wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelve. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Bp., 1997.
A gyógypedagógia alapproblémái. Szerk.: dr. Göllesz Viktor. Medicina, Bp., 1979.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény.
Benczúr M.: Mozgáskorlátozottak integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 2., 103–112.
Csányi Y. – Perlusz A.: A hallássérültek hazai integrálásának néhány kérdése. In: Földes Tamás és mtsai (szerk.): II. Soproni Logopédiai Napok Konferencia, Sopron, 1996. 92–95.
Földiné Angyalossy Zs.–Kiss Á.: A súlyos fokban látássérültek óvodai, iskolai integrációjának helyzete hazánkban. In: Perlusz A. (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 71–79.
Gaál Éva: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle, 2001. (megjelenés alatt)
Gordosné dr. Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet. Tankönyvkiadó, Bp., 1972–73.
Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tankönyvcsaládja és Helyi Pedagógiai Programja
Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk.: Illyés Sándor. ELTE BGGYTF, Bp., 2000.
Gyógypedagógiai lexikon. Szerk: Mesterházi Zsuzsa. ELTE BGGYTF, Bp., 2001.
Gyógypedagógiai Szolgáltató Centrumok. Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány. Bp., 2002.
Illyés Sándor: Együtt vagy külön? In: Hoffmann R. (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről. OM-OKM, 1999. 29–35.
Kőpatakiné Mészáros Mária: Different concepts about integration and/or inclusion of special needs children in Hungary. In: Abstracts of European Academy of Childhood Disability (EACD), Pisa, 2002.
Lányiné Engelmayer Ágnes: A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára: In: Csányi Yvonne (szerk.) Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Bp., 1993. 11–21.
László Istvánné: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása és nevelése. Iskolakultúra, 1922/22.
Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Főiskolai tankönyv. ELTE BGGYPF, 1998.
Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. ELTE BGGYPF, Bp., 2001.
Perlusz A.: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 94–32.
Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Diagnosztizáló értékelés. Matematika I. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 1998.
Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Differenciált pedagógiai eljárások a gyakorlatban. Matematika II. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 2000.
Pirisi Jánosné–Pesti Gézáné: Hogyan igazodjunk a helyi és egyéni különbségekhez? Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 1996.
Rottmayer Jenő: Tankönyvi útmutatók. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.
Salné L. M. – Kőpatakiné M. M.: Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón. Az együttnevelés. (Egy kutatás tapasztalatai) Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3. szám.
Sedlah, Franz – Sindelar Brigitte: „De jó, már én is tudom!”v Összeállította: Zsoldos Márta, Ringhofer Jánosné. Szolgáltató Bt., Bp., 1993.
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp., 2001. Fejlesztő Pedagógia, 12. évfolyam, 2001/3. Út az együttnevelés felé.
Szabó I.: A szomatopedagógus szerepe a mozgásfogyatékos gyermekek bölcsödei, óvodai, iskolai együttnevelésében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 47–70.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.