wadmin | 2009. jún. 17.

5. Az oktatás tartalma

5.1. táblázat
Óratervi arányok az OECD-országokban a 9–11 éves korosztályok oktatásában, 2004 (%)

Országok Olva-
sás-
írás
Mate-
ma-
tika
Termé-
szet-
tudo-
mány
Társa-
dalom-
tudo-
mány
Ide-
gen
nyelv
Infor-
ma-
tika
Művé-
szetek
Test-
neve-
lés
Val-
lás-
isme-
ret
Tech-
nikai
isme-
retek
Egyéb Kötött
össze-
sen
Szaba-
don
terv-
ezhető
Összes
köte-
lező
Nem
köte-
lező

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Anglia 27 22 10 8 n 9 8 7 5 n 5 100 n 100 n
Ausztrália1 13 9 2 3 1 2 4 5 1 n 1 42 58 100 n
Ausztria 24 16 10 3 8 n 18 10 8 x(12) 3 100 x(12) 100 m
Belgium
(fr.)1
a a a a 5 a a 7 7 a n 19 81 100 n
Csehország 24 19 9 11 13 n 14 8 n n n 97 3 100 n
Dánia 26 16 8 4 7 n 22 11 4 n 3 100 n 100 n
Finnország 23 16 11 2 9 n 14 9 6 n n 90 10 100 3
Francia-
ország
30 19 5 10 9 3 9 14 n n n 100 n 100 n
Görög
-ország
29 14 11 11 10 n 8 7 7 n 2 100 n 100 n
Hollandia 30 19 x(4) 15 2 2 10 7 4 n 12 100 n 100 n
Izland 16 15 8 8 4 6 12 9 3 5 3 89 11 100 n
Írország 29 12 4 8 x(13) n 12 4 10 n 14 92 8 100 n
Japán 19 15 9 9 n n 10 9 n n 21 91 9 100 m
Korea 19 13 10 10 5 2 13 10 n 2 3 87 13 100 n
Lengyel-
ország
21 16 12 5 11 5 5 12 8 n 4 100 n 100 20
Luxemburg 25 18 6 2 21 n 11 10 7 n n 100 n 100 n
Magyar-
ország
28 16 6 7 9 0 15 11 0 4 4 100 0 100 15
Mexikó 30 25 15 20 n n 5 5 n n n 100 n 100 n
Néme-
tország
21 18 7 5 9 1 15 11 7 n 3 97 3 100 n
Norvégia 23 15 7 8 6 n 16 7 9 n 9 100 n 100 n
Portugália 15 12 9 6 11 12 6 9 n n 17 97 3 100 3
Spanyol-
ország
22 17 9 9 13 n 11 11 x(13) n n 91 9 100 n
Svédország 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n
Törökország 19 13 10 10 9 n 7 7 7 9 1 91 9 100 20
OECD-átlag1 24 16 9 8 8 2 11 9 4 1 5 96 4 100 3

Forrás: Education at a Glance, 2006
1. Ausztrália és Belgium (fr.) adatait az OECD-átlag nem tartalmazza.
Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel az összes OECD-tagország.Magyarázat: n = alacsony érték vagy 0; x = más, a zárójelben feltüntetett sorszámú kategóriában szerepel; m = hiányzó adat; a = a kategória nem alkalmazható.

5.2. táblázat
Óratervi arányok az OECD-országokban a 12–14 éves korosztályok oktatásában, 2004 (%)

Országok Olva-
sás-
írás
Mate-
ma-
tika
Termé-
szet-
tudo-
mány
Társa-
dalom-
tudo-
mány
Ide-
gen
nyelv
Infor-
ma-
tika
Művé-
szetek
Test-
neve-
lés
Val-
lás-
isme-
ret
Tech-
nikai
isme-
retek
Egyéb Kötött
össze-
sen
Szaba-
don
tervez-
hető
Összes
köte-
lező
Nem
köte-
lező

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Anglia 13 13 13 13 9 12 9 8 5 n 3 100 n 100 4
Ausztrália 11 11 8 8 5 7 7 8 1 n 3 67 33 100 5
Ausztria 13 15 13 12 11 n 16 10 7 2 n 100 x(12) 100 m
Belgium
(fr.)1
16 13 9 13 13 3 3 9 6 n 3 88 13 100 6
Csehország 12 13 20 16 10 3 8 7 n n n 88 12 100 n
Dánia 21 14 17 7 18 n 9 7 3 n 3 100 n 100 n
Finnország 13 12 13 5 14 n 9 7 4 4 n 80 20 100 2
Francia-
ország
17 15 12 13 12 6 7 11 n n n 93 7 100 10
Görög-
ország
12 11 10 10 15 5 6 8 6 1 16 100 n 100 n
Hollandia 10 10 8 11 14 5 7 9 n 3 n 78 22 100 n
Izland 14 14 8 6 17 4 7 8 2 4 3 85 15 100 n
Írország2 28 13 8 17 7 x(15) 4 5 9 x(15) 5 97 3 100 7
Japán 11 10 9 9 10 3 7 9 n n 18 87 13 100 m
Korea 13 11 11 10 10 4 8 8 n 4 5 82 18 100 n
Lengyel-
ország
18 14 16 9 10 5 4 11 7 n 6 100 n 100 8
Luxemburg3 22 15 5 10 20 n 10 8 6 n 5 100 n 100 n
Magyar-
ország
15 11 17 11 11 3 10 8 n 4 9 100 n 100 28
Mexikó 14 14 17 26 9 n 6 6 n 9 n 100 n 100 n
Német-
ország
14 14 10 12 16 3 10 9 5 2 2 97 3 100 n
Norvégia 16 13 9 11 10 n 8 10 7 n 16 100 n 100 n
Olaszország1 22 10 10 15 10 10 13 7 3 n n 100 n 100 n
Portugália 12 12 11 16 13 4 7 9 n n 11 94 6 100 2
Spanyol-
ország
16 11 11 10 10 8 11 7 x(13) x(13) 3 87 13 100 n
Svédország 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n
Török-
ország
15 14 16 10 15 n 4 6 5 4 3 91 9 100 12
OECD-átlag 16 13 12 12 12 3 8 8 3 2 5 92 8 100 4

Forrás: Education at a Glance, 2006
1 Csak a 12–13 éveseket tartalmazza.
2 A 13–14 évesek esetében a művészetek a nem kötelező kategóriában jelenik meg.
3 A német, ha az tanítási nyelv, az olvaság-írás kategóriában jelenik meg.
Magyarázat: n = alacsony érték vagy 0; x = más, a zárójelben feltüntetett sorszámú kategóriában szerepel; m = hiányzó adat.

5.3. táblázat
A NAT 2003-hoz kiírt kerettantervi pályázaton akkreditált tantervek, 2004

Kerettanterv megnevezése Iskola típusa Benyújtó Bizottsági javaslat
Miniszteri döntés: KIHIRDETÉS
Apáczai Kerettanterv-család általános iskola NYME Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Győr kihirdetés
Hétszíntan tanterv sajátos nevelési igényű gyerekeknek általános iskola Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali kihirdetés
Humanisztikus kooperatív tanulás kerettanterv az 1–4. évfolyamra általános iskola Humanisztikus Kooperatív Tanulás – 2000 Közhasznú Alapítvány Általános Iskola, Művészeti Iskola, Jászfényszaru kihirdetés
A Nemzeti Tankönyvkiadó Műhelyének kerettanterve általános iskola Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneiskola, Kecskemét kihirdetés
Nyíregyházi Tantervcsalád általános iskola Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet, Nyíregyháza kihirdetés
MOZAIK kerettanterv – NAT 2003 általános iskola Arany János Általános Iskola, Szeged kihirdetés
MOZAIK kerettanterv – NAT 2003 gimnázium Garay János Gimnázium, Szekszárd; Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Szeged kihirdetés
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv gimnázium Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Várpalota kihirdetés
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szakiskola Képesség -és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Várpalota kihirdetés
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv általános iskola Veszprém Egyetem TK ÉKP Központ Kísérleti Iskola, Zalabér kihirdetés
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 6 évfolyamos gimnázium Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola és Gimnázium, Hajdúnánás kihirdetés
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szak-szolgálat Helyi Tanterve általános iskola és készségfejlesztő speciális szakiskola Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest kihirdetés
Miniszteri döntés: JÓVÁHAGYÁS
Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program kerettanterve általános iskola Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Várpalota jóváhagyás
Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program kerettanterve gimnázium Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Várpalota jóváhagyás

Forrás: Sulinova Kht. archívum és a Kerettantervi rendelet melléklete

5.4. táblázat
A kihirdetett, jóváhagyott és kiadott kerettantervek megoszlása pedagógiai szakaszok és iskolatípusok szerint, 2005

Pedagógiai szakaszok/ iskolatípusok Kihirdetett kerettantervek Jóváhagyott kerettantervek
1–4. évfolyam 1
1–8. évfolyam 7 1
Ebből: SNI-gyerekek iskoláinak 2
4 évfolyamos gimnázium 2 1
6 évfolyamos gimnázium 1
Szakiskola 1
Összesen 12 2

Forrás: Sulinova Kht. archívum és a Kerettantervi rendelet melléklete

5.5. táblázat
A kihirdetett és jóváhagyott kerettantervek használatának gyakorisága az általános iskolák 1–4. évfolyamos helyi tanterveinek készítésekor az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)

Kerettantervek %
Apáczai kerettanterv 59
OM kerettanterv 46
Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve 28
Mozaik kerettanterv 18
Nyíregyházi tantervcsalád 14
Értelmileg akadályozott tanulók kerettanterve (Bárczi) 8
Hétszíntan tanterv SNI-gyerekeknek 5
Képességfejlesztő és értékőrző tanterv 3
A többi együtt 3

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Kérem, mondja meg annak a kerettantervnek (kerettanterveknek) a nevét, amit felhasználtak!”

5.6. táblázat
A különböző kompetenciaterületeket tesztelő intézmények száma, 2005

Kompetenciaterület életkori szakaszonként Tesztelő
intézmények (db)
Óvodai programcsomag 18
Szövegértés 1–4. évfolyam 44
Szövegértés 5–8. évfolyam 37
Szövegértés középiskola 38
Matematika 1–4. évfolyam 43
Matematika 5–8. évfolyam 37
Matematika középiskola 38
Életpálya-építési 1–4. évfolyam 31
Életpálya-építési 5–8. évfolyam 42
Életpálya-építési középiskola 37
Szociális, életviteli és környezeti 1–4. évfolyam 10
Szociális, életviteli és környezeti 5–8. évfolyam 23
Szociális, életviteli és környezeti középiskola 23
Angol idegen nyelvi 5–8. évfolyam 20
Angol idegen nyelvi középiskola 22
Német idegen nyelvi 5–8. évfolyam 24
Német idegen nyelvi középiskola 22
Francia idegen nyelvi középiskola 4

Forrás: Sulinova Kht.

5.7. táblázat
A tanulók éves kötelező óraszámainak változása és a nem kötelező tanórai foglalkozások aránya, 2005/06 (%)

Óraszámok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Korábbi kötelező óraszámok 740 740 832 832 925 925 1017 1017 1100 1110
Új kötelező óraszámok 740 740 740 832 832 832 925 925 1017 1017
A nem kötelező tanórai foglalkozások %-os aránya 10 10 10 10 25 25 30 30 45 45
A nem kötelező tanórai foglalkozások éves óraszámának csökkenése 9 23 23 28 28 42 42

Forrás: 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet 1. számú melléklet és 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 52. § (7) bekezdés.Megjegyzés: A kiemelések a 2005/06-os tanévben érvényes kötelező óraszámokat mutatják.

5.8. táblázat
Éves tanulói óraszámok* az OECD-országokban azokban az osztályokban, ahová a 7–8, 9–11, 12–14 és a 15 éves gyerekek járnak, 2004

Országok Életkor
7–8 évesek 9–11 évesek 12–14 évesek 15 évesek
Anglia 888 894 938 950
Ausztrália 981 982 1010 1020
Ausztria 755 835 985 1080
Belgium (flamand) 832 832 1000 1000
Belgium (francia) 840 840 1020 1020
Csehország 658 770 897 965
Dánia 641 743 870 840
Finnország 530 673 815 858
Franciaország 883 871 1055 1148
Görögország 864 928 998 1307
Hollandia 940 1000 1067 n. a.
Izland 700 778 848 863
Írország 941 941 907 891
Japán 712 776 871 n. a.
Korea 612 703 867 1020
Lengyelország 677 752 852 884
Luxemburg 847 847 782 750
Magyarország 611 718 950 1106
Mexikó 800 800 1167 1124
Németország 631 788 875 892
Norvégia 599 713 827 855
Olaszország 990 990 963 908
Portugália 880 892 954 938
Spanyolország 792 792 956 978
Svédország 741 741 741 741
Törökország 864 864 887 959
Új-Zéland 985 985 962 950
Az országok átlaga 785 831 928 962

Forrás: Education at a Glance, 2006
* A kötelező és nem kötelező óraszámok együtt.
Megjegyzés: Az óraszámokat egységesen 60 perces órákra számították át.

5.9. táblázat
A tanulólétszám változása az alapfokú művészetoktatásban négy művészeti ágban, 1998/99 és 2004/05

Művészeti ágak Tanulók (fő) Változás
1998/99=100%
1998/99 2004/2005
Klasszikus zene 96 423 125 142 129,8
Népzene 2 329 5 289 227,1
Jazz zene 1 493 899 60,2
Elektroakusztikus zene 3 933
Előképző 17 887 28 007 156,6
Zeneművészeti ágak összesen* 118 132 163 270 138,2
Táncművészeti ág 31 277 117 492 375,6
Képző- és iparművészeti ág 16 657 60 955 365,9
Színművészeti és bábművészeti ág 4 461 23 116 518,2
Mindösszesen 170 527 364 833 213,9

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás 1998/99, OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005, valamint OM 2004/2005. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai
* A és B tagozatosok összesen.

5.10. táblázat
Az alapfokú művészetoktatásban dolgozó pedagógusok adatai képzési szerkezet szerint, 2004/05

Művészeti ágak Tanszakok
(db)
Tanárok
(fő)
Művészeti főiskolát végzett (fő) Felsőfokú művészeti végzettséggel rendelkezők aránya (%) Képesítés nélküliek aránya
(%)*
Klasszikus zene 27 12 256 9 533 77,8
Népzene 16 548 271 49,5
Jazz zene 9 84 58 69,0
Elektroakusztikus zene 3 324 196 60,5
Zenem 53 13 212 10 058 76,1 5,5
Táncm 4 3 477 1 536 44,2 16,7
Képző- és iparm 13 2 749 831 30,2 4,7
Színm 2 1 159 307 26,5 4,6
Mindösszesen 72 20 597 12 732 61,8 6,9

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai
* A képesítés nélküli oktatókról csak m

5.11. táblázat
A fogyatékos (a nemzetközi A kategóriába tartozó) gyerekek, tanulók megoszlása az iskolarendszerben történő elhelyezésük szerint, 2001/02 (%)

Országok Speciális iskola Speciális osztály Többségi osztály Összesen
Kanada

100,0 100,0
Spanyolország 13,2
86,8 100,0
Egyesült Királyság 35,6
64,4 100,0
Mexikó 33,3 7,5 59,2 100,0
Egyesült Államok 4,3 40,8 54,9 100,0
Törökország 57,0 15,0 28,0 100,0
Franciaország 57,8 21,3 20,9 100,0
Hollandia 81,0
19,0 100,0
Szlovákia 74,3 7,2 18,5 100,0
Japán 33,0 48,6 18,4 100,0
Németország 83,9
16,1 100,0
Magyarország 60,7 28,5 10,8 100,0
Csehország 87,6 3,3 9,1 100,0
Korea 52,6 42,8 4,6 100,0
Belgium 96,7
3,3 100,0

Forrás: Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages, 2005

5.12. táblázat
Az integrált nevelésben/oktatásban részesülő gyerekek száma és aránya programtípusonként, az összes SNI-, illetve a nemzetközi A kategória szerinti fogyatékos gyerekek, tanulók körében, 2001/02 és 2004/05 között

Megnevezés Összes sajátos nevelési igényű tanuló
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Óvoda 4 249 4 916 5 725 5 746
Általános iskola 46 575 49 967 54 055 56 922
Szakiskola 619 1 227 1 467 2 011
Speciális szakiskola 6 291 7 200 8 147 8 369
Gimnázium 351 284 558 681
Szakközépiskola 425 568 545 748
SNI összes 58 510 64 162 70 497 74 477
Összes integrált (fő) 12 620 18 128 24 979 31 258
Összes integráltak aránya (%) 21,6 28,3 35,4 42,0
Integrált fogyatékosok (nemzetközi A) aránya (%) 9,4 11,5 13,8 16,4

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 adatai alapján Vágó Irén számításai

5.13. táblázat
Az integrált nevelésben/oktatásban részesülő gyerekek, tanulók száma és aránya programtípusonként, az összes SNI-gyerek, tanuló körében, 2004/05

Megnevezés Összes SNI (fő) Integrált (fő) Integrált aránya (%)
Óvoda 5 746 4 317 75,1
Általános iskola 56 922 24 067 42,3
Középfok együtt 11 809 2 874 24,3

Szakiskola 2 011 1 617 80,4

Speciális szakiskola 8 369 0 0,0

Gimnázium 681 509 74,7

Szakközépiskola 748 748 100,0
SNI összes 74 477 31 258 42,0

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatás évkönyv 2004/2005 adatai alapján Vágó Irén számításai

5.14. táblázat
A nemzetiségi oktatásban részt vevő óvodások és tanulók számának változása pedagógiai szakaszonként és évfolyamonként,* 2001/02–2004/05

Évfolyamok 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Óvoda 25 844 26 726 31 587 35 214
1. évfolyam 10 571 10 942 10 954 11 521
2. évfolyam 10 634 10 328 10 763 10 948
3. évfolyam 10 561 10 612 10 545 11 255
4. évfolyam 10 453 10 518 10 749 10 919
1–4. évfolyam 42 219 42 400 43 011 44 643
5. évfolyam 10 595 10 599 10 296 11 027
6. évfolyam 10 025 10 477 10 389 10 625
7. évfolyam 9 362 9 348 9 827 10 529
8. évfolyam 8 848 8 859 8 914 9 995
5–8. évfolyam 38 830 39 283 39 426 42 176
9. évfolyam 1 597 1 644 1 783 1 560
10. évfolyam 1 333 1 403 1 380 1 427
11. évfolyam 1 051 1 146 1 264 1 105
12. évfolyam 852 975 929 875
13. évfolyam 139 102 77 105
14. évfolyam 27 18 4 14
9–14. évfolyam 4 999 5 288 5 437 5 086
Összesen 111 892 113 697 119 461 127 119

Forrás: OM 2001/2002., 2002/2003., 2003/2004. és 2004/2005. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai
* A következő feladatellátási helyeken: óvoda, általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, cigány kisebbségi oktatással együtt.
Megjegyzés: Az eredmények azért térhetnek el az OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005-ben található adatoktól (főleg az új rendszerű adatfelvétel első két évében), mert az évkönyvet összeállító munkatársak utólag több (manuális) javítást eszközöltek az adatbázisokban a kitöltési hibák miatt, mely változtatások már nem kerülhettek át a részünkre korábban átadott adatbázisokba.

5.15. táblázat
A nemzetiségi tankönyvek megoszlása (db) nyelvenként és tantárgyanként, 2005/06

Tantárgy/Nyelv
Beás/
Cigány
Bolgár Görög Gradistyei
horvát
Horvát Német Román Szerb Szlovák Szlovén Összesen
Biológia2 2
2 3
9
Ének-zene5 7 6
8 3 29
Fizika
1
4

5
Földrajz9 11 1 1 4
26
Informatika,
számítástechnika
1

1

2
Kémia1
1
Környezetismeret-
természetismeret
9 6 4 3 5
27
Matematika7

3 8
18
Népismeret-néprajz 1 1 1
3 3 1
1 3 14
Nyelv és irodalom 5 1
20 32 60 19 15 55 10 217
Technika5 1 2
2
10
Történelem és
állampolgári ismeretek
19 18 12 10 23
82
Összesen 6 2 1 20 93 109 45 39 109 16 440

Forrás: Tankönyvi adatbázis, 2005/06 alapján Szalai Sándor és Vágó Irén számításai

5.16. táblázat
A nemzetiségi pedagógusképzésben tanulók száma szakok szerint, 2004/05

Nyelv Óvodapedagógus Tanító Tanár Összesen
Cigány 7 10 17
Horvát 11 7 76 94
Német 252 160 194 606
Román 18 2 38 58
Szerb 7 7
Szlovák 12 14 34 60
Szlovén 6 6
Összesen 300 200 348 848

Forrás: OM Statisztikai Tájékoztató, Felsőoktatás 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai

5.17. táblázat
A felnőtt (15 évnél idősebb) magyar népesség által beszélt nyelvek, illetve az idegen nyelvet beszélők aránya a népszámlálási és az európai* közvélemény-kutatási adatok tükrében, 1990, 1995, 2001 és 2005 (%)

Beszélt nyelvek Népszámlálás Eurobarometer Népszámlálás Eurobarometer
1990 1995 2001 2005
Német 4,9 8 9,9 16
Angol 2,5 6 9,8 16
Orosz 1,7 3 1,9 2
Francia 0,6 1,1
Olasz 0,2 0,6
Egyéb** 3,2 3,1 1
Összesen 10,2 17* 26,6 35
Nyelvet beszélők*** 9,1 14 19,2 29

Forrás: KSH; Eurobarometer {[www.tns-global.hu/eurobarometer]}
* Az Eurobarometer Európa legnagyobb közvélemény-kutatása, amely 25 tagállamban havonta méri fel az Európai Unió polgárainak véleményét. Az Eurobarometer adatai csak tájékoztató jellegűek, mert a kérdezés csak a három leginkább beszélt nyelvre vonatkozott.
** Az egyéb nyelvek között a hazánkban élő nemzetiségek által beszélt nyelvek dominálnak.
*** A nyelvet beszélők egy része két vagy több nyelvet beszél.

5.18. táblázat
A nyelvi előkészítő évfolyammal kapcsolatos vélemények megoszlása a felnőtt lakosság körében, 2005 (%)

1. állítás Egyetért az 1. állítással Nem tudja Egyetért a 2. állítással 2. állítás
A 0. évfolyammal végre megold egy rég megoldatlan kérdést az iskola. 48,5 30,2 21,3 A 0. évfolyammal az iskola csak újra bebizonyítja, hogy nem tud nyelvet oktatni.
A 0. évfolyammal végre valódi lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolás tanulók közül az is elsajátíthasson egy idegen nyelvet a középiskola folyamán, akit a család nem tud különórákkal támogatni. 53,6 28,2 18,2 A 0. évfolyammal újra csak azok kerülnek jó helyzetbe, akik amúgy is jó esélyekkel bírtak az eredményes nyelvtanulásra.
A 0. évfolyam kedvező alkalom az iskoláknak pluszforrások szerzésére és a tanárok foglalkoztatására a csökkenő tanulólétszám mellett. 40,3 31,5 28,2 A 0. évfolyam megszervezése nagy tehertétel az iskoláknak a pluszévfolyam beiktatása következtében.
A 0. évfolyam nagy tehertétel a családok számára, mivel egy évvel tovább marad a gyerek tanulói státusban a középiskolában. 33,0 27,2 39,8 A 0. évfolyam megtakarítás a családoknak, mert nem kell a gyereket különórára járatni.
A 0. évfolyam jelentős kiadás az államnak, de a legfontosabb oktatási problémát oldja meg. 49,4 30,1 20,5 A 0. évfolyam jelentős kiadás az államnak, ezt a pénzt más, fontosabb problémák megoldására kellene fordítania.

Forrás: Gallup, 2005 alapján Vágó Irén számításai

5.19. táblázat
Az általános iskolai idegennyelv-oktatás mutatóinak alakulása, nappali tagozaton 1992/93, 1997/98–1999/00, valamint 2001/02 és 2004/05 között

Mutató 1992/93 1998/99 1999/00 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Összes tanuló 1 071 727 973 326 969 755 944 244 930 386 909 769 887 785
Nyelvet tanuló 609 231 695 594 699 808 625 730 636 030 623 319 619 368
Az összes tanuló %-ában 66,2 71,5 72,2 66,3 68,4 68,5 69,8

Forrás: 1992/93 az MKM oktatási statisztikája, 1998/99-től az OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai
Megjegyzés: 1999/00. tanévig csak a kötelező (első) idegennyelv-oktatásban részt vevők, azóta mind az 1, mind a 2, mind a 3 vagy több nyelvet tanulók számát tartalmazza. A tanulók többször is szerepelnek a táblázatban, ha több nyelvet tanulnak. Az általános iskolai adatokban a 2001/02-es tanévtől a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 5–8. évfolyamos tanulói nem szerepelnek, a gyógypedagógiai oktatásban nyelvet tanulók viszont ettől a tanévtől kezdődően szerepelnek. A létszámadatokban minden korábbi évben is szerepelnek a gyógypedagógiai tanterv szerint tanulók.

5.20. táblázat
Az idegen nyelvet tanulók és az egy tanulóra jutó nyelvek változása a középfokú oktatásban, nappali tagozaton 1992/93, valamint 2001/02 és 2004/05 között

Mutató Vizsgált évek
1992/93 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Középiskolák*
A tanulók száma 322 954 420 889 426 301 438 069 438 668
Idegen nyelvet tanulók száma** 406 191 565 997 585 154 597 391 599 436
Egy tanulóra jutó tanult nyelvek átlaga 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Középfokú iskolák***
A tanulók száma 511 524 544 840 549 642 561 526 562 071
Idegen nyelvet tanulók száma 431 098 648 300 676 100 690132 570 440
Egy tanulóra jutó tanult nyelvek átlaga 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2

Forrás: 1992/93 az MKM oktatási statisztikája, 2001/02-től az OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai
* Gimnázium és szakközépiskola.
** A tanulók többször is szerepelnek a táblázatban, ha több nyelvet tanulnak.
*** Gimnázium és szakközépiskola mellett a szakiskola is.

5.21. táblázat
A tanulólétszám és az idegen nyelvet tanulók számának változása a szakiskolai (korábban szakmunkás) képzésben, nappali tagozaton, 1989/90 és 2004/05 között

Tanév Tanuló Nyelvet tanuló %
1990/91 225 356 25 072 11,1
1992/93 216 222 24 907 11,5
1994/95 191 297 36 142 18,9
1996/97 163 770 39 742 24,3
1998/99 132 623 55 980 42,2
1999/00 121 680 62 783 51,6
2001/02 123 951 82 303* 66,4
2002/03 130 541 90 946 69,7
2003/04 131 604 92 741 70,5
2004/05 131 772 94 163 71,5

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai
* 2001/02-től a szakiskolai adatokban a speciális szakiskolában tanulók és ott nyelvet tanulók is szerepelnek.

5.22. táblázat
Az egyes idegen nyelveket tanuló diákok számának* és arányának megoszlása az általános, a közép- és a szakiskolákban, nappali tagozaton, 1992/93, 1997/98, 2001/02, 2004/05 (%)

Nyelvek 1992/93 1997/98 2001/02 2004/05
% % % %
Általános iskola
Angol 224 024 31,6 300 766 43,7 336 642 53,8 373 172 60,3
Német 325 408 45,9 364 351 53,0 275 652 44,0 237 448 38,3
Francia 12 122 1,7 7 299 1,0 5 575 0,9 3 519 0,6
Orosz 138 249 19,5 7 390 1,1 3 538 0,6 1 450 0,2
Egyéb 9 428 1,3 7 929 1,2 4 323 0,7 3 779 0,6
Összesen 709 231 100,0 687 735 100,0 625 730 100,0 619 368 100,0
Középiskola
Angol 171 232 39,0 235 383 46,6 281 510 49,7 317 240 52,9
Német 148 922 33,9 201 196 39,8 215 756 38,1 219 435 36,6
Francia 29 380 6,7 27 578 5,5 27 716 4,9 27 184 4,5
Orosz 56 657 12,9 9 212 1,8 3 839 0,7 2 522 0,4
Egyéb 32 894 7,5 31 921 6,3 37 176 6,6 33 055 5,5
Összesen 439 085 100,0 505 290 100,0 565 997 100,0 599 436 100,0
Szakiskola
Angol 5 905 23,7 9 299 21,0 26 565 32,3 37 501 39,8
Német 14 921 60,0 30 907 69,6 51 295 62,3 54 217 57,6
Francia 1 135 4,5 1 558 3,5 2 426 3,0 1 152 1,2
Orosz 2 388 9,6 1 532 3,5 1 193 1,4 810 0,9
Egyéb 558 2,2 1 077 2,4 824 1,0 483 0,5
Összesen 24 907 100,0 44 373 100,0 82 303 100,0 94 163 100,0

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005 alapján Vágó Irén számításai
* A tanulók többször is szerepelnek a táblázatban, ha több nyelvet tanulnak. A 2001/02-es tanév adatai azért módosultak a korábbi adatokhoz képest, mert az OM az évek során módosította az idegennyelv-oktatásra vonatkozó adatait (az első 1-2 év adatfelvételi hibái miatt), és ezért az általuk közölt adatok eltérnek a korábbi és a későbbi évek Oktatási évkönyveiben. Mi a publikált legutolsó, a 2004/2005. tanév adatait tartalmazó évkönyvet vettük figyelembe.
Megjegyzés: 2001/02-től a szakiskolai adatokban a speciális szakiskolában nyelvet tanulók is szerepelnek.

5.23. táblázat
Alap-, átlagos és emelt óraszámban idegen nyelvet tanuló általános iskolások száma*, 2004/05

Nyelv Alap (<3) Átlagos (3-5) Emelt (>5) Összesen
Angol 87 216 248 658 31 810 367 684
Német 48 583 168 663 17 133 234 379
Francia 1 430 1 605 352 3 387
Olasz 384 460 5 849
Orosz 654 796 0 1 450
Spanyol 158 233 0 391
Latin 45 71 0 116
Egyéb** 2 747 7 703 39 840 50 290
Összesen 2004/05-ben 141 217 428 189 89 140 658 546
Összesen 2001/02-ben 313 854 340 182 13 542 667 578

Forrás: OM 2004/05. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Vágó Irén számításai
* A több idegen nyelvet tanulók minden tanult nyelvnél szerepelnek.
** Az egyéb nyelvek a nemzetiségi nyelveket is tartalmazzák.

5.24. táblázat
Alap-, átlagos és emelt óraszámban idegen nyelvet tanuló középiskolások száma* nyelvenként, 2004/05

Középfokú képzési forma Angol Német Francia Orosz Olasz Spanyol Latin Egyéb** Összesen
Alap (<3)
Gimnázium 5 445 4 657 1 146 348 171 226 3 737 168 15 898
Szakközépiskola 12 792 7 735 1 063 156 228 0 278 138 22 390
Összesen 18 237 12 392 2 209 504 399 226 4015 306 38 288
Átlagos (3–5)
Gimnázium 119 683 91 885 18 007 1 453 10 165 3 707 7 851 1194 253 945
Szakközépiskola 98 397 66 733 2 993 381 1 025 198 2 207 169 936
Összesen 218 080 158 618 21 000 1 834 11 190 3 905 7 853 1401 423 881
Emelt (>5)
Gimnázium 41 526 22 928 2 289 134 1 194 735 39 595 69 440
Szakközépiskola 31 898 19 917 588 50 425 259 0 479 53 616
Összesen 73 424 42 845 2 877 184 1 619 994 39 1074 123 056
Összesen
Gimnázium 166 654 119 470 21 442 1 935 11 530 4 668 11 627 1957 339 283
Szakközépiskola 143 087 94 385 4 644 587 1 678 457 280 824 245 942
Összesen 309 741 213 855 26 086 2 522 13 208 5 125 11 907 2781 585 225

Forrás: OM 2004/05. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Vágó Irén számításai
* A több idegen nyelvet tanulók minden tanult nyelvnél szerepelnek.
** Az egyéb nyelvek a nemzetiségi nyelveket is tartalmazzák.

5.25. táblázat
A CLIL idegen nyelvi és/vagy regionális/kisebbségi képzés programjainak célnyelvei az európai uniós és a tagjelölt országokban, 2005

Ország Idegen nyelv vagy másik hivatalos nyelvek Regionális és/vagy kisebbségi nyelvek
Ausztria Angol, francia és olasz Szlovén, horvát, magyar, cseh, szlovák és cigány
Belgium (francia) Holland, német, angol
Belgium (német) Francia
Belgium (flamand)
Bulgária Francia, német, spanyol és angol
Ciprus
Csehország Angol, francia, német, olasz, spanyol
Dánia
EK Anglia Nagyrészt francia, német és spanyol
EK Wales Wales-i
EK Észak-Írország Ír
EK Skócia Gael
Észtország Nagyrészt angol, német és francia Orosz
Finnország Svéd, francia, angol, német és orosz Lapp
Franciaország Angol, német, spanyol és olasz Baszk, breton, katalán, korzikai, kreol, tahi
Görögország
Hollandia Angol és német Fríz
Izland
Írország Angol és ír
Lengyelország Francia, spanyol, német, angol és olasz Fehérorosz, litván, német, szlovák, ukrán, kashubi, rutén és cigány
Lettország Angol, német és francia Lengyel, észt, litván, orosz, fehérorosz és ukrán, héber és cigány
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg Német, francia és angol
Magyarország Német, angol, spanyol, francia, olasz, orosz és kínai Német, horvát, román, szerb, szlovén és szlovák
Málta Angol
Németország Nagyrészt angol és francia Szorb és dán
Norvégia Angol Lapp és finn
Olaszország Angol, német és francia Szlovén és más nyelvek
Portugália
Románia Angol, francia, német és olasz Német, cigány, cseh, horvát, magyar, szlovák, szerb, ukrán, török és görög
Spanyolország Angol és francia Baszk, katalán, gallego és valenciai
­Szlovénia Magyar és olasz
Szlovákia Angol, francia, német, spanyol és orosz Magyar, ukrán és rutén
Svédország Angol, német, francia és spanyol Jiddis, lapp, torndalen finn, finn és cigány

Forrás: Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe, 2005

5.26. táblázat
Az adott nyelvet képesítés nélkül tanító pedagógusok aránya az adott nyelvet tanító összes pedagógushoz képest, az összes képzési szint átlagában, 2001/02–2004/05 (%)

Nyelv 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Angol 9,4 7,2 5,4 4,2
Német 10,3 8,1 5,9 4,5
Francia 1,1 0,8 0,9 0,5
Olasz 2,0 1,2 2,8 1,5
Orosz 2,9 2,1 2,4 1,3
Spanyol 4,5 4,9 0,0 2,9
Latin 2,0 1,4 1,5 0,8
Egyéb 5,3 4,3 4,6 0,0

Forrás: OM 2001/2002., 2002/2003., 2003/2004. és 2004/2005. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai

5.27. táblázat
Az adott nyelvet tanító tanárok száma és az egy pedagógusra jutó, adott nyelvet tanuló gyerekek száma összesen, az összes képzési szinten, minden tagozaton, 1992/93, 1998/99, 2001/02 és 2004/05

Nyelv Tanárok száma Az egy tanárra jutó tanulók száma
1992/93 1998/99 2001/02 2004/05 1992/93 1998/99 2001/02 2004/05
Angol 3 083 6 015 8 464 10 310 128,2 98,6 76,2 74,5
Német 3 010 6 262 7 901 8 485 157,6 97,1 66,3 62,6
Francia 655 748 756 754 63,4 49,7 71,7 40,8
Orosz 8 796 536 315 234 22,1 27,4 27,2 20,6
Egyéb 478 679 2 020 818 61,8 52,1 21,0 45,6

Forrás: MKM és KSH közoktatási statisztikái alapján Vágó Irén számításai, 2001/02-től az OM 2001/02. és 2004/05. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai
Megjegyzés: A 90-es évek elején nem közöltek statisztikai adatokat a szakmunkásképzőkben tanító nyelvtanárokról. Minden pedagógust annyiszor vettünk számba, ahány idegen nyelvet tanít. A több idegen nyelvet tanuló diákok minden tanult nyelvnél szerepelnek. Mivel az idegen nyelvet oktató pedagógusok számát csak a feladatellátási hely típusa szerint tudjuk megadni, a tanulók számát is így kell megadnunk ahhoz, hogy arányuk valós képet mutasson. Tehát nem választottuk le a nappali tagozaton tanulókat. Ezért tanulói adataink nem fognak megegyezni az OM 2004/2005. évi Oktatási évkönyvében lévő adatokkal. Ott ugyanis a nappali tagozaton tanulók adatai szerepelnek. Mivel az idegen nyelv oktatásában nem okozhat nagy különbséget az adatokban, hogy a gyerekek gyógypedagógiai tanterv szerint tanulnak, illetve hogy a tanárok gyógypedagógiai oktatásban (is) tevékenykednek, ezért adatainkat összehasonlíthatónak tartjuk a korábbi (a 2001/2002. tanév előtti) adatokkal.

5.28. táblázat
Az általános iskolai idegennyelv-tanulás hosszúságának megoszlása a különböző középfokú iskolatípusokban tanuló 9. évfolyamos diákok körében, 2003/04 (%)

A nyelvtanulás hosszúsága Az általános iskolai nyelvtanulási út hossza (év) Összesen
A képzés jellege 0 1–3 4–5 6–8
Gimnáziumi 0,8 2,3 34,0 62,9 100,0
Szakközépiskolai 1,3 2,9 42,4 53,4 100,0
Szakiskolai 7,0 7,3 48,1 37,6 100,0
Összesen 2,4 3,7 40,7 53,1 100,0

Forrás: Vágó, 2005c

5.29. táblázat
Az idegennyelv-választás okainak megoszlása nyelvenként az általános és a középfokú iskolákban tanuló 9. évfolyamos diákok körében, 2003/04 (%)

Okok* Általános iskola Középfokú iskola
angol német angol német
Korábban ezt tanultam, azért választottam 49,4 56,7
Ezt szerettem, ezt választottam 60,9 35,0 41,2 22,6
Mást szerettem volna, de csak erre vettek fel 0,4 1,6 0,7 2,5
Mást szerettem volna, de azt nem tanították az iskolában 2,1 6,0 2,4 4,4
Nem volt választási lehetőségem 24,4 40,0 12,1 16,5
Nem volt határozott elképzelésem, így alakult 12,6 18,2 2,2 3,2

Forrás: Idegennyelv-tanulási utak vizsgálat, 2004 adatbázisa alapján Vágó Irén számításai
* A tanulók több okot is megjelölhettek, de ezzel a lehetőséggel kevéssé éltek a diákok.

5.30. táblázat
A 6. és 10. évfolyamos tanulók angol és német nyelvi teszteredményei az anya iskolai végzettsége, az iskola településtípusa és régiója szerint, 2003 (a teljesítmény %-a)

Jellemzők 6. évfolyam 10. évfolyam
Angol Német Angol Német
Anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint
8 általános 40,6 33,8 31,3 28,1
Szakiskolai 50,5 43,1 38,7 33,2
Érettségi 61,4 49,6 51,3 43,5
Főiskola 68,7 56,3 59,7 51,4
Egyetem 75,7 63,2 66,8 60,4
Összes átlag 57,7 44,7 48,8 39,4
Település típusa szerint
Község 47,9 41,1 22,2 22,0
Város 57,3 45,2 44,5 35,7
Megyei jogú város 62,2 47,7 51,3 43,3
Főváros 64,8 55,3 54,8 46,3
Összes átlag 57,7 44,7 48,8 39,4
Régiók szerint
Nyugat-Dunántúl 69,4 49,1 61,9 46,5
Közép-Dunántúl 59,1 44,8 43,55 34,9
Dél-Dunántúl 60,4 43,3 50,7 37,2
Észak-Magyarország 58,7 38,5 46,8 37,5
Észak-Alföld 51,7 42,2 44,5 38,8
Dél-Alföld 55,2 44,4 40,5 31,9
Közép-Magyarország 62,4 50,3 54,9 46,6
Összes átlag 57,7 44,7 48,8 39,4

Forrás: Józsa, 2003

5.31. táblázat
14–19 éves diákok aránya az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerzők között, a középiskolás korosztály vizsgáinak nyelvenkénti megoszlása, 2002–2005

Évek Összes vizsgázó (fő) 14–19 éves vizsgázó (fő) Összes között a 14–19 évesek aránya (%) A 14–19 évesek nyelvvizsgái nyelvenként
Angol Német Egyéb
% % %
2002 118 888 48 428 40,7 27 154 56 18 564 38 2 710 6
2003 130 622 55 944 42,8 31 411 56 21 645 39 2 888 5
2004 138 448 62 810 45,4 36 917 59 23 022 37 2 871 4
2005 143 475 69 839 48,7 43 876 63 24 788 35 1 175 2

Forrás: 2002–2005. évi nyelvvizsga-adatbázis alapján Vágó Irén számításai

5.32. táblázat
Számítógép- és internethasználati adatok a feladatellátási helyek típusa szerint, 2003/04–2004/05

Feladat-
ellátási helyek típusa
Számítógépek nyitó-
állománya
Összes számítógépből internet-
kapcsolattal rendelkező számítógépek száma
Számítógépet használó tanulók száma Internetet oktatási célra használó tanárok száma Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok száma
Óvoda

2003/04 2 421 596 6 398 151 1 139

2004/05 2 956 811 15 514 254 2 001
Általános iskola

2003/04 58 991 28 446 498 135 9 716 22 038

2004/05 65 086 38 663 511 180 12 450 25 916
Szakiskola

2003/04 12 976 9 242 89 075 1 660 1 775

2004/05 14 523 11 038 94 629 2 054 2 226
Speciális szakiskola

2003/04 1 089 566 4 559 123 188

2004/05 1 285 790 5 871 196 253
Gimnázium

2003/04 21 819 18 712 162 194 4 408 5 548

2004/05 24 866 22 024 179 204 6 400 6 620
Szakközépiskola

2003/04 52 491 40 842 236 139 5 854 6 635

2004/05 56 714 46 901 238 026 7 193 7 978

Forrás: OM 2003/04. és 2004/05. évi oktatásstatisztikai adatbázisai alapján Garami Erika számításai

5.33. táblázat
Otthoni számítógép- és internet-hozzáférés korcsoportonként, 2005 (%)

Korcsoportok Számítógép-ellátottság Internetellátottság
0–6 49,7 22,2
7–14 62,0 27,1
15–19 61,0 35,4
20–29 51,3 23,8
30–39 56,0 24,7
40–49 49,0 27,5
50–59 38,4 20,8
60 és több 11,6 5,2
Átlag 42,6 20,8

Forrás: World Internet Project magyarországi vizsgálat, 2005 alapján Fábián Zoltán számításai

5.34. táblázat
Informatikai képesítést szerzett (ebből ECDL, illetve OKJ) tanárok összesen és ebből nők, 2001/02 és 2004/05 között

Évek Az összes, képe-
sítést szerzett tanárok száma*
Ebből: nő Informatikai képe-
sítést szerzett
Ebből: nő ECDL képe-
sítést szerzett
Ebből: nő OKJ végzett-
séget szerzett
Ebből: nő
2001/02 9 514 7 464 2 183 1 693 469 352 933 685
2002/03 8 871 7 095 2 010 1 637 679 554 850 658
2003/04 9 771 8 080 2 684 2 235 1 386 1 166 745 600
2004/05 11 667 9 524 4 572 3 780 3 151 2 574 777 645

Forrás: OM 2001/2002., 2002/2003., 2003/2004. és 2004/2005. évi oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Garami Erika számításai
* A pontos megnevezés: „A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma összesen (létszám, fő)”.

5.35. táblázat
A HEFOP 4.1.1. Térségi integrált szakképző központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása pályázat eredményei régiók szerint, 2005

Régiók Beérkezett pályázatok (db) Igényelt támogatás (Ft) Támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás Hatályos szerződések Hatályos szerződések összege (Ft)
Dél-Alföld 4 2 854 214 307 2 1 565 773 517 2 1 565 773 517
Dél-Dunántúl 3 2 540 059 263 2 1 495 897 450 1 681 897 450
Közép-Dunántúl 6 4 894 339 309 2 1 445 500 000 1 711 000 000
Közép-Magyarország 7 5 789 751 779 4 2 671 489 474 2 1 418 989 474
Nyugat-Dunántúl 6 5 270 348 056 2 1 366 848 480 2 1 366 848 480
Észak-Alföld 5 4 668 246 781 2 1 498 585 281 1 785 585 281
Észak-Magyarország 4 2 698 041 678 2 1 393 405 798 1 755 619 739
Összesen 35 28 715 001 173 16 11 437 500 000 10 7 285 713 941

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), 2005

5.36. táblázat
ROP 2.3 Az Óvodák és alapfokú nevelési oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázat eredménye régiók szerint, 2005

Régiók Beérkezett pályázatok (db) Igényelt támogatás (Ft) Támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás (Ft) Hatályos szerződések (db) Hatályos szerződések összege (Ft)
Dél-Alföld 84 9 981 037 820 12 2 007 269 107 12 2 005 968 161
Dél-Dunántúl 105 11 051 181 386 24 2 181 091 623 22 2 003 103 793
Közép-Dunántúl 43 5 086 324 798 4 491 766 480 4 491 766 480
Közép-Magyarország 26 4 307 053 638 5 977 544 483 3 660 327 707
Nyugat-Dunántúl 19 1 926 759 595 3 367 433 325 3 367 433 325
Észak-Alföld 136 16 322 914 604 26 3 948 948 174 22 3 391 084 752
Észak-Magyarország 236 30 198 264 726 30 3 714 135 880 26 3 301 993 374
Összesen 649 78 873 536 567 104 13 688 189 072 92 12 221 677 592

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR)

5.37. táblázat
Az eszköz- és felszerelési jegyzék követelményeinek teljesítéséről 2004. december 31-éig beérkezett fenntartói nyilatkozatok, valamint a halasztási kérelmek alapján hozott engedélyező határozatok és nyilatkozatok száma, 2005

Régiók A teljesítésről nyilatkozatot küldtek A kiadott engedélyező határozatok száma
Nyugat-Dunántúl 68 332
Közép-Dunántúl 53 271
Dél-Dunántúl 75 296
Észak-Magyarország 69 412
Észak-Alföld 63 353
Dél-Alföld 80 257
Közép-Magyarország 191 270
Összesen 599 2191

Forrás: A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési…, 2005

5.38. táblázat
A közoktatási tankönyvkiadásban részt vevő kiadók és könyveik száma, 1999/00– 2005/06

Tankönyvkiadás 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03* 2003/04 2004/05 2005/06
Kiadók 142 183 120 72 75 75 68
Jegyzékre vett kiadványaik 4134 5151 4818 2666 2558 2843 2554

Forrás: 1999/00-től OM tankönyvi adatbázis, 2003/04-től Educatio Kht.
* A 2002/03-as tanévtől a tankönyvjegyzéken csak a tankönyvek adatai szerepelnek (segédkönyveké nem).

5.39. táblázat
A 12 legnagyobb, tankönyvkiadással is foglalkozó kiadó részesedése* a tankönyvpiacon megrendeléseik összértékének arányában (%) és a könyvcímeik (db) szerint, 2002/03 és 2004/05

Kiadók 2002/03 Kiadók 2004/05
% Címek száma % Címek száma
Nemzeti 39 847 Nemzeti 31 884
Apáczai 19 100 Apáczai 20 141
Műszaki 9 170 Mozaik 11 199
Mozaik 8 130 Műszaki 10 163
Oxford 4 39 Oxford 5 111
Cartográphia 4 12 Cartográphia 4 13
Krónika Nova 3 76 Krónika Nova 3 46
Dinasztia 3 81 Konsept-H 3 99
Korona 3 50 Korona 3 63
Pauz-Westermann 2 96 Pedellus 2 12
Konsept-H 2 42 Dinasztia 1 106
Raabe-Klett 1 43 Pauz-Westermann 1 50
Egyéb 5 714 Egyéb 5 763
Összesen 100 2400 Összesen 100 2650

Forrás: Tankönyvrendelési adatbázis; Educatio Kht.
* A kiadók tankönyvlistán szereplő tankönyveinek rendelési adatai alapján.

5.40. táblázat
A közoktatási tankönyvek 1999/00-es, 2003/04-es és 2006/07-es tanévre érvényes legmagasabb beszerzési ára (Ft)

Tankönyv típusa Terjedelme Beszerzési ár az 1999/00 tanévre Beszerzési ár a 2003/04 tanévre Beszerzési ár a 2006/07 tanévre
Kartonált (puha borító) Egyszín-
nyomás
1–10 ív 390 430 662
10–20 ív 540 600 942
20-nál több ív 680 760 1076
Kétszín-
nyomás
1–10 ív 640 715 880
10–20 ív 780 860 1159
20-nál több ív 890 990 1346
Többszín-
nyomás*
1–10 ív 765 868 1149
10–20 ív 930 1032 1604
20-nál több ív 1070 1188 1853
Kötött (kemény borító) Egyszín-
nyomás
1–10 ív 580 750 1117
10–20 ív 740 920 1397
20-nál több ív 870 1080 1531
Kétszín-
nyomás
1–10 ív 830 1035 1335
10–20 ív 970 1180 1614
20-nál több ív 1090 1310 1801
Többszín-
nyomás
1–10 ív 1030 1188 1604
10–20 ív 1195 1353 2059
20-nál több ív 1330 1508 2308
Könyv CD melléklettel Terjedelemtől függetlenül +2070

Forrás: MKM 1998/5. sz. közleménye; OM pályázati felhívás a közoktatási tankönyvjegyzékre kerüléshez, 2002; Tájékoztató a 2006/07. tanév közoktatási közismeretei tankönyveinek legmagasabb fogyasztói áráról c. közlemények alapján Vágó Irén számításai
* Az 1999/00-es és a 2003/04-es tanévben külön állapították meg a többszínnyomású könyvek árát aszerint, hogy a színes oldalak száma meghaladta vagy sem a terjedelem 50%-át. Az összehasonlíthatóság miatt a két kategória átlagát tüntettük fel ebben a két évben.
Megjegyzés: A tartós, több évig használt könyvek (szöveggyűjtemény, atlasz, szótár), továbbá a két tanítási nyelvű programok tankönyveinek ára 20%-kal, a nyelvkönyvek ára maximum 30%-kal, a sajátos nevelési igényű tanulók által használtaké 60%-kal haladhatja meg a kategóriánként meghatározott árat.

5.41. táblázat
A tankönyvlistáról megrendelt közoktatási könyvek átlagára és összértéke (Ft), 1999/00, 2002/03 és 2004/05, illetve az összes megrendelt tankönyv* átlagára és összértéke (Ft), 2004/05

Ár Tankönyvlistáról rendelt tankönyv Összes
megrendelt
tankönyv*
1999/00 2002/03 2004/05 2004/05
Átlagár (Ft) 620 695 762,9 730,7
Összérték (milliárd Ft) 6,7 7,6 12,6 15,4

Forrás: Tankönyvrendelési adatbázis alapján 1999/00-ben OM Tankönyv- és Taneszköziroda, 2002/03-tól Educatio Kht.
* Az adat forrása: [online:] {http://www.tankonyveskamara.hu}
Megjegyzés: Az összes rendelés a tankönyvlistás könyvek mellett a nem akkreditált tankönyveket és segédkönyveket is tartalmazza.

5.42. táblázat
A tanulói tankönyvvásárlás költségvetési támogatásának* alakulása forintban és a GDP arányában, 1998–2006 között

Év Tankönyvvásárlás
támogatása
(millió Ft)
GDP (millárd Ft) Támogatás a GDP
arányában (%)
1998 1 592,0 10 087,4 0,016
1999 2 404,2 11 393,5 0,021
2000 3 144,8 13 272,2 0,024
2001 3 324,8 14 989,8 0,022
2002 3 344,6 16 915,3 0,020
2003 4 605,3 18 650,8 0,025
2004 7 708,2 20 413,5 0,038
2005 7 713,9 21 802,3 0,035
2006 7 034,7

Forrás: Költségvetési törvények; illetve KSH adatok alapján Vágó Irén számításai
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/tabl2_01_03_01.html
* Éves költségvetési előirányzat, zárszámadási tényadatok nem állnak rendelkezésre.

5.43. táblázat
A tankönyvlistáról megrendelt könyvek megoszlása árkategóriák (Ft) szerint, 2002/03 és 2004/05

Árkategória 2002/03 2004/05
200 alatt 257 099 148 929
201–400 1 950 963 1 208 515
401–600 4 486 823 3 924 772
601–800 2 625 515 4 909 667
801–1000 1 428 358 3 438 922
1001–2000 495 254 2 871 448
2001–3000 2 378 12 303
3001 felett 18 756 14 531
Összesen 11 246 390 16 529 087

Forrás: Tankönyvi és tankönyvrendelési adatbázis; Educatio Kht.

5.44. táblázat
A tankönyvrendelések megyénkénti megoszlása, 2004/05 és az egy tanulóra jutó tankönyvek száma, 2002/03 és 2004/05

Megye Összes rendelt tankönyv (db) A rendelt tankönyvek aránya
(%)
Összes tanuló száma * Egy tanulóra jutó tan-
könyvek száma (db)
2004/05
Egy tanulóra jutó tan-
könyvek száma (db)
2002/03
Bács-Kiskun 944 010 5,7 74 610 12,7 8,5
Baranya 637 408 3,9 52 941 12,0 8,1
Békés 570 703 3,5 48 438 11,8 7,9
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 233 511 7,5 109 560 11,3 8,0
Budapest 2 501 503 15,2 211 589 11,8 8,7
Csongrád 699 503 4,2 59 286 11,8 8,2
Fejér 752 096 4,6 57 642 13,0 8,5
Győr-Moson-Sopron 674 497 4,1 57 253 11,8 7,6
Hajdú-Bihar 1 015 926 6,2 82 181 12,4 8,4
Heves 545 199 3,3 44 458 12,3 8,6
Jász-Nagykun-Szolnok 684 896 4,2 60 010 11,4 8,3
Komárom-Esztergom 548 020 3,3 43 856 12,5 8,6
Nógrád 345 856 2,1 26 774 12,9 8,3
Pest 1 632 919 9,9 128 440 12,7 8,9
Somogy 574 203 3,5 44 495 12,9 8,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 077 886 6,5 83 032 13,0 8,7
Tolna 454 453 2,8 32 823 13,8 8,8
Vas 490 880 3,0 36 820 13,3 8,4
Veszprém 636 222 3,9 49 824 12,8 8,7
Zala 479 905 2,9 39 220 12,2 8,6
Összesen/összes átlag 16 499 596 100,0 1 343 252 12,3 8,4

Forrás: KIRSTAT és Tankönyvrendelési adatbázis; Educatio Kht.
* Mindazon általános és középfokú iskolába járó tanulók, akiknek iskolái a központi rendszeren keresztül rendeltek tankönyvet.
Megjegyzés: A tankönyvjegyzéken 2002/03-ban csak tankönyvek, 2004/05-ben segédkönyvek is szerepeltek.

5.45. táblázat
A közoktatási közalapítványok költségvetési támogatása, 2003–2005 (E Ft)

Megyei közalapítvány neve 2003 2004 2005
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány 104 523 105 416 105 339
Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány 83 071 79 691 82 117
Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány 81 286 82 964 79 578
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány 170 241 165 019 168 560
Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 83 534 85 067 82 215
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 83 412 84 034 84 098
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 291 453 303 974 294 343
Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány 82 561 81 984 83 516
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 119 639 119 767 116 887
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 64 741 64 914 66 049
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány 87 379 88 899 88 172
Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 63 029 63 210 62 205
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 44 519 43 108 45 268
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 177 756 183 582 183 736
Somogy Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 77 226 73 550 76 826
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány 143 534 140 135 140 858
Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 52 189 50 939 51 992
Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány 53 810 52 354 53 146
Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 74 192 52 354 73 232
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány 61 904 59 627 61 861
Összesen 2 000 000 1 980 588 2 000 000

Forrás: OM Közoktatási Főosztály

5.46. táblázat
A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatainak száma, az általuk igényelt és elnyert összeg, 2003–2005

A pályázat címe Beér-
kezett pályá-
zatok
Nyer-
tes pályá-
zatok
Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft)
A társadalmi integráció elősegítése a demokratikus készségek fejlesztésével 148 73 124 353 863 28 717 903
A szakiskolában folyó tartalmi, módszertani munka fejlesztése 17 7 17 872 450 4 300 000
Módszertani pályázat 104 58 131 991 910 28 156 000
Az iskolás gyermekek jobb egészsége érdekében a mindennapi testnevelés és testedzés megvalósításának támogatására 628 219 471 816 927 133 301 100
Kistelepülések tanulóinak 2003. évi színházba utazásának elősegítése 927 281 117 746 636 5 760 000
Tanulók idegennyelv-tanulását segítő magyarországi nyelvi táborok anyagi támogatása 156 148 49 117 929 23 924 800
A tanulók idegennyelv-tanulását segítő külföldi programok anyagi támogatása 180 148 98 107 371 52 875 200
Informatikai módszertani pályázat 104 58 131 991 910 28 156 000
A tanulói kulcskompetenciák fejlesztése 153 70 197 686 145 28 885 000
Komplex kistérségi – iskolaszövetségi szakmai programok támogatása 59 44 105 223 280 26 761 000
Alapfokú művészetoktatás II. 26 17 29 021 700 14 645 000
Pedagógiai innováció támogatására roma gyermekeket is nevelő intézményekben 190 122 32 300 000 20 740 000
Az aktív tanulás irányítási módszereinek megújítása 95 44 82 767 800 13 987 500
A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában (a tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra) 72
57 600 679
A faluközösségben nevelődő európai polgár 47 32 31 303 700 12 545 698
Kistelepülések tanulói színházlátogatásának támogatása 428 142 45 671 813 5 996 150

Forrás: KOMA Titkárság

5.47. táblázat
A Soros Alapítvány támogatásai (millió USD) 1995–2004

Év Összeg
1995 15,7
1996 16,5
1997 18,3
1998 17,4
1999 15,3
2000 4,9
2001 4,1
2002 4,2
2003 1,8
2004 1,4

Forrás: Soros Alapítvány Évkönyv, 1995–2004

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.