<

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült

A kötetet szerkesztette:
Kiss Judit

Írták:
Mayer József
Felényiné Tamás Angéla
Kárpáti Angéla
Kiss Judit
Singer Péter
Vermes Gábor

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet


Tartalom


© Mayer József, Felényiné Tamás Angéla, Kárpáti Ildikó, Kiss Judit, Singer Péter, Vermes Gábor
© Országos Közoktatási Intézet

ISBN 963 682 559

Felelős kiadó:
Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.