Fókuszban a roma többségű iskolák

Fenntartói elképzelések – konfliktuskezelés az iskolákban

A mai magyar közoktatás keretein belül a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai előrehaladásának megfelelő minőségű és eredményességű biztosítása nem tekinthető megoldottnak. Noha a roma tanulók többsége befejezi az általános iskolát, továbbtanulásuk mértéke és iránya a nem roma tanulókkal összevetve olyan eltéréseket mutat, amelyeket sem emberjogi, sem szakmai szempontból nem tarthatunk elfogadhatónak. E nehézségek különösen azokban az iskolákban jelennek meg, amelyekben a roma tanulók többségében vannak.

A jelen kötetben közreadott esettanulmányok, a tanári kérdőívek eredményeinek bemutatása, valamint a szakértői javaslatok együttes megjelentetése az önkormányzati kutatás eredményeivel lehetővé teszi, hogy a roma tanulók iskolai eredményességének növelését célzó intézkedések gyakorlati megvalósulásáról is képet adjunk.


Tartalom


Országos Közoktatási Intézet, 2005

Felelős kiadó: Halász Gábor, az Országos Közoktatási Intézet főigazgatója.

Szerkesztette
Mayer József és Németh Szilvia

Írta
Báder Gizella, Báder Iván, Boross Julianna, Deák Éva, Horváth Valéria, Kardos Zsófia, Kazár Klaudetta, Lakatos Izabella, Mayer József, Mester Zsuzsanna, Németh Szilvia, Orsós Ferenc, Papp Z. Attila, Vulturné Révai Klára

Lektorálta
Szira Judit

Olvasószerkesztő
Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.