1. Előszó

wadmin | 2009. jún. 17.

1. Előszó

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás kulcsfontosságú területe. A közoktatás rendszerén belül működő alap- és középfokú oktatás különösen nagy jelentőségét az adja, hogy lehetővé teszi a csekély iskolai végzettséggel rendelkezők számára azt, hogy pótolják e téren hiányosságaikat annak érdekében, hogy tanulmányaikat követően immár megfelelő szintű végzettségükkel piacképes szakmai tanulmányokat folytathassanak. Mindez természetesen messzemenően kihat a már munkában állók továbbképzésére is.

2. Egy új iskolatípus a tömegoktatás szolgálatában

wadmin | 2009. jún. 17.

2. Egy új iskolatípus a tömegoktatás szolgálatában

A második világháborút megelőző időszakban Magyarországon még nem alakult ki az a rendszer, amely az akkori közoktatáson belül szavatolta volna azt, hogy a felnőttek iskolarendszerben pótolhassák hiányos vagy alacsony iskolai végzettségüket. Az utolsó európai békeévben a hazai törvényhozás megtette az első lépéseket, hogy a felnőttoktatást beillessze az iskolarendszerbe, de a háborús évek e folyamat kibontakozását végül nem tették lehetővé. 1

5. Tantervi koncepciók

wadmin | 2009. jún. 17.

5. Tantervi koncepciók

A II. világháborút követő időszak társadalmi átalakulásának egyik legfontosabb mozzanata a demokratikusnak tekintett iskolarendszer kialakítása volt. Noha a politikai élet szereplői között e témában (is) számos vitatott elem volt jelen, mégis a koncepció(k) egyes elemeit illetően a demokratikus pártok alapvetően egyetértettek.

6. 2001. – a kerettantervek bevezetése

wadmin | 2009. jún. 17.

6. 2001 – a kerettantervek bevezetése

Végül, szinte szimbolikus gesztusként az új évezred első évében rövid előkészítést követően sor került az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készített önálló kerettantervek kidolgozására és bevezetésére, 2001 szeptemberétől.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.