wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó1

Az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Központja az iskolarendszerű alap- és középfokú felnőttoktatás intézményrendszerében dolgozó intézményvezetők és pedagógusok rendszeres tájékoztatását tekinti egyik legfontosabb feladatának. Ezért a legfrissebb információkat, az új kutatási eredményeket igyekszik a pillanatnyilag rendelkezésre álló és jól kommunikálható csatornákon elérhetővé tenni.

Jelen kiadvány továbblépés egy, a már mintegy két éve megkezdett úton, hiszen a hagyományos nyomtatott anyag után ezúttal - a gyorsabb megjelenés reményében - CD-n tesszük közzé azokat anyagokat, amelyeket véleményünk szerint kollégáink munkájuk során - közvetve vagy közvetlenül - hasznosíthatnak.

Reméljük, hogy a kiadvány "olvasása" már egyetlen intézményben sem jelent majd gondot. Mi úgy gondoljuk, hogy az itt felsorakoztatott szövegekből mindenki talál a maga számára olyat, ami fontos mondanivalót hordoz. Ezeket a szövegeket a lemezről ki lehet nyomtatni, tovább lehet "sokszorosítani", azaz minden érdeklődő számára hagyományos, nyomtatott formában is elérhetővé tenni.

A lemez négy "csomagot" tartalmaz:

  1. Közöljük a gyulai Felnőttoktatási Akadémia tartott előadások többségét, úgy, hogy az egyes előadók "szövegét" utólag megszerkesztettük.
  2. Közzé tesszük az un. "próba-érettségik" teljes anyagát, amely 2000 tavaszán készült el. A kutatási anyag tanulmányozása nem tanulságnélküli, hiszen itt nyújtunk először olyan információt, amely kézzel foghatóan ad tájékoztatást arról, milyennek képzeli az oktatásirányítás a következő évtized érettségi vizsgáit, mind tartalmi kérdésekben, mind pedig a feladatok jellegében.
  3. Fontosnak éreztük, hogy megjelentessük azt a kutatási anyagot, amely a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) közreműködésével készült. Nem lehet érdektelen az iskolák számára az a kérdés: hogyan használják fel idejüket tanítványaik.
  4. Végül - első olvasásra "kakukktojásként" - átvettük a Levegő Munkacsoport elnöke által készített könyv anyagát, mert szeretnénk, hogy a pedagógusok megismerkedhessenek egy - az oktatás számára sem haszontalan tapasztalatokkal bíró - eltérő jellegű, a hangsúlyokat máshová helyező gondolkodásmóddal.2

Budapest, 2000.11.28.

Mayer József

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.