wadmin | 2009. jún. 17.

EFA (egyéni fejlesztésre alapozott) tantervcsalád*

Az EFA helyi tanterv átdolgozása az Irányelvek módosított V. fejezete, a Kerettantervi rendelet, valamint az elmúlt évek alkalmazási tapasztalatai alapján történt.

Az átdolgozás nem érinti a tantárgyi koncepciókat, jellemzőket. Az integrált tantárgyak, az egyes tantárgyak egymáshoz illeszkedő tartalmi egységeit teremtik meg, igazodva tanulóink gondolkodási sajátosságaihoz: a szűkebb és tágabb környezet dolgainak, jelenségeinek együtt, egy egységben történő feldolgozása kevésbé követeli meg a tanulóktól a tudáselemek komoly integrálását. Egyes tantárgyak elnevezésének megváltoztatásával a tartalomhoz, a tantárgyi jellemzőhöz való jobb igazodást kívántuk kifejezni. Továbbra is megtartottuk némely tantárgy esetében a külön "A" ill. "B" tanterveket, változatlanul ajánlva a "B" típusút a gyengébb képességű tanulók számára, abban az esetben, ha létszámuk lehetővé teszi egy évfolyamon egy osztály indítását.

A tantervek között nem szerepelnek az Osztályfőnöki és az Idegen nyelv tantárgyak. Úgy ítéljük meg, hogy mindkettőt az adott iskola helyi sajátosságainak, lehetőségeinek figyelembe vételével szükséges elkészíteni.

A tantárgyak tanításához alkalmazható tankönyvek és taneszközök ajánlások, melyek az eddigi gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Alaptankönyvnek minden tantárgy esetében a forgalomban lévő gyógypedagógiai tankönyvek használhatók.

Az "egyéni fejlesztésen alapuló" jelző tanítás-tanulásszervezési sajátosságokra is utaló.

A tantervi tartalmak, a célokés követelmények rendszere, a spirális felépítés lehetőséget teremt és biztosít a rugalmas, a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó továbbhaladásra ill. csoportszervezésre. A törvényi rendelkezések (melyek igen jól "követték" az EFA koncepciót) lehetőséget adnak arra, hogy

  • egy évfolyam anyagát két tanév alatt dolgozzák fel;
  • a tanuló csak a 4. évfolyam végére érje el a követelményeket.

Ezek a "keretek" engedik az adaptációs félév működését, melynek tartalmai változatlanok. Ezen fejlesztési időszak diagnosztikai mutatói alapján a tanulóknál jól prognosztizálható az évfolyamok tananyagának feldolgozási időtartama, ill. választható a tanuló számára az egyéni szükséglet szerinti fejlődést legoptimálisabban biztosító tanulócsoport.

Alaptankönyvek jegyzéke (pdf, 19 KB)

Ajánlott tankönyvek jegyzéke (pdf, 66 KB)

Anyanyelv és irodalom 1-10. évfolyam (pdf, 528 KB)

Életvitel - gazdálkodás (pdf, 484 KB)

Életviteli és gazdálkodási gyakorlatok 5-8. évfolyam (pdf, 324 KB)

Irodalom és nyelvi gyakorlat 5-8. évfolyam (pdf, 258 KB)

Matematika 1-8. évfolyam (pdf, 626 KB)

Művészet 1-8. évfolyam (pdf, 403 KB)

Tantárgyi struktúra (pdf, 34 KB)

Pályaorientáció (pdf, 40 KB)

Szakmai alapozó ismeretek (pdf, 71 KB)

Szakmai előkészítő ismeretek (pdf, 67 KB)

Természeti és gazdasági ismeretek 5-8. évfolyam (pdf, 402 KB)

Testi nevelés 1-10. évfolyam (pdf, 440 KB)

Történelem és társadalomismeret 5-8. évfolyam (pdf, 287 KB)

Történelem és társadalmi gyakorlat 5-8. évfolyam (pdf, xxKB)

 

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.