wadmin | 2009. jún. 17.

Felhasznált irodalom

A tanulók munkaterhei Magyarországon. OKI FKK, Bp., 2003. Szerk.: Mayer József.

Balázs Éva: A középfokú oktatás expanziója. OKI-szakmai napok 2002.

Benő Kálmán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás fejlődésének tendenciái hazánkban 1948–1953 között. – különlenyomat Akadémia kiadó, Bp., 1980.

Csoma Gyula: Felnőttoktatási konferenciák – hajdan és most – Magyarországon. Kultúra és Közösség, 1998/4–1991/1.

Erdei Ferenc: Népi demokrácia. In: Demokrácia. Bp., 1945.

Esélyt teremtő iskola. OKI, Bp., 2003. Szerk.: Mayer József.

Farkas Péter–Györgyi Zoltán–Híves Tamás–Imre Anna: Az általános iskolai felnőttoktatás helyzete (kézirat, OKI IFK dokumentáció)

Ferge Zsuzsa és mts-i.: Gyorsjelentés a szegénységről 2004. Szociális Szakmai Szövetség.
http://www.romapage.hu/">www.romapage.hu

Gábor R. István–Galasi Péter: A „második” gazdaság. Bp., 1981.

Gyarmati Szabó Éva: Mind többen az esti iskolákban. Népszabadság, 1995. február 17.

Hrubos Ildikó: Az ismeretlen szakképzés. Oktatáskutató Intézet–Új Mandátum Kiadó, Bp., 2002.

Ifjúság 2000. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 2001. CD.

Jóború Magda: Köznevelésünk felszabadulás utáni történetének néhány kérdése (1945–1948). Pedagógiai Szemle, 1979/10. 874 p.

Kardos József: Fordulat a közoktatásban. In: Fordulat a világban és Magyarországon, 1947–1949. Napvilág Kiadó, Bp., 2000.

Kerékgyártó István: Vagyonregény. Magvető Kiadó, Bp., 2002.

Keresztúri Dezső: A magyar művelődéspolitika irányelvei. In: Mai magyar művelődéspolitika. MVKM, Bp., 1946. 22–23. p.

Kéri László: Összeomlás után. Bp., 1991. 139. p.

Kovács Máté: Bevezetés. In: Mai magyar művelődéspolitika. MVKM, Bp., 1946. 4. p.

Mayer József: Adalékok a dolgozók iskoláinak történetéhez. In: Iskolakultúra, 1993/7.

Mayer József: A NAT, a szerkezetváltó iskolák és a felnőttoktatás. In: Köznevelés, 1998. december 4.

Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete. In: Köznevelés, 1998. február 27.

Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás: a hagyományok rabsága és a megújulás kényszere között. In: Fejlesztő Pedagógia, 1999/2-3.

Mayer József: Útkeresők. Interjúk a felnőttoktatásról. OPKM–OKI, Bp., 2002.

Mayer József: Az iskolai rangsor kérdése az iskolarendszerű felnőttoktatásban. OKI FKK, Bp., 2002. (Az OKI FKK 2002/2003. évi kutatásának zárójelentése)

Mayer József: Iskolarendszerű felnőttoktatás 2000-ben Új Pedagógiai Szemle, 2000. 11.

Mindenki középiskolája. Szerk.: Nagy Mária OKI, Bp., 2003.

Módszertani stratégiák I–V. Szerk: Mayer József. OKI FKK, Bp., 2002-2003.

Nádasdy Ádám: A „modern” és a belőle képzett fogalmak jelentés- és használattörténete. Replika, 1998. június 30.

Sáska Géza: Ciklikusság és centralizáció. Educatio, Bp., 1992. Teleházak és távmunka Magyarországon. Teleház Kft., Bp., 1999.

Vitányi Iván: A magyar kultúra az ezredfordulón. Társadalmi Szemle, 1998/8-9. sz.

Dokumentumok:

  • Az iskolarendszerű felnőttképzés helyzete 1990–1994 között. Összeáll.: Fejes Lászlóné. Munkaügyi Minisztérium, Szakoktatási Főosztály. Szakképzési statisztika tájékoztatók 15. 1996/3.
  • Statisztikai tájékoztató – A főváros oktatásügyének helyzetéről 1998-1999. Bp., 1999.
  • Jelentés Budapest Főváros közoktatásfejlesztési tervének felülvizsgálatáról. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézkedési tervére: 53–54. p. 2001.
  • Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára. OM, Bp., 2001.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.