Horn Dániel :: Az iskolavezetés és az eredményesség a magyar középfokú iskolákban1

wadmin | 2009. jún. 17.

Eddig nem készült Magyarországon olyan elemzés, amely empirikusan vizsgálta volna az iskolavezetés szerepét a tanulói teljesítmények növelésében. Ennek elsődleges oka természetesen az, hogy nem álltak rendelkezésre megbízható tanulói teljesítményt mérő adatok. A magyar iskolavezetés eredményességéről már született kutatás (Baráth, 1998), ám csupán az iskolaigazgatók és a tanárok véleményére tudott támaszkodni.

Garami Erika - A fejlesztői szemlélet és az eredményesség kapcsolata

wadmin | 2009. jún. 17.

Az eredményes oktatás feltételét a szakemberek egyre inkább a személyre szabott - ságban, a gyerekek fejlődési sajátosságaihoz igazodó egyéni fejlesztésben látják. Ez megkívánja a tantervek, tanulási tartalmak, tanítási és tanulási stratégiák személyre szabását, diff erenciálását (Hopkins, 2004). A személyre szabott tanulásnak több összetevője is van, ezek egyaránt fontosak. Ilyenek a tanítás és tanulás hatékonysága, amely jelentős mértékben att ól függ, mennyire van összhangban a tanítás és tanulás folyamatának minőségi megtervezése, az iskola légköre és környezete, az osztálytermen kívüli lehetőségek, valamint a fejlesztő célú (formatív) értékelés.

Sági Matild :: A tanári munka értékelése és az iskolai eredményesség

wadmin | 2009. jún. 17.

A fejlett ipari társadalmak erőteljesen meritokratikusak: az iskolai végzettség szinte teljes egészében meghatározza az egyén társadalmi státusát, foglalkozási pozícióját és lehetőségeit. Hogy az egyének képességeik, ambíciójuk és szorgalmuk segítségével tudnak-e boldogulni, nemcsak az egyének számára fontos, és nemcsak a társadalom igazságossági elvárásainak kell, hogy megfeleljen, de lényeges abból a szempontból is, hogy egy társadalom ki tudja-e aknázni az egyénekben rejlő lehetőségeket, vagy „elpocsékolja” azokat.

Függelék

wadmin | 2009. jún. 17.

Függelék

Az 1. és 59. nyitott kérdésre adott válaszok említésszerű felsorolása besorolási csoportonként (Lannert Judit Eredményesség az általános iskolában c. tanulmányához)

1. nyitott kérdés – Kérem, nevezze meg azokat a legfontosabb célokat, amiket személy szerint szeretne az iskolában elérni.

Fennmaradás, pénz:

  • elegendő gyerek iratkozzon be,
  • a működési feltételek biztosítása,
  • az épület, illetve eszköztár felújítása, bővítése,
  • maradjon meg az iskola,
  • több támogatás az önkormányzattól.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.