Indri Dániel | 2014. jan. 22.

Témavezető: Singer Péter


Első témaegység: A továbbképzésekhez kapcsolódó multiplikációs hatású támogatások fejlesztése és működtetése

 

A pedagógus-továbbképzéseken tanultak beépülését, hasznosítását és multiplikációját segítjük elő az intézményen belül és az intézmények között is. Ennek a megfelelő képzés és/vagy szakmai fejlődési lehetőség kiválasztásától az intézményben már meghonosodott jó gyakorlat átadásáig kell terjednie (multiplikáció). A támogató rendszer koncepcióját kidolgoztuk, működtetésére akkor kerül sor, amikor a projekt keretében fejlesztett továbbképzések elindulnak.

A támogató rendszernek abban kell segítenie a pedagógust, hogy

  • megfelelően haladjon előre a pedagógus életpálya modellben,
  • hozzájáruljon az intézmény fejlődéséhez,
  • átadja tudását más pedagógusoknak, és
  • tanuljon másoktól
  • szakmai közösségekben, hálózatokban vegyen részt,
  • reflektív magatartást alakítson ki saját pedagógiai gyakorlatával szemben.

 

A támogató rendszer az egyes pedagógusokon túl az intézménynek is segítséget nyújt a szakmai fejlődésben azzal, hogy szorgalmazza, szaktanácsadóval és más módszerekkel is ösztönzi

  • a továbbképzésen résztvevő pedagógusok belső, intézményi tudásmegosztását;
  • a különböző intézmények között a jó gyakorlatok átadását és átvételét;
  • a hálózatosodást.

 

Második témaegység: Pilot mentorprogram a gyakornokok támogatására - a rendszer kialakítása és működtetése

 

A támogató rendszer kiemelt feladata a pályakezdő pedagógusok sikeres pályára állásának segítése és pályán maradásának ösztönzése. Erre koncepciót és munkatervet dolgoztunk ki. Pilot programot terveztünk és működtetünk „Mentor-gyakornok pilot program” elnevezéssel, az Oktatási Hivatallal együttműködve. Ez a munka 2013 októberében indult és a gyakornokok minősítő vizsgájával zárul a tanév végén.

A pilot programban 47 gyakornok és 22 mentor vesz részt, vannak közöttük óvodapedagógusok, általános és középiskolai tanárok is. Mindannyian 15 órás felkészítést kaptak. A program első feladata a gyakornokok szakmai fejlődési tervének kidolgozása volt. A mentorok munkáját belső munkatársak segítik, az együttműködés és a kommunikáció Moodle környezetben zajlik.

Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.