<

Felnőttoktatási Akadémia
Gyula, 2003. szeptember 10–12.

Szerkesztők:
Mayer József
Singer Péter

A kötet a hagyományosan Gyulán megtartott Felnőttoktatási Akadémia 2003. évi előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. Fontosnak tartjuk, hogy az előadások anyagait azokhoz is eljuttassuk, akik személyesen nem tudtak a konferencián részt venni. Ugyanakkor az sem mellékes szempont, hogy az évről évre közreadott kötetek anyagai folyamatában mutathatják be azokat az eredményeket, amelyek a hazai felnőttoktatás kutatásában és fejlesztésében az egyes szakmai műhelyekben létrejöttek.

Az elmúlt évben a konferencia „A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló” címet viselte. A cél az volt, hogy rámutassunk arra, hogy az élethosszig tartó tanulás mint az új tanulási paradigma, valamint a tanuló társadalom és a tudásalapú gazdaság formálódásának időszakában a felnőtt társadalom minden tagja számára új kihívás fogalmazódik meg: az, hogy egy életpálya során számos alkalommal kell tudásukat megújítva új tanulmányokat folytatni.


Tartalom


 

Szerkesztő: Mayer József, Singer Péter

A kötet létrehozásában közreműködött: Újvári Adelinda, Szabó Ildikó

© Országos Közoktatási Intézet, 2004
© Csoma Gyula, Fónai Mihály, Farkas Aranka, Györgyi Zoltán, Halász Gábor, Havas Péter, Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Mártonfi György, Palotás Zoltán, Radó Péter, Setényi János, Singer Péter, Sipos János, Varga Attila, 2004

ISBN 963 682 531 9

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.