wadmin | 2009. jún. 17.

Hivatkozott irodalom

 

Berryman, S. E. (2000): Hidden Challenges to Education Systems in Transition Economies. The World Bank.

Davey, K. – Horváth M. T. – Péteri G. (2000): Helyi önállóság és önkormányzati feladatok. Közigazgatás-fejlesztési füzetek, MEH – „Helyi önkormányzati know-how” Program, Budapest.

Education at a Glance (2002): OECD, Paris.

European Commission (2003a): The EU Economy: 2003 Review. DG Economic and Financial Affairs, ECFIN/391/03-EN.

European Commission (2003b): Investing efficiently in education and training: an imperative for Europe. Communication from the Commission, COM (2002) 779.

European Commission (2003c): Making the best use of resources. DG for Education and Culture.

Halász G. (2000): A közigazgatás továbbfejlesztése és a közoktatás: a települések közötti együttműködés kérdései. In: Davey – Horváth – Péteri: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok, Közigazgatás-fejlesztési Füzetek. MEH-KHF, Budapest.

Halász G. (2003): European coordination of national education policies from the perspective of the new member countries. Kézirat.

Halász G. (2003b): Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. IFM, Humán Erőforrás Háttértanulmányok, MEH-NFT Hivatal.

Hermann – Horváth – Péteri – Ungvári (1998): Önkormányzati feladattelepítés szempontjai és feltételei. FDI-CEE kiadvány.

Hermann Z. (2001): Hatékonysági problémák a közoktatásban. OKI, Budapest.

Horn D. (2003): Mennyibe kerül egy gyerek? Az általános iskolák oktatási szolgáltatásainak költségbecslése. In: Önkormányzati oktatáspolitika és oktatásfinanszírozás. OKI Műhelytanulmányok. OKI, Budapest, 2004.

Jelentés (2003): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. OKI, Budapest.

Knowledge and Skills for Life (2001): First results from the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2000. OECD, Paris.

Kozma T. (1999): Elszámoltatható iskola. Educatio, VII. évf. 3. szám.

Radó P. (2001): Transition in Education, OSI-Budapest, IEP, Lazareviciute, I. – Verheijen, T.: Efficient and effective government: pratcices, procedures, institutions. In: Péteri G. –Simek, O. (Editors): European Union Enlargement and the Open Society Agenda: Local Government and Public Administration. OSI-Budapest, LGI.

Semjén A. (1999): Hatékonyság a közoktatásban. Educatio, VII. évf. 3. szám.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.