wadmin | 2009. jún. 17.

Utószó helyett

Amikor a tanulmányok elkészültek, véglegesítésük előtt megkérdeztük olyan szakemberek véleményét, akik az elmúlt évek során sokféle tapasztalatot gyűjtöttek a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséről-oktatásáról: speciális gyógypedagógiai intézmények vezetői és pedagógusai, szakértők és szaktanácsadók, tanítók és tanárok.

A szakmai tanácskozás lehetőséget adott a fogyatékossággal élő személyek esélyeivel, lehetőségeivel kapcsolatos eltérő vélemények és elgondolások megismerésére, azok cseréjére.

A beszélgetés során a résztvevők nemcsak a tanulmányok üzeneteit ismerhették meg, hanem az akciókutatást végzők élményeit, tapasztalatait, kételyeit is.

Köszönet illeti őket tanácsaikért, kiváló ötleteikért, az egyértelműen megnyilvánuló segítő szándékukért.

Elkötelezettségük erejét jelzik a megbeszélésen elhangzott mondatok – melyek közül néhányat válogatás nélkül adunk közre, azt remélve, hogy további gondolkozásra, együttműködésre, az integrált nevelés-oktatás témájában folyamatos párbeszédre serkentsék az olvasókat.

 • „Merni és tudni kell segítséget kérni egymástól.”
 • „Nem gondoltuk, hogy a gyógypedagógusok számára is hasznos, amit mondunk.”
 • „Van recept? Lehet. Az attitűdváltás mindenképpen lényeges szerepet kap benne.”
 • „Ha a hátrányos helyzetű gyermekek közé integráljuk a fogyatékost, akkor az lesz az ő közös szegregálásuk.”
 • „A többi szülő elviszi a gyereket, ha fogyatékost integrálunk az iskolába.”
 • „A részképesség-problémás tanulók fejlesztéséhez is adjon segítséget a szegregált intézményhálózat.”
 • „1927-ben azt írta a Néptanítók Lapja, hogy minden nyomorék gyermek számára biztosítani kell az oktatást és a tanító dolga kiűzni a gyerekekből a nyomorékságtudatot.”
 • „Nem jó a túl gyors átállás. Ne használják az iskolák menekülési útvonalnak az integrálást.”
 • „Irányítja valaki az integrációt?”
 • „Nem attól kell félni, hogy hideg integráció történik. Nem az integráció fajtájának a meghatározása a lényeg: ha ott van a gyerek, akkor egyszerűen meg kell oldani a problémát.”
 • „Az érintetteknek nincs értelmiségi rétegük.”
 • „Arra kell nevelni őket, hogy felnőtt korukban tudják a saját érdekeiket képviselni.”
 • „Nem az a kérdés, hogy hideg integráció folyik a befogadó intézményben vagy valami más? Az a kérdés, hogy kivesszük a gyereket a családjából vagy nem.”
 • „Minden iskolának meg kell tanulni befogadónak lenni.”
 • „A felső tagozatban megszakad a lendület. Tanáré is, gyermeké is.”
 • „Mindennapos dolog: ha az igazgató biztonságban érzi magát, kinyitja az ajtót.”
 • „A pedagógiai intézetek vegetálnak – pedig a szerepük óriási.”
 • „Az igazgatók elkötelezettsége nélkül ez nem működik.”
 • „Hogy hány százalék lehet a fogyatékos gyermekek aránya egy osztályban? Legfeljebb 25% – de az már nagyon végső esetben. Különben veszélyezteti a sikert.”
 • „Hol vannak az igazgatók? A szegregált iskola vezetőjének vállalnia kell, hogy ő maga keressen lehetőségeket a tanítványai integrálódásához.”
 • „Az integráló iskolákban megreked a kezdeti lelkesedés.”
 • „Ezt nem lehet egyedül csinálni. Szükség van a sikerhez mindenféle szakemberre.”

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.