wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Szerk.: Kőpatakiné Mészáros Mária. OKI, Budapest, 2003.

Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosok integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 1991. 3. 25–34.

Csányi Yvonne: Hallássérültek integrált oktatása. Gyógypedagógiai Szemle, 1983. 4. 260–269.

Csányi Yvonne.: Hallássérült gyermekek iskolai ellátása. Köznevelés, 1984. 38. 19.

Csányi Yvonne: Nagyothallók integrált oktatása. A Tudományszervezési és Informatikai Intézet kiadványa, 1985. 98–101.

Csányi Yvonne – Czinege K. – Varga K: Integrált hallássérültek beszédfejlődésének adatai a Wechsler-teszt verbális próbáinak tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 1986. 4. 241–251.

Csányi Yvonne: Über ein Integrationsprojekt für Hörgeschüdigte in Ungarn. Behindertenpüdagogik 26, 1987. 4. 383–389.

Csányi Yvonne: Integrált nevelés a kutatás szintjén. In: Együttnevelés Speciális igényű tanulók az iskolában. Szerk.: Csányi Yvonne. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Bp., 1993. 22–33.

Csányi Yvonne: Speciális szükségletek az osztályban. UNESCO pedagógus továbbképzési oktatócsomag. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp., 1993.

Dérczyné Somogyi V.: Módszertani intézet. In: 180 éves Magyarországon a vak gyermekek oktatása, 1825–2005. Budapest Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona, Gyermekotthona. Szerk.: Szőllősi F. Bp., 2005.

Európai Bizottság (2000) – Socrates-program pályázati útmutató (www.tpf.iif.hu).

Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Speciális oktatás Európában. Tematikus publikáció, 2001. (www.oki.hu).

European Commission – Towards a Barrier-free Europe for People with Disabilities. Communication from the Commission adopted on 12 May 2000. COM(2000)284final.

Equity in Education. OECD, Párizs, 2004.

Financing of Special Needs Education. Szerk.: Meijer, J. C. European Agency for Development of Special Education, Middelfart, 1999.

Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban. Útmutató. Szerk.: Csányi Yvonne. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Bp., 2001.

Fótiné Hoffmann Éva: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése, oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe kiadó, Bp., 2005. 3–23.

Földiné Angyalossy Zsuzsa – Kiss Ágnes: A súlyos fokban látássérültek óvodai, iskolai integrált nevelése hazánkban. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz Andrea. BGGYTF Bp., 1995. 71–79.

Halász Gábor: Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Kézirat. TÁRKI, Bp., 2003. március. (http://www.tarki.hu/research-h/integracio/4.pdf).

Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. Szerk.: Csányi Yvonne–Fótiné Hoffmann Éva, Kereszti Zsuzsa, Nagyné Kovács I., Willumsen J. Európai Bizottság–GYISM–OM, Bp., 2004.

Integrating Pupils with Special Needs into Mainstream Schools. OECD, Párizs, 1995.

Kókayné Lányi Marietta: Befogadó osztály a Gyermekek Házában. In: Mindenki iskolája. Szerk.: Kereszty Zsuzsa. IFA-BTF-OM, Bp., 1999. 269–282.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Táguló horizont. Tanulmánykötet a befogadó iskolák, elfogadó közösségek pedagógusai számára. OKI, Bp., 2004.

Kőpatakiné Mészáros Mária: Új szakmai igények – új működési forma. Országos Oktatási Integrációs Hálózat, Bp., 2004.

Kőpatakiné Mészáros Mária: Which is the right way? Teachers and school-leaders in the special schools and int he regularly schools in Hungary. Mexico City, 2004. november 9.

Locsmándi Alajos: Ahol jó gyermeknek lenni. In: Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Szerk.: Kőpatakiné Mészáros Mária. OKI, Bp., 2003. 53–78.

Meijer, C. Soriano, V. Watkins, A.: Special Needs Education in Europe. Thematic Publication, 2003. Web: http://www.european-agency.org

Meijer, C. J. W. Inclusive Education and Efective Classroom Practices. European Agency for Development in Special Needs Education, Middelfart, 2001.

Nahalka István: Javaslatok az ELTE stratégiai tervezési feltételeivel összefüggésben a pedagógusképzésre koncentrálva (kézirat).

Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt., Pécs, 2004.

Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek integrációja. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz A. BGGYTF Bp., 1995. 94–132.

Paraszkay Sára – Vargáné Mező Lilla: Tájékoztatás a gyengénlátó gyermeksegítő gyógypedagógus utazótanárok működéséről. Gyógypedagógiai Szemle, 1979. 4. 280–286.

Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek integrált nevelésének, oktatásának helyzete az utazótanár szemével. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz Andrea. BGGYTF Bp., 1995.

Pirisi Jánosné–Pesti Gézáné: Differenciált tanulásszervezés – differenciált képességfejlesztés. In: Különböznek. Szerk: Gereben Ferencné–Kereszty Zsuzsa. BTF, Bp., 1996. 237–253.

Poland (2003): http://www.european-agency.org

Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages – statistics and indicators for curriculum access and equity. Szerk.: Evans, P. OECD, Párizs, 2005.

Teacher Education Resource Pack. Special Needs in the Classroom. Szerk.: Ainscow, M. és mtsai. UNESCO, Párizs, 1993.

Teacher support. Trends in 17 countries. Szerk.: Soriano, V. European Agency for Development of Special Education, Middelfart, 1999.

The Czech Republic (2003): http://www.european-agency.org

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Paris, 1994

The Slovak Republic (2003): http://www.european-agency.org

Warnock, H. M.: Special Educational Needs Report of the Committee of Equity into the Education pf Handicapped Children and Young People. Her Majesty’s Stationary, London, 1978.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.