<

Szerkesztette:

Albert Judit (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)
Varga Attila (Országos Közoktatási Intézet)

Iskolazöldítésen értünk minden olyan tevékenységet, mely az iskolát környezettudatosabbá teszi. Ha egy iskola elkötelezi magát amellett, hogy iskolafejlesztő munkájában központi szerepet szán az iskolazöldítési lépéseknek, és intézményi szinten összehangolja, hosszú távon tervezett módon végzi e lépéseket, akkor már ökoiskoláról beszélhetünk. Így minden iskolazöldítési lépés egyben lépés az ökoiskola felé vezető úton is. Így kapcsolódik össze a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Iskolazöldítési Programja az Országos Közoktatási Intézet által koordinált Ökoiskola Hálózat munkájával. A kötetben az ökoiskolák számára legfontosabb iskolazöldítési lépésekhez adunk ötleteket. Reméljük, az első ötlettárat továbbiak követik, és sok iskola elkészíti saját ötlettárát is.

A kiadvány a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
„Környezetbarát iskolák – modellek és szétsugárzás”
című projektjének keretében elkészült tanulmányok a Magyarországi Ökoiskola Hálózattal együttműködésben válogatott, kiegészített, szerkesztett változata.

 


Tartalom


 

© Országos Közoktatási Intézet, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2004
© Szerkesztők: Albert Judit, Varga Attila, 2004
© Bilku Rolandné, Czabánné Tarnói Judit, Deák József, Horváth Kinga, Iván Zsuzsanna, Kalas György, Néder Katalin, Nyiratiné Németh Ibolya, Petrőczy Tibor, Saly Erika, Szeredi Éva, Trescsik Angéla, Varga Attila, 2004

ISBN 963 682 535 1

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.