wadmin | 2009. jún. 17.

CD-ROM-ok az oktatásban II.

Általános lexikonok és enciklopédiák

Az „Encyclopaedia Humana Hungarica” kultúrtörténeti alkotás bemutatásával indult sorozat jelen írása a Neumann Ház által közreadott CD-ROM-diszkográfia (www.neumann-haz.hu) anyagából négy általános lexikon, illetve enciklopédia gazdag tartalmára és ismeretfeldolgozásának sajátosságaira hívja fel a figyelmet.

Az emberi kultúra ismeretanyagának lenyomatát őrző lexikonok és enciklopédiák birtoklása és felhasználhatóvá tétele szinte kötelező minden oktatási intézmény könyvtára számára. Azaz kötelező lenne, ha megvételük, tárolásuk és hozzáférhetővé tételük az iskolákban nem ütközne tucatnyi pénzügyi, technikai vagy módszertani akadályba. A probléma megoldására jelenleg csupán egyetlen módszer kínálkozik: e dokumentumok CD-ROM változatainak beszerzése.

Megvételükkel a vásárló többet kap a nyomtatott változatnál: a CD-ROM lexikonok és enciklopédiák különlegessége nemcsak az alacsony árban és minimális helyigényükben rejlik, hanem a hozzáadott értékben is, amelynek révén a bennük felhalmozott tudáskincs megkeresésének, megtalálásának és hasznosításának eredményessége nagyságrenddel nagyobb. A hozzáadott értéket részben a médium technikai-műfaji sajátosságai képviselik (a szöveges, hangzó, álló- és mozgóképes információk egyazon hordozón megjelenítése), részben a tartalom speciális feldolgozása biztosítja, amely ezeket az információkat újszerű módon teszi megismerhetővé-hasznosíthatóvá a felhasználó számára. A korszerű/legkorszerűbb szoftverek ugyanis nemcsak a keresett információ azonnali megtalálását, további (csatolókkal) kapcsolódó információkkal és audiovizuális illusztrációkkal való gazdagítását teszik lehetővé, hanem a megtalált információk szubjektív csoportosítását, kiegészítését, módosítását, összehasonlítását, elemzését, értékelését, mennyiségi mérését, továbbá másolását, egyéni célokra és formában történő felhasználását is.

A hazai CD-ROM-kiadásról leggyorsabban és legrészletesebben tájékoztató, az interneten közreadott és folyamatosan aktualizált CD-ROM-diszkográfia (www.neumann-haz.hu) anyagában jelenleg összesen 14 lexikon és enciklopédia szerepel, ezek közül öt képviseli az általános műveket, a többi kilenc az egyes szak- vagy tudományterületek – biológia, irodalom, művészet, sport, művészet, zene stb. – ismereteit foglalja össze. Jelen ismertetés az általános lexikonok és enciklopédiák közül az Ókori lexikont, A Pallas Nagy Lexikonát, a Révai- és Tolnai-lexikonegyüttest és a Cambridge Enciklopédiát mutatja be, az 1996-ban megjelent Új akadémiai kislexikon a kereskedelemben sajnos már nem kapható. (A nem általános lexikonok és enciklopédiák ismertetésére az egyes tantárgyak anyagát bemutató cikkekben kerül majd sor.)

Ókori lexikon – az egyedülálló adattár

Az ókor egész szellemi életét: irodalmát, történetét, filozófiáját, művészetét, állami, jogi, hadi, vallási és magánrégiségeit bemutató kétkötetes – a Franklin Társulat gondozásában 1902-ben, illetve 1904-ben napvilágot látott – mű célja Pecz Vilmos szerkesztő szerint, hogy „a mívelt nagyközönség azon része számára, amely az irodalom nemesebb alkotásai iránt érdeklődik, az ókorra vonatkozó összes tárgyi ismereteknek a tudomány legújabb vívmányai alapján úgy szövegileg, mint ábrák tekintetében lehetőleg kikerekített kézikönyvét nyújtsa”. Bár közel százéves mivoltából adódóan nem tartalmazza a modern ókori tudomány és régészet legújabb felfedezéseit, a kor legkiválóbb szakembereinek (mintegy félszázan) közreműködésével mintegy tíz éven át szerkesztett alkotás az egyetlen, csak az ókort magában foglaló magyar lexikon. (Az eredeti kiadás már antikváriumban sem kapható, a kb. 25 évvel ezelőtt megjelentetett reprint kiadás mai ára 35 ezer forint.)

A 2400 oldalas, mintegy 9000 ezer címszót és 900-nál több illusztrációt tartalmazó mű elektronikus feldolgozása a FolioViews 4 program segítségével rendkívül sokoldalúan használható adatbázissá alakult. A tartalomjegyzék az abacustól a Byzantinumig, Cabiri héber istenségektől Dysaules védőszelleméig, Ebora hispán várostól a fürdőkig, Gabii tartománytól Hystaspesig (Dárius fiáig), Ialsus rhodoszi várostól a Juventii tusculumi nemzetségig, kaboj szavazatszedő edénytől Lyctus városáig, a Macea arab néptől Noxig, az Oaurus folyótól Pythonig, a Quadi germán törzstől Rutilii római nemzetségig, Sabatól Tzetzes görög grammatikusig, az Ulcistra Castra pannon táborhelytől Votenius Montanus szónokig, Xantippétől a zythum nevű részegítő italig 6400 szócikket és 2600 címutalást sorol fel. Az illusztrációk gazdag tárháza az abacustól Hephaestos bronz szobrocskájáig, Lyzisztrate síremlékétől Pyrrus király didrachomonjáig, Sulla éremképétől Vespasianus márvány mellszobrának képéig terjed. Az anyagot kéttucatnyi összegfoglaló táblázat, valamint Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon című irodalomjegyzék zárja, amelyben az ókortól 1894-ig terjedő időszak antológiái és szöveggyűjteményei, illetve Aiszkhülosztól Xenofonig az ókor szerzői és műveik szerepelnek.

Az anyagban a tartalomjegyzék alapján és egyéni – akár összetett – keresési szempontok szerint is lehet tallózni. A kereséshez különböző adatbázisnézetek (Mind, Keresés, Böngészés, Dokumentum, Tartalom, Találati lista, Objektum) nyújtanak segítséget, s a program a talált információk szerkesztését és jegyzetekkel történő ellátását is lehetővé teszi. Az eredményes kereséshez a kiadvány Súgója minden részletre kiterjedő útmutatást ad.

Az Arcanum Digitéka sorozatban 2001-ben megjelent alkotás kiadója az Arcanum Adatbázis Kft., a Windows 95/98/ME/NT/2000 rendszerkövetelményű mű 3920 Ft-os áron a kiadónál (www.arcanum.hu) vásárolható meg.

A Pallas Nagy Lexikona – az összes ismeretek enciklopédiája

Az 1892–96 között megjelent első magyar lexikon a hazai könyvkiadás egyik csúcsteljesítményeként közel hétezer latin, három és fél ezer görög, két és fél ezer francia, több ezer angol, német és olasz eredetű kifejezést, hat és fél ezer növény, közel ennyi állat nevét öszszegző lexikális egységet tartalmaz, emellett felvonultatja az állami és egyházi élet, a történelem, a törvényhozás, a közgazdaság, a tudomány és technika, továbbá egy-egy földrész teljes ismerettárát, mégpedig páratlanul izgalmas, lebilincselő stílusban. A grandiózus vállalkozás 248 szakszerkesztőjének és munkatársának sorában olyan nevekkel is találkozhatunk, mint Eötvös Loránd, Konkoly Thege Miklós vagy Vámbéry Ármin. (A Gerő Lajos alapította Pallas Irodalmi és Nyomda Rt. 16 kötetes sorozatának ára az antikváriumban jelenleg kb. 200 ezer forint.)

A lexikon 15 ezer oldalán szereplő 110 ezer címszó az elektronikus feldolgozás révén új életet kapott, hiszen a címszavakat közel 35 ezer belső hivatkozás (hipertext) köti össze, s mintegy 10 ezer eredeti fekete-fehér és színes képillusztráció gazdagítja. A feldolgozás lehetővé teszi, hogy a tartalomban nemcsak a címszavak alapján, de tetszőleges kifejezések, vagy akár szótöredékek alapján is pillanatok alatt megkapható a keresett információ, ugyanakkor az egyes szavak, kifejezések keresése nemcsak a teljes nagylexikonra, de a kötetekre, címszavakra, sőt az alcímekre is lefolytatható. (Például a program azonnal megadja, hogy a Kossuth név mely címszavakban fordul elő, emellett a szókapcsolatok logikai viszonylatába állított megtalálását is biztosítja.) Az eligazodást hierarchikus tartalomjegyzék segíti, amely a könyvlapozáshoz hasonló böngészést teszi lehetővé. Mód van az illusztrációkra, saját megjegyzésekre, szövegkiemelésekre történő keresésre is, s a kiválasztott szövegrészek kinyomtathatók, vagy átemelhetők a saját szövegszerkesztőbe. A lexikon különös értékének számító táblaképek (közöttük a térképmellékletek) nagy felbontású változatban is élvezhetők.

A lexikon Súgója az adatbázis szerkezetétől a nyomtatás beállításán keresztül a billentyűparancsok összefoglalásáig mindenre kiterjedő eligazítást ad, s ezek (ajánlott) áttekintése a program sikeres működtetésének záloga. (A futtatás rendszerkövetelménye: Windows 95/98/ME/NT/12000.)

Az Arcanum Digitéka sorozat tagjaként 1998-ban, az Arcanum Adatbázis Kft. és a FolioNET Kft. által megjelentetett mű kétféle formában is rendelkezésre áll: megvásárolható a kiadótól 3920 Ft-os áron, vagy díjmentesen hozzáférhető a világhálón.

Révai & Tolnai – összevont digitális lexikon

A Révai Testvérek Kiadó Vállalata által 1910 és 1926 között kiadott (majd 1935-ig háromszor is kiegészített) nagylexikon a hazai lexikonkiadás csúcsterméke: a Révai János Mór által főszerkesztett művet közel 900 munkatárs készítette, 21 kötetben korának minden számottevő ismeretét közreadta. A Tolnai Világlexikon (pótkötetekkel együtt) 19 kötete terjedelmát tekintve szerényebb, képanyaga azonban – a fényképezés térhódításának eredményeként – jóval gazdagabb, mint a Révai-kiadványé.

E két sorozat 32 kötetnyi anyagának 300 ezer címszava és 15 ezer képe az elektronikus feldolgozás segítségével úgy áll a felhasználó rendelkezésére, hogy az egyik vagy másik lexikon anyagában is, de egyszerre akár mindkét lexikon anyagában is lehet keresni, ezáltal összehasonlítás vagy külön elemzés is készíthető a két tartalom párhuzamba állításával. A „lexikonok lexikonának” is nevezhető kiadvány rendkívül egyszerű és felhasználóbarát főoldalán a keresőablakba beírt szóval kapcsolatban megjelölhető, hogy a keresés címszóra, szövegre vagy pontos kifejezésre vonatkozzon, s ugyanitt lehet megadni a keresés helyét képező egy vagy mindkét lexikont; ennek megfelelően a keresés eredménye egy vagy két ablakban jelenik meg, ahonnan a kívánt szócikkre ugorhatunk. A megtalált szócikk könyvjelzővel megjelölhető, vágólapra helyezhető vagy kinyomtatható. Az egyes szócikkeknél külön szimbólum jelzi a kapcsolódó képanyagot, amelyet a 2. számú lemez behelyezése után lehet megnyitni; e lemez a két lexikon anyagához összesen 12 084 képet tartalmaz.

A program megnyitásához meghatározott minimálisan Pentium II PC 300 MHz, Win ’95/98, 64 MB memória, 24-szeres vagy gyorsabb meghajtó, 800x600 True Color videokártya szükséges, s a felhasználást kétféle telepítési mód is szolgálja (ugyanakkor problémát jelenthet a 48-szoros vagy ennél gyorsabb olvasási sebességű CD-ROM-olvasóval történő felhasználás).

A 2001-ben megjelent kiadványt kiadóként az Automex Kft. jegyzi, a mű 2990 Ft-os áron a kiadótól, illetve a nagy áruházláncok üzleteiben vásárolható meg.

Cambridge Enciklopédia – amit a világról tudni kell

A modern enciklopédiákat magyar nyelven jelenleg csupán az oxfordi AND Reference Data Ltd. szellemi tulajdonát képező adatbázis anyagára épült és a Cyberstone jóvoltából 1998-ban napvilágot látott Cambridge Enciklopédia képviseli.

Az enciklopédia anyagát 50 ezer szócikk és ehhez kapcsolódóan több mint 1100 illusztráció alkotja. A szöveges szócikkek köre Aachentől a D/A átalakítókig, az Európai Szabadkereskedelmi Társulástól a gyűszűvirágig, Harlemtől Kiushuig, a lábtól Syracusáig, a szabad akarattól Zworikynig terjed. A képek sorában Abu Simbeltől Fülöp királyig, Gagarintól Mükénéig, Nairobitól Tutankamonig, Ureytől Zwingliig 998 tétel található. A hangillusztrációk (80) választéka a bálna hangjától a gregorián énekig, a kürtszólamtól Orff zenéjéig, a tigrisüvöltéstől a Verdi-opera részletéig igen széles skálán mozog. A 66 videorészlet nagyobb részét az állatfajták képviselik az antiloptól a zsiráfig, de megismerhetők híres emberek Castrótól Reaganig, események a burleszkjelenettől az űrrepülésig, földrajzi jelenségek a Grand Canyontól a vulkánkitörésig, tárgyak a guillotintól a Szabadság-szoborig, sportágak az evezéstől a sízésig. A szócikkek körében és a fotók között Bartóktól Liszt Ferencig, Deák Ferenctől Mátyás királyig, Andrássy Gyula gróftól Petőfi Sándorig, a Balatontól Debrecenig számos magyar vonatkozású tétel is szerepel.

A lemez főoldalának négyablakos tagolása rendkívül könnyűvé teszi a tájékozódást. A Keresés ikonnal előhívható keresőmezőben megadott szó megtalálása esetén a bal felső ablakban megjelenik annak szövege, a bal alsó ablakban pedig az ahhoz kapcsolódó további szócikkcímek sora; egyúttal azonnal láthatóvá válik az is, hogy a szócikkhez kép-, hang- és/vagy videoillusztráció kapcsolódik. A jobb felső ablak a szócikkcímeket ábécésorrendben sorolja, amelyek között akár görgetéssel, akár a Betűpanellel a kívánt címhez juthatunk. A Szöveg, Kép, Video és Hang ikonok segítségével a szócikkek listája le is szűkíthető, az ezeket tartalmazók listája a jobb alsó ablakban jelenik meg. A sokoldalú használhatóságot további három ikon biztosítja: a Vissza a már bejárt útvonalon történő visszafelé haladást teszi lehetővé, a Másolás az aktuális információegység vágólapra helyezésére szolgál, a Nyomtatás a kijelölt rész kinyomtatását segíti.

A Cyberstone Entertainment Kft. és a CD Multimédia Europress Hungary által megjelentetett alkotás közel 60 fordító és mintegy 40 lektor munkáját dicséri, a kiadó által forgalmazott mű ára 4990 forint.

Árkos Iván

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.