wadmin | 2009. jún. 17.

Függelék

Kérdésminták a szülői vélemények feldolgozásához

 1. Ön szerint mennyire fontosak az életben való előrejutáshoz a következők? Az értékeléshez használjon iskolai osztályzatokat, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon fontos! Mennyire fontos az életben való előrejutáshoz, például…
  1 2 3 4 5
  Magas iskolai végzettség
  Nyelvismeret
  Megfelelő összeköttetések
  Kemény munka szorgalom
  Jó családi háttér
  Velünk született képességek
  Kiemelkedő szaktudás
  Együttműködési készség
  Hol van az iskola és a lakóhely
 2. Kérem, válassza ki azokat a szempontokat, amelyek szerepet játszottak abban, hogy gyermeküket ebbe az iskolába íratták, ahova most jár! Ha a fő indok nem szerepel a felírtak között, akkor kérjük, azt is írják le!
  Indok Igen Nem
  Ide jöttek a gyerek legjobb barátai is
  Nagyobb testvére jár vagy járt ide
  Azzal foglalkozzon a gyerek, ami érdekli
  Ennek az iskolának jó a híre, jókat lehet hallani róla
  Ide akart járni a gyerek
  Könnyű itt jó osztályzatokat szerezni
  A gyerekek általában szeretnek idejárni
  Ez van legközelebb
  Könnyű ide bejutni
  Minél hamarabb szakmát, szakképzettséget szerezzen
  Az iskola elvégzése után a gyerek el tudjon helyezkedni
  Az iskoláztatás költségei ne terheljenek meg jelentősen
  Az iskola legyen szigorú
  Az iskola és környéke legyen biztonságos
  Egyéb ok:
 3. Az Ön tapasztalatai alapján a gyermeke iskolájának mely elvárásokban kellene még egy kicsit javulnia a jelenlegihez képest, és melyekben kellene még sokat javulnia ahhoz, hogy Ön elégedett legyen az iskolával?
  Teljesül Kicsit Sokat
  kellene javulnia
  Fejlessze a gyerek képességeit, készségeit
  Gondolkodni tanítson, fejlessze a problémamegoldó készséget
  Megfelelően készítsen fel a továbbtanulásra
  Minél több ismeretet adjon át
  Neveljen a közösségi életre, a másokkal való együttműködésre
  Nyugodt, szeretetteljes iskolai légkört biztosítson
  Széleskörű műveltséget adjon
  Szerettesse meg a tanulást
  Tanítson az élet dolgaiban eligazodni
  Tisztességre, erkölcsre neveljen
 4. Ön összességében mennyire elégedett gyermeke iskolájával?

  4 – teljes mértékben elégedett

  3 – többé-kevésbé elégedett

  2 – egy kicsit elégedetlen, vagy

  1 – nagyon elégedetlen?

 5. Ha gyermeke nem ér el jó eredményeket az iskolában, az Ön szerint általában milyen okokra vezethető vissza? Az alábbi okok közül melyik lehet a leggyakoribb oka a gyengébb teljesítménynek?
  Ok A leggyakrabban Nem a leggyakoribb, de hozzájárul
  nagy létszámú az osztály/csoport
  sok a tananyag
  különböző képességű gyerekek vannak az osztályban/csoportban
  rosszak a tanárok
  nehezen tanul a gyerek
  gyakran cserélődik a tanár
  rosszak az oktatás körülményei, nem megfelelő a tanterem, a felszereltség
  nem megfelelőek a tankönyvek
  mi nem tudunk segíteni a gyereknek a tanulásban
  nem engedhetjük meg a különtanárt
  a gyerek nem tanul eleget, lusta
  a tanár nem szereti a gyereket
  túl magasak a követelmények
  nincs rendszeres számonkérés
  egyéb ok:
 6. Kérjük, jelezze, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal?
  Egyáltalán nem értek egyet Inkább nem értek egyet Inkább egyet értek Egyet értek
  Ma a gyerekeknek túl sok adatot kell megtanulni ahelyett, hogy összefüggéseket tanulnának.
  Ma sokkal több teher nehezedik az iskolás gyerekekre, mint a mi időnkben.
  Összességében elégedett vagyok az oktatással.
  A gyerekeknek ma sok felesleges dolgot kell megtanulniuk.
  Nem tudjuk megadni a gyerekünknek a szükséges segítséget a tanuláshoz.
  Ma az iskola jobban felkészíti a gyerekeket, mint a mi időnkben.
  A követelmények nincsenek összhangban a tanítás színvonalával.
  Gyermekem szívesen jár iskolába.
  A jó eredményhez külön tanárra, korrepetálásra van vagy lenne szükség.
  Az iskola nem képes megszerettetni a tanulást.
  A gyerekek ma sokat szoronganak az iskola miatt.
  Az iskolában eltöltött idő nincsen jól kihasználva, mert utána még rengeteget kell otthon is tanulni.
  A tananyag egy részét a gyerekek nem tudják segítség nélkül megtanulni.
  Gyermekem iskolájának jó a légköre, hangulata.
  A gyerekek az iskolában gyakran nem azt tanulják, amit kellene.
  Az iskola nem tanítja meg a gyerekeket tanulni.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.