wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

A roma tanulók iskolai sikerességének növelése napjainkra elodázhatatlan oktatáspolitikai feladattá vált. Az elmúlt években számos kormányzati és nem kormányzati kezdeményezés született, hogy e probléma rendezését megkísérelje.

Az Országos Közoktatási Intézet 2003-ban1 a Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet – Helyi Önkormányzat és Közszolgálati Reform Kezdeményezés megbízásából és támogatásával – egy projekt keretében kísérelte meg e kérdéskör körüljárását. Az Új irányelvek a roma tanulók szegregált oktatásának felszámolására elnevezésű projekt fő célkitűzése az volt, hogy a legfrissebb kutatási eredményekre és a program keretében szervezett fókuszcsoportos beszélgetések során összegyűjtött adatokra támaszkodva beazonosítsa a jelenlegi magyarországi iskolai gyakorlatban fellelhető szegregációs típusokat, és azok felszámolásának lehetőségeit finanszírozási, jogi és pedagógiai-módszertani szempontból vizsgálja, majd ezek eredményeit oktatáspolitikai tanulmányban összefoglalja.

A jelen tanulmánykötet célja, hogy az észlelt problémák megoldására vonatkozó javaslatokat tartalmazó oktatáspolitikai tanulmányon kívül az e javaslatokat megalapozó háttértanulmányokat is ismertesse. Mivel az oktatáspolitikai tanulmány a kötetben szereplő tanulmányok összegzése, koherens egésszé alakítása által született, néhány esetben a háttértanulmányok részletei magában a tanulmányban is visszaköszönnek.

A kötetben közreadjuk a roma tanulók iskolai szegregációjának felszámolását célzó javaslatok mintegy gyakorlatközeli ellenőrzésére szervezett (közel 150 embert felvonultató) kilenc fókuszcsoport-beszélgetés részletes elemzését is. Az elemzés szövegébe, a beszélgetések hangulatának minél autentikusabb megjelenítése érdekében, a beszélt nyelv fordulatait változatlanul megőrizve emeltük be az egyes idézeteket.

A tanulmánykötet érdekessége, hogy a projekt kutatócsoportja a roma tanulók iskolai integrációjának megvalósításáról való gondolkodást az Oktatási Minisztérium integrációs stratégiájának megfogalmazásával, majd gyakorlatba ültetésével párhuzamosan végezte. A következő oldalakon olvasható elképzelések és javaslatok így az integráció lehetőségének és konkrét megvalósításának egy alternatív, a kormányzati intézkedésektől eltérő változatát mutatja be. Ezért fontos hangsúlyoznunk, hogy célunk nem az épp életbe lépő kormányzati intézkedések kritikai elemzése, hanem egy önálló integrációs stratégia megfogalmazása volt. Ez mintegy azt is igazolja, hogy még ha más-más megközelítésből is indultunk ki, a roma tanulók iskolai sikeressége növelésének kulcsa az integrált oktatás lehet.

A szerkesztő
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.