A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközeit és módszereit a nemzeti köznevelési törvény [Nkt. 19. § (2) bekezdés b)] hat pontban határozza meg. A projektben megvalósuló fejlesztés fókuszában hosszú ideig a pedagógusok egyéni szakmai támogatása állt. A 2014-es forrásbevonással lehetővé vált a többi szaktanácsadói tevékenység vizsgálata is. A projekt értelmezésében további szaktanácsadói tevékenységek mindazok a szaktanácsadói munkaformák (pl. tájékoztatók, műhelyfoglalkozások), amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a tanóra- vagy foglalkozáslátogatáshoz, és jellemzően a szervezeti, illetve hálózati tanulást, továbbá a szakpolitikai döntések intézményi szintű megvalósítását támogatják. 

A fejlesztés folyamata
A további szaktanácsadói szolgáltatások elemzésében a projektben alkalmazott vezető szaktanácsadók (intézményfejlesztési szakterület, mérés-értékelés szakterület, konfliktuskezelés szakterület, SNI szakterület) és a fejlesztő munkatársak team munkában vettek részt. Fejlesztő műhelyek sorozatában csiszolódtak véglegessé a munkaanyagok. Fontos elem volt az OFI-ban megvalósuló többi kiemelt projekttel (TÁMOP 3.1.1, TÁMOP 4.1.2/b) való együttműködés is.  

Eredmény
A részegység legnagyobb eredménye a szervezeti szintű, csoportos szaktanácsadás munkamódszerének kipróbálása, ahol (intézményfejlesztés, konfliktuskezelés, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése; pedagógiai mérés-értékelés; nemzetiségi nevelés-oktatás támogatása.) a szaktanácsadás célcsoportja – a tantárgygondozó szaktanácsadással ellentétben – elsősorban nem a pedagógus, hanem pedagógusok csoportjai vagy maga az intézmény. 

E szaktanácsadói formában egy intézményt az általa megjelölt probléma megoldásában egy együttműködő szaktanácsadói csoport támogat. A feladat elvégzését egy újonnan fejlesztett és akkreditált 30 órás képzés segíti (Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban). A projektben megvalósított képzések során a résztvevők valós intézményi problémákkal foglalkoztak, majd meg is látogatták a problémát beküldő intézményeket. A csoportos látogatás előnye a komplexitás. Ha például egy iskolában a kompetenciamérések eredményei nem az elvártak szerint alakulnak, annak sokféle oka lehet, amelynek feltárásában és korrekciójában a mérés-értékelési szaktanácsadón kívül az intézményfejlesztési vagy a tehetséggondozással foglalkozó szaktanácsadó is sokat segíthet, de még a konfliktuskezelési szaktanácsadó részvétele is nagyon hasznos lehet.

A fejlesztő munka során három hiányterület bizonyult a leghamarabb pótolandónak: a vezetőket, a gyógypedagógusokat és a szakszolgálati munkatársakat támogató szaktanácsadó.
A szervezeti szintű szaktanácsadás színvonalas működtetéséhez rendelkezésre áll az új típusú szaktanácsadás koncepciója, a szaktanácsadói szakmaprofilokra készült javaslat, a felkészített szaktanácsadók, a kipróbált látogatási protokollok, és a rendszer eredményes működtetésére vonatkozó ellenőrzési, értékelési és fejlesztési javaslat.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.