wadmin | 2009. jún. 17.

2. A közoktatás irányítása

2.1. táblázat
Az egyes kormányzati szinteken hozott döntések aránya az alsó középfokú oktatásban egyes európai országokban, 2003 (%)

Ország Szint
Központi Állami Tartományi Területi Helyi Iskolai
Anglia 11 4 85
Ausztria 27 22 23 29
Belgium* 32 25 43
Csehország 7 1 32 60
Dánia 19 38 44
Finnország 2 71 27
Franciaország 24 10 35 31
Görögország 80 4
3 13
Hollandia 100
Luxemburg 66 34
Magyarország 4 29 68
Németország 4 30 17 17 32
Olaszország 23 16 15 46
Portugália 50 8 41
Spanyolország 57 15 28
Svédország 18 36 47
Szlovákia 33 2 15 50

Forrás: Education at a Glance, 2004
* Az adatok Belgium vallon közösségére vonatkoznak. A tartományi szintű adat az iskolák 61%-a számára állami, 21%-a számára tartományi és 18%-uk számára helyi szintet takar.

2.2. táblázat
A Regionális Fejlesztési Tanácsok állandó bizottságai*

Bizottság
tevékenységi köre**
Régió Összes
Közép-
Magyar-
ország
Észak-
Magyar-
ország
Észak-
Alföld
Dél-
Alföld
Dél-
Dunán-
túl
Közép-
Dunán-
túl
Nyugat-
Dunán-
túl
Monitoring; jogi,
ügyrendi kérdések

x x x X x
5
Innováció X x x x x

5
Stratégiai tervezés, programozás X

x X x
4
Kulturális, közművelődés,
„közkincs”


x

x X 3
Koordináció

x


X 2
Nemzetközi, EU,
térségi kapcsolatok
X


X

2
Gazdaság, gazdaságfejlesztés X


X

2
Egészségügy X

x


2
Pályázati döntés-előkészítés X

1
Agglomeráció X

1
Infrastruktúra-
fejlesztés


x1
Környezetvédelem

x1
Humánerőforrás-
fejlesztés


x1
Regionális fejlesztés

x1
ProgramértékelésX

1
Szakértői bizottság
x
1
Civil egyeztetés

X 1
Állandó bizottságok száma 7 2 8 4 5 4 3 33

Forrás: RFT-k honlapjáról (egyes esetekben az RFT SZMSZ-eiből, szintén a honlapokon) Balázs Éva gyűjtése
* A bizottságok száma, fajtái változhatnak. Az adatok a 2006. márciusi állapotot mutatják. Az állandó bizottságok mellett ad hoc bizottságok jöhetnek létre. A bizottságok „alatt” működhetnek albizottságok is, de ezekről többnyire nincs elérhető, összehasonlítható információ.
** A bizottságok megnevezése nem fedi pontosan a tevékenységi köröket, egyes esetekben albizottsági formában mx: A két tevékenységi kör egy bizottság munkájába tartozik.

2.3. táblázat
A többcélú kistérségi társulások 2005. évi normatív működési támogatásának összege és megoszlása jogcímenként (E Ft)

Jogcímek Régió Össze-
sen
Dél-
Dunántúl
Közép-
Dunántúl
Nyugat-
Dunántúl
Észak-
Magyar-
ország
Észak-
Alföld
Dél-
Alföld
Közép-
Magyar-
ország
A bejáró gyerekek,
tanulók bejárásához
kapcsolódó
támogatás
1 130 360 126 880 240 438 754 296 73 189 59 941 45 957 2 431 061
A közoktatási szakszolgálati
feladatok ellátása után
járó támogatás
133 045 44 330 38 785 255 384 154 208 95 732 122 659 844 143
Az intézményfenntartó
társulás óvodájába,
iskolája 1–4. évfolyamára
járó gyermekek támogatása,
ha az óvoda, illetve az
általános iskola községi
tagintézményként működik
139 473 8 874 16 550 66 279 10 841 34 896 19 609 296 522
Összes közoktatási
normatív működési
támogatás
1 402 878 180 084 295 773 1 075 959 238 238 190 569 188 225 3 571 726
Összes (közoktatási, s
zociális, egészségügyi)
normatív működési
támogatás
2 691 656 517 432 770 800 2 181 106 1 215 029 885 052 738 919 8 999 994
Közoktatás részesedése (%) 52 35 38 49 20 22 25 40
A többcélú kistérségi társulások
közoktatási normatíváinak
megoszlása a vállalt feladat és
jogosultság szerint
A bejáró gyerekek, t
anulók bejárásához
kapcsolódó támogatás (%)
81 70 81 70 31 31 24 68
A közoktatási szakszolgálati
feladatok ellátása után
járó támogatás (%)
9 25 13 24 65 50 65 24
Az intézményfenntartó
társulás óvodájába, iskolája
1–4. évfolyamára járó
gyermekek támogatása,
ha az óvoda, illetve
az általános iskola községi
tagintézményként
működik (%)
10 5 6 6 5 18 10 8

Forrás: Kovács Katalin szerkesztése a Többcélú kistérségi társulások az Észak-Alföldön c. kiadványból, KSH Észak-alföldi Igazgatósága, Debrecen, 2005

2.4. táblázat
A különböző szintű közoktatási feladatokat ellátó önkormányzatok száma, 1994/95, 1999/00, 2001/02 és 2006

Megnevezés 1994/95 1999/00* 2001/02 2006
Összes helyi önkormányzat 3147 3153 3177 3144
Nem tart fenn oktatási intézményt 704 721 828 995
Csak tagiskolának ad helyet n. a. 69 7 213
Oktatási-nevelési intézményt fenntartó önkormányzatok 2443 2432 2349 2149
Csak óvodát fenntartó önkormányzatok 177 201 229 339
Csak általános iskolát fenntartó önkormányzatok 116 44 49 102
Általános iskolát és óvodát is fenntartó önkormányzatok 2149 2072 1849 1778
Legalább nyolc évfolyammal működő iskolát fenntartó önkormányzatok 1822 1798 1721 1677
Középiskolát is fenntartó önkormányzatok** 223 233 200 221

Forrás: BM-adatok; OM oktatási statisztikái, Educatio Kht., 2006
* A hat- és a nyolcosztályos gimnáziumok is a nyolcosztályosnál kisebb általános iskolák között szerepelnek.
** A gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát, szakmunkásképző iskolát fenntartó önkormányzatok.

2.5. táblázat
Az önkormányzatok száma közoktatási feladatellátás és településméret szerint, 1999/00 és 2006

Lakosság
létszáma (fő)
1998. január 1-jén
Települési
ön­kormány-
zatok száma
Önkormány-
­zatok száma, amelyek
nem tartanak
fenn közokta-
tási intézményt
Tag­intéz­mény-
nek helyet adó önkormány­-
zatok száma
A kevesebb
mint nyolc évfolyammal működő
általá­nos
iskolát (is)
A legalább
nyolc évfolyammal működő
általános
iskolát
A középfokú
oktatási intézményt**
fenntartó önkormányzatok száma
99/00 2006 99/00 2006 99/00 2006 99/00* 2006 99/00 2006 99/00 2006
500 alatt 985 1027 724 832 40 93 123 52 32 28 2 1
500–999 689 690 67 134 27 95 221 131 328 306 6 8
1 000–
1 999
663 644 2 29 2 25 27 39 625 562 5 8
2 000–
4 999
517 503 10 4 513 502 28 31
5 000–
9 999
136 138
22 8 136 137 47 54
10 000–
19 999
77 80 36 7 78 80 62 62
20 000–
49 999
45 42 35 15 45 42 42 37
50 000–
99 999
28 12 25 7 28 12 28 12
100 000–
199 999
12 7 12 7 12 7 12 7
200 000
felett
1 1 1 1 1 1 1 1
Összesen 3153 3144 793*** 995 69 213 512 271 1798 1677 233 221

Forrás: BM-adatok; OM oktatási statisztikái; Educatio Kht., 2006
* A hat- és a nyolcosztályos gimnáziumok is a nyolcosztályosnál kisebb általános iskolák között szerepelnek.
** A gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát, szakmunkásképző iskolát fenntartó önkormányzatok.
*** A BM és az OM adatgy

2.6. táblázat
Fenntartói társulások száma a fenntartói társulás székhelyének településmérete szerint, 2003, 2004 és 2006

Településméret 2003 2004 2006
1100 fő alatt 206 209 216
1100–1999 fő 105 109 135
2000–2999 fő 32 32 41
3000–3499 fő 8 8 9
3500 fő fölött 28 27 47
Fenntartói társulások száma összesen 379 385 448
Fenntartói társulások által fenntartott közoktatási intézmények száma 510 511 561
Közoktatási intézmények összesen 7839 7817 7391

Forrás: Educatio Kht., KIR hivatalos intézménytörzs, 2006. március

2.7. táblázat
A helyi önkormányzatoknak pedagógiai-szakmai szolgáltatási célokra nyújtott (kötött felhasználású) tervezett és tényleges támogatása megyénként, 2003 és 2004 (Ft)

Megye 2003 2004
Tervezett Felhasznált Eltérés %-ban Tervezett Felhasznált Eltérés %-ban
Főváros 184 191 120 158 715 827 13,8 181 517 040 154 220 970 15,3
Baranya 46 242 720 40 605 145 12,2 45 136 080 42 399 940 6,1
Bács-Kiskun 63 398 880 56 626 542 10,7 62 063 280 56 930 193 8,3
Békés 46 452 960 42 716 342 8,0 45 419 760 42 854 411 5,6
Borsod-Abaúj-Zemplén 98 512 560 96 446 617 2,1 97 001 280 93 702 612 3,4
Csongrád 50 655 600 43 130 540 14,9 50 017 680 43 265 969 13,4
Fejér 51 731 280 45 053 359 12,9 51 002 640 41 308 379 19,0
Győr-Moson-Sopron 50 036 400 45 246 887 9,6 49 417 200 48 041 765 2,8
Hajdú-Bihar 73 280 160 69 742 799 4,8 71 501 040 67 079 751 6,2
Heves 36 734 400 33 255 805 9,5 36 586 800 32 125 977 12,2
Komárom-Esztergom 38 745 360 35 149 150 9,3 37 753 200 33 493 160 11,3
Nógrád 26 010 720 22 139 963 14,9 25 693 200 24 111 615 6,2
Pest 115 598 160 95 683 465 17,2 115 282 080 99 712 117 13,5
Somogy 41 258 160 40 560 700 1,7 40 802 400 39 751 359 2,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 83 018 160 79 771 520 3,9 81 693 360 77 515 376 5,1
Jász-Nagykun-Szolnok 53 454 960 46 236 060 13,5 52 608 960 48 107 970 8,6
Tolna 29 604 240 24 638 571 16,8 29 167 920 23 356 610 19,9
Vas 30 698 640 27 872 590 9,2 30 183 840 27 932 794 7,4
Veszprém 43 513 200 37 117 120 14,7 42 708 960 40 234 870 5,8
Zala 35 889 840 29 931 127 16,6 35 115 120 32 282 670 8,1
Megyék összesen 1 014 836 400 911 924 302 10,1 999 154 800 914 207 538 8,5
Ország összesen 1 199 027 520 1 070 640 129 10,7 1 180 671 840 1 068 428 508 9,5

Forrás: 43/2004. (XII. 17.) PM–BM együttes rendelet; 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet

2.8. táblázat
A megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények és szervezetek által működtetett szaktanácsadás jellemző adatai, 1996, 1999, 2001, 2004

Megye Állandó megbízás Ebből órakedvezményes Listás tanácsadó
1996 1999 2001 2004 1996 1999 2001 2004 1996 1999 2001 2004
Baranya 23 16 2 0 13 6 0 0 40 22 15 74
Bács-Kiskun 12 17 0 0 0 0 0 0 8 89 120 131
Békés 25 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 36 0 1 0 27 0 0 75 0 0 28
Budapest 121 112 7 0 108 53 0 0 1 0 10 0
Csongrád 5 7 25 n. a. 5 1 0 n. a. 3 55 25 n. a.
Fejér 25 42 90 7 0 28 47 7 50 0 2 40
Győr-Moson-Sopron 28 29 26 33 0 21 0 0 324 0 441 111
Hajdú-Bihar 32 76 8 0 32 49 8 6 23 3 0 105
Heves 25 25 15 5 25 25 15 5 34 35 51 84
Jász-Nagykun-Szolnok 0 60 50 1 0 6 1 0 65 0 0 55
Komárom-Esztergom 27 71 72 4 8 19 0 0 45 20 0 60
Nógrád 1 28 29 7 1 28 29 0 53 44 44 110
Pest 0 0 0 0 0 0 0 0 76 127 0 0
Somogy 31 0 33 0 31 0 1 0 0 57 70 138
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 54 71 0 0 11 0 0 16 0 0 104
Tolna 21 20 0 0 17 20 0 0 0 73 71 102
Vas 44 48 50 46 0 23 47 46 216 213 153 0
Veszprém 31 46 0 0 20 23 0 0 2 3 54 40
Zala 0 29 29 0 0 20 0 0 22 32 40 12
Összesen 462 741 524 104 260 360 148 64 1053 773 1096 1244

Forrás: Palotás, 1997; Szabó L., 1999; Annási, 2002; Annási–Herpai, 2006

2.9. táblázat
A megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók* mérési-értékelési tevékenysége, 2003 és 2004 (db)

Tartalom/Terület 2003 2004
A mérések száma 529 348
A mérések tartalma
Ismeretmérés 224 120
Képességek mérése 187 99
Nevelési eredményvizsgálat 39 63
Egyéb 43 65
A mérések megrendelője
Kistérségi társulás 1 1
Fenntartó/Önkormányzat 2 2
Intézmény 9 13
Intézeti kezdeményezés 10 9
Felhasznált eszköz
Saját fejlesztésű 11 13
Vásárolt, bemért 6 9
Egyéb 4 6

Forrás: Annási–Herpai, 2006
* 13 megyei önkormányzati szolgáltató intézmény adatai alapján.

2.10. táblázat
A megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények és szervezetek által szervezett 30 órás vagy ennél hosszabb tanfolyamok jellemző adatai, 2000/01 és 2004

Megye Az összes tanfolyam száma A résztvevők száma
2000/01 2004 2000/01 2004
Baranya 33 18 541 282
Bács-Kiskun n. a. 21 n. a. 372
Békés 22 31 494 822
Borsod-Abaúj-Zemplén 9 8 212 214
Budapest 9 49 245 1100
Csongrád 18 n. a. 572 n. a.
Fejér 131 7 2 175 140
Győr-Moson-Sopron 34 51 740 1389
Hajdú-Bihar 14 43 284 760
Heves 28 17 403 278
Jász-Nagykun-Szolnok 34 53 619 986
Komárom-Esztergom 14 20 217 448
Nógrád 34 8 336 123
Pest 21 282
Somogy 16 28 337 476
Szabolcs-Szatmár-Bereg 50 73 974 1199
Tolna 31 36 650 311
Vas 29 46 665 550
Veszprém 34 19 591 268
Zala 25 3 439 59
Összesen 586 531 10 776 9777

Forrás: Annási, 2002; Annási–Herpai, 2006

2.11. táblázat
OM-azonosítóval rendelkező pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat ellátó nem önkormányzati közoktatási intézmények az alapítók és az alapítási éve szerint

Alapítás éve Alapító Összesen
Egyházi jogi személy Gazda-
sági tár-
saság
Állami felső-
oktatási intézmény
Alapít-
vány
Köz-
hasznú tár-
saság
Egyéni vállal-
kozó
Egye-
sület
1989 1 1 2
1993 1 1
1995 1 1
1996 1 4 4
1997 2 3 6
1998 1 1 2
2000 2 1 3
2001 1 1 1 3
2002 1 1 1 3
2003 3 1 1 5
2004 3 1 1 5
2005 1 1 2
2006 1 1
Összesen 4 11 4 5 10 1 3 38

Forrás: Annási–Herpai, 2006

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.