A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése olyan állandó és egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során a pedagógusok a tanuló közösség tagjaiként aktívan, és konstruktív módon vesznek részt saját és tágabb szakmai közösségük továbbfejlesztésében. Ebben a folyamatban az egyéni felelősség mellett kiemelt feladatuk van az oktatás-nevelési intézmények vezetőinek és a nevelőtestületi közösségeknek, de szükség van külső szakmai kontrollra és támogatásra is. A külső szakmai támogatás egyik eszköze a pedagógus-továbbképzés. Annak érdekében, hogy a továbbképzéseken résztvevő pedagógusok a tanultakat minél hatékonyabban alkalmazzák az oktató-nevelő munkában, és ne csak saját munkájuk elszigetelt fejlődési lehetőségének tekintsék a megszerzett új szakmai információkat, hanem osszák is meg azokat kisebb-nagyobb szakmai közösségeikben, a projekt e részegységének célja volt egy a továbbképzéseket támogató rendszer kialakítása.

A fejlesztés
A projekt munkatársai a hazai és a nemzetközi szakirodalom, valamint a jogszabályi keretek ismeretében dolgozták ki a támogató rendszer koncepcióját, amelyet szélesebb szakmai körben történt megvitatás után a projekt szakmai támogató testülete fogadott el. 

Eredmény:
A kidolgozott koncepció alapján a támogató rendszer fontos elemei már beépültek a fejlesztett képzésekbe. 

  • A projektben létrejött egy, a továbbképzésen megszerzett tudás intézményen belüli lehetséges megosztásáról szóló tartalmi egység, amely beépült szinte minden képzésbe. 
  • Minden képzéshez kapcsolódik egy legalább egyhónapos követő támogatás: tovább él a képzés online felülete, és ebben a virtuális környezetben oszthatják meg egymással a résztvevők az alkalmazás során szerzett tapasztalatokat, s ebben az időszakban még a képző is rendelkezésükre áll.

Támogató elemnek tekinthető az OFI jogszabályi kötelezettsége is, hogy az általa alapított képzéseket minőségbiztosítási szempontból – az alapítási kérelmekbe foglalt módon – látogassa, szakmai szempontból felügyelje, szükség szerint frissítse, és gondoskodjék az esetleg hiányzó képzők felkészítéséről.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.