wadmin | 2009. jún. 17.

Az állampolgári ismeretek oktatása Nyugat-Európában és az USA-ban

Fontos linkek

Education for Democracy/International (ED/I) - Oktatás a demokráciáért/nemzetközi tagozat

http://edid.aft.org/

A mintegy 900 ezer tagot számláló Amerikai Pedagógusok Szövetségének [American Federation of Teachers /AFT/] Oktatási Alapítvány által 1989.ben szárnyra bocsátott projekt célja, hogy a nemzetközi porondon előmozdítsa a demokrácia és az állampolgári ismeretek oktatását célzó pedagógiai tevékenységeket. A projektnek három fő komponense van: tanárképzés tananyagfejlesztés (1), a demokratikus és vezetői készségek fejlesztését szolgáló képzés (2), a demokráciával és az oktatással kapcsolatos publikáció kiadása (3).

A projekt keretében az elmúlt években többek közötti tanártovábbképző tanfolyamokat szerveztek cseh, lengyel, román pedagógusok részére.

Az AFT gazdag adatbázisa az érdeklődők rendelkezésére áll.

Center for Civic Education - Állampolgári Ismeretek Oktatási Központ

http://www.civiced.org/

Az USA-beli Los Angeles-ben 1981-ben létrehozott független, non-profit szervezet. Feladatának tekinti az állampolgári ismeretek oktatását, a cselekvő állampolgári magatartásra való nevelést. Széleskörű tevékenysége felöleli a pedagógusképzést, a tananyagfejlesztést, a cselekvő állampolgári tudat kialakítását célzó projektek szervezését, földrajzilag az USA valamennyi államán kívül latin-amerikai, ázsiai nyugat-és kelet-európai (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Oroszország), valamint afrikai országokat.

Civitas International

http://www.civnet.org/

Az állampolgári ismeretek oktatásával foglalkozó civil szerveződéseket összefogó nemzetközi nem-kormányközi szervezet. Az 1995-ben 52 egyesülés által Prágában megalakított szervezet feladatának tekinti, hogy a témában rendelkezésre álló valamennyi írott és elektronikus forrás összekapcsolásával olyan nemzetközi hálót (CIVNET) építsen ki, amely a tapasztalatok kölcsönös megismerése és az együttműködések támogatása révén segítheti világszerte, mindenek előtt a fiatal demokráciákban a felelősségteljes állampolgári tudat és magatartás kialakítására irányuló oktatás fejlesztését és megerősödését. A CIVNET honlapja gyakorló pedagógusok és kutatók számára egyaránt értékes információk tárházát kínálja.

Politeia (Network for Citizenship and Democracy in Europe - Hálózat az európai demokráciáért és tudatos állampolgári magatartásért)

http://www.politeia.net/

A hálózatot az amszterdami székhelyű és negyedszázados múltra visszatekintő Instituut voor Publiek en Politiek (Dutch Centre for Civic Education) hozta létre. Feladatának tekinti nemzetközi hálózat működtetését, és a témába vágóan írásos és elektronikus adatszolgáltatást, konferenciák szervezését. Munkája során szorosan együttműködik a német Deutsche Bundeszentrale fur Politische Bildung központtal.

CAP (Centre for Applied Policy Research - Alkalmazott Politikai Kutatások Központja)...

http://www.cap.uni-muenchen.de/

...és a Bertelsmann politikai kutató csoportja időszerű politikai, külpolitikai kérdések elemzésével foglalkozik. Állandó közreműködője az International Network, Education for Democracy, Human Rights and Tolerance ( Nemzetközi háló a demokráciát, az emberi jogokat a toleranciát előmozdító oktatásról) honlapnak, amelyen a nagyszámú érdekelt civil szervezet mellett megjelennek az EU az Európa Tanács, az UNESCO, az OECD egyes részlegeinek és intézményeinek a honlapjai is.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.