wadmin | 2009. jún. 17.

Függelék

Az 1. és 59. nyitott kérdésre adott válaszok említésszerű felsorolása besorolási csoportonként (Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

1. nyitott kérdés – Kérem, nevezze meg azokat a legfontosabb célokat, amiket személy szerint szeretne az iskolában elérni.

Fennmaradás, pénz:

 • elegendő gyerek iratkozzon be,
 • a működési feltételek biztosítása,
 • az épület, illetve eszköztár felújítása, bővítése,
 • maradjon meg az iskola,
 • több támogatás az önkormányzattól.

Alkalmazkodás

 • a partnerek igényeinek való megfelelés,
 • a gyerek felkészítése az életen át tartó tanulásra,
 • használható tudás átadása,
 • a családdal, szülőkkel való szoros kapcsolat.

Eredményesség, hatékonyság

 • a középiskolára való sikeres felkészítés,
 • magas továbbtanulási arányok,
 • eredményes oktatás-nevelés,
 • hatékony munkaszervezés.

Hagyományos tudásátadás

 • nyelvtanítás, informatikaoktatás nyújtása, fejlesztése,
 • pedagógiai program megvalósítása,
 • kéttannyelvű oktatás,
 • eredményes tanulmányi munka,
 • megfelelő tudásanyag elsajátítása.

Kompetencia, készségfejlesztés

 • képességek fejlesztése,
 • tehetséggondozás,
 • egyénre szabott pedagógia,
 • differenciálás,
 • gyermekközpontú nevelés,
 • művészeti képzés.

Kultúra, értékközvetítés

 • általános emberi, kulturális és egyéb értékek közvetítése,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • környezettudatosság,
 • neveltségi szint, kulturáltság, fegyelmezettség,
 • erkölcs és hit, szilárd értékrend,
 • személyiségfejlesztés.

Hátrányos helyzetűek beillesztése,esélyegyenlőség biztosítása

 • felzárkóztatás,
 • hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek integrációja.

Aura

 • családias légkör, jó hangulat,
 • csapatépítés, jó munkahelyi hangulat,
 • szeretetteljes légkör.

59. nyitott kérdés – Ha a diákjaira gondol, mire a legbüszkébb?

Fennmaradás, pénz

 • 1 millió Ft-ot kapott az iskola egy volt tanulótól (2 említés összesen).

Alkalmazkodás

 • megállják a helyüket,
 • jó hírét viszik az iskolának.

Eredményesség, hatékonyság

 • sport, kulturális teljesítmények, versenyeredmények,
 • a középiskolák pozitív visszaigazolása,
 • tanulmányi versenyeken jó szereplés,
 • magas továbbtanulási arány,
 • elért eredmények.

Hagyományos tudásátadás

 • jó tanulmányi átlag,
 • jó nyelvtudás,
 • iskolai teljesítmény,
 • tanulmányi munka.

Kompetencia, készségfejlesztés

 • művészeti teljesítmény,
 • sajátos igényűek fejlődése,
 • képességeknek megfelelő teljesítmény.

Kultúra, értékközvetítés

 • fegyelmezett magatartás, tisztelettudás, jól neveltség, jó magatartás, kulturáltság,
 • segítőkészség, közösségi értékek,
 • nyitottság, őszinteség, autonómia.

Hátrányos helyzetűek beillesztése

 • hátrányos helyzetükhöz és a körülményekhez képest jól teljesítenek.

Aura

 • családias légkör, jól érzik magukat,
 • a gyerekek szeretik az iskolát,
 • visszajárnak a régi diákok.

1. táblázat – A nyitott kérdések kódjai és azok csoportosítása
(Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

Csoportosítás Kódolás
Pénz, fennmaradás A beiskolázási létszámot tudják biztosítani
Minél kedvezőbb családi hátterű gyerekeket vonzzon az iskola
Több pénzt szerezzen az iskola
Maradjon fenn az iskola, ne szűnjön meg
Alkalmazkodás A fenntartó legyen minél jobb véleménnyel az iskoláról
A helybéliek és a vonzáskörzetben lakók legyenek minél jobb véleménnyel az iskoláról
A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szaktudás, skillek és jártasságok elsajátíttatása
A helyi (település/lakóközösség) kulturális igényeinek való megfelelés
Eredményesség, hatékonyság A kompetenciamérésen növekedjenek a tanulói teljesítmények
A továbbtanulási eredmények minél jobbak legyenek
A tanári hatékonyság legyen jobb
Tanulmányi versenyen való jó szereplés
Kulturális versenyen való jó szereplés
Sportversenyen való jó szereplés
Versenyeken való jó szereplés
Tárgyi tudás átadása A pedagógiai program valósuljon meg
Nyelvoktatás vagy informatikai oktatás
Tantervi alaptudás biztosítása
Érettségire való felkészítés
Kompetencia-, készségfejlesztés Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását
Önmegvalósításhoz szükséges képzés (művészetek stb.)
Értékátadás, kultúraközvetítés Szilárd értékrendet közvetítsen az iskola
Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés
Ép, egészséges, nyitott személyiségre való nevelés
Hátrányos helyzetűek beillesztése, integráció Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését
Jó légkör Jó légkörű legyen az iskola

2. táblázat – Az iskolai vezetés és pedagógiai aktivitás hatása az iskolai eredményességre (6. évfolyamos szövegértési eredményesség)
(Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

A modellbe bevont változók (1) Összes hatás (B) (2) SES alsó harmad (B) (3) SES felső harmad (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex SES (std.) 12,60*** (3,303) –0,440 (8,663) 24,399* (10,431)
Településtípus (d) 0=község, 1=város –10,63* (4,324) –9,416 (7,879) –11,692 (9,683)
Lányok aránya 116,00** (37,197) 96,086 (71,270) 108,522 (57,098
Befelé aktív faktor (std.) 4,94* (2,295) 6,215** (2,291) 5,883 (4,070) 7,143 (4,123) 7,959 (4,529) 9,424* (4,539)
Van nívócsoport (d) 2,022 (3,710) 3,274 (3,913) 1,072 (7,658) 5,628 (8,207) 2,567 (6,344) 7,602 (6,629)
Van tehetséggondozás (d) –3,802 (5,243) –3,627 (5,113) –14,323( 8,402) –13,561 (8,394) 14,913 (10,525) 21,567* (10,638)
Igazgató típusa (d) 0=iskolacentrikus 1=gyerekcentrikus 8,169* (3,644) 9,064* (3,556) –3,427 (6,621) –0,908 (6,756) 15,015* (6,026) 14,271* (5,930)
Használják-e érdemben az OKM-adatokat (d) 0=érdemben nem használják, 1=használják 8,403* (3,746) 7,677* (3,702) 7,207 (6,848) 4,201 (7,003) 7,204 (6,052) 6,756 (6,031)
Konstans –14,389** (5,433) –45,574* (19,615) –6,432 (7,347) –51,361 (36,416) –28,575* 11,1679 –91,713** (31,204)
Esetszám 449 449 152 152 148 148
R-négyzet 0,037 0,095 0,034 0,062 0,082 0,139

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

3. táblázat – Az iskolai vezetés és pedagógiai aktivitás hatása az iskolai eredményességre (6. évfolyamos matematikai eredményesség)
(Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

A modellbe bevont változók (1) Összes hatás(B) (2) Szocioökonómiai háttér alsó harmad (B) (3) Szocioökonómiai háttér felső harmad (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex SES (std.) 10,131** (3,567) 0,788 (9,315) 25,047* (10,652)
Településtípus (d)0=község, 1=város –12,064** (4,670) –6,369 (8,472) –24,472* (9,888)
Lányok aránya 40,364 (40,168) 22,595 (76,634) 8,863 (58,306)
Befelé aktív faktor (std.) 2,822 (2,436) 4,112 (2,474) 8,585* (4,325) 9,187* (4,433) 5,213 (4,610) 7,508 (4,635)
Van nívócsoport (d) 6,210 (3,938) 8,294* (4,226) 0,822 (8,139) 3,516 (8,825) 12,082 (6,456) 18,837** (6,769)
Van tehetséggondozás (d) –2,684 (5,564) –2,832 (5,521) –18,539* (8,929) –18,201* (9,026) 22,091* (10,711) 25,206* (10,863)
Igazgató típusa (d)
0=iskolacentrikus
1=gyerekcentrikus
8,140* (3,976) 8,776* (3,840) 1,770 (7,037) 2,883 (7,265) 12,757* (6,132 11,941* (6,055)
Használja-e érdemben az OKM-adatokat (d)
0=érdemben nem használják,
1=használják
6,086 (3,976) 6,004 (3,998) 5,382 (7,278) 4,197 (7,530) 7,785 (6,159) 8,341 (6,159)
Konstans –13,009 (5,111) –25,526 (20,795) –0,966 (8,873) –9,979 (39,156) –37,838 (11,365) –40,063 (31,865)
Esetszám 449 449 152 152 148 148
R-négyzet 0,027 0,053 0,045 0,050 0,108 0,159

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

4. táblázat – Az iskolai vezetés és pedagógiai aktivitás hatása az iskolai eredményességre (évismétlők aránya)
(Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

A modellbe bevont változók Összes hatás (B) Összes hatás (B)
Az iskolától független néhány tényezővel kontrollálva
Átlagos szocioökonómiai háttérindex SES (std.) –0,014*** (0,002)
Településtípus (d) 0=község, 1= város 0,008** (0,003)
Lányok aránya –0,084** (0,027)
Befelé aktív faktor (std.) 0,002 (0,003) 0,000 (0,002)
Van nívócsoport (d) –0,006* (0,003) 0,003 (0,003)
Van tehetséggondozás (d) 0,002 (0,001) 0,001 (0,003)
Igazgató típusa (d) 0=iskolacentrikus 1=gyerekcentrikus –0,002 (0,003) –0,003 (0,002)
Használják-e érdemben az OKM-adatokat (d) 0=érdemben nem használják, 1=használják –0,003 (0,003) –0,001 (0,003)
Konstans 0,024 (0,003) 0,058 (0,014)
Esetszám 551 472
R-négyzet 0,016 0,112

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

5. táblázat – Az iskola adottságainak hatása az iskolai eredményességre (10. évfolyamos matematikai eredményesség)
(Horn Dániel tanulmányához)

A bevont változók Alapregresszió (B) Alapregresszió
Átlagos szocioökonómiai háttérrel kontrollálva (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex (std.) 40,4492*** (3,7697)
Lányok aránya (d) –34,7994*** (7,6979) –28,267*** (6,376)
Állami fenntartó (d) –3,924 (3,621) –3,860 (3,051)
Egyházi fenntartó (d) –15,865** (6,084) –24,194*** (4,993)
Magánfenntartó (d) –33,960** (12,936) –34,937** (12,461)
Általános iskola (d) 4,843 (10,997) –0,915 (10,202)
6/8 oszt. gimnázium (d) 63,321*** (5,040) 23,939*** (5,338)
Szakiskola (d) –51,817*** (3,516) –23,362*** (3,987)
Gimnázium (d) 47,986*** (4,864) 10,385* (5,154)
Város 10e lakos alatt (d) –28,606*** (3,603) –7,211* (3,234)
Budapest –0,993 (5,380) –22,593*** (4,362)
Település bevétele / lakos 0,040* (0,018) 0,026 (0,017)
Felnőtt diákok aránya –0,518*** (0,115) –0,417*** (0,090)
Konstans 14,152* (6,781) 18,443** (6,847)
Esetszám 543 543
R-négyzet 0,42 0,59

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std.) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

6. táblázat – Az igazgatók jellemzőinek hatása az iskolai eredményességre (10. évfolyam matematikai eredményesség)
(Horn Dániel tanulmányához)

A modellbe bevont változók (B) Átlagos szocioökonómiai
háttérrel kontrollálva (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex (std.) 39,4857*** (3,9485)
Az igazgató férfi (d) 8,4958* (3,4974) 5,362 (3,371)
Tapasztalat: mióta igazgató (év) 0,167 (0,293) –0,044 (0,256)
Legalább egy idegen nyelvet jól beszél (d) 1,593 (3,305) –2,452 (2,623)
Első diploma egyetemi (d) 16,793*** (3,475) 9,530** (3,170)
Az iskolában használ-e számítógépet (d) 11,549+ (6,626) 3,055 (5,063)
Otthon használ-e számítógépet (d) –3,846 (4,510) –0,476 (3,502)
Konstans –10,879 (9,820) 8,460 (11,054)
Esetszám 539 539
R-négyzet 0,44 0,59

Az alapregresszióban lévő paraméterekre kontrollálva
Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std.) – standardizált
+ 10%-on szignifikáns; * 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

7. táblázat – Az iskolavezetés jellemzőinek hatása az iskolai eredményességre (10. évfolyam matematikai eredményesség)
(Horn Dániel tanulmányához)

A modellbe bevont változók (1) Összes hatás
(B)
(2) Szocioökonómiai háttér átlag alatt (B) (3) Szocioökonómiai háttér átlag felett (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex (std.) 39,9232*** (3,7029) 26,0026*** (4,5478) 49,5185*** (5,4815)
Konzisztens célok (d) 9,6222** (3,6200) 6,030* (2,975) 8,2804** (3,0046) 8,351** (2,724) 7,5511 (5,0622) 4,858 (4,482)
Hetente van értekezlet (d) 14,921*** (3,814) 11,132** (3,260) 9,425* (4,220) 8,525* (3,671) 14,478** (5,176) 11,365* (4,778)
Minden diák kompetenciatesztjét feldolgozzák (d) 5,153+ (3,092) 5,171* (2,554) 7,000* (2,836) 5,336* (2,554) 10,034* (4,918) 9,742* (4,533)
Tanári támogatás (%) 0,151 (0,150) 0,241+ (0,125) –0,050 (0,125) 0,037 (0,114) 0,369 (0,257) 0,430+ (0,237)
Konstans –5,152 (12,930) –5,587 (11,947) –27,189* (12,083) –18,039 (12,731) 20,547 (22,800) –6,946 (22,128)
Esetszám 543 543 276 276 267 267
R-négyzet 0,44 0,60 0,33 0,42 0,28 0,40

Az alapregresszióban lévő paraméterekre kontrollálva
Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std.) – standardizált
+ 10%-on szignifikáns; * 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

8. táblázat – Az iskolavezetés jellemzőinek hatása az iskolai eredményességre középfokon pedagógiai programonként (10. évfolyam matematikai eredményesség)
(Horn Dániel tanulmányához)

A modellbe bevont változók (1) Szakiskola (B) (2) Szakközépiskola (B) (3) Gimnázium (B)
Átlagos szocioökonómiai háttérindex (std.) 26,6564*** (3,8451) 43,4179*** (3,0673) 46,6849*** (3,9948)
Konzisztens célok 11,5891** (3,9833) 11,324** (3,437) 12,5367** (4,6769) 11,539** (3,936) –1,7809 (4,8390) –4,500 (3,945)
Hetente van értekezlet (d) 0,126 (7,445) 3,009 (6,322) 13,859* (5,661) 12,209** (4,629) 5,959 (5,913) 2,370 (4,361)
Minden diák kompetenciatesztjét feldolgozzák (d) –2,724 (4,142) –2,559 (3,861) 2,688 (4,448) 7,967* (3,828) 11,624* (5,287) 8,793* (4,300)
Tanári támogatás (%) –0,476* (0,182) –0,238 (0,170) 0,456** (0,173) 0,287* (0,143) –0,048 (0,217) 0,069 (0,164)
Konstans –19,782 (15,841) –10,968 (13,563) –30,143+ (15,396) –8,604 (13,404) 107,206** (22,821) 46,151** (17,622)
Esetszám 110 110 204 204 168 168
R-négyzet 0,26 0,39 0,16 0,39 0,43 0,64

Az alapregresszióban lévő paraméterekre (kivéve iskolatípus) kontrollálva
Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std.) – standardizált
+ 10%-on szignifikáns; * 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

9. táblázat – A fejlesztő foglalkozások és tanulásszervezési módok hatása az általános iskolai eredményességre (6. évfolyamos szövegértései teljesítmény)
(Garami Erika tanulmányához)

B
TELEPÜLÉS TÍPUSA (ref.: község)
Kisváros –7,044 (4,658)
Nagyváros –3,970 (6,203)
Főváros –12,973 (6,640)
FENNTARTÓ TÍPUSA (ref.: önkormányzati)
Fenntartó: állami/megyei/főváros 1,918 (8,154)
Fenntartó: egyházi 2,843 (8.373)
Fenntartó: magán –11,016 (11,724)
Átlagos szocioökonómiai háttér, 2004, 6. évf. (std.) 11,170** (3,722)
OKM-et használják érdemben (d) 10,847** (3,649)
Használják a DIFER-t (d) 5,631 (4,235)
Hátrányos helyzet miatti integrált oktatás van (d) –7,677* (3,748)
SNI miatti integrált oktatás van (d) –1,418 (3,971)
Tehetséggondozás (d) 2,785 (5,403)
Csoportos korrepetálás (d) –18,856** (7,085)
Cigány kisebbségi oktatás (d) –5,527 (6,285)
Egyéni fejlesztési program (d) 1,854 (3,725)
Nívócsoportos oktatás (d) 0,987 (3,920)
Differenciálás (d) 5,433 (5,373)
45 percnél hosszabb órák (d) 17,829* (8,614)
Iskolán kívüli tanulási alkalmak (d) –1,625 (3,982)
Projektmódszer (d) –4,154 (3,917)
Konstans 4,854 (9,120)

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

10. táblázat – A tanulásszervezési módok hatása a középfokú iskolai eredményességre (10. évfolyamos szövegértései teljesítmény)
(Garami Erika tanulmányához)

Bevont változók B
TELEPÜLÉS TÍPUSA (ref.: kisváros)
Kistelepülés (falu, község) –13,510 (19,632)
Nagyváros 7,368 (4,951)
Főváros –19,638** (6,639)
FENNTARTÓ TÍPUSA (ref.: önkormányzat)
Fenntartó: állami/megyei/főváros 0,297 (4,971)
Fenntartó: egyházi –23,877** (8,303)
Fenntartó: magán –36,172*** (7,991)
PROGRAM TÍPUSA (ref.: szakiskola)
Gimnázium 65,706*** (12,725)
Gimnázium + szakközép 48,392*** (12,476)
Szakközép 33,010** (10,855)
Szakközép + szakiskola 7,885 (9,639)
OKM-et használják érdemben (d) 2,239 (4,120)
Átlagos szocioökonómiai háttér, 2004, 10. évf. (std.) 16,624** (6,113)
Nívócsoportos oktatás van (d) 14,685*** (4,525)
Van differenciálás (d) 4,010 (4,851)
45 percnél hosszabb órák (d) 8,176 (5,364)
Iskolán kívüli tanulási alkalmak (d) 0,354 (4,401)
Projektmódszer (d) –6,654 (4,246)
Konstans –40,321*** (12,512)

Standard hibák zárójelekben, (d) – dummy; (std.) – standardizált
* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

11. táblázat – A tanári munkával kapcsolatos elvárások és ezek ellenőrzésének hatása az iskolai eredményességre (OLS regressziósmodell-sorozat, standardizált regressziós együtthatók)
(Sági Matild tanulmányához)

A modellbe bevont változók (1) (2) (3) (4) (5)
ISKOLA TÍPUSA (ref.: általános iskola)
szakiskola –0,160*** –0,156*** –0,156*** –0,153*** –0,155***
szakiskola és szakközépiskola –0,243*** –0,245*** –0,246*** –0,241*** –0,252***
szakközépiskola 0,031 0,030 0,028 0,033 0,028
gimnázium és szakközépiskola 0,069* 0,065 0,065 0,064 0,056
gimnázium 0,243*** 0,233*** 0,233*** 0,232*** 0,219***
ISKOLA FENNTARTÓJA (ref.: állami/önkormányzati iskola)
alapítványi –0,104*** –0,100** –0,097** –0,094** –0,091**
egyházi –0,058 –0,059 –0,058 –0,062 –0,062
felsőfokú tanintézet 0,083** 0,083** 0,082** 0,083** 0,082**
ISKOLA TELEPÜLÉSE (ref.: falu)
kisváros 0,041 0,033 0,028 0,033 0,029
nagyváros 0,125 0,117 0,111 0,108 0,109
Budapest –0,053 –0,059 –0,065 –0,062 –0,062
A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT MÓDSZEREK
a kompetenciamérésen elért teljesítmény 0,004 0,006 0,189* 0,185*
a tanulók egyéb diagnosztikus mérése 0,051 ,049 0,235* 0,227*
a tanulók értékelése –0,021 –0,021 0,165 0,159
a szülők elégedettsége 0,005 0,006 0,182* 0,185*
a kollégák értékelése –0,034 –0,034 0,151 0,147
a tanulók versenyeredményei 0,055 0,055 0,231* 0,212*
felzárkóztatásban való részvétel –0,059 –0,061 0,115 0,114
közös szakmai feladatokban mutatott teljesítmény –0,034 –0,040 0,130 0,129
iskolán kívüli szakmai teljesítmény 0,055 0,054 0,233* 0,228*
egyéb eszköz –0,020 –0,020 0,116 0,117
nem pályakezdőnél hányszor volt órát látogatni 0,000 0,000 0,006 0,005
JUTALMAZÁS/SZANKCIONÁLÁS
jutalmazzák-e a pedagógus kiemelkedő teljesítményét 0,037 0,034 0,023
szankcionálják-e az átlagon aluli pedagógusi teljesítményt –0,001 0,000 0,006
Figyelembe vett módszerek száma: –1,059* –1,030*
AKKOR ELÉGEDETT A PEDAGÓGUSSAL, HA
tanulói jól teljesítenek –0,122*
fegyelmet tud tartani –0,034
képes az egyéni differenciált tanításra 0,001
odafigyel a gyerekek problémáira –0,060
jó kapcsolatot tart a kollégákkal –0,077
kész a szakmai megújulásra –0,057
pontosan megtartja az óráit –0,050
szívesen vállal pluszfeladatokat –0,067
sikeresen megold nehéz helyzeteket –0,009
gondol a gyerekek személyiségének formálására –0,061
R2 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23

* 5%-on szignifikáns; ** 1%-on szignifikáns; *** 1 ezrelékes szinten szignifikáns

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.