<

A Tanuló Társadalom című folyóiratot – a 2002-es próbaszámot követően – 2003 tavaszán indította el az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központja. Jelenleg az Iskolafejlesztési és Integrációs Központ folytatja az újság kiadását. A negyedévenként megjelenő periodikában a szerkesztők két nagy tartalmi halmazt igyekeztek lefedni: az élethosszig tartó tanulásnak és a hátrányos helyzetűek tanulásának témáival kapcsolatos tanulmányokat, írásokat, információkat közlik. A széles téma- és műfaji palettán többek között helyet kapnak a közeljövő eseményeiről, konferenciákról szóló hírek, az oktatás különböző szegmenseiben működő szakemberekkel készült interjúk, könyvajánlók és különböző médiumok által közvetített információk, híradások a felnőttek, a hátrányos helyzetűek oktatásáról.


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.