wadmin | 2009. jún. 17.

Ajánló

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása területén Magyarország az utóbbi években jelentős eredményeket mutathat be. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében-oktatásában erősödik az orvosi/biológiai megközelítéssel szemben a nevelési/társadalmi megközelítés. Mindenütt megjelenik oktatáspolitikai célként az integráció, a decentralizáció erősödése, a finanszírozásra fordított kiemelt figyelem. A gyakorlatban már működik az integráció többféle módja és mértéke – lokális, szociális és funkcionális – a jó gyakorlatok kialakulásával és közreadásával ez utóbbi látszik erősödni. Fejlődik az integráció tudásháttere és kapcsolatrendszere, ebben az is segít, hogy a korábbi elkülönült intézmények forrásközpontokká alakulnak.

A nemzetközi tudások termékenyítő hatására, annak beépítésére nyílt lehetőség 2005-ben. Magyarország tagja lett az Európai ügynökség a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education) nevű, független és önálló szervezetnek, amelyet a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása területén folytatandó együttműködés céljából alapítottak a tagországok. Működésének alapvető irányelveit a Képviselőtestület határozza meg, amelynek tagjait a tagországok jelölik ki. Ők a politikai szintű nemzeti képviselők az Ügynökségen belül. Az egyes országok nemzeti koordinátorai szakértelmükkel közreműködnek az Ügynökség munkájában, segítik a kétirányú információáramlást, valamint különböző projektek és tevékenységek munkaprogramjának kidolgozásában és megvalósításában vesznek részt. Magyarország delegáltja ebben a Képviselőtestületben az Oktatási Minisztérium munkatársa, Hámoriné Váczy Zsuzsa.

Az Országos Közoktatási Intézet egy biztosítja a szakmai hátteret a szervezet munkájában. Célja egyrészt hozzájárulni a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséhez a széleskörű európai együttműködés során felhalmozott tudás terjesztésével. Feladatának tekinti az Ügynökség munkájának megismertetését a hazai szakmai körökkel, továbbá tagországok tájékoztatását a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának magyarországi helyzetét és gyakorlatát bemutató és az uniós követelményekkel egybevető, elemző szakmai anyagok közzétételével. Segíti a kétirányú információáramlást, valamint részt vesz a különböző projektek és tevékenységek munkaprogramjának kidolgozásában és megvalósításában. Mindebben a hazai szakmai körök együttműködésére támaszkodik.

A „Nemzetközi utakon” címet viselő kötet pillanatfelvétel a gyakorlat műhelyéből, a nemzetközi együttműködés kezdetéről. Tartalmazza az Agency bemutatkozását, az Országos Közoktatási Intézet szakmai hátteret biztosító, egy év alatt végzett tevékenységét a témában. Bemutatja azt a két országjelentést, amely nemzetközi területen is megjelenik a hazai befogadó pedagógia gyakorlatáról, különös tekintettel a fejlesztő értékelésre az együttnevelésben. A kötetben olvashatók azok a háttértanulmányok is, amelyek alapján a szakmai anyagok elkészültek. Az angol nyelvű részben helyet kap a két országjelentés, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában a közoktatási rendszerben használt legfontosabb kulcsszavak a jegyzéke – minden tagállam nyelvén.

A folyamatosan gazdagodó területeken folyó szakmai tevékenység további pillanatképek bemutatására ad lehetőséget a témában. Várhatók az OKI honlapján magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagok az Ügynökség munkájáról, az együttműködés során felhalmozódott tapasztalatokról, partneri kapcsolatok megvalósulásáról, a tudásáramlás helyzetéről.

Az együttműködés eredményeinek közzététele, a szakmai kapcsolatok serkentése és kiszélesítése reményeink szerint jelentős mértékben segítheti a Magyarországon zajló fejlesztési folyamatok eredményességét a legfontosabb területeken: az integrációs elkötelezettség kialakításában, fejlesztésében, támogatásában, a szakmai és szakmaközi együttműködések fejlesztésében, a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai oktatásában (a bejutásának, be nem jutásának, a lemorzsolódás, kimaradás problémáinak megoldásában), a pályaorientáció, a munkába helyezés, a társadalmi integráció megvalósításának témájában.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.