, gyorsszótár funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát segítő funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát bemutató segédprogram (tutoriál).
A Zielpunkt Deutsch használata nagyon egyszerű, aki már használta a Windowst, pár perc alatt eligazodik benne, és hasznosan kiegészítheti vele nyelvtani tanulmányait.

Német nyelv 10. évfolyam

Lectra V 2.30

Kiadó: Nincs adat.
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: Nincs adat.
Ajánlás: A Lectra V 2.3 olvasásértést ellenőrző szoftver működésének bemutatása kivetítővel lehetséges. Különféle gyakorlatok elvégeztetésére alkalmas: a különböző olvasási technikák felismerése és gyakorlása, különböző szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatok elolvasása, megértése (humoros, átvitt jelentésű szövegek értelmezése), plénumon történő megbeszélése, a hibák javítása, interaktív szövegértési feladatok önálló megoldása.

Tell me more: Német 1-3.
(Kezdő-Középhaladó-Haladó szint)

Kiadó: Premiere, 1998-1999
Ára: szintenként kb. 9800 Ft
Beszerezhető: Premiere Tranining Co. Mo. Kft., 1054 Budapest, Bank u. 6.
Ajánlás: Nyelvi szintenként kettő CD-t tartalmaz.
Ha az iskola meg tudja vásárolni a valóban multimédiás anyagot kínáló Tell me more-t hálózatra, akkor érdemes az összes leckét végigvennünk, ha nem, akkor legalább egy leckét ismertessünk meg a tanulókkal vagy a kivetítő, vagy az ingyenes demó segítségével.

Zielpunkt Deutsch: Haladó szintű interaktív multimédiás német nyelvoktató CD-ROM.
ISBN 963 18 8253 5

Kiadó: BNI Szoftver Stúdió, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
Ára: 7800 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Vagy a kiadó Web-lapján: http://www.ntk.hu
Könyváruház.
Ajánlás: Az évfolyamon felhasználható téma: utazás, nyaralás itthon és külföldön.
A szerzők olyan tananyagot hoztak létre, amely újszerűen interaktív, kényelmes és mégis igen sokszínű tanulási lehetőséget kínál a CD-ROM meghajtóval rendelkező iskolai vagy otthoni felhasználóknak. A program készítése során szem előtt tartották a célcsoport (elsősorban a 16-25 éves korosztály) sajátos érdeklődési körét és speciális igényeit. A tananyag az alábbiakat kínálja: könyvterjedelmű tananyag, az összes szöveg fordítása mondatonként, másfél órányi hanganyag, több száz interaktív lexikai és nyelvtani gyakorlat (nagyrészt egyszerű számítógép-kezeléssel, egérműveletekkel), nyomtatási funkció, gazdag képi és videós illusztrációs anyag, nyelvtani összefoglaló, gyorsszótár funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát segítő funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát bemutató segédprogram (tutoriál).
A Zielpunkt Deutsch használata nagyon egyszerű, aki már használta a Windowst, pár perc alatt eligazodik benne, és hasznosan kiegészítheti vele nyelvtani tanulmányait.

Német nyelv 11. évfolyam

ClipDIC Deutsch 1-2.
Komplex nyelvoktató CD közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek

Kiadó: Profi-Média, 1996-1997
Ára: kb. 6000 Ft (I-II.)
Beszerezhető: 6500 Baja, Zombor u. 1.
Ajánlás: Önálló felkészülésre használható.

Zielpunkt Deutsch: Haladó szintű interaktív multimédiás német nyelvoktató CD-ROM.
ISBN 963 18 8253 5

Kiadó: BNI Szoftver Stúdió, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
Ára: 7800 Ft
Beszerezhető: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Vagy a kiadó Web-lapján: http://www.ntk.hu
Könyváruház.
Ajánlás: A szerzők olyan tananyagot hoztak létre, amely újszerűen interaktív, kényelmes és mégis igen sokszínű tanulási lehetőséget kínál a CD-ROM meghajtóval rendelkező iskolai vagy otthoni felhasználóknak. A program készítése során szem előtt tartották a célcsoport (elsősorban a 16-25 éves korosztály) sajátos érdeklődési körét és speciális igényeit. A tananyag az alábbiakat kínálja: könyvterjedelmű tananyag, az összes szöveg fordítása mondatonként, másfél órányi hanganyag, több száz interaktív lexikai és nyelvtani gyakorlat (nagyrészt egyszerű számítógép-kezeléssel, egérműveletekkel), nyomtatási funkció, gazdag képi és videós illusztrációs anyag, nyelvtani összefoglaló, gyorsszótár funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát segítő funkció, a teljes szókincset tartalmazó interaktív szótár, a tananyag használatát bemutató segédprogram (tutoriál).
A Zielpunkt Deutsch használata nagyon egyszerű, aki már használta a Windowst, pár perc alatt eligazodik benne, és hasznosan kiegészítheti vele nyelvtani tanulmányait.

Német nyelv 12. évfolyam

-

Matematika

Matematika 9-12. évfolyam

Táblázatkezelő

(pl.: MS Excel) program használata

A nagy matematikai példatár: A zöld CD
ISBN 963 005846 4

Kiadó: EPC Kft., 2001
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: EPC Kft., 1146 Budapest, Abonyi u. 29.
Vagy: http://www.matekdoki.hu ; http://www.epc.hu/megrendeles
Ajánlás: A kiadvány a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelenő Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából című tankönyv CD-ROM változata. 50 000 feladatot és részletes megoldást tartalmaz, tizennégy matematikai témakörből, száz altémakörbe sorolva. A lépésenként levezetett, magyarázattal ellátott megoldások eligazítanak a megválaszolatlan kérdésekkel kapcsolatban. A CD-ROM segít a biztos gyakorlat és feladatmegoldó készség kialakításában. Tizenkét éves kortól ajánlják a készítők.

Matematika kalauz 1.

Kiadó: Cyberstone, Automex Kft., 1997
Ára: 3989 Ft
Beszerezhető: Automex Kft., 1077 Budapest, Wesselényi u. 21.
Ajánlás: A Sulinet Multimédia kezdőcsomagjának 23. számú darabjaként jutott el ez a CD-ROM az iskolákba. Tömör, összefoglalt formában tartalmazza a teljes középiskolai matematikai tananyagot. Öt nagy fejezete: Vektorok és trigonometria, Algebra, Geometria, Koordinátageometria. Minden fejezetben található számos definíció és tétel, több mint 500 feladat megoldásokkal.
Az oktatásban szemléltetésre jól használható, a középiskolások érettségire és felvételire felkészüléshez, a főiskolások tudásuk szinten tartásához használhatják.

Matematika kalauz 2.

Kiadó: CyberstonE Entertainment, 2002
Ára: 4989 Ft
Beszerezhető: 1077 Budapest, Wesselényi u. 21.
Ajánlás: A fenti CD-ROM második része, a matematikát kedvelők - és nem kedvelők - számára készült oktató és tudományos jellegű multimédiás kiadvány. A szoftver készítői a következő alapelveket tartották szem előtt: érthetőség és tömörség, részletes feladat-megoldási módszerek ismertetése, a szükséges fegyelmezett gondolkodásmód kialakítása.
Több száz (800) oldalas hypertextes anyag tárgyalja a következő fontos fejezeteket: A matematika logikai alapfogalmai és halmazelméleti feladatok, Bizonyítási, feladatmegoldási módszerek és stratégiák a matematikában, Számelmélet, Komplex számok, Polinomok és algebrai egyenletek, Az analízis elemei.
Az oktatásban szemléltetésre jól használható, a középiskolások érettségire és felvételire felkészüléshez, a főiskolások tudásuk szinten tartásához használhatják.

Matematikai összefoglaló érettségire és felvételire készülőknek
ISBN 963 04634 90

Kiadó: Minor, 1996
Ára: kb. 3250 Ft
Beszerezhető: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 63/b
Ajánlás: A középiskolások érettségire és felvételire felkészüléshez, a főiskolások tudásuk szinten tartásához használhatják.

Matematika felkészítő az érettségi és felvételi vizsgára
(PéldaTárs szoftversorozat) ISBN 963 902357 2

Kiadó: PannonKlett, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. fszt. 10.
Ajánlás: Az önálló felkészüléshez ajánlható.

Matematika felvételi és érettségi előkészítő
Írta: dr. Gerőcs László (Repeta)

Kiadó: Informania Digitalmedia, 2001
Ára: kb. 6490 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester u. 46.
Ajánlás: A több száz feladat mellett segítséget ad a feladatok megoldásához. Animációk, ábrák, ötletbörze, egy feladat több lehetséges megoldása színesítik a tananyagot.
Tartalom: elemi algebra, összetett algebra, hatvány, gyök, logaritmus, oszthatóság, számelmélet, sorozatok, trigonometria, elemi geometria, koordináta geometria, térgeometria, vegyes feladatok.

Fizika

Fizika 9-12. évfolyam

Cambridge Science Media Multimedia Motion II.

Kiadó: EduPrim Bt.
Ára: eduprime@freemail.hu
Beszerezhető: http://www.extra.hu/eduprime
Ajánlás: Multimédia bemutató - valódi mozgásokról készült klipek elemzése. A fény elhajlásjelenségeinek bemutatására is alkalmazható.
A CD valódi mozgásokról készült klipek elemzését teszi lehetővé kinematikai szempontból. 52 jelenetet találunk a CD-n, ezek közül kb. a fele laboratóriumi kísérletekről (légpárnás ütközési kísérletek, egyéb fizikai bemutatások), a másik fele valódi mozgásokról készült. Ezek között megtalálható az űrrepülőgép kilövése, közlekedési ütközési tesztek felvételei, és sportjelenetek. A jelenet kiválasztása a képernyő bal oldalán található legördülő menüből lehetséges.

Csodálatos Univerzum: A csillagászat és az űrkutatás története az őskortól napjainkig

Kiadó: CyberstonE Entertainment, 1997
Ára: 2989 Ft
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: A Sulinet csomagban kapott CD-ROM segítségével a tanár megmutathatja a tanulóknak az Univerzum legfontosabb objektumtípusait egy-egy jellemző képpel. (Multimédia kezdőcsomag, 29.)
A színes ismeretterjesztő programban mintegy 400 gyönyörű fotó és tucatnyi filmfelvétel segítségével, zenei aláfestés mellett, narrátorok közreműködésével követhetjük az űrszondákat, űrhajókat. Az animációk segítségével megfigyelhetjük az égitestek mozgását, a Nap, a bolygók és holdjaik, az üstökösök pályáját. Választ kaphatunk érdekes kérdésekre (mi okozza a Földön az évszakok változását, mi a súlytalanság magyarázata, stb.).
A multimédiás program hat fejezeten keresztül mutatja be a világűr felfedezésének izgalmas történetét: Csillagászat- és űrkutatás történet (Az őskortól napjainkig), Űrkutatási programok részletes leírása, Űrkutatási eszközök, Naprendszerünk, Életrajzok, Kislexikon.
Felső tagozatosok és középiskolások fizika, csillagászat tantárgyához ajánlott.

Dr. Radnóti Katalin: Modern fizika emberközelben

Kiadó: Tancenter Oktatóközpont és Multimédia Stúdió Bt.
Ára: középiskoláknak ingyenes, támogatott kiadvány volt
Beszerezhető: 1133 Budapest, Pannónia u. 49/b
Telefon: 320 0549
Ajánlás: A CD-ROM kiadását a KOMA és a Paksi Atomerőmű Rt. támogatta, és elvileg minden középiskolába eljutott. A szerző hasonló tárgyú feladatgyűjteményét vette alapul: feladatgyűjteményt tartalmaz a modern fizika különböző témaköreiből, ezen túlmenően videofilm betétet, szimulációs programot az atomerőművek működéséről.
Állóhullámokat bemutató programot is tartalmaz, valamint az egy- és kétdimenziós hullámok terjedését, interferenciáját bemutató demonstrációs programként is alkalmazható.

EDISON 3.0

Kiadó: DesignSoft Kft.
Ára: 8 000 +ÁFA, hálózatos verz. 45 000 Ft +ÁFA (iskoláknak)
Beszerezhető: DesignSoft Inc., 1067 Budapest, Csengery u. 53.
http://www.designsoftware.com
Ajánlás: Az egyen- és váltóáramú elektronika oktatásában használható program. Egyenáramú hálózatok kialakításának és mérésének gyakoroltatása szimulációs program segítségével.

MAPLE

Kiadó: Nincs adat.
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: Nincs adat.
Ajánlás: Hullámtani animációk készítésére is használható program.

MotionCall

Kiadó: EduPrim Bt.
Ára: eduprim@freemail.hu
Beszerezhető: http://www.extra.hu/eduprim
Ajánlás: Valós idejű mérést megvalósító rendszer (hardver + szoftver) - a mozgás kísérleti vizsgálata valós idejű számítógépes kiértékeléssel.
A CD valódi mozgásokról készült klipek elemzését teszi lehetové kinematikai szempontból. 52 jelenetet találunk a CD-n, ezek közül kb. a fele laboratóriumi kísérletekrol (légpárnás ütközési kísérletek, egyéb fizikai bemutatások), a másik fele valódi mozgásokról készült. Ezek között megtalálható az urrepülogép kilövése, közlekedési ütközési tesztek felvételei, és sportjelenetek. A jelenet kiválasztása a képernyo bal oldalán található legördülo menübol lehetséges.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől napjainkig
Írta: Simonyi Károly

Kiadó: Teletrio Kft., Metrum Humanum Kft., 1999
Ára: kb. 8 400 Ft
Beszerezhető: Biodigit-Teletrio Kft., 1144 Budapest, Kerepesi u. 92.
office@biodigit.hu
Ajánlás: A szerző hasonló című tudománytörténeti munkájának multimédiás változata.

Interaktív fizika
(CD-Magiszter)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 2000
Ára: kb. 4 990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Elsősorban a közép- és felsőfokú oktatásban tanulók számára készült a fizika tudományát több száz oldalnyi, kereszthivatkozásokkal átszőtt szöveggel, valamint grafikonokkal és képletekkel oktató kiadvány. A fő témakörök (mechanika, hőtan, elektromosság és optika) mindegyikében interaktív, szabadon beállítható, animált kísérletek illusztrálják a fontos jelenségeket - így végezhetünk például érdekes megfigyeléseket a Holdon vagy a víz alatt. Képletgyűjtemény, közel 200 tudós életét leíró lexikon, valamint tárgymutató teszi teljessé a programot.

Utazás a csillagok között

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Ára: 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A CD-ROM törzsanyaga a Világegyetem című fejezet, amelyben a szerzők lenyűgöző felvételek kíséretében vezetnek be a csillagok, a kozmikus por- és gázfelhők, csillaghalmazok, galaxisok és különleges objektumok titkaiba. Emellett rövid összefoglalót olvashatunk az Univerzum keletkezésének és fejlődésének legmodernebb elméleteiről, a csillagképek világáról is. A Galéria a felvételeket tartalmazza.
A CD-ROM jól alkalmazható az iskolai földrajz- és fizikaoktatásban, illetve csillagászati szakkörökön.

Utazás a Naprendszerben
Kossuth Kiadó

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Ára: 4500 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A CD-ROM igényes grafikus felület közvetítésével mutatja be a földi légkörtől a Naprendszer határáig tartó utazást. Narrátor kalauzolásával megismerjük a Napot, a bolygókat, az üstökösöket, és a távolabbi égitesteket. Olvashatunk a múlt, a jelen és a jövő űrszondáiról, a Mars-kutatásról. A magyar és egyetemes csillagászat történetét a csillagászok és felfedezők életrajzait olvasva ismerhetjük meg. A program egyedülálló animációs modellt tartalmaz, amely élethűen mutatja be a Naprendszer égitesteinek mozgását. További szolgáltatások: kislexikon, galéria, nyomtatás, a csillagászattal foglalkozó legfontosabb Web-oldalak közvetlen elérése.

Az atomenergia kultúrtörténete

Kiadó: ANÁRBO Szövetkezet, 2002
Ára: 3000 Ft
Beszerezhető: ANÁRBO Szövetkezet, 7030 Paks, Szőlőhegy u. 29.
Ajánlás: A CD-ROM első kiadása a Harrier Szövetkezet és a Paksi Atomerőmű Rt. támogatásával jelent meg. A második, átdolgozott kiadás szerzői kiadásban (Komáromi János) látott napvilágot.
A CD-ROM két szerkezeti egységből áll. Az első az atomenergia kultúrtörténetét, az atomkutatást tekinti át napjainkig. A kereszthivatkozásoknak köszönhetően jól használható a kronológia, lexikon és fogalomtár. A második rész a Paksi Atomerőmű bemutatása gazdag kép- és ismeretanyaggal.
A CD-ROM használatához nem szükséges külön program, Internet-böngészőkkel használható.

Továbbá:

Prezentációs program, számolótábla
(táblázatkezelő program) használata

TINA PRO 5.0

Kiadó: DesignSoft Kft.
Ára: 89 000 Ft +ÁFA, hálózatos (Novellre) verzió 240 000 Ft +ÁFA (iskolák számára)
Beszerezhető: DesignSoft Inc., 1067 Budapest, Csengery u. 53.
http://www.designsoftware.com
Ajánlás: TINA PRO: Díjnyertes elektronikai tervező- és oktatóprogram. Analóg, digitális, szimbolikus és vegyes típusú áramkör-szimuláció és mérés. Fejlett diagramrajzoló, virtuális műszerek, képletszerkesztő és DTP funkciók. Diák verzió, gyakorló-vizsgáztató üzemmód és példatár az oktatási alkalmazásokhoz.
Egyenáramú hálózatok kialakításának és mérésének gyakoroltatása szimulációs program segítségével.

WinLab-diBox

Kiadó: CompumeX Kft. (http://www.compumex.hu)
Ára: rendszer változataitól függően változó, részletek:
http://www.compumex.hu/GRAF010920.htm
Beszerezhető: 1072 Budapest, Király u. 57.
Ajánlás: Windows alatti, valós méréseket támogató rendszer. Az ún. Szuperszett Plusz a középiskolás fizika 90%-át átfogó kísérletek, korszerű, gyorsan és könnyen összeállítható, megbízható, számítógéppel vezérelt elvégzésére alkalmas. A WinLab rendszerből Európában 1000 (Ausztriában 500) van és hazánkban is sok helyen alkalmazzák (Pápa, Szeged, Miskolc, Salgótarján stb.).
http://www.compumex.hu/wl/index.htm : a program részletes leírása.
Egyenáramú hálózatok kialakításának és mérésének gyakoroltatása szimulációs program segítségével

Biológia

Biológia 10. évfolyam

A Kárpát-medence mollusca-faunája

Kiadó: Arcanum Adatbázis Kft., 2001
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható. Soós Lajos zoológus nevéhez fűződik a Kárpát-medence puhatestű-faunájának feltárása, a modern alapokra fektetett állatföldrajzi felosztás elkészítése. 1943-ban megjelent műve elsőként írja le tudományos alapossággal és teljességgel a puhatestűek (Mollusca) törzsének Kárpát-medencében előforduló két osztályát, a csigákat (Gastropoda) és a kagylókat (Lamellibranchia).
A hierarchikus tartalomjegyzék segítségével könnyen tájékozódhatunk a fejezetek között. A teljes szövegű keresőrendszer lehetővé teszi, hogy bármely adatot pillanatok alatt megtaláljunk. A kívánt részeket kinyomtathatjuk, exportálhatjuk, szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük. Elektronikus könyvjelzőket helyezhetünk a szövegbe, szövegkiemelővel jelölhetjük a fontos részeket, tetszőleges bekezdésekhez saját, kereshető jegyzeteket fűzhetünk, az egyes részek mellé a tartalomra vonatkozó megjegyzés, kiegészítés írható.

Biológia CD (Magiszter)

Kiadó: Informánia Digitalmedia Kft.
Ára: 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester utca 46.
Ajánlás: A CD-ROM tartalma megegyezik a nemzeti alaptantervben szereplő anyaggal, az anyaghoz kapcsolódó definíciós gyűjteményt tartalmaz. A program kiértékeli a teszt eredményét és az esetleges hibáknál megmutatja a helyes megoldást.
Témakörök: rendszertan, keringés, ökológia, a kiválasztás szervrendszere, etológia, a kültakaró és a mozgás, biológiailag fontos anyagok, hormonális szabályozás, anyagcsere-folyamatok, szaporodás, sejtalkotók, egyedfejlődés, szövetek, idegrendszer, táplálkozás, érzőműködés, légzés.
Az évfolyamon a vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek bemutatásához alkalmazható, valamint a különféle növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk.

Brehm: Az állatok világa

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Fax: 06 1 370 0618
Ajánlás: A CD-ROM anyaga a Sulinet honlapján is elérhető:
http://www.sulinet.hu/kossuth/brehm/htm/indexm.htm
Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható.
A CD-ROM a múlt századi állatrendszertan kiemelkedő teljesítményét, Alfred Brehm: Az állatok világa című könyvsorozatát jeleníti meg a modern technika felhasználásával. A lemez tartalmazza a 18 kötet teljes, több mint 8000 oldalnyi szövegét, közel 2500 színes és fekete-fehér illusztrációját, videofelvételekkel és állathanggyűjteménnyel, különböző keresési lehetőségekkel és nyomtató funkcióval kiegészítve.

Microsoft Dangerous Creatures: Explore the Endangered World of Wildlife
(Microsoft Home Exploration Series, 4.)

Kiadó: Microsoft Co., 1994
Ára: viszonteladóknál változó
Beszerezhető: Microsoft Hungary, 1031 Budapest, Graphisoft Park 3 (Záhony u.)
Közvetlen értékesítéssel nem foglalkoznak, a Microsoft viszonteladóinál lehet még keresni.
Ajánlás: Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható.

Élőhelytípusok és társulások
(Magyarország flórája és faunája) ISBN 963 09 4404 3

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk. Az élőhelytípusokban, növénytársulásokban való eligazodás a természetismeret magasabb szintjét jelenti.
Seregélyes Tibor segítségével a természetismeret magasabb szintjére léphetünk: a különféle élőhelytípusok, növénytársulások világába. Az anyag szerkezetében a nemrég kidolgozott Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert követi, így a természetes társulások mellett a kultúrhatások alatt álló területek növényzete is jelentős szerepet kap. Mintegy 600 fotón ismerkedhetünk meg a hazai élőhelyekkel, a rájuk jellemző növényekkel. A lemez bemutatja a magyarországi flóra helyzetét az európai növényzetben, sok érdekességet tartalmaz az egyes fajok előfordulásáról és termőhelyi igényeiről is.

Emlősállatok
(Magyarország flórája és faunája) ISBN 963 09 4066 3

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható.
Ujhelyi Péter hazánk vadon élő kis- és nagyemlőseinek 100 faját és a hozzájuk kapcsolódó érdekességeket mutatja be, sok-sok játékos képzettársítással és vidám, apró részletekkel. Részletesen ismerteti az egyes fajok elterjedését, anatómiáját, életmódját, természetvédelmi helyzetét. A rendszertani leírásokat színes fotók, térképek, grafikák, videóbejátszások és hangfelvételek teszik közérthetőbbé. Külön rész foglalkozik az emlősök csonttani meghatározásával, így lehetőség nyílik bármelyik hazai faj koponya alapján történő azonosítására is.

Fák és cserjék
(Magyarország flórája és faunája)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1999
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk.
A kiadvány közel 200, Kárpát-medencében őshonos és idegenföldi fa- és cserjefajt mutat be, több mint 900 képpel illusztrálva. A kereszthivatkozásokkal átszőtt szöveget tanulmányozva részletesen megismerkedhetünk a hazai, valamint a nálunk is gyakran ültetett, erdészeti vagy díszkertészeti szempontból fontos fás szárú növények küllemével, termőhelyi igényeivel és előfordulási helyével, valamint rokonsági körével. A botanikai leírások mellett sok egyéb érdekességet is megtudhatunk a cserjékről (gyógyhatásuk vagy mérgező mivoltuk, ipari, étkezési felhasználásuk, stb.).

Halak, kétéltűek, hüllők
(Magyarország flórája és faunája)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható.
Korsós Zoltán és Vida Antal Magyarország 80 hal-, 17 kétéltű- és 15 hüllőfaját mutatja be a teljesség igényével. Igazi kalandot kínál a találkozás e kevéssé ismert állatcsoportok fajaival. A tömör, közérthető, szakmailag hiteles szöveget látványos állat- és élőhelyfényképek, animációk, videóbejátszások, hangfelvételek egészítik ki. A tudásanyagot ellenőrző próbafeladatok, játékok egészítik ki.

Herbárium
(Magyarország növényei)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1997
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk.
A kiadvány a gyógynövények páratlanul széles gyűjteménye (500 vadon termő és termesztett gyógynövényről 750 színes fénykép, több mint 200 oldal szöveges leírás), mely elsősorban ezek megismertetését célozza, hatóanyagaik, és azok hatásainak ismertetése pedig tájékoztat felhasználásukról és alkalmazásukról.
A fajok között termőhelyek szerint is tallózhatunk, megismerhetjük a védett fajokat. Rajzos lexikon, kereszthivatkozási rendszer, nyomtatási és bemutató-készítési funkció teszi teljessé a hasznos szolgáltatások körét.
(A szöveges leírások és a képek kinyomtathatók, a fotókból bemutatót lehet összeállítani, mely a képernyőn levetíthető.)

Kutyatár: Minden, ami az ebekről tudható
(Arcanum Digitéka sorozat)

Kiadó: Arcanum Adatbázis, 1998
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható, valamint érdeklődő diákok szabadidős tevékenységére is, hobbi olvasmánynak.
Tartalma: minden, ami az ebekről tudható - öt könyv digitális változata, 1500 oldal szöveg, több ezer kép, a világ összes kutyafajtájának leírása, fotója kiképzése, táplálása, gondozása.
Hierarchikus tartalomjegyzék, saját, kereshető megjegyzések, könyvjelzők, szövegkiemelők teszik jól használhatóvá.

Legszebb vadnövényeink
(Magyarország növényei) ISBN 963 09 3905 3

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1997
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk.
A hazai flóra legszebb vadnövényeit ismerteti a program. 120 oldalnyi szövege tömören bemutatja a növényeket, a kereszthivatkozások pedig megmagyarázzák az alapfogalmakat és a biológiai összefüggéseket. A fajták leírását összesen 730 színes fénykép illusztrálja, melyekből diavetítésszerű bemutató állítható össze.

Magyarország gombái
(Magyarország flórája és faunája)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A gombák testét és életműködéseit mutathatjuk be a segítségével.
A mű szerzője (Dr. Rimóczi Imre) arra vállalkozik, hogy hazánk nagygomba világából 650 fajt mutasson be az érdeklődőknek. A képek a gombák színpompáját, formagazdagságát mutatják be az eredeti, termőhelyi felvételek alapján. A gomba belső tulajdonságait (íz, illat, színváltozások), termőidejét, táplálkozási értékét, elkészítésének módját a részletes leírásokból, képjelekből ismerhetjük meg. A program segít a tájékozódásban, sőt a fajtafelismerésben is.

Magyarország madarai és lepkéi
(Magyarország flórája és faunája) ISBN 963 09 3892 8

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Vision-X, 1996
Ára: kb. 3990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A mű Herman Ottó, Chernel István és mások korabeli műveinek adaptációja. Az állatok testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél hasznosítható.
A gazdag gyűjtemény hazánk 170 madárfaját és mintegy 900 lepkefaját ismerteti a századelő magyar tudományos alapműveinek felhasználásával, dr. Balogh János akadémikus bevezetőivel. A könnyen kezelhető, igényes grafikájú programban 600 oldalnyi (kereszthivatkozásokkal ellátott és részben meghallgatható) szöveges leírás, 75 madár hangja, közel 700 színes és fekete-fehér illusztráció és 50 színes táblakép mutatja be a Magyarországon honos, részben már kihalt állatokat.

Növénytan: A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél, valamint a gombákat bemutató órákon használhatjuk.
A dr. Turcsányi Gábor által írt mű a teljes növénytan és gombatan alap-, közép- és felsőszintű tananyagát tartalmazza, mintegy 600 oldalnyi - több tízezer kereszthivatkozást használó - szöveges ismertetés és a hozzá tartozó 1300 színes fénykép és ábra formájában. Tanulni témakörök és szintek választásával egyaránt lehet. Az elért tudás szintje a vizsgák során mintegy 700 tesztkérdés megválaszolásával ellenőrizhető. A képek és szövegek kinyomtathatók, az illusztrációkból a Galéria segítségével bemutató vetítés állítható össze. Nélkülözhetetlen alapmű diákok, tanárok és gyakorló szakemberek számára!

Vadvirágok
(Magyarország flórája és faunája) ISBN 963 09 4067 1

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1999
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A növények testét és életműködéseit tárgyaló anyagrésznél használhatjuk.
A magyar flóra több mint 2000 virágos növényt számlál, a CD-ROM erről ad áttekintést. Megmutatja az atlantikis-mediterrán, a kontinentális és bennszülött virágokat, a ritka jégkorszaki maradványnövényeket, de a közönséges, agresszív gyomokat, behurcolt fajokat is. A végeredmény a magyar flóra keresztmetszetének bemutatása. A virágokat élőhelytípusok szerint tárgyalják, ezzel kapcsolódva a sorozat előző tagjához, amely a magyarországi élőhelytípusokról, növénytársulásokról szól.

Biológia 11. évfolyam

Biológia CD (Magiszter)

Kiadó: Informania Digitalmedia Kft.
Ára: 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester utca 46.
Ajánlás: A CD-ROM tartalma megegyezik a nemzeti alaptantervben szereplő anyaggal, az anyaghoz kapcsolódó definíciós gyűjteményt tartalmaz. A program kiértékeli a teszt eredményét és az esetleges hibáknál megmutatja a helyes megoldást. Témakörök: rendszertan, keringés, ökológia, a kiválasztás szervrendszere, etológia, a kültakaró és a mozgás, biológiailag fontos anyagok, hormonális szabályozás, anyagcsere-folyamatok, szaporodás, sejtalkotók, egyedfejlődés, szövetek, idegrendszer, táplálkozás, érzőműködés, légzés.
Az évfolyamon a sejtek felépítését tárgyaló órákon tanári prezentációra alkalmas. A sejtek anyagcsere-folyamatait, valamint a szaporodás és öröklődés sejttani alapjait bemutató órákon úgyszintén. Jól hasznosítható az évfolyamon tárgyalt alábbi témakörök tanításában, főként tanári prezentációra: az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása, a keringési rendszer, az ember immunitása, a táplálkozás, a légzés, a bőr és a mozgás, a kiválasztás, az ember szaporodása, az ember egyedfejlődése.
Az idegi és hormonális szabályozás anyagrészénél önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk.
Az évfolyamon tárgyalt egészségügyi ismeretek témakörében kiscsoportos ismeretszerzésre, egyéni gyakorlásra, tesztfeladatok megoldására, önálló ismeretszerzésre alkalmazható.

BodyWorks for Windows 5.0 v.

Kiadó: SoftKey Multimedia Inc., 1993-1995
Ára: Nincsen adat.
Beszerezhető: Kereskedelmi forgalomban nincsen.
Ajánlás: Az ember anatómiájának kifejezetten oktatási célra készült teljes körű kalauzát többek között az idegi és hormonális szabályozás anyagrészénél önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk.
Az alábbi témakörökben az új anyag feldolgozásánál tanári prezentációra alkalmazható: a táplálkozás, a légzés, a bőr és a mozgás, a kiválasztás, az ember szaporodása, a keringési rendszer.
A CD-ROM-ot megtaláljuk olyan iskolai könyvtárakban, amelyek 1995-1997 között a Soros Alapítvány informatikai pályázatain nyertek számítástechnikai eszközöket, illetve multimédiás dokumentumokat.

Háromdimenziós anatómiai atlasz
ISBN 963-9193-39-9

Kiadó: Scolar Kiadó, 2000
Ára: kb. 9520 Ft
Beszerezhető: Kizárólag az azonos című könyv mellékleteként, azzal együtt kapható kereskedelmi forgalomban.
Ajánlás: A kiadvány a Visible Human ProjectTM elnevezésű (USA) program alapján készült, az emberi test első háromdimenziós, számítógépes rekonstrukcióval megvalósított anatómiai atlasza (főszerkesztő: Thomas McCracken.). Az emberi test több ezer keresztmetszeti képének digitalizálásával kezdődött a munka, majd számítógépes modellező programok segítségével lehetségessé vált az egyes keresztmetszeti képek közötti kapcsolat ismeretében a háromdimenziós formák rekonstrukciója.
A könyv néhány ábrájának valódi háromdimenziós feldolgozását tartalmazza a mellékelt interaktív CD-ROM, amelyet PC és Macintosh gépeken is használhatunk. A 3D modellek tetszőlegesen választott többféle nézetből megtekinthetők és szétszedhetők, míg a rövid animációs filmen néhány szerv felépítését, illetve működését tanulmányozhatjuk. Az anatómiai megnevezéseket a könyv magyarul és latinul is tartalmazza.
Az idegi és hormonális szabályozás anyagrészénél önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk az atlaszt. Az alábbi témakörökben az új anyag feldolgozásánál tanári prezentációra alkalmazható a CD melléklet: a táplálkozás, a légzés, a bőr és a mozgás, a kiválasztás, az ember szaporodása, a keringési rendszer. Felvételire készülő középiskolásoknak (főiskolásoknak, egyetemistáknak) ajánlható.

Szertelenül: Amit a drogokról tudni kell
(Más-Képp sorozat, 2.)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Harmadik Szem Kiadó, 2001
Ára: kb. 1990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Az évfolyamon tárgyalt egészségügyi ismeretek témakörében kiscsoportos ismeretszerzésre, egyéni gyakorlásra, tesztfeladatok megoldására, önálló ismeretszerzésre alkalmazható.
Az interaktív, ismeretterjesztő folyóirat második száma a drogfogyasztás témakörét járja körbe. A probléma csak prevencióval kezelhető - a CD-ROM ehhez nyújt segítséget. Egy rövidfilm mellett a lemezen gazdag információs melléklet is található.

Születés: Áldás vagy teher?
(Más-Képp sorozat, 1.)

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Harmadik Szem Kiadó, 2001
Ára: kb. 1990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: Az évfolyamon tárgyalt egészségügyi ismeretek témakörében kiscsoportos ismeretszerzésre, egyéni gyakorlásra, tesztfeladatok megoldására, önálló ismeretszerzésre alkalmazható.
Az interaktív, ismeretterjesztő folyóirat első száma a születés témakörével foglalkozik. Hogyan fogan az emberi élet? Mit kell tenni, hogy a gyermek ott és akkor szülessen meg, amikor várják? Hogyan fejlődik az emberi magzat? Mi lehet a következménye az abortusznak? Mindezekre a kérdésekre keresi a választ a kiadvány, gazdag információs melléklettel.

Biológia 12. évfolyam

A Föld élővilága
ISBN 963 16 2716 0

Kiadó: Panem Multimédia, Műszaki Könyvkiadó, 2001
Ára: 2990 Ft
Beszerezhető: http://www.panem.hu/vasarlas.html
Vagy: Panem Könyvkiadó Kft., 1385 Budapest, Pf. 809.
Ajánlás: A Föld élővilága c. CD-ROM élvezetessé, szórakoztatóvá teszi a tanulást. A nyitóoldalról kiválasztható a megfelelő témakör és annak oldalait lapozgatva sajátítható el a tananyag, amelyet több száz kép, számos videofelvétel és animáció szemléltet. A pirossal írt szavakra kattintva hívható elő a részletes információt nyújtó ablak. A CD három részből áll: A Föld élővilága, Rendszertan, Ökológia. Az egyes tananyagrészek elsajátítása után a Feladatok, játékok c. részben mindenki próbára teheti tudását.
Az ökológiai rendszerek, a bioszféra jelene és jövője témakörénél egyéni gyakorlásra, önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk. A CD az azonos című tankönyv melléklete.

A természet enciklopédiája
(Végtelen világ) ISBN 963 545 257 8

Kiadó: Panem, 1999
Ára: 6900 Ft
Beszerezhető: http://www.panem.hu/vasarlas.html
Vagy: Panem Könyvkiadó Kft., 1385 Budapest, Pf. 809.
Ajánlás: A CD segítségével könnyedén és gyorsan ismerkedhetünk meg a végtelen világ valamennyi résztvevőjével: állatokkal, növényekkel, mikroorganizmusokkal, ezen kívül összetettebb problémákat is megvizsgálhatunk, mint a földi éghajlatok kialakulása vagy a környezetvédelmi kérdések. A CD átfogóan és mélyrehatóan tárgyalja az élővilággal kapcsolatos valamennyi témát. Az egyes témakörök és összefüggések megértését 50 videó, 74 animáció, több mint 3 órányi hanganyag és 900 fotó segíti.
A bioszféra jelene és jövője témakörénél egyéni gyakorlásra, önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk.

Biológia CD (Magiszter)

Kiadó: Informánia Digitalmedia Kft.
Ára: 6000 Ft
Beszerezhető: 1096 Budapest, Mester utca 46.
Ajánlás: A CD-ROM tartalma megegyezik a nemzeti alaptantervben szereplő anyaggal, az anyaghoz kapcsolódó definíciós gyűjteményt tartalmaz. A program kiértékeli a teszt eredményét és az esetleges hibáknál megmutatja a helyes megoldást.
Témakörök: rendszertan, keringés, ökológia, a kiválasztás szervrendszere, etológia, a kültakaró és a mozgás, biológiailag fontos anyagok, hormonális szabályozás, anyagcsere-folyamatok, szaporodás, sejtalkotók, egyedfejlődés, szövetek, idegrendszer, táplálkozás, érzőműködés, légzés.
Az évfolyamon az alábbi témaköröknél alkalmazható tanári demonstrációra: az egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése, a több tulajdonság egyidejű öröklődése, a gének kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában.
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai tekintetében, illetve a populációk tulajdonságai és változásai témakörében a tanulók önálló ismeretszerzésre is hasznosíthatják.
Interaktív tanári prezentációra hasznos az alábbi témákban: az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai, ökológiai rendszerek, természetes és mesterséges életközösségek, az evolúció alapjai és bizonyítékai.

Bioszféra
(Más-Képp, 5.)

Kiadó: Kossuth Kiadó, Harmadik szem, 2001
Ára: kb. 1990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A bioszféra jelene és jövője témakörénél egyéni gyakorlásra, önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk.
Az interaktív, ismeretterjesztő folyóirat a természet és környezetünk védelmével foglalkozik.
Témakörök: a Föld, a víz, a levegőburok, az élővilág kialakulása, az egyensúly felbomlása az emberi tevékenységek következményeként, savas esők, szmog, üvegházhatás, ózonlyuk, növény- és állatfajok kipusztulása. Állatkísérletek, hulladék-katasztrófa, ivóvízhiány, természetvédelem.

Brehm: Az állatok világa

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A CD-ROM anyaga a Sulinet honlapján is elérhető:
http://www.sulinet.hu/kossuth/brehm/htm/indexm.htm
Az ökológiai rendszerek témájában önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk, az evolúció folyamatának bemutatásakor pedig tanári prezentációra hasznosítható.
A CD-ROM a múlt századi állatrendszertan kiemelkedő teljesítményét, Alfred Brehm: Az állatok világa című könyvsorozatát jeleníti meg a modern technika felhasználásával. A lemez tartalmazza a 18 kötet teljes, több mint 8000 oldalnyi szövegét, közel 2500 színes és fekete-fehér illusztrációját, videofelvételekkel és állathanggyűjteménnyel, különböző keresési lehetőségekkel és nyomtató funkcióval kiegészítve.

Élőhelytípusok és társulások
(Magyarország flórája és faunája) ISBN 963 09 4404 3

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Com-Com, 1998
Ára: kb. 4990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Faxon: 06 1 370 0618
Ajánlás: A természetes és mesterséges életközösségek bemutatására alkalmazható interaktív tanári prezentáció keretében.
Seregélyes Tibor segítségével a természetismeret magasabb szintjére léphetünk: a különféle élőhelytípusok, növénytársulások világába. Az anyag szerkezetében a nemrég kidolgozott Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert követi, így a természetes társulások mellett a kultúrhatások alatt álló területek növényzete is jelentős szerepet kap. Mintegy 600 fotón ismerkedhetünk meg a hazai élőhelyekkel, a rájuk jellemző növényekkel. A lemez bemutatja a magyarországi flóra helyzetét az európai növényzetben, sok érdekességet tartalmaz az egyes fajok előfordulásáról és termőhelyi igényeiről is.

Legféltettebb természeti értékeink

Kiadó: CD Dealer Kft., Hypermedia Systems Kft., 1999
Ára: kb. 7665 Ft
Beszerezhető: A Hypermedia Systems Kft. Jogutód nélkül megszűnt.
Esetleg: http://www.cdkiado.hu
Ajánlás: A bioszféra jelene és jövője témakörénél egyéni gyakorlásra, önálló ismeretszerzésre ajánlhatjuk.

Dinoszaurusz vadászat
(Végtelen világ) ISBN 9635453078

Kiadó: Panem, Dorling Kindersley, 1998
Ára: 5900 Ft
Beszerezhető: http://www.panem.hu/vasarlas.html
Vagy: Panem Könyvkiadó Kft., 1385 Budapest, Pf. 809.
Ajánlás: Az evolúció alapjai és bizonyítékai témaköréhez felhasználható, teljes magyar nyelvű verzió.

Ének-zene

Ének-zene 9-10. évfolyam

Zenei Lexikon
(Magyar hypertextes lexikonsorozat)

Kiadó: Woodstone Interactive, 1999
Ára: 6500 Ft
Beszerezhető: 1066 Budapest, Teréz krt. 36.
Ajánlás: A Zenei Lexikon ismereteket nyújt a zenei élet résztvevőiről, korszakairól. A CD 8600 címszót és sok fotót tartalmaz. A több ezer életrajz, az ismertető szövegek és elemzések segítséget nyújtanak az ismeretek bővítéséhez. A soha el nem avuló tartalommal bíró lexikon mindenkinek ajánlható. A lexikon szöveganyaga azonos a Szabolcsi Bence és Tóth Aladár által szerkesztett, nyomtatott formában megjelent zenei lexikon anyagával, ezért a CD-ROM kiadás a lexikon teljes anyagát tartalmazza gépelve és eredeti formában is.
A kiadó a Zenei lexikon mellé ajándékba adja az Arany Kollekció shareware sorozatból a Zeneszerkesztő programok 2. című kiadványt, amely az alábbi témaköröket tartalmazza: CD lejátszók, zenekészíto programok, zenedobozok, MIDI lejátszók, MP3 lejátszók.

Musical Instruments: An Interactive Journey Into The World Of Musical Instruments
(Microsoft Home Exploration Series, 1.)

Kiadó: Microsoft Co.
Ára: kb. 4700 Ft
Beszerezhető: Microsoft Hungary, 1031 Budapest, Graphisoft Park 3 (Záhony u.)
Közvetlen értékesítéssel nem foglalkoznak, a Microsoft viszonteladóinál lehet még keresni.
Ajánlás: A CD-ROM a hangszerek világában kalauzol bennünket.

Németh Amadé: Magyar zenetörténeti kalauz 1.
(Multimédia Kezdőcsomag, 24.)

Kiadó: Cyberstone, Automex Kft., 1997
Ára: 1990 Ft
Beszerezhető: Forgalmazza AUTOMEX Kft., 1077 Budapest, Wesselényi u 21.
Ajánlás: A középiskolák a Sulinet program keretében a multimédia kezdőcsomagban is megkapták. A zenetudós professzor közreműködésével elkészült CD-ROM népzenénk eredetéről, rétegeiről, valamint ma is élő hagyományairól és azok megőrzéséről szól.
További témák: a középkori egyházi és világi zenék egymásra hatása, a XIX. század romantikája, a különféle XX. századi irányzatok jellemzői, operairodalmunk klasszikus és kortárs alkotásai, a magyar dalirodalom múltja és jelene.
A híres magyar zeneszerzőkről és előadóművészekről rövid portrét is találunk. Nem csak a magyar szerzők munkásságát elemzi, hanem a magyar zene Európára gyakorolt hatását is. A készítők híres magyar zeneszerzők és előadóművészek rövid portréit mellékelték az ismeretanyaghoz, valamint videóinterjúkat is láthatunk.
A szakmai megalapozottságot Dr. Német Amadé zenetörténész professzor előadás-sorozata biztosítja, a tőle megszokott világos és mindenki által jól követhető hangvételben. A zenei példatár a Hungaroton Classic archívumának anyagán alapszik. A kiadvány minden korosztálynak ajánlott.

Richter Pál: Szolfézs - kezdőknek és haladóknak
ISBN 963 03 8747 6

Kiadó: Aurion Kft., 1999
Ára: kb. 5600 Ft
Beszerezhető: 1025 Budapest, Mandula u. 20.
Ajánlás: A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült CD-ROM elsősorban a zeneiskolai oktatáshoz nyújt segítséget, de a középiskolai ének-zenei oktatásban is felhasználható a zeneelmélet különféle területein. Egyéni tanulásra, ismétlésre és gyakorlásra alkalmazható. (Példatárral is rendelkezik.)

Klasszikus zenetár - Romantika

Kiadó: Arcanum Adatbázis, 2001
Ára: 3920 Ft
Beszerezhető: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.
Ajánlás: A tervezett Klasszikus Zenetár első része a romantika időszakának legfontosabb zeneműveiből válogat.
A lemezen 9 órányi hanganyag található. A CD- ROM-on szereplő zeneművek a következők:
Giuseppe Verdi (1813-1901): Messa da Requiem - 1874 (latin és magyar nyelvű szövegkönyvvel); F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Elias - 1846 (német és magyar nyelvű szövegkönyvvel); Franz Schubert (1797-1828): Messe Es-dur - 1828 (latin és magyar nyelvű szövegkönyvvel); Giaccomo Puccini (1858-1924): Messa di Gloria - 1880 (latin és magyar nyelvű szövegkönyvvel) ; Franz Von Suppé (1819-1895): Missa pro defunctis - 1855 (latin és magyar nyelvű szövegkönyvvel); Dvorak (1841-1904): G-dúr Szonáta op. 100 - 1893; Brahms (1833-1897): Rhapsodie - 1868 (német és magyar nyelvű szövegkönyvvel); Chopin: Zongoraművek; Liszt Ferenc (1811-1886): Ad nos, ad salutarem undam - 1850; César Franck (1822-1890): Sortie

A magyar opera

Kiadó: Offers Hungary Kft., 2001
Ára: kb. 4950 Ft
Beszerezhető: Art’s Harmony (Barta Katalin) 1535 Budapest, Pf. 867.
Ajánlás: A magyar-angol-német nyelvű multimédia CD-ROM lehetoséget ad a magyar operajátszás történetének teljes körű áttekintésére a színes hangi, képi és szöveges megjelenítésen kívül dokumentációs értékkel. A kiadvány célja, hogy nemzeti örökségünk e világviszonylatban kiemelkedő kulturális értékét méltó módon mutassa be. A CD-ROM magában foglalja a magyar operajátszás történetének bemutatását három évszázadra visszamenőleg, a múltbeli és jelenlegi magyar operajátszó helyeket, a teljes repertoárt, ami Magyarországon valaha megszólalt, az összes magyar operaművet, valamint az operajátszás korábbi és jelenlegi alakjainak, művészeinek bemutatását. A CD-t egy adatbázis szolgálja ki, mely közel 800 opera ill. balett összes magyarországi bemutatójának ill. felújításának adatait tartalmazza, kb. 3000 személyes arcképcsarnok mutatja be az operajátszásban résztvevo személyiségeket, művészeket, vendégeket. Az adatbázis segítségével különböző szempontok alapján lehet válogatni, keresni, mindezt a témához illő grafikai környezetben, melyet 1150 fotó, 25 videó-bejátszás (összesen 30 percben) és 55 zenei illusztráció (összesen 120 percben) színesít.
Szerkezete: Történet, Térkép, Témakörök (opera, játszóhelyek, Operaház, stb.), Repertoár, Arcképcsarnok, Magyar operák és balettek, Kapcsolat a külfölddel, Hangfelvételek, Videofelvételek)

Mozgókép- és médiaismeret

Mozgókép- és médiaismeret 11-12. évfolyam

Filmlexikon - multimédia CD-ROM

Kiadó: CyberstonE Entertainment CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., 1998
Ára: Nincs adat.
Beszerezhető: 1410 Budapest, Pf. 170.
Ajánlás: Filmtörténet - otthoni felkészülésre, órai használatra egyaránt alkalmazható.

Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig, multimédia CD-ROM
(Mozgóképtár, 1.)

Kiadó: Magyar Filmintézet, 1996
Ára: 20 700 (I-III.)
Beszerezhető: 1021 Budapest, Budakeszi út 51./b.
Faxon: 275 18 74
Ajánlás: Az adott korszak összes magyar játékfilmjének filmográfiai ismertetése, a magyar filmarchívumon alapuló, korrekt, teljes adatokkal. Tartalmaz továbbá: több száz alkotói életrajzot, több száz fotót (filmrészletekről és portrékat), filmplakátokat, egy órás filmválogatást a korszak játékfilmjeinek részleteiből, ezekhez kapcsolódóan 50-70 cikk olvasható, filmdalok, zenei betétek hallgathatók, és megtalálható a magyar kiadású filmszakirodalom kb. 2000 tételből álló bibliográfiája is a lemezen.
Oktatásban jól használható.(Pl. adott szakkifejezésekhez hozzárendelődnek a lemezen található adott témájú, beállítású filmkockák, részletek.)
További részletes ismertetés: http://www.filmintezet.hu

Játékfilmek 1945-től 1962-ig, multimédia CD-ROM
(Mozgóképtár, 2.)

Kiadó: Magyar Filmintézet, 2002
Ára: 20 700 (I-III.)
Beszerezhető: 1021 Budapest, Budakeszi út 51./b.
Faxon: 275 18 74
Ajánlás: Az adott korszak összes magyar játékfilmjének filmográfiai ismertetése, a magyar filmarchívumon alapuló, korrekt, teljes adatokkal. Tartalmaz továbbá: több száz alkotói életrajzot, több száz fotót (filmrészletekről és portrékat), filmplakátokat, egy órás filmválogatást a korszak játékfilmjeinek részleteiből, ezekhez kapcsolódóan 50-70 cikk olvasható, filmdalok, zenei betétek hallgathatók, és megtalálható a magyar kiadású filmszakirodalom kb. 2000 tételből álló bibliográfiája is a lemezen.
Oktatásban jól használható.(Pl. adott szakkifejezésekhez hozzárendelődnek a lemezen található adott témájú, beállítású filmkockák, részletek.)
További részletes ismertetés: http://www.filmintezet.hu

Játékfilmek 1963-tól napjainkig, multimédia CD-ROM
(Mozgóképtár, 3.)

Kiadó: Magyar Filmintézet, 1999
Ára: 20 700 (I-III.)
Beszerezhető: 1021 Budapest, Budakeszi út 51./b.
Faxon: 275 18 74
Ajánlás: Az adott korszak összes magyar játékfilmjének filmográfiai ismertetése, a magyar filmarchívumon alapuló, korrekt, teljes adatokkal. Tartalmaz továbbá: több száz alkotói életrajzot, több száz fotót (filmrészletekről és portrékat), filmplakátokat, egy órás filmválogatást a korszak játékfilmjeinek részleteiből, ezekhez kapcsolódóan 50-70 cikk olvasható, filmdalok, zenei betétek hallgathatók, és megtalálható a magyar kiadású filmszakirodalom kb. 2000 tételből álló bibliográfiája is a lemezen.
Oktatásban jól használható.(Pl. adott szakkifejezésekhez hozzárendelődnek a lemezen található adott témájú, beállítású filmkockák, részletek.)
További részletes ismertetés: http://www.filmintezet.hu

Rajz és vizuális kultúra

Rajz 9-10. évfolyam

CorelDraw

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe PageMaker

MS Photo Editor

Photoshop (alap)

Rajz 11-12. évfolyam

Adobe PageMaker

CorelDraw

Microsoft Word

miroVIDEO Capture

Photoshop

Adobe Premiere

Title Deko

Továbbá az alábbi CD-ROM használható a középiskolai rajz- és művészettörténet oktatásában:

Építőművészet Magyarországon.
ISBN 963 09 4243 1

Kiadó: Kossuth Kiadó, 2001
Ára: 5990 Ft
Beszerezhető: 1043 Budapest, Csányi u. 36.
Fax: 06 1 370 0618
Ajánlás: A nagyszabású programban áttekintjük az építészet stíluskorszakait a római kortól napjainkig. Fotókon és filmeken csodálhatjuk meg közel 1000 épület képét, s ebből 600-at írásban is bemutatunk. Mindezt galéria, kislexikon, kvízjáték és a kiadótól megszokott magas színvonalú kezelőfelület teszi teljessé.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.