Az oktatásügy minőségértékelési rendszere Magyarországon

wadmin | 2009. jún. 17.

Az oktatásügy minőségértékelési rendszere Magyarországon

1. A minőségértékelési rendszer céljai

  • A tartalmi szabályozás különböző szintjein kijelölt nevelési és oktatásfejlesztési célok megvalósulásának értékelése és az eredmények rendszeres visszajelzése.
  • A közoktatás rendszerszintű, területi, helyi és intézményi eredményességének, hatékonyságának értékelése.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.