wadmin | 2009. jún. 17.

3. A közoktatás finanszírozása

3.1. táblázat
Oktatási kiadások1a nemzeti össztermék (GDP) arányában képzési szintenként, 1990–2005 (%)

Év Óvoda Alap-
­fokú okta-
­tás2
Közép-
­fokú okta-
­tás
Alap-
és közép-
­fokú oktatás együtt
Köz-
­oktatási kiadások
Kiadások a
nem állami
intéz­mények állami támoga-
tásával együtt
Felső-
­fokú oktatás
Egyéb okta­-
tás
Oktatással
össze-
­függő egyéb kiadások
Oktatási kiadások összesen
1990 0,74 2,38 1,47 3,85 4,59 n. a. 0,81 0,16 0,12 5,68
1991 0,79 2,56 1,57 4,13 4,92 n. a. 0,88 0,16 0,15 6,11
1992 0,84 2,68 1,72 4,40 5,24 n. a. 1,06 0,16 0,12 6,58
1993 0,87 2,61 1,65 4,26 5,13 n. a. 1,07 0,21 0,12 6,53
1994 0,88 2,55 1,53 4,08 4,96 n. a. 1,08 0,21 0,13 6,38
1995 0,77 2,13 1,31 3,44 4,21 n. a. 0,96 0,19 0,10 5,46
1996 0,72 1,91 1,20 3,21 3,11 n. a. 0,85 0,18 0,09 4,95
1997 0,76 n. a. n. a. 3,00 3,76 n. a. 0,94 0,17 0,11 4,98
1998 0,75 n. a. n. a. 2,93 3,68 n. a. 0,91 0,19 0,11 4,89
1999 0,77 n. a. n. a. 2,91 3,68 n. a. 0,97 0,20 0,33 5,18
2000 0,71 n. a. n. a. 2,71 3,41 3,64 1,09 0,21 0,40 5,11
2001 0,72 n. a. n. a. 2,76 3,48 3,73 1,05 0,20 0,47 5,19
2002 0,78 n. a. n. a. 3,01 3,79 4,05 1,05 0,21 0,52 5,57
2003 0,85 n. a. n. a. 3,33 4,17 4,53 1,12 0,23 0,25 5,77
2004 0,80 n. a. n. a. 3,13 3,93 4,27 1,01 0,22 0,22 5,39
2005 0,81 2,03 1,08 3,11 3,91 n. a. 0,99 0,23 0,22 5,37

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005, az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló törvények alapján Varga Júlia számításai
1 A beruházási kiadásokkal együtt, 1992-től a beruházási és felújítási kiadásokkal együtt. Az „intézményi vagyon működtetésének kiadásai” szakfeladatot 1997-től számított adatként tartalmazzák a közoktatási kiadások.
2 1997-től az adatgyűjtés módszertanának változása következtében nem különíthetőek el az alap- és középfokú oktatási kiadások, nagyságuk csak becsülhető.

3.2. táblázat
Az óvodai, az alap- és alsó középfokú, illetve a felső középfokú iskolai kiadások a GDP arányában az OECD-országokban és Magyarországon, 2000–2003 (%)

Év Óvoda
(ISCED 0)
Alap- és alsó középfok
(ISCED 1 és ISCED 2)
Felső középfok
(ISCED 3)
Összesen
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
2000 0,4 0,8 2,2 1,8 1,3 1,1 3,9 3,7
2001 0,4 0,7 2,6 1,8 1,2 1,0 4,2 3,5
2002 0,5 0,7 2,5 2,0 1,3 1,1 4,3 3,8
2003 0,5 0,8 2,5 2,1 1,4 1,6 4,4 4,5

Forrás: Education at a Glance, 2003; 2004; 2005; 2006

3.3. táblázat
Az összes (magán- és közösségi) oktatási kiadás a nemzeti össztermék (GDP) arányában az OECD-országokban oktatási szintenként, 2003 (%)

Ország Iskola előtti oktatás, nevelés Alapfokú és alsó középfokú oktatás Felső középfokú oktatás Közoktatás összesen1 Felsőfokú oktatás Összes oktatás2
Ausztrália 0,1 3,1 0,9 4,1 1,5 5,8
Ausztria 0,5 2,5 1,3 4,3 1,1 5,5
Belgium3 0,6 1,5 2,6 4,7 1,3 6,1
Csehország 0,4 1,8 1,2 3,4 1,1 4,7
Dánia 0,8 3,0 1,2 5,0 1,8 7,0
Egyesült Államok 0,4 3,1 1,1 4,6 2,9 7,5
Egyesült Királyság3 0,4 1,5 3,1 5,0 1,1 6,1
Finnország 0,4 2,6 1,4 4,4 1,8 6,1
Franciaország 0,7 2,6 1,6 4,9 1,4 6,3
Görögország 1,2 1,5 2,7 1,3 4,2
Hollandia 0,4 2,6 0,7 3,7 1,3 5,0
Írország 2,4 0,7 3,1 1,2 4,4
Izland 0,9 0,9 1,2 8,0
Japán 0,2 2,1 0,9 3,2 1,3 4,8
Kanada4 3,6 2,4 5,9
Korea 0,2 3,0 1,4 4,6 2,6 7,5
Lengyelország 0,6 2,9 1,3 4,8 1,5 6,4
Luxemburg4 2,9 1,0 4,0
Magyarország 0,8 2,1 1,6 4,5 1,3 6,1
Mexikó 0,8 3,5 0,9 5,2 1,3 6,8
Németország 0,5 2,1 1,3 3,9 1,1 5,3
Norvégia 0,3 3,0 1,5 4,8 1,5 6,6
Olaszország 0,5 2,2 1,4 4,1 0,9 5,1
Portugália 0,4 3,0 1,2 4,6 1,1 5,9
Spanyolország 0,5 3,0 3,5 1,2 4,7
Svájc 0,2 2,8 1,7 4,7 1,6 6,5
Svédország 0,5 3,2 1,3 5,0 1,8 6,7
Szlovákia 0,6 1,8 1,2 3,6 0,9 4,7
Törökország 1,8 0,8 2,6 1,1 3,7
Új-Zéland 0,3 3,1 1,6 5,0 1,5 6,8
OECD összesen 0,4 2,6 1,3 4,3 1,9 6,3

Forrás: Education at a Glance, 2006
1 Nem tartalmazza a nem felsőfokú, posztszekunder oktatás adatait. Az adatokat lásd az eredeti forrásban.
2 Az oktatási rendszerben végzett kutatással együtt.
3 A 2. oszlop csak az alsó fokú, a 3. az összes középfokú kiadást tartalmazza.
4 A 4. oszlop a nem felsőfokú, posztszekunder oktatással együtt.

3.4. táblázat
Az egy tanulóra jutó kiadások az egy főre jutó GDP arányában oktatási szintenként az OECD-országokban és Magyarországon, 2000–2002 (%)

Év Óvoda (ISCED 0) Alapfok (ISCED 1) Alsó középfok (ISCED 2) Felső középfok (ISCED 3)
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
OECD Magyar-
ország
2000 17 21 19 18 23 17 26 23
2001 17 22 20 20 23 18 28 23
2002 18 24 20 21 23 20 28 25

Forrás: Education at a Glance, 2003; 2004; 2005

3.5. táblázat
Az állami (önkormányzati) fenntartású intézmények közoktatási kiadásai és a kiadások a nem állami intézményeknek nyújtott közoktatási célú költségvetési támogatásokkal együtt, 2000–2004 (folyó áron millió Ft-ban)

Év Állami intézmények Nem állami intézmények költségvetési támogatása1 Költségvetési támogatás összesen
2000 449 290 29 976 479 266
2001 516 122 38 169 554 291
2002 633 660 43 854 677 514
2003 775 615 70 961 846 576
2004 794 743 77 385 872 128

Forrás: Az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló törvények alapján Varga Júlia számításai
1A nem állami intézmények alapítványainak támogatása nélkül. A nem állami intézmények támogatásait részletes bontásban lásd a 3.15. táblázatban.

3.6. táblázat
Az állami (önkormányzati) fenntartású intézmények oktatási kiadásai szakfeladatonként1, 1990 és 1999–2005 (folyó áron millió Ft-ban)

Év Óvodai nevelés Alapfokú2 Középfokú2 Felsőfokú Egyéb oktatás, tovább-
képzés
Oktatással összefüggő egyéb kiadások Összesen
oktatás
1990 15 400 49 469 30 400 16 843 3 311 2 579 118 002
1999 87 748 330 998 110 654 22 712 37 954 590 066
2000 92 731 356 559 143 239 27 665 52 749 672 943
2001 106 214 409 998 155 379 29 707 69 581 770 879
2002 129 834 503 826 176 473 35 687 86 709 932 529
2003 158 526 617 089 207 604 42 628 45 609 1 071 456
2004 162 648 632 095 205 179 45 205 43 936 1 089 090
2005 175 570 44 250 235 291 216 544 50 620 48 684 1 170 113

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 2004/2005. A 2005. évi adatok forrása: OM Oktatási évkönyv 2005/2006
1 Az 1990. évtől a beruházási, az 1992. évtől ezen kívül a felújítási kiadásokkal együtt. Az „Intézményi vagyon működtetése” szakfeladat kiadását az 1997. évtől számított adatként tartalmazzák a közoktatási kiadások.
2 Az 1997. évtől az alap- és középfokú iskolai oktatás együtt.

3.7. táblázat
Az állami (önkormányzati) fenntartású közoktatási intézmények (óvoda, alap- és középfokú oktatás) folyó kiadásainak alakulása, a kiadások növekedési üteme folyó és összehasonlítható áron, valamint a fogyasztói árindex alakulása, 1991–2005 (előző év=100%)

Év Kiadások folyó áron (milliárd Ft) Kiadások növekedési üteme folyó áron (előző év=100%) Kiadások növekedési üteme összehasonlítható áron(előző év=100%) Fogyasztói árindex
1991 123 129,1 95,5 135,0
1992 154 125,2 102,2 123,0
1993 182 118,2 96,2 122,5
1994 217 119,2 100,0 118,8
1995 236 108,8 85,2 128,2
1996 263 111,4 90,2 123,6
1997 321 122,1 103,0 118,3
1998 371 115,6 100,6 114,3
1999 419 112,9 101,8 110,0
2000 449 107,2 97,6 109,8
2001 516 115,0 105,3 109,2
2002 633 111,8 106,2 105,3
2003 776 122,4 116,9 104,7
2004 794 102,0 95,9 106,8
2005 853 107,4 103,7 103,6

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005; Magyar statisztikai évkönyv 2004, KSH. A 2005. évi adatok forrása: A KSH jelenti. Gazdaság és társadalom 2006/7. és OM Statisztikai tájékozattó, Oktatási évkönyv 2005/2006

3.8. táblázat
A költségvetés oktatásra fordított kiadásaiból a beruházások aránya szakfeladatonként az állami (önkormányzati) fenntartású intézményekben, 1990 és 1997–2005 között (%)

Év Óvodai intézmények Alapfokú1 Középfokú1 Felsőfokú Egyéb oktatás, tovább-
képzés
Oktatással összefüggő egyéb kiadások2 Együtt
oktatás
1990 4,1 9,2 13,7 7,5 n. a. 19,2 9,9
1997 1,5 6,0 17,8 4,5 13,5 7,6
1998 1,6 6,1 6,8 6,1 8,5 5,6
1999 1,6 5,7 7,9 4,9 3,8 5,3
2000 1,2 5,8 12,8 4,6 7,3 6,7
2001 1,8 6,1 13,4 4,1 7,8 7,1
2002 2,6 6,3 14,6 3,6 10,4 7,6
2003 1,4 4,4 10,7 4,4 10,6 5,5
2004 1,2 3,8 8,9 4,0 4,1 4,4
2005 1,4 3,0 7,3 8,5 2,6 9,1 4,8

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005. A 2005. évi adatok forrása: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2005/2006
1 1997. évtől az iskolai oktatás beruházásai együtt.
2 1991-ig az oktatási intézmények nagyjavításának, felújításának beruházási adataival együtt.

3.9. táblázat
Az állami (önkormányzati) fenntartású intézményekben a folyó közoktatási kiadásokból a bérek, járulékok és dologi kiadások aránya, 2001–2004 (%)

Év Bérek Járulékok Dologi kiadások Együtt
2001 52,5 26,8 20,7 100,0
2002 55,6 25,7 18,7 100,0
2003 58,7 25,1 16,2 100,0
2004 57,5 25,3 17,2 100,0

Forrás: Az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói alapján Varga Júlia számításai

3.10. táblázat
Az állami (önkormányzati) fenntartású intézményekben a folyó közoktatási kiadások megoszlása oktatási és szociális célú, illetve intézményműködtetési kiadások szerint, 2001–2004 (%)

Év Nappali oktatás1 Felnőttoktatás2 Szociális, ellátási célú kiadás3 Intézmény­működtetés4 Összes folyó kiadás
2001 65,2 1,3 14,2 19,3 100,0
2002 66,4 1,4 13,9 18,3 100,0
2003 68,5 1,3 13,1 17,2 100,0
2004 67,5 1,1 13,1 18,3 100,0

Forrás: Az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói alapján Varga Júlia számításai
1 Óvodai nevelés, általános műveltséget megalapozó nappali tagozatos oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali iskolai oktatás, gyógy- és konduktív pedagógiai otthoni gondozás.
2 Általános műveltséget megalapozó iskolai felnőttoktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai felnőttoktatás.
3 Iskolai oktatásban részt vevők kollégiumi, externátusi ellátása, iskolai étkeztetés, napközi otthoni és tanulóotthoni ellátás, gyermek- és tanulófelügyelet.
4 A közoktatási intézmények intézményi vagyon működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadásai (beruházási ráfordítások nélkül).

3.11. táblázat
Az egy gyermekre, tanulóra1 jutó költségvetési kiadások az állami (önkormányzati) fenntartású intézményekben oktatási szintenként1, 1999–2004 (folyó áron Ft) és az egy tanulóra jutó kiadások növekedési üteme

Év Kiadások (Ft) A kiadások növekedési üteme (előző év=100%)
Óvodai nevelés Alap- és középfokú Felsőfokú Óvodai nevelés Alap- és középfokú Felsőfokú
oktatás oktatás
1999 241 823 229 172 636 637 100,0 100,0 100,0
2000 264 086 248 848 768 858 109,2 108,6 120,7
2001 314 448 288 305 787 698 119,1 115,9 102,5
2002 397 429 357 018 851 721 126,3 123,8 108,1
2003 499 087 441 316 942 078 125,5 123,6 110,6
2004 519 310 466 507 881 477 104,5 105,7 93,6

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005
1 Nappalival egyenértékű, számított létszám alapján.

3.12. táblázat
Az MPA képzési alaprész szakképzési hozzájárulás bevételeinek és a gazdálkodó szervezetek fejlesztési megállapodás alapján a szakképző iskolák részére átadott felhalmozási támogatása alakulása, 2001–2005 (millió Ft)

Év Összes befizetés Iskoláknak közvetlenül átadott támogatás
2001 15 808 11 906
2002 18 162 12 490
2003 19 470 13 313
2004 22 418 12 382
2005 27 662 n. a.

Forrás: Az FMM adatai alapján Probald Anna adatgyűjtése

3.13. táblázat
Az önkormányzatok közoktatási normatív alaptámogatásának alakulása szakfeladatonként, 2001–2004 (millió Ft)

Év 2001 2002 2003 2004
Óvoda 38 675,8 42 954,5 56 586,9 57 644,4
Általános iskolai oktatás 105 605,0 119 066,6 160 315,5 161 103,9
Középiskolai oktatás 54 153,9 61 701,4 89 777,3 92 913,6
Szakmunkásképzés vagy szakképzés (elmélet) 11 257,8 14 585,9 18 694,3 20 047,1
Szakmunkásképzés (gyakorlat) 4 653,5 6 049,2 6 714,9 7 363,4
Bentlakásos közoktatási intézmény támogatása 16 114,7 18 153,0 23 854,5 24 020,1
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 13 912,1 17 033,8 25 985,1 28 388,4
Alapfokú művészeti oktatás 7 303,4 7 943,0 11 609,6 12 396,6
Összes normatív alap-hozzájárulás 251 676,2 287 487,0 393 538,1 403 877,5

Forrás: Az éves költségvetések végrehajtásáról szóló törvényekből Borbás Éva adatgyűjtése

3.14. táblázat
Az önkormányzatok közoktatási célú központi költségvetési támogatása a támogatások formája szerint, 1991–2004 (folyó áron, millió Ft)

Év Önkor-
mány-
zati oktatási kiadás
(1.)
Alap­-
hozzá­-járulások
(2.)
Kiegé-
szítő
norma-
tív
támo­ga-
tások
(3.)
Nem
kötött
felhasz-
nálású normatív
hozzá­járu-
lások együtt
(1.)+(2.)
(4.)
Kötött norma-
tív támo­ga-
tások
(5.)
Norma-
tív hozzá-járulások támo­ga-
tások
(3.)+(4.)
(6.)
Közpon-
­tosított
előirány-
zatok
(7.)
Bére-
melés támoga-
tása
(8.)
Összes
folyó
központi költség-
­vetési támogatás
(5.)+(6.)
+(7.)
Összes
folyó
köz-
ponti
költ-
ség-
vetési
tám-
oga-
tás az
önkor­-
mány-
zati
okta-
tási
kiadás ará-
nyá-
ban (%)
(9.)
Cél- és címzett támo-
gatás
Cél- és
cím-
zett
támo-
gatás az
önkor­-
mány-
zati
okta-
tási
kiadás ará-
nyá-
ban (%)
1991 123 141 71 797,1 676,0 72 473,1 0,0 72 473,1 ,0,0 0,0 72 473,1 58,85 3 101,0 2,52
1992 160 663 84 882,0 1 338,0 86 220,0 0,0 86 220,0 644,0 0,0 86 864,0 54,07 5 245,9 3,27
1993 182 149 95 476,7 1 765,8 97 242,5 0,0 97 244,5 500,0 0,0 97 744,5 53,66 2 622,5 1,44
1994 218 340 94 052,2 1 884,9 95 937,1 0,0 95 937,1 500,0 13 720,0 110 157,1 50,45 3 171,8 1,45
1995 238 748 89 880,2 1 913,4 91 793,6 0,0 91 793,6 1 400,0 22 400,0 115 593,6 48,42 1 965,0 0,82
1996 265 354 130 925,9 0,0 130 925,9 0,0 130 925,9 13 000,0 10 500,0 154 425,9 58,20 1 383,7 0,52
1997 263 592 140 586,3 22 708,0 163 294,3 3 246,8 166 541,1 11 500,0 0,0 178 041,1 67,54 2 392,8 0,91
1998 373 242 156 442,9 23 614,1 180 057,0 6 483,1 186 540,1 15 008,6,0 0,0 201 548,7 54,00 2 472,5 0,66
1999 421 482 181 372,3 30 277,4 211 649,7 14 329,8 225 979,5 5 429,4,0 0,0 231 408,9 54,90 3 712,4 0,88
2000 456 395 222 806,2 41 798,3 264 604,5 14 331,0 278 935,6 300,0 0,0 279 235,6 61,18 4 068,0 0,89
2001 523 950 251 676,2 44 086,2 295 762,4 14 817,0 310 579,4 320,0 0,0 310 899,4 59,34 4 792,0 0,91
2002 643 287 287 487,4 47 903,9 335 391,3 15 038,4 350 429,7 340,0 42 110,3 392 880,0 61,07 7 227,8 1,12
2003 791 063 393 538,1 51 363,9 444 902,0 21 198,2 466 100,2 340,0 0,0 466 440,2 58,96 5 516,0 0,70
2004 815 532 403 877,4 69 087,6 472 965,0 16 952,6 489 917,6 840,0 0,0 490 757,6 60,18 4 008,0 0,49

Forrás: Az éves költségvetési törvényekből Borbás Éva adatgyűjtése, kivéve: cél- és címzett támogatások, 1993–2004: Magyar Államkincstár GyMS megyei területi igazgatóságának önkormányzati adatbázisa, önkormányzati oktatási kiadás: OM Statisztikai tájékozató, Oktatási évkönyv 1992/1993–2004/2005

3.15. táblázat
A nem önkormányzati, nem állami oktatás normatív állami támogatása és egyéb központi költségvetési támogatása, 2000–2004 (millió Ft)

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004
Óvoda 1 218,5 1 355,7 1 779,8 2 499,4 2 652,8
Alapfokú oktatás 6 701,7 8 039,0 6 974,6 11 386,4 12 271,9
Középfokú iskolák elméleti képzése 9 406,7 8 213,7 13 055,7 20 154,3 22 356,9
Szakmunkásképzési, szakiskolai gyakorlati képzés 1 633,0 1 434,7 2 193,1 3 164,9 3 562,5
Alapfokú művészeti oktatás 2 424,0 3 967,0 5 092,0 8 080,9 9 811,6
Speciális nevelési szükségletű gyermekek oktatása 873,3 1 330,2 1 332,6 2 054,9 2 223,3
Diákotthon 1 729,3 3 270,6 3 260,0 4 759,3 5 013,9
Kiegészítő hozzájárulások 3 503,1 2 812,6 3 265,2 4 851,6
Alap- és kiegészítő normatív támogatás összesen 23 986,5 31 114,0 36 500,0 55 365,3 62 744,5
Kötött felhasználású normatív támogatások 1 059,0 1 815,5 1 364,3
Összes normatív támogatás 23 986,5 31 114,0 37 559,4 57 047,2 64 108,8
Központi nem önkormányzati intézmények központi előirányzatai 1 007,8 273,1 224,7 300,0 119,7
Egyházi közoktatási kiegészítő támogatás 4 982,1 6 781,8 6 069,4 13 613,3 13 156,6
Összes normatív és központi támogatás 29 976,4 38 168,9 43 853,5 70 970,5 77 385,1
Egyéb központi támogatások (társadalmi szervezetek alapítványok támogatása) 3 146,0 1 346,9 934,5 1 293,0 43,9
Összes költségvetési támogatás 33 122,4 39 515,8 44 788,0 72 253,5 77 429,0
Az alap- és kiegészítő támogatások növekedési üteme (%)
129,7 117,3 151,6 113,3
Az összes normatív támogatás növekedési üteme (%)
129,7 120,7 151,8 112,3
Az összes normatív és központi támogatás növekedési üteme (%)
127,3 114,8 161,7 109,0
Az összes költségvetési támogatás növekedési üteme
119,3 113,3 161,3 107,1

Forrás: A költségvetési zárszámadási törvényekből Borbás Éva adatgyűjtése alapján Varga Júlia összeállítása

3.16. táblázat
Az önkormányzatoknak és a nem önkormányzati iskolafenntartóknak nyújtott összes normatív és központosított költségvetési támogatás növekedési üteme folyó és összehasonlítható áron, 2001–2004 (előző év=100%)

Év Folyó ár Összehasonlítható ár
Önkormányzati fenntartók Nem önkormányzati fenntartók Önkormányzati fenntartók Nem önkormányzati fenntartók
2001 111,3 127,3 101,9 116,6
2002 126,3 114,8 119,9 109,0
2003 118,7 161,7 113,4 154,4
2004 105,2 107,1 98,5 100,3

Forrás: Az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolóinak, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló törvények adatai és a KSH fogyasztói árindexének felhasználásával Varga Júlia számításai

3.17. táblázat
A helyi önkormányzati közoktatási célú normatív hozzájárulások és egyéb támogatások jogcímei és a kiadások alakulása a 2004. évi költségvetésben

Normatív hozzájárulások jogcímei Mutató­szám (fő) Fajlagos összeg (Ft) Elő­irányzat (millió Ft)
Alap-hozzájárulások 403 877,4
Óvodai nevelés 304 997 189 000 57 644,4
Iskolai oktatás

281 427,9
Iskolai oktatás az 1–4. évfolyamon 387 847 193 000 74 854,5
Iskolai oktatás az 5–8. évfolyamon 426 827 202 000 86 219,1
Párhuzamos oktatás az 5–8. évfolyamon 75 404 000 30,3
Iskolai oktatás a 9–13. évfolyamokon 361 076 248 000 89 546,8
Párhuzamos oktatás a 9–13. évfolyamon 4 265 496 000 2 115,4
Felzárkóztató oktatás a 9–10. évfolyamon 492 496 000 244,0
Arany János tehetséggondozó programhoz 2 031 496 000 1 007,4
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 101 762 197 000 20 047,1
2003/2004-es tanévre utoljára minden tanuló után 44 493 106 000 4 716,3
2004/2005-ös tanévtől egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamaira 5 430 106 000 575,6
2004/2005-ös tanévtől az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 10 057 148 400 1 492,5
2004/2005-ös tanévtől a záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 7 668 63 600 487,7
2004/2005-ös tanévtől a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 305 21 200 91,3
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

28 388,4
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában 60 878 444 000 27 029,8
Gyógypedagógiai neveléshez visszahelyezettek után 2004/2005-ös tanévtől 50 310 800 15,5
Korai fejlesztés, gondozás 2 086 235 000 490,2
Fejlesztő felkészítés 2 716 314 000 852,8
Alapfokú művészetoktatás

12 396,6
Zeneművészeti ágon 83 302 105 000 8 746,7
Képző- és ipar-, tánc-, szín- és bábművészeti ágon 53 675 68 000 3 649,9
Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás támogatása

24 020,1
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 53 807 332 000 17 863,9
Arany János iskolai tehetséggondozó programhoz 2 130 664 000 1 414,3
Hátrányos helyzet 45 830 000 37,4
Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása 6 626 710 000 4 704,5
Kiegészítő normatív hozzájárulások

69 087,6
Napközi és tanulószobai foglalkozás 286 496 22 000 6 302,9
Iskolaotthonos oktatás az általános iskola első–negyedik évfolyamán 52 286 26 400 1 380,4
Képességkibontakoztató felkészítés 30 218 20 000 604,4
2004/2005-ös tanévtől személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 1 044 20 000 20,9
2004/2005-ös tanévet megelőzően indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 12 987 40 000 519,5
Integrációs nevelés, oktatás 12 220 60 000 733,2
Egészségügyi intézményben gyógykezelés alatt álló tanuló oktatásának biztosítása 90–179 nap 21 60 000 1,3
Egészségügyi intézményben gyógykezelés alatt álló tanuló oktatásának biztosítása 180 napon túl 13 100 000 1,3
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás támogatása


Nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, cigány kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 90 425 45 000 4 069,1
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás (szept. 1-jétől) 3 593 45 000 161,7
Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű oktatása 2004/2005 tanévtől 42 22 500 0,9
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 30 296 76 500 2 317,6
2004/2005 tanévtől nyelvi felkészítő évfolyamok 3 268 76 500 250,0
Szabadidős, kulturális, egészségfejlesztő tevékenység 1 318 611 300 395,6
Hozzájárulás az érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz 132 984 10 000 1 329,8
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett étkeztetés


Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett nem kedvezményes étkeztetés 443 008 20 000 8 860,2
Óvodában, iskolában, kollégiumban rászorultsági alapon szervezett étkeztetés (50%-os kedv.) 343 505 30 000 10 305,2
Óvodában ingyenes, rászorultsági alapon szervezett étkeztetés (100%-os kedv.) 99 110 60 000 5 946,6
Tanulók tankönyvellátásához


Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 1 319 189 2 400 3 166,1
Kiegészítő hozzájárulások az ingyenes tankönyvellátáshoz


Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz az 1–4. évfolyamon 218 897 3 600 788,0
Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz az 5–8. évfolyamon 221 920 7 200 1 597,8
Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz a 9–13. évfolyamon, gyógypedagógia és nemzetiségi oktatáshoz 224 619 9 600 2 156,3
Óvodába, az iskola első–nyolcadik évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók utáni hozzájárulás 103 080 25 000 2 577,0
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók utáni hozzájárulás 160 681 9 800 1 574,7
Intézményfenntartó társulás óvodájába, iskolája első–nyolcadik évfolyamára járó gyermekek, tanulók utáni hozzájárulás. 114 986 36 400 4 185,5
Kistelepülések támogatása


3000 és 3500 fő közötti települések támogatása 33 329 12 500 416,6
Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés, oktatás 2 238 25 000 56,0
1100 és 2999 fő közötti települések támogatásacc 176 048 25 000 4 401,2
Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés, oktatás 19 712 50 000 985,6
1100 fő alatti települések támogatása, ha a cd hozzájárulás nem jár 31 440 25 000 786,0
Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés, oktatás 3 280 50 000 164,0
1100 fő alatti települések támogatásacd, ha a cc hozzájárulás nem jár 46 730 50 000 2 336,5
Nemzeti kisebbségi óvodai nevelési, iskolai nevelési, oktatási feladatokhoz 6 958 100 000 695,8
Kötött normatív támogatások

16 952,6
Pedagógus-szakvizsga, továbbképzésre felkészülés 159 754 15 000 2 396,3
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 37 693 10 000 376,9
Pedagógusok szakkönyvvásárlása 160 824 14 000 2 251,5
Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

2 000,0
Szakmai fejlesztés 1 823 174 2 200 4 011,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 650 300 720 1 188,2
Minőségfejlesztési feladatok 153 074 2500 382,7
Pedagógiai szakszolgálat 4 018 655 000 2 631,8
Diáksport feladatok támogatása 1 318 611 1 300 1 714,2
Központosított előirányzat

840,0
ECDL- és nyelvvizsga-bizonyítvány költségeinek átvállalása

500,0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához

340,0

Forrás: 2004. évi költségvetési törvény

3.18. táblázat
A főbb központi közoktatási alap normatív támogatások összege, 1991–2005 (tanuló/év/Ft)

Év Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskolai képzés (elmélet) Szakiskolai képzés (gyakorlat)
1991 15 000 30 000 44 000 54 000 33 000 36 000
1992 19 000 36 000 51 000 63 000 39 000 37 000
1993 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600
1994 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600
1995 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600
1996 54 000 58 050 86 000 86 000 54 000 54 000
1997 60 000* 66 000* 78 500 70 000 55 000
1998 67 000* 72 750* 86 000 76 000 65 000
1999 80 000 83 000 108 000 90 000 50 000
2000 100 000 104 000 126 000 104 300 60 000
2001 115 600 120 300 143 700 120 300 66 000
2002 13 000 135 300 161 200 135 300 74 000
2003 182 000* 190 500 240 000 19 000 102 000
2004 189 000 198 000 248 000 197 000 106 000
2005** 199 000 208 000 262 000 210 000 117 000*

Forrás: Az éves költségvetési törvényekből Borbás Éva adatgyűjtése
* Az adott évben a támogatás összege évfolyamok szerint differenciált. 1997-ben és 1998-ban az általános iskolai normatíva különbözött az 1–6. és a 7–9. évfolyamra, a gimnáziumi és szakközépiskolai normatíva pedig a 9–10. és 11–13. évfolyamra. 2003-ban az általános iskolai normatíva különbözött az 1–4. és az 5–8. évfolyamra. 2003-tól az iskolai szakképzés szakmai gyakorlati képzés címen folyósított normatívák különböznek évfolyamok és a képzés helye szerint. Az adott szintre, programtípusra vonatkozó adat e normatívák átlaga.
** A 2005. évi költségvetési törvény előirányzata.

3.19. táblázat
A közoktatás számára biztosított ágazati céltámogatások és kötött felhasználású normatív támogatások összege, 2000–2004 (millió Ft)

A támogatás célja 2000 2001 2002 2003 2004
Az OM fejezeti költségvetésében megjelenő, a közoktatás fejlesztését szolgáló támogatások
Közoktatási feladatok és szakmai programok 400,5 816,8 312,5 877,6 736,9
Közoktatási tankönyvkiadás 411,4 174,7 435,4 323,5 547,5
Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 3 816,6 1 512,3 3 193,1 2 662,0 2 382,8
Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 565,5 748,5 517,8 508,7 258,2
Diákparlament támogatása 30,0
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 1 007,8 273,1 224,7 300,0 119,7
Értékelési és minőségbiztosítási programok 870,0 1 464,8 1 614,4 753,1 289,3
Középiskolai tehetséggondozói program 200,0 50,0 50,0 5,6 26,3
Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 31,0
A BM költségvetésében megjelenő, közoktatási célú kötött felhasználású normatív támogatások
Pedagógus-szakvizsgához és -továbbképzéshez 2 426,8 2 295,8 2 302,2 2 320,5 2 766,7
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 1 758,3 2 006,9 2 151,0 2 202,4 2 221,2
Tanulók tankönyvvásárlásához 3 113,3 3 284,7 3 244,2 6 365,7
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 299,1 816,8 340,0 340,0 340,0
Körzeti, térségi feladatokhoz 5 300,0 5 184,4 4 705,2

Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz 196,6 468,9

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 663,6 1 635,6 1 634,8 1 597,3 1 704,5
Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez


839,5
Pedagógiai szakszolgálat


1 591,3 1 772,4
Pedagógiai szakmai szolgáltatás


1 199,0 1 180,7

Forrás: A költségvetési zárszámadási törvényekből Borbás Éva adatgyűjtése

3.20. táblázat
A költségvetés oktatási kiadásai végső forrás szerint, 2004 (folyó áron millió Ft-ban)


Központi Önkormányzati Összesen
Óvodai nevelés 1 416 161 232 162 648
Alap- és középfokú oktatás 21 372 610 723 632 095
Felsőfokú oktatás 205 179 0 205 179
Felsőfokú továbbképzés, szakképzés 8 928 22 8 950
Egyéb oktatás 10 325 25 930 36 255
Oktatással összefüggő egyéb kiadások összesen 26 338 17 625 43 963
Összesen 273 558 815 532 1 089 090

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005

3.21. táblázat
Az önkormányzatok bevételeinek összetétele, 1999–2004 (%)

Bevétel 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Saját bevétel 35,53 36,86 36,45 32,63 31,02 33,10

Saját folyó bevétel 28,74 28,53 28,44 26,68 25,64 27,59


Ebből: intézményi bevétel 7,87 7,56 7,04 6,92 6,63 6,80


Ebből: helyi adó 12,54 12,63 13,00 12,32 12,16 13,29

Saját felhalmozási bevétel 6,79 8,34 8,01 5,94 5,38 5,51
Központi támogatások és átengedett adók 60,28 58,64 57,20 58,82 64,08 64,06

Átengedett adók 12,93 14,64 14,76 14,53 16,47 18,16

Egyéb nem felhalmozási célú központi támogatás 41,90 37,44 35,77 37,13 41,73 40,66


Ebből: normatív támogatás 20,05 18,94 18,09 16,82 23,13 22,64

Felhalmozási célú központi támogatás 5,45 6,56 6,67 7,17 5,87 5,24
Hitel és egyéb bevétel 4,19 4,49 6,36 8,55 4,90 2,84
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Forrás: A Magyar Államkincstár GYMS megyei területi igazgatóságának önkormányzati adatbázisa alapján Hermann Zoltán számításai

3.22. táblázat
Az oktatási kiadások aránya az önkormányzatok kiadásain belül fő kiadási típusonként, 1999–2004 (%)

Kiadás 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Folyó kiadás 77,93 76,55 75,59 75,81 79,70 81,32

Ebből: oktatási folyó kiadás 25,15 24,50 24,37 25,05 28,34 28,18
Felhalmozási kiadás 17,11 18,95 19,91 20,93 16,70 16,59

Ebből: oktatási felhalmozási kiadás 1,77 1,70 1,77 1,90 1,49 1,39
Hitel és egyéb kiadás 4,96 4,51 4,50 3,26 3,60 2,09
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Forrás: A Magyar Államkincstár GYMS megyei területi igazgatóságának önkormányzati adatbázisa és Borbás Éva adatgyűjtése (oktatási kiadások) alapján Hermann Zoltán számításai
Megjegyzés: Folyó kiadások: személyi kiadás, dologi kiadás, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, működési célú pénzeszközátadás. Felhalmozási kiadás: felújítások, beruházások, pénzügyi befektetések és felhalmozási célú pénzeszközátadás.

3.23. táblázat
A megyei és települési önkormányzati fenntartású középfokú iskolák és az ezekben tanuló diákok számának alakulása, 2001/02–2004/05

Tanév Települési
önkor-
mányzati
középfokú iskolákban
tanuló
diákok
létszáma
Megyei
önkor-
mányzati
középfokú
iskolákban tanuló
diákok
létszáma
Megyei
önkormányzati
középfokú
iskolákban
tanuló diákok
aránya az
önkormányzati
iskolákban (%)
Települési önkor-
mányzati
középfokú iskolák száma
Megyei
önkor-
mányzati
középfokú iskolák száma
Megyei
önkormányzati
középfokú
iskolák aránya
az önkormányzati
iskolák között (%)
2001/02 300 896 151 205 33,44 596 333 35,84
2002/03 300 905 150 719 33,37 600 332 35,62
2003/04 299 947 158 202 34,53 585 340 36,76
2004/05 301 379 160 322 34,72 575 347 37,64

Forrás: Az OM oktatásstatisztikai adatbázisa alapján Hermann Zoltán számításai
Megjegyzés: Csak nappali tagozatos diákok. Középfokú iskolák: a nappali tagozaton gimnáziumi, szakközépiskolai vagy szakiskolai képzést folytató iskolák.

3.24. táblázat
A nappali tagozatos diákok és főállású tanárok arányának alakulása a városok és a falvak 1990 és 2004 közötti gyermeklétszám-változás szerinti negyedeiben, általános iskolák, 1990–2004


6–14 éves népesség 2004/1990 (%)
Év városok falvak
1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
–65,5 65,6–72,3 72,4–83,6 83,7– –73,8 73,9–88,1 88,2–104,9 105,0–
1990 13,019 12,705 13,147 13,676 10,999 11,462 11,136 11,042
1991 12,612 12,419 12,819 13,372 10,770 11,139 10,818 10,805
1992 12,292 12,067 12,533 13,068 10,289 10,858 10,540 10,610
1993 11,828 11,691 12,162 12,659 9,827 10,347 10,204 10,338
1994 11,527 11,317 11,903 12,510 9,577 10,138 10,015 10,086
1995 11,852 11,684 12,168 12,920 9,681 10,374 10,325 10,449
1996 12,252 12,136 12,737 13,474 9,828 10,589 10,644 10,908
1997 12,308 12,308 12,843 13,639 9,500 10,642 10,608 10,989
1998 12,235 12,224 12,760 13,551 9,409 10,526 10,606 10,958
1999 12,161 12,218 12,760 13,643 9,276 10,437 10,611 10,889
2000 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
2001 11,109 10,834 11,479 12,371 8,852 9,870 10,174 10,455
2002 11,017 11,032 11,619 12,357 8,652 9,670 10,065 10,462
2003 10,825 10,426 11,242 12,108 8,471 9,433 9,684 10,067
2004 10,777 10,537 11,274 12,116 8,402 9,486 9,791 10,079

Forrás: A KSH T-STAR adatbázisa alapján Hermann Zoltán számításai
Megjegyzés: A települési értékek súlyozatlan átlagai. A vizsgált időszakon belül önállóvá vált vagy önállóságát elveszítő települések nélkül. A települések 2002-es városi/falusi jogállása szerint.

3.25. táblázat
Fajlagos ráfordítási mutatók az OECD-országokban, alapfokú oktatás, 2004

Ország Diák-
tanár arány
Osztály-
létszám
Tanár-
osztály arány
Diák­
óra­
szám* (év)
Tanár­
óraszám (év)
Tanár­
kereset1
(USD PPP)
Tanár­
kereset1 az egy főre eső GDP %-ában
Egy tanórára eső tanár­
kereset1
(USD PPP)
Egy tanórára eső tanár­
kereset1 az egy főre eső GDP %-ában
Anglia 21,1** 24,3** 1,150** 891
42 046 136,4

Ausztrália 16,4 24,3 1,480 981 874 43 991 135,7 50 0,155
Ausztria 15,1 20,1 1,331 795 792 33 644 103,5 42 0,131
Belgium (fl.) 12,9**

832 803 39 050 124,4 49 0,155
Belgium (fr.) 12,9** 20,6 1,604 840 722 36 643 116,7 51 0,162
Csehország 17,9 20,6 1,151 714 809 19 994 107,2 25 0,133
Dánia
19,5
692 640 37 925 118,0 59 0,184
Finnország 16,3

601 680 32 541 109,3 48 0,161
Franciaország 19,4

877 918 31 090 107,2 34 0,117
Görögország 11,3 18,3 1,627 896 780 28 646 132,6 37 0,170
Hollandia 15,9 22,2 1,392 970 930 40 588 123,0 44 0,132
Írország 18,3

941 946 44 185 121,6 47 0,129
Izland
17,1
739 653 22 396 68,9 34 0,106
Japán 19,6 28,6 1,459 744 648 45 753 154,7 71 0,239
Kanada
Korea 29,1 33,6 1,154 657 828 48 875 236,8 59 0,286
Lengyelország
20,4
714 677 10 263 82,7 15 0,122
Luxemburg
15,8
847 774 63 769 105,9 82 0,137
Magyarország 10,7 20,2 1,895 664 777 14 512 91,0 19 0,117
Mexikó 28,5 20,1 0,706 800 800 16 669 164,4 21 0,206
Németország 18,8 22,1 1,172 710 793 46 935 162,9 59 0,205
Norvégia 11,9

656 741 35 420 87,3 48 0,118
Olaszország 10,7 18,4 1,714 990 726 28 731 105,2 40 0,145
Portugália 11,1 16,4 1,472 886 880 31 635 174,8 36 0,199
Skócia 21,1** 24,3** 1,150**
950 45 616 147,9 48 0,156
Spanyolország 14,3 20,7 1,444 792 880 36 342 140,5 41 0,160
Svájc 14,3 19,2 1,346

51 956 149,7

Svédország 12,1

741
29 522 94,8

Szlovákia 18,9 19,9 1,052

Törökország 26,5 26,4 0,996 864 639 18 416 243,5 29 0,381
Új-Zéland 16,7

985 985 36 063 146,6 37 0,149
USA 15,0 23,1 1,541
1080 39 740 100,0

OECD-átlag 16,9 21,4 1,264 808 805 35 099 129,8 43 0,160
EU 19 átlag 15,3 20,0 1,304 810 804 34 684 120,3 43 0,149

Forrás: Education at a Glance, 2006
* Teljes diákóraszám (kötelező és nem kötelező tantervi órák), a 7–8 és 9–11 éves népességre vonatkozó értékek átlaga.
** Anglia és Skócia esetében az Egyesül Királyság adata, Belgium esetében az egész országra vonatkozó adat, az átlagban Belgium és az Egyesült Királyság egy-egy esetként szerepel.

1 15 év gyakorlat.

3.26. táblázat
Fajlagos ráfordítási mutatók az OECD-országokban, alsó középfokú oktatás, 2004

Ország Diák-
tanár arány
Osztály-
létszám
Tanár-
osztály arány
Diák­
óra­
szám* (év)
Tanár­
óra­
szám (év)
Tanár­
kereset1
(USD PPP)
Tanár­
kereset1 az egy főre eső GDP %-ában
Egy tan­
órára eső tanár­
kereset1
(USD PPP)
Egy tanórára eső tanár­
kereset1 az egy főre eső GDP %-ában
Anglia 17,1** 21,0** 1,225** 938
42 046 136,4

Ausztrália 12,3*** 24,9 2,028*** 1010 809 44 139 136,2 55 0,168
Ausztria 10,4 24,3 2,328 985 622 36 000 110,7 58 0,178
Belgium (fl.) 10,6**

1000 718 39 463 125,7 55 0,175
Belgium (fr.) 10,6**

1020 724 37 471 119,4 52 0,165
Csehország 13,5 23,2 1,712 897 644 19 994 107,2 31 0,167
Dánia 11,3 19,4 1,715 870 640 37 925 118,0 59 0,184
Finnország 10,0

815 595 38 318 128,7 64 0,216
Franciaország 14,1 24,1 1,717 1055 639 33 548 115,7 53 0,181
Görögország 8,2 25,2 3,083 998 583 28 646 132,6 57 0,266
Hollandia 15,8***

1067 750 44 669 135,4 60 0,181
Írország 14,3***

907 735 44 185 121,6 60 0,165
Izland 11,4 18,5 1,620 848 653 22 396 68,9 34 0,106
Japán 15,3 33,8 2,205 871 534 45 753 154,7 86 0,290
Kanada
Korea 20,4 35,5 1,742 867 565 48 754 236,2 86 0,418
Lengyelország
24,3
852 677 10 263 82,7 15 0,122
Luxemburg 9,0*** 19,7 2,187*** 782 642 83 390 138,5 130 0,216
Magyarország 10,2 21,5 2,107 950 555 14 512 91,0 26 0,164
Mexikó 33,7 29,9 0,887 1167 1047 21 192 209,0 20 0,200
Németország 15,6 24,7 1,585 875 751 48 167 167,2 64 0,223
Norvégia 10,5

827 656 35 420 87,3 54 0,133
Olaszország 10,3 20,9 2,035 963 594 31 291 114,6 53 0,193
Portugália 10,0 23,5 2,356 954 660 31 635 174,8 48 0,265
Skócia 17,1** 21,0** 1,225**
893 45 616 147,9 51 0,166
Spanyolország 12,9 24,9 1,928 956 581 40 663 157,2 70 0,271
Svájc 11,2 18,7 1,676

55 115 158,8

Svédország 11,9

741
30 420 97,7

Szlovákia 13,9 22,9 1,643

Törökország


887
Új-Zéland 17,3

962 968 36 063 146,6 37 0,151
USA 15,2 24,3 1,603
1080 40 088 100,9

OECD-átlag 13,7 24,1 1,756 928 704 37 488 131,8 55 0,194
EU 19 átlag 12,0 22,8 1,902 928 667 36 911 126,1 56 0,191

Forrás: Education at a Glance, 2006
* Teljes diákóraszám (kötelező és nem kötelező tantervi órák), 12–14 éves népesség.
** Anglia és Skócia esetében az Egyesült Királyság adata, Belgium esetében az egész országra vonatkozó adat, az átlagban Belgium és az Egyesült Királyság egy-egy esetként szerepel.
*** A diák-tanár arány a középfok egészére vonatkozó adat, az átlagban nem szerepel.
1 15 év gyakorlat.

3.27. táblázat
Fajlagos ráfordítási mutatók az OECD országokban, felső középfokú oktatás, 2004

Ország Diák-
tanár arány
Diák­
óraszám* (év)
Tanár­
óraszám (év)
Tanár-
kereset1
(USD PPP)
Tanár­
kereset az egy főre eső GDP %-ában1
Egy tanórára eső tanár­
kereset1
(USD PPP)
Egy tanórára eső tanár­
kereset1 az egy főre eső GDP %-ában
Anglia 12,3** 950
42 046 136,4

Ausztrália 12,3*** 1020 809 44 139 136,2 55 0,168
Ausztria 11,0 1080 602 37 035 113,9 62 0,189
Belgium (fl.) 9,2** 1000 673 50 476 160,8 75 0,239
Belgium (fr.) 9,2** 1020 664 48 200 153,6 73 0,231
Csehország 12,6 965 614 20 800 111,6 34 0,182
Dánia
840 560 46 500 144,7 83 0,258
Finnország 16,2 858 553 43 526 146,2 79 0,264
Franciaország 10,3 1148 614 33 906 116,9 55 0,190
Görögország 8,4 1307 559 28 646 132,6 60 0,278
Hollandia 15,8***
750 59 762 181,1 80 0,241
Írország 14,3*** 891 735 44 185 121,6 60 0,165
Izland 11,1 863 560 30 605 94,2 55 0,168
Japán 13,2
466 45 761 154,8 98 0,332
Kanada


Korea 15,9 1020 550 48 754 236,2 89 0,429
Lengyelország
884 677 10 263 82,7 15 0,122
Luxemburg 9,0*** 750 642 83 390 138,5 130 0,216
Magyarország 12,3 1106 555 17 913 112,3 32 0,202
Mexikó 25,2 1124 848Németország 13,9 892 705 51 883 180,1 74 0,255
Norvégia 9,6 855 524 35 420 87,3 68 0,167
Olaszország 11,5 908 594 32 168 117,8 54 0,198
Portugália 7,3 938 586 31 635 174,8 54 0,298
Skócia 12,3**
893 45 616 147,9 51 0,166
Spanyolország 8,0 978 564 41 552 160,6 74 0,285
Svájc 11,1

69 061 199,0

Svédország 14,0 741
31 772 102,0

Szlovákia 14,2

Törökország 16,9 959 567 17 421 230,4 31 0,406
Új-Zéland 12,5 950 950 36 063 146,6 38 0,154
USA 16,0
1080 40 043 100,8

OECD-átlag 12,7 962 663 40 295 142,1 63 0,222
EU 19 átlag 11,5 959 641 40 064 136,8 64 0,217

Forrás: Education at a Glance, 2006
* Teljes diákóraszám (kötelező és nem kötelező tantervi órák), 15 éves népesség.
** Anglia és Skócia esetében az Egyesült Királyság adata, Belgium esetében az egész országra vonatkozó adat, az átlagban Belgium és az Egyesült Királyság egy-egy esetként szerepel.
*** Anglia és Skócia esetében az Egyesült Királyság adata, Belgium esetében az egész országra vonatkozó adat, az átlagban Belgium és az Egyesült Királyság egy-egy esetként szerepel.
1 15 év gyakorlat.

3.28. táblázat
Az önkormányzati fajlagos működési oktatási kiadások a városok jövedelem szerinti negyedeiben, az országos átlag %-ában, 1993–2003

Év 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
1993 93,60 95,92 101,66 108,81
1994 90,45 95,27 102,62 111,67
1995 88,57 94,33 104,54 112,40
1996 87,79 94,13 103,90 114,18
1997 87,49 93,29 103,51 115,71
1998 87,27 91,98 104,86 115,66
1999 88,88 92,12 103,94 114,96
2000 90,94 93,27 101,60 113,98
2001 89,60 93,16 100,17 117,07
2002 91,28 92,45 102,42 113,76
2003 92,00 93,01 103,08 111,83

Forrás: A Magyar Államkincstár GYMS megyei területi igazgatóságának önkormányzati adatbázisa és a KSH T-STAR adatbázisa alapján Hermann Zoltán számításai
Megjegyzés: Oktatási kiadás: nappali alap- és középfokú oktatás, gyógypedagógiai oktatás és alapfokú művészetoktatás nélkül. A települési értékek súlyozatlan átlagai. A települések 2002-es városi/falusi jogállása szerint.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.