wadmin | 2009. jún. 17.

Munka és tanulás integrációja

A projekt magyar nyelvű honlapja

Integration of Work and Learning in Transition Countries
(az angol nyelvű kötet letöltése pdf formátumban, 1552 KB)

A működését 1995-ben megkezdő Európai Képzési Alapítvány (ETF = European Training Foundation) 1998-ban indította el első kutatási-fejlesztési projektjét az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban. Elsőként szlovén és magyar kutatók kaptak meghívást az ETF által irányított és finanszírozott, nemzetközi tanácsadók részvételével zajló projektbe. Magyar részről az Országos Közoktatási Intézet által 1991-ben alapított MAHOLNAP Alapítvány, szlovén részről a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Intézetének kutatói kaptak lehetőséget arra, hogy az ETF első ilyen jellegű projektjében részt vegyenek.

A szakmunkásképzéstől az egyetemi szintű szakemberképzésig állandó vita tárgya a képzés gyakorlati irányultsága, illetve az erre irányuló szervezési elvek (pl. a képzés dualizálása). Világos, hogy sem a célokat, sem a módszereket, sem a szervezési elveket illetően nincs optimális megoldás. A munka és tanulás integrációjának (Integration of work and learning) lényege, hogy a képzés eredményességét, értékét azáltal próbálja növelni, hogy a két rendszer - az oktatás és képzés, valamint a gazdaság, a munka világa - érintkezési és együttműködési pontjait növelje, a konkrét szinten nagyon is eltérő elvek mentén és formában megvalósuló kommunikációs és kooperációs sémákat egy egységes rendszerű működési logika kereteibe foglalja. E folyamatban a kulcsszóvá a hálózatosodás vált. A kapcsolat különböző formáira konkrét példákat olvashat az érdeklődő az alábbiakban. A munka és tanulás integrációja kutatás tervezési fázisában - 1997-ben - az ETF 3 napos nemzetközi konferenciát szentelt a témának, melynek gondolkozást formáló hatása a projekt megvalósítása során is érvényesült.

A munkanyelv az angol volt, a legtöbb anyag, így a 2001 végére elkészült kötet is csak angolul áll rendelkezésre. (ftp://ftp.oki.hu/eu/3IWL-Final.pdf) A kutató-fejlesztő munka hazai nyilvánosságának megteremtésére 1999 őszétől 2 éven keresztül magyar nyelvű honlap is az érdeklődők rendelkezésére állt, amelyen a tájékoztatás mellett munkaanyagokat is közzétettünk. Ezek az 1998 - 2000 között készült munkaközi anyagok betekintést nyújtanak a konkrét kutatási-fejlesztési folyamatba, a gondolkodás állomásait jól jelzik. A munkaanyagok egy része most erre az oldalra került fel, hogy az érdeklődők számára továbbra is hozzáférhető legyen, kiegészítse az angol nyelvű kötet összegző írásait. Magyar nyelven a problematikát összefoglaló írások hamarosan Szakképzési Szemle 2002-es évfolyamának hasábjain is olvashatók lesznek.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.