Program a roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történő foglalkoztatására és képzésére

A programról

A romák helyzetének javítására kidolgozott FÁK-program a hátrányos helyzetű, az oktatás és a munkaerőpiac világától sok esetben távol álló társadalmi csoportok számára kínál integrációs lehetőséget – két tekintetben:

 • foglalkoztatás révén szocializálja őket a munka világába;
 • a foglalkoztatásba ágyazott képzés biztosításával lehetővé teszi, hogy a támogatott a foglalkoztatási támogatás befejezését követően az adott szakterületen vagy másutt a korábbiakhoz képest nagyobb eséllyel pályázhasson szilárd munkaerő-piaci pozícióbirtoklására.

A program célja, hogy a résztvevő 42 iskola és az általa kiválasztott és foglalkoztatni kívánt, legalább nyolc általános iskolai osztályt elvégzett roma fiatalok számára – túl a tényleges és több éven át tartó foglalkoztatás önmagában is rendkívül fontos ténye mellett – képzési programot biztosítson. A program az érintett személyeket 3-4 év alatt középfokú, érettségit nyújtó iskolai végzettséghez, valamint szakjellegű, OKJ-s szakmai végzettséghez juttatja.

A program koordinátora és egyben szakmai résztvevője az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA), mely többek között a program egészének a működtetését végzi (http://www.ofa.hu).

A képzési program kidolgozója az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központja (OKI FKK), amely a képzési program működtetését és szakmai felügyeletét is ellátja.

A program résztvevői az OKI FKK részéről

A program kidolgozói:

 • Mayer József (az OKI FKK igazgatója)
 • Singer Péter (az OKI FKK igazgatóhelyettese)

Programmenedzsment:

 • Wolfné dr. Borsi Julianna (OKI főigazgató-helyettes)

Tantárgyi szakértők:

 • Történelem, társadalomismeret, földrajz, művészeti ismeretek: Mayer József
 • Irodalom, magyar nyelv és kommunikáció: Singer Péter
 • Matematika: Szívósné Tóth Annamária (iskolaigazgató – Demecser)
 • Kémia, fizika: Dani Csaba (iskolaigazgató – Budapest)
 • Idegen nyelvek: Zsuzsa Ruth (nyelvtanár)
 • Idegen nyelvek: Nyirő Zsuzsa (nemzetközi előadó – OKI Főigazgatóság)

A program intézményi résztvevői

 A programban részt vevő partnerintézmények

 

A képzési program az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült kerettantervekre, illetve azok adaptált, az egyéni tanulást lehetővé tevő változatára épül.
A Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés (FÁK) című programban érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező foglalkoztatott felnőtt tanulók számára olyan szakmák megszerzésére ad a program lehetőséget, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az iskola világával, a pedagógiai munkával. Az alábbiakban e szakmák részletes leírását, követelményeit tesszük közzé. (Az anyagok a Nemzeti Szakképzési Intézetben készültek.)

 Az iskola világával kapcsolatos szakmák

 

Oktatási segédanyagok a programban résztvevő hallgatók és mentorok számára


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.