<

Tartalom

 • Mayer József • Az iskolai rangsor kérdése az iskolarendszerű alap és középfokú felnőttoktatásban
  ... arról van szó, hogy a tanulók jelentős számban maradnak ki a közoktatás intézményeiből, de ezt a sikertelenségi mutatót nem szoktuk intézményi szinten megjeleníteni, legfeljebb egy összesítő adat áll évente a rendelkezésünkre. E tömeges kudarcnak a következményeit társadalmi, gazdasági, szociál- és társadalompolitikai szinten egyaránt látjuk, de hogy a sikertelenség, mint iskolai „teljesítmény” intézményi szinten mit von maga után, erről még nincsenek adataink.
 • Szívósné Tóth Annamária • Ajánlás a felnőttoktatási intézmények rangsorának szempontrendszeréhez
  Megállapításaim elsősorban a középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás intézményeire vonatkoznak, ennek okán kell hangsúlyoznom a nappali középiskoláktól való eltéréseket. (Sőt valójában a nappalitól való különbözőséget tartom a felnőttoktatás szinte elsődleges színvonal-mutatójának.)
 • Kerékgyártó László • Néhány szempont a felnőttoktatás intézményeiben folyó munka értékelésére
  Az élethosszig tartó tanulás igényének felértékelődésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelem irányul arra az intézményrendszerre, amely ennek a feladatnak a megvalósítására hivatott. A megjelentetett Felnőttképzési Törvény, amely számos szempontból szabályozza a feltételeket, illetve pótolja azokat a hiányokat, amelyek ma még az érintett populáció egy részének nehezen elérhetővé teszik a tanulást.
 • Harangi László • Milyen a jó felnőtt iskola?
  Ha tíz-tizenöt évvel ezelőtt megkérdezték volna tőlünk, mi a felnőttiskola, bizony zavarba jöttünk volna, és kizárólag csak a dolgozók általános és középiskoláira gondoltunk volna. Azóta az iskolarendszerű felnőttoktatásnak többféle formája jött létre (úm. alapítványi iskolák; oktatási vállalatok, közművelődési intézmények, társadalmi szervezetek iskolai jelleggel működtetett tanfolyamai; nyelviskolák), melyeknek gyűjtőneve lehet a „felnőttiskola”. Tanulmányunkban is így értelmezzük a felnőttiskolát, középpontjában a rendeskorúak alap- és középiskoláját pótló iskolarendszerű felnőttoktatással, régi nevén a dolgozók iskoláival, újabban „második esély iskoláival” is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.