wadmin | 2009. jún. 17.

Csekeiné Vagács Zsuzsa

Tapasztalataim a Think.com használatáról

Mint minden pedagógus, aki nem a számítástechnikával foglalkozik, én is úgy gondoltam, hogy egyszerű tanítóként nem rendelkezem megfelelő színvonalú informatikai alapokkal, csak egyszerű felhasználói ismeretekkel, így alkalmatlannak tartottam magam arra, hogy a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazzam a számítógépet. Saját tanítványaimból kiindulva azonban tudtam, hogy nem hagyhatom ki a tanítási folyamatból az IKT-eszközöket, mert a gyerekek életében a későbbiekben úgyis meghatározó lesz a használatuk. Semmiképpen nem játszani szerettem volna a számítógéppel, hanem a tanórán akartam alkalmazni, bevonva a tanulási folyamatba. Ezt a lehetőséget jelentette számomra a Think.com rendszer, melyet 2004 nyarán ismertem meg. A gyerekekkel októbertől kezdtük el használni az óraszámbeli korlátok, illetve a technikai lehetőségek miatt délutáni szabadidős foglalkozás keretében, de ma már egyre gyakrabban alkalmazzuk a délelőtti órákon is. Amikor először használtuk, a a diákjaim másodikosok, tehát 7-8 évesek voltak.

Amikor először találkoztam a Think.com rendszerrel, nyolc jellemzője ragadott meg:

 1. ingyenes az iskola számára;
 2. könnyen tudják használni a gyerekek, a pedagógusnak elég csak számítógép- használói alapismeretekkel rendelkeznie;
 3. a számítógép erős motivációs eszköz lehet;
 4. színesítheti a tananyag feldolgozását, új perspektívákat kínál a tanítási- tanulási folyamatban;
 5. nemcsak az iskolában látható, hozzáférhető;
 6. nincsenek rajta reklámok, így védettebb környezetben barangolhatnak a gyerekek, mint a világhálón;
 7. egy kéttannyelvű általános iskolában elengedhetetlen, hogy a gyerekek érintkezzenek a tanult nyelvet anyanyelvként beszélő diákokkal, így ez is megoldottá válik;
 8. szülői oldallal is rendelkezik.

Elsőként ez utóbbit, a szülői oldalt kezdtem használni. Egyrészt itt kipróbálhattam a program lehetőségeinek jelentős részét, másrészt így a szülő és az iskola kapcsolata újabb színtérrel gazdagodhatott. Erről az oldalról a szülők általában a hónap elején vagy akár folyamatosan, gyorsan és könnyen tájékozódhatnak az iskolai rendezvényekről, feladatokról. Az oldal megtekintéséhez nem kell külön Think.com hozzáféréssel rendelkezniük, otthoni vagy munkahelyi számítógépeikről bármikor, éjjel-nappal informálódhatnak a tudnivalókról. (Így elkerülhető a telefonálás, amit minden osztályfőnök jól ismer.) Mindezek eredményeképp hatékonyabbá vált az iskola kommunikációja az örökké elfoglalt szülőkkel.

A rendszer bevált, a kezdeményezést a szülők szívesen fogadták, ez pedig arra motivált, hogy a diákokkal minél hamarabb kezdjük el a munkát. Nagyon tetszett a szülőknek és a gyerekeknek is, hogy saját oldaluk lehet, melyet bármilyen programozási nyelv ismerete nélkül létre tudnak hozni. Könnyen érthetőek a rajzos ikonok, ezekkel a diákok minimális tanítói segítséggel képesek voltak szöveget megjeleníteni. A gyerekek közül természetesen már többen kezelték a számítógépet, de többnyire csak valamilyen játékot játszottak rajta.

Nagyon fontos volt, hogy csak eleinte volt szükség némi tanítói magyarázatra, így hamar, szinte azonnal neki tudtak állni a munkának. Az első oldalon egy rövid bemutatkozás elkészítése volt a gyerekek feladata. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy nem kötelező jelleggel, hanem belső motivációjuk hatására vettek részt a munkában. Izgatottan dolgoztak, szinte mondatonként mentették el a szöveget, majd ellenőrizték, hogy valóban megjelenik-e az oldalon és tényleg látják-e a többiek. Szinte euforikus lett a hangulat, mert munkájuk gyümölcsét azonnal láthatták. Véleményem szerint a gyors eredmény, ez a sebesség nagyon fontos volt a kicsiknek és hasznukra vált, különben könnyebben és többen feladták volna.

A rendszer nagy előnye az, hogy bárhonnan elérhető, így a gyerekek munkájukat hazavihetik, mindenkinek megmutathatják, otthon is folytathatják. Fontosnak és a felhasználók szempontjából lényegesnek tartom, hogy a Think.com rendszerben a tanulóknak nem kell a szerkesztéssel bajlódni, elég csak a tartalommal foglalkozni. Azzal sem kellett törődniük, hogy munkájuk olvasható, rendes, tiszta, egyszóval „tanárbarát” legyen.

Mindenki igyekezett a legjobbat adni, a máskor félénk, gátlásos, visszahúzódó gyerek is izgatottan dolgozott. A legmeglepőbb az volt számomra, hogy a diákok közösségben dolgoztak, alkalmi csoportok alakultak ki majd bomlottak fel, úgy segítették egymást, ahogyan azt a pedagógiai és pszichológiai könyvek írói elképzelik, méghozzá tanári beavatkozás, noszogatás nélkül. A rendszer használatának leglényegesebb hatása a motiváció növekedése volt.

A Think.com bemutatása

A Think.com lehetőségei közül jelenleg az alábbiakban felsoroltakat használjuk.

 1. My website.
 2. E-mail, illetve sticky: ez volt a gyerekek körében a legnépszerűbb, mert gyors, tömör, egyszerű.
 3. People: ezzel a funkcióval a felhasználók lapjai nézhetők meg, itt lehet ötleteket gyűjteni, idegen nyelvi üzeneteket hagyni, jó a nyelvtudás (köznapi formák) használatára.

Lenne egy negyedik opció is: a csoportlétrehozás vagy a meglévő (a világ bármely pontján működő) csoport munkájához kapcsolódás lehetősége. A csoport alakításának szempontja az azonos érdeklődési terület lehet.

Alkalmazási területek (alsós gyerekeknél):

 1. szorgalmi feladatok kiadása, azok könnyű és gyors ellenőrzése;
 2. felzárkóztatást célzó munka;
 3. csoportmunka;
 4. házi dolgozatok leadása, például olvasónapló készítése;
 5. kapcsolattartás tartósan beteg gyerekekkel, pótlások;
 6. új tanulási és nyelvi formák megismerése, gyakori használata, például szavazás és vita kezdeményezése, témafelvetés, üzenet, ötletbörze.

Előnyök:

 1. a tanulók aktív tevékenységek útján, új dolgokat önállóan létrehozva, az eredményeket azonnal látva, azokat másokkal megosztva dolgozhatnak;
 2. a gép játszva tanít (a számítógépről a játék jut a gyerekek eszébe);
 3. élménygazdag tanulást tesz lehetővé;
 4. fejleszti a kreativitást;
 5. a gyerekek őket érintő és érdeklő dolgokkal is foglalkozhatnak;
 6. több oldalról is gyors visszajelzést kapnak;
 7. fejleszti írásbeli fogalmazáskészségüket, a kommunikációs kultúrát;
 8. problémamegoldó gondolkodásra tanít;
 9. egyszerű mindenki számára (kisiskolás kortól alkalmazható), könnyen kezelhető, érthető;
 10. fejleszti az önálló és csoportos kutatómunkát;
 11. nem hagyható ki a Think.com közösségépítő ereje sem, mert a leggyakrabban akarva akaratlanul (ismerve a magyarországi iskolák számítástechnikai helyzetét) csoportban, jó esetben párokban dolgoznak a gyerekek a gépeknél, így fontossá válik a kompromisszumkészség, az együttműködés, egymás támogatása – egyszóval előtérbe kerül a csoportmunkán alapuló kooperatív tanulás.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.