wadmin | 2009. jún. 17.

Tematikus feladatsorok

 I. A személyiségfejlődés
 II. A társadalmi együttélés
 III. A halál mint etikai probléma
 IV. Az akadályozottság
 V. Az emberi természet
 VI. Társadalom és erkölcs
 VII. Az ember és környezete
 VIII. A kamaszkor körül
 IX. A család
 X. Politológia
 XI. Mai magyar társadalom

I. A személyiségfejlődés

(Készítette Homor Tivadar)

 1. Értelmezd az alábbi személyiségvonások jelentéstartalmát!

  • Feladatközpontúság
  • Távolságtartás
  • Függetlenség
  • Szociális érzület
  • Demokratikus beállítódás
  • Bensőséges személyi kapcsolat
  • Kreativitás
  • Erkölcsi szilárdság

 2. Készíts időmérleget egyhetes tevékenységeidről (felkeléstől lefekvésig)

  Vedd számba, hogy mivel töltöd napjaid jelentős részét!
  Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre:

  • Mennyi időt fordítasz naponta átlagosan tanulásra?
  • Hány órát tévézel naponta?
  • Szabadidődben átlagosan mennyi időt töltesz a számítógép előtt?
  • Hány órát alszol naponta átlagosan?
  • Hetente hány órát sportolsz?
  • Mennyi időt fecsérelsz el semmittevéssel, „üresjárattal” napjaidban?
  • Mire kellene több, illetve kevesebb időt fordítanod?

 3. Vizsgáld meg személyiségjellemzőidet az alábbi szempontok szerint:

  • Melyek azok az egyéni, csak rád jellemző vonások, amelyek megkülönböztetnek másoktól?
  • Van-e életterved? Ha igen, írd le, hogy melyek a legfontosabb összetevői!
  • Az alábbi szempontok szerint mérd fel, hogy milyen a viszonyod környezeteddel! Ha tudsz, mindegyik magatartásformára írj egy-egy példát a saját életedből!

   • Versengő
   • Konfliktuskerülő
   • Alkalmazkodó
   • Segítőkész
   • Empatikus
   • Önző
   • Haszonelvű
   • Együttműködő

 4. Véleményed szerint ki a jellemes ember?

  • Sorold fel a jellemes ember tulajdonságait!
  • Te milyennek ítéled meg önmagadat e téren? (Vedd számba pozitív és negatív tulajdonságaidat!)
  • Keress olyan irodalmi példákat (mutass be regény- és filmhősöket), ahol az egyes szereplők erős jellembeli tulajdonságokkal rendelkeznek!
  • Van-e példaképed? Ha van, mutasd be, és indokold meg, hogy miért éppen őt választottad!

 5. Vizsgáld meg személyiséged jellemzőit az alábbi megközelítésekben:

  • Milyen a testalkatod?
   kerekded – karcsú – sovány – atlétikus
  • Inkább befele forduló, töprengő, vagy kifele forduló, kapcsolatokat kereső ember vagy?
  • Húzd alá a rád jellemző megállapításokat! Választásodat konkrét tényekkel indokold is meg: bizakodó – aktív – lobbanékony – szomorkás, energikus – nyugodt – kényelemszerető – társaságkedvelő – sértődékeny – szorongó – zárkózott – álmodozó – egyedüllétet kedvelő – bátor – egyenes lelkű – magabiztos – kockáztató
  • Motiváció, irányító értékek szerint melyik típusba vagy sorolható?
   (Több típust is megjelölhetsz!)
   elméleti – gazdasági – esztétikai – individualista – szociális – politikus – vallásos
  • Vizsgáld meg személyiségedet az engedelmesség-uralkodás és a szeretet-gyűlölet koordináta-rendszerében, és húzd alá a rád jellemző tulajdonságokat!
   irányító – nárcisztikus – versengő – önbüntető – gyenge – alkalmazkodó – önállótlan – együttműködő – szeretetteljes – gondoskodó – nagylelkű – sikeres – szűkmarkú
  • Mi motiválja a társas viselkedésedet?
   szükséglet jelleg – agresszivitás – másokról való gondoskodás – önzőség – versengés – együttműködés – altruizmus – utilitarizmus – hedonizmus

 6. Fejtsd ki véleményedet arról, hogy milyen módon próbálod megőrizni és fejleszteni testi, lelki és szellemi képességeidet?
 7. Mit teszel annak érdekében, hogy abban, amiben a legjobbnak érzed magad, még jobban tökéletesítsd képességeidet?
 8. Meséld el eddigi életedet a cselekvés nyelvén (Mit tettem meg, mit akarok elérni?)!
 9. Mutasd be életednek egy olyan epizódját, amikor a dogok csak úgy megestek veled, hagytad magad sodródni, és kicsit kívülállóként figyelted az eseményeket!
 10. Mutass be olyan történetet életedből, amikor jó szándék vezérelt, ám a következmény mégis rossz volt!
 11. Mutass be öt neked tetsző és öt neked nem tetsző reklámot! Választásodat az alábbi szempontok szerint indokold:

  • Mennyire hiteles?
  • Milyen értékvilágot közvetít?
  • Kihez szól?
  • Milyen a képi megjelenítés minősége?
  • Milyen az információs értéke?
  • Mennyire kreatív?
  • Mennyire hatékony?

 12. Elkerülhető-e a szenvedés, ha minden fájdalom a szeretetből, a vágyból és a ragaszkodásból származik?
 13. Az alábbiakban a szenvedés három különböző okát, magyarázatát adjuk. Mindegyik megközelítésről mondd el a véleményedet:

  • „Azért szenvedünk, mert nem érhetjük el, amit szeretnénk. Vágyaink teljesítése kényszerítő korlátokba ütközik.”
  • „A szenvedés kielégítetlen vágyainkból ered, ezért aki a szenvedéstől meg akar szabadulni, csak egyet tehet: szabaduljon meg a vágyaitól.”
  • „A szenvedés a rossz választása, a bűnre való hajlam az ember bűnös cselekedetéből ered.”

II. A társadalmi együttélés

(Készítette Homor Tivadar)

 1. Értelmezd az alábbi megállapításokat, és fejtsd ki röviden a véleményedet!

  • „Elsősorban embernek kell lennünk, és csak másodsorban alattvalónak”
  • „Nem annyira a törvényt, mint inkább az igazságot kell tisztelni”

 2. Véleményed szerint mennyire tudja az ember normális mederben élni az életét, ha nap mint nap a polgári engedetlenség szellemében cselekszik?
 3. Gyűjtsél minél több példát a médiából, amely a polgári engedetlenségről szól!
 4. Mit jelent számodra a szolidaritás? Gyűjtsél olyan irodalmi példákat (szereplőket), akik a szolidaritás érzését fejezik ki! Gyűjtsél minél több példát a médiából az emberi szolidaritásra!
 5. Mit jelképeznek a különböző avatási szertartások? Mutass be egy mai avatási szertartást!
 6. Miért fontosak az ilyen ünnepi alkalmak az életünkben?
 7. Készíts rövid történeti összeállítást Közép-Kelet Európa népeinek történetéről!
 8. Milyen nemzetiségek éltek a Kárpát-medencében a múlt századokban? Hogyan alakult a sorsuk?
 9. Milyen történelmi okai vannak e népek máig meglévő szembenállásának, esetenként szélsőséges nacionalista megnyilvánulásainak?
 10. Vedd számba, hogy milyen problémákat, nehézségeket jelent a kisebbségi lét!

III. A halál mint etikai probléma

(Készítette Homor Tivadar)

Fejtsd ki a véleményedet az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:

 1. Bizonyos szituációban van-e jogunk lemondani az életünkről?
 2. Helyesnek tartod e az önfeláldozást/vértanúságot?
 3. Igaz-e, hogy az ember belátására van bízva a saját léte vagy nemléte?
 4. Nézz utána történelmi, művelődéstörténeti kézikönyvekben híres személyiségeknek, akik mártírhalált haltak! Röviden mutasd be életútjukat!
 5. Véleményed szerint emberhez méltó dolog-e a szenvedés és az élet megpróbáltatásai elől öngyilkosságba menekülni?
 6. Mutass be olyan híres magyar embereket (politikus, költő, író, tudós stb.), akik öngyilkosságot követtek el!
 7. Egyetértesz-e azzal, hogy az orvos – ha már nincsen remény a gyógyulásra –, a beteg vagy a hozzátartozó kérésére beszüntetheti a beteg kezelését?
 8. Mi a véleményed arról, hogy a gyógyíthatatlan beteget saját vagy hozzátartozói kérésére gyógyszerrel megölik, hogy véget vessenek szenvedéseiknek?
 9. Vizsgáld meg a passzív és az aktív euthanázia problémakörét az orvos, a beteg, a politikus, a jogász és a lelkész szemszögéből!
 10. „Az embernek bizonyos körülmények között nemcsak joga, hanem kötelessége is véget vetni az életének.” Mi a véleményed erről a megállapításról?
 11. Mi a különbség az önfeláldozás és az öngyilkosság között?

IV. Az akadályozottság

(Készítette Homor Tivadar)

 1. Véleményed szerint ki az akadályoztatott ember? Milyen ellenérzést válthat ki az egyes emberben mások akadályozottsága? Gyűjts példákat a mindennapok valóságából!
 2. Milyen fogyatékosságban szenvedő embereket ismersz a környezetedben?
 3. Ismersz-e híres embereket (költök, írók, művészek) akik fogyatékosok voltak?
 4. Nézz utána, hogy mi volt a fogyatékossága: Nagy Lászlónak, Nelson admirálisnak, Rooseveltnek, Beethovennek, Toulouse Lautrecnek, Vámbéry Árminnak, Louis Braillnek?
 5. Keress a Magyar szólások és közmondások című gyűjteményben érzékszervi, értelmi, testi fogyatékosságokról szóló mondásokat és szólásokat!
 6. Mennyire vagy empatikus környezeteddel, mennyire tudod beleélni magad a másik ember helyzetébe? Konkrét példán keresztül illusztráld!
 7. Mennyire vagy toleráns a hétköznapokban szüleiddel, osztálytársaiddal és barátaiddal? Milyen formákban nyilvánul meg segítőkészséged mások irányában?

V. Az emberi természet

Kamarás István Erkölcstan a 11. évfolyam részére című tankönyv első fejezetéhez

(Készítette Homor Tivadar)

 1. Röviden ismertesd az alábbi fogalmak jelentését!

  • Homo sapiens
  • Kollektivizmus
  • Individualizmus
  • Értékrend
  • Világkép
  • Törvény
  • Hagyomány

 2. Írjál esszét – a könyvtári eszköztár felhasználásával – az alábbi témakörökből!

  • A sokdimenziós ember
  • Érdek, érték, világkép
  • Munka, alkotás, kultúra, hagyomány
  • Törvény, norma, erkölcs

 3. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Húzd alá a megfelelőt!

  1. A homo oeconomikus a gazdasági érdekből cselekvő, a haszon által vezérelt ember.
   Igaz – Hamis

  2. Az ember genetikai programja az állatokéhoz képest zártabb.
   Igaz – Hamis

  3. Az ember történetisége azt jelenti, hogy a biológiai létezésen túl van egy másik dimenziója is.
   Igaz – Hamis

  4. Az embert – többek között – az különbözteti meg az állattól, hogy képes reflektálni ösztöneire, és tudatosan viszonyul hozzájuk.
   Igaz – Hamis

  5. A lelkiismeret nem része a személyiségünknek.
   Igaz – Hamis

  6. A felettes énünk, a szuperegónk a mi túlbuzgó lelkiismeretünk.
   Igaz – Hamis

  7. A transzcendentális ismeretünk az érzékszervi tapasztalattól függően létezik.
   Igaz – Hamis

 4. Kapcsold össze az egymáshoz tartozó fogalmakat/neveket!

  a.

  homo ludens
  az állat és az ember viselkedésével foglalkozó tudomány
  etológia
  játékos ember
  komplexitás
  az érzéki megismerésen túli
  transzcendentális
  bonyolultság, összetettség
  nihilista
  testbeszéd
  metakommunikáció
  elkülönült társadalmi csoport szokásrendje
  szubkultúra
  szabály-, erkölcs-, törvénytagadó

  b.

  Sigmund Freud
  domonkos rendi szerzetes, filozófus, teológus
  Aquinói Tamás
  pszichoanalízis megalapítója
  Immanuel Kant
  keresztény püspök, filozófus
  Szent Ágoston
  „A tiszta ész kritikája” című mű írója

 5. Nézz utána a könyvtárban a 4. b feladatban felsorolt személyek életrajzi adatainak, és mutasd be részletesebben munkásságukat!
 6. Képzőművészeti források (albumok, összefoglalók, kézikönyvek) felhasználásával mutasd be – konkrét műalkotásokon keresztül –, hogyan változott az emberábrázolás az egyes történelmi korokban.
 7. Készíts kiselőadást vagy házidolgozatot több forrás felhasználásával arról, hogyan változott az embereszmény az egyes történelmi korokban és kultúrákban! A témát próbáld több dimenzióban: az irodalom, a művészet, a tudomány és a vallás oldaláról megközelíteni!
 8. Olvasd el Heller Ágnes Az ember tisztessége című szemelvényét (Erkölcstan Szöveggyűjtemény a középiskolák 11. évfolyama számára. 5–8. o.) és válaszolj a következő kérdésekre:

  • Igaz-e, hogy az erkölcsök romlása csak a 20. század jellemzője?
  • Mit ért Szokratész az ember tisztességén?
  • Vedd számba, hogy miben áll az ember tisztessége!
  • Heller Ágnes szerint ki a tisztességes ember?
  • Véleményed szerint milyen felelősség terhel bennünket?

VI. Társadalom és erkölcs

Kamarás István Erkölcstan a 11. évfolyam részére című tankönyv 6. fejezetéhez

(Készítette Homor Tivadar)

 1. Értelmezd az alábbi fogalmakat!

  • véleményszabadság
  • előítélet
  • tolerancia
  • elkötelezettség
  • demokrácia
  • szolidaritás

 2. Röviden fejtsd ki véleményedet arról, hogy milyen összefüggést fedezel fel az alábbi kijelentésekben!

  • Tisztességes polgár és erkölcsös ember
  • Egyenlőség és egyenrangúság
  • Erkölcsös és jogos
  • Bűntett és büntetés
  • Elkötelezettség és hazaszeretet
  • Hatalom és politika
  • Társadalmi igazságosság és szolidaritás
  • Járandóság és megvesztegetés

 3. Kapcsold össze az egymáshoz tartozó fogalmakat!

  polgári engedetlenség
  illetékesség
  emberi jog
  ellenállási jog a rossz törvénnyel
  szubszidiaritás
  szólásszabadság
  szolidaritás
  csalás a javak elosztásában
  korrupció
  szervezetek feletti
  multinacionális
  felelősség embertársaink iránt
  erkölcs
  alkalmazott erkölcs, írásba foglalt
  jog
  mit tegyek, hogyan cselekedjek

 4. Oldd meg az alábbi – az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos – feladatokat:

  • Gyűjtsél tényeket, adatokat a médiából (írott, elektronikus) arra vonatkozóan, hogyan érvényesül a szólás- és véleményszabadság, a demokrácia, a tolerancia és a pluralitás a mindennapi életben!
  • Hozzál konkrét példákat arra vonatkozóan, hogyan sértik meg a különböző információs csatornák az alapvető emberi jogokat, hogyan nyilvánul meg az intolerancia a hétköznapokban!
  • Nézz utána, hova fordulhatsz jogorvoslatért, ha megsértik az alapvető emberi jogaidat!
  • Írjál esszét az emberi jogok történetéről! Az ókortól napjainkig tekintsd át az egyes történeti korok fő fejlődési vonalait.
  • Az iskolai házirend tanulmányozásával és a diákönkormányzat tevékenységének vizsgálatával állapítsd meg, hogy sérültek-e iskoládban – s ha igen, hol és miben – az alapvető diákjogok!

 5. Vizsgáld a globalizáció problémáját az alábbi szempontok szerint!

  1. Fejtsd ki a véleményedet a globalizációról az előnyei és hátrányai alapján!
  2. Mutass példákat a tömegkommunikáció és a média világából a gazdasági és a kulturális globalizációra!
  3. Mutasd be, és röviden elemezd a különböző gazdasági rendszerek legfőbb jellemzőit!


 6. A hétköznapi életből vett konkrét példák alapján bizonyítsd vagy cáfold az erkölcs és a politika kétarcúságát!
 7. Dönts el, hogy igaz vagy hamis az állítás!

  1. A társadalmiság nagyrészt nem más, mint a normákhoz való igazodás.
   Igaz – Hamis
  2. A társadalmi cselekvés nem mindig nyilvános.
   Igaz – Hamis
  3. Az emberek közötti fiziológiai, pszichológiai és morális egyenlőtlenségeket csökkenteni vagy eltörölni nem lehetséges.
   Igaz – Hamis
  4. Az ősközösségben nem volt egyenlőség.
   Igaz – Hamis
  5. Az erkölcsi parancs megszegése nem jár büntetéssel.
   Igaz – Hamis
  6. A jogrend kiszámíthatatlanná teszi számunkra a másik ember viselkedését.
   Igaz-Hamis
  7. Az előítélet megalapozott ismeretekre és tapasztalatokra épül.
   Igaz – Hamis
  8. A véleménynyilvánítás szabadságát nem lehet korlátozni és nem lehet vele visszaélni!
   Igaz – Hamis

VII. Az ember és környezete

(Készítette Bedő Jenő, Pécs, Gandhi Gimnázium)

Az alábbi ötletek, feladatok a környezettudatos gondolkodásmód, tudatos „fogyasztói szokások” pozitív viselkedésformák elindítását, kialakítását segíthetik elő – elsősorban a 12–14 éves korosztálynál.

A megvalósítás történhet projekt keretében (témanapokon, illetve témahéten) szakköri foglalkozásokon vagy tanórán is, pl. „Ember- és társadalomismeret”, etika a 7. évfolyamon. Az egyes modulok, feladatok felhasználhatók egy-egy részprobléma körüljárására, feldolgozására önálló foglalkozás(ok)on is.

A modulok bizonyos fokon egymásra épülnek, illetve feltételezik egymást, tehát ha egy folyamatot végig akarunk követni, akkor célszerű az egymáshoz kapcsolódó feladatokat megoldani.
Pl.: optimális esetben a projekt alappillére a 3 kirándulás. Nyilván amennyiben erre nincs lehetőség, a tanulók egyéb tapasztalatait kell bevonni a vizsgálódásba, gondolkodásba. A feladatok, gyakorlatok elsősorban a fantáziára, szerepjátszásra épülnek. A csoport(ok) összetétele, érdeklődése alapvetően meghatározza, hogy „milyen irányt vesznek az események”. Teret kap még a gyűjtés, rendszerezés, megfigyelés, különböző manuális készségek; vélhetőleg a csoport minden tagja kap számára megfelelő elfoglaltságot. Optimális esetben a projektnek, illetve a foglalkozásoknak materiális produktumai is képződnek: rajzok, plakátok, gyűjtemények, filmek stb.

Felhasznált irodalom:

Kéri Katalin–Ambrus Attila József: Szárnyaljon a képzeleted! (Calibra Kiadó)

Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok (AKG, 1999)

Projekt kézikönyv (szerk: Hortobágyi Katalin) (IFA, 2002)

Kirándulások

A kirándulások egy folyamat megfigyelését, végiggondolását szolgálják. Kiindulnak az „érintetlen” (illetve az emberi tevékenység nyomait viselő) természetből. Megvizsgálják az anyagi-tárgyi környezetet, majd ennek az emberre, természetre gyakorolt hatásait.

 1. Kirándulás az erdőbe
  Az évszaktól és a tereptől függően az „ökoszisztéma” megfigyelése. Növények, állatok társulásai, hogyan feltételezik egymást. Az ember nyomai (szemetelés, fák kivágása, vadászat, utak, egyéb műtárgyak stb.). Mi az egyes összetevők, szereplők jelentősége, funkciója az adott természeti környezetben? Ha valami megváltozik, milyen változásokat indít el? Milyen hatással van ránk emberekre?
 2. Séta egy szupermaketban
  Próbáljunk meg úgy látogatást tenni egy bevásárlóközpontban, mintha az egy múzeum vagy kiállítás lenne. Kezdjük a sétát a feldolgozatlan termékeknél (pl. zöldség-gyümölcs részleg). Honnét kerülhettek ide ezek az áruk? Mennyi (milyen) munkát, energiát stb. fordíthattak az előállításukra, szállításukra stb.? Mennyire van szükségünk rájuk? Megéri-e nekünk? Haladjunk tovább a feldolgozott élelmiszereken, ruházati és iparcikkeken át a „luxuscikkek” felé. Milyen az áru elhelyezése, kiállítása, csomagolása? Hogyan ösztönöznek a megvételére, fogyasztására? Mit tartalmaz a tetszetős csomagolás? Melyek azok az áruk, amelyek nélkülözhetők? Kell-e ekkora árubőség? Vágytatok volna bizonyos holmikra, ha nem jártok az üzletben?
 3. Látogatás egy hulladékhasznosító telepen
  Előzetes feladatként: Hogyan lesz az áruból hulladék? Háztartási és ipari szemét. A szemét útja a telepig. Szelektív szemétgyűjtés: mi történik vele? A hulladék válogatása, feldolgozása, illetve megsemmisítése vagy lerakása. Milyen hatással van a természetre? Vesd össze az 1. kiránduláson tapasztaltakkal, illetve az illegális szemét lerakókkal! Hogyan lehetne kevesebb a szemét? Vesd össze a 2. kirándulással!

Szerepjátékok

 1. „Mesél az erdő”.
  (Felhasználhatók az 1. kirándulás élményei)
  A csoport tagjai állat-, illetve növényszerepeket kapnak, s megbeszélik, hogy az elmúlt héten mi mindent csinált az ember. (Köztük a kirándulócsoport tevékenységét.)
 2. „Milyennek látja a csiga az erdőt?”
  (A csiga helyébe más állat is behelyettesíthető – sőt szerencsés, ha több állat mondja el az élményeit. Az állatok nagyságban, életmódban stb. különbözzenek. Használhatunk szerepkártyákat is.)
  Minek örül, mitől fél, milyen vágyai vannak, stb.
 3. „Ha én ...lennék”.
  Milyen növény/állat lennél szívesen, hol élnél, kikkel, mit csinálnál?
 4. „Bírósági tárgyalás”
  1. Konkrét „ügy” tárgyalása fel- és alperesekkel, szakértőkkel stb.
  2. A „kárvallottak” (állatok, növények, vizek, talaj, stb.) képviselői is szerepelnek.

Rajzos feladatok

 1. Válassz ki egy tájképet és rajzold át valamilyen környezeti katasztrófa utáni állapotba. Találj ki hozzá történetet is!
 2. Rajzoljatok, szerkesszetek magazint egy képzelt országról! (Tájak, épületek, növény-, állatvilág, öltözködés, közlekedés stb.)
 3. Adott szempontok szerint egy tanuló történetet mond, amely egy eszményi tájon játszódik. A többiek rajzolják le a tájat. Hasonlítsuk össze!
 4. Tervezz óriásplakátot, amely egy általad fontosnak tartott környezeti problémára hívja fel – szokatlan módon – a figyelmet!
 5. Rajzolt karikatúrát egy-egy tipikus környezetszennyezési módról, fogyasztói szokásról!
 6. Ökofalu-tervezés. Óriás csomagolópapírra rajzoljuk le a falu távlati képét. Tervezzük meg a házakat, a felhasznált anyagokat, technikákat. Gondoljunk a közösségi épületekre is. Legyen tere a szórakozásnak, sportnak stb. Miből élnek meg a falu lakói? Hogyan elégítik ki a szükségleteiket, értékesítik termékeiket? Milyen energiát használnak, hogyan, milyen eszközökkel? A közlekedés, szállítás problémái.

(A foglalkozás előtt célszerű ötletbörzét, majd tanácskozást tartani és munkacsoportokban dolgozni. Jól alkalmazható pl. több osztály közötti vetélkedőn.)

Fantáziák

 1. Mi lenne, ha ...-t fogyasztanánk? (1-2 fajta élelmiszer, termény: pl. kukorica.)
  Mindent ebből kellene készíteni; hogyan, mit.
  Hogyan változna meg az élet, a munkavégzés, a táj, gépek, stb.
 2. Mi lenne, ha nem lennének közlekedési eszközök, kivéve a ...-t?
  (Olyan közlekedési eszközöket kell kitalálni, amelyek nem szennyezik a környezetet. Meg kell tervezni az eszközöket és használatukat is.)
 3. Mi lenne, ha kipusztulnak állat/növény?
  (Milyen változások következnének be, hogyan élnénk nélkülük? „Helyettesíthetők”-e?)
 4. Egy feltételezett atomtámadás után melyik lenne az a 3-3 állat, illetve növény, amelyekkel újrakezdenéd az életet? Hogyan „rendeznéd be” a világot?
 5. Csábíts ide egy földönkívülit olyan reklámok segítségével, melyek a Földet vonzóvá teszik számára!
  Írj neki „használati utasítást” a Földre vonatkozóan!
 6. Átköltözöl (kikkel?) egy új bolygóra. Hogyan tervezed-szervezed meg új életeteket? (Építkezés, élelmezés, energiaellátás, közlekedés, szemét stb.)
 7. „Tenyéssz ki, illetve nemesíts” olyan fantáziaállatokat/növényeket, amelyek megszüntetik, illetve elviselik a környezeti ártalmakat (pl. olajfaló szörny, savas esőtől viruló fa)! Rajzold le őket és magyarázd el „bevetésük” módját!
 8. Tervezz a természetben található anyagokból ruhákat! Milyen alkalmakra, kiknek ajánlod?
 9. Alkoss beszélő neveket (az indián nevek mintájára) egy környezetszennyező/védő típus (ember, gép, vállalat, szervezet stb.) tevékenysége alapján!
 10. Melyek lehetnek x növény/állat utolsó gondolatai a (milyen?) katasztrófa előtt?
 11. Mi lenne, ha osztálytársad x növény/állat lenne?

Gyűjtés

 1. Képek, tulajdonságok gyűjtése a kedvenc, illetve a legundorítóbb/legfélelmetesebb állatról.
 2. Közmondások, szólások, bölcsességek gyűjtése, melyek a természettel kapcsolatosak.
 3. A környezet ellen elkövetett „bűnök” gyűjtése:
  1. személyes bűnök;
  2. olyanok amelyeket más (ismert) emberek, közösségek követnek el;
  3. a „társadalom”, „emberiség” által elkövetett bűnök.
  Feldolgozásuk: büntetést kell kiszabni, illetve jóvátételt, megoldást találni.
 4. Reklámok gyűjtése.
  (Majd kieső rendszerben kik azok, akik a legkevésbé ismert reklámokat gyűjtötték?)
  A reklámok alapján antireklámok fabrikálása.
 5. Csomagolások gyűjtése (felhasználható valamely elrettentő kollázshoz).
 6. Tájat, városképeket ábrázoló képeslapok gyűjtése.
  (Felhasználásukkal, részleteikkel szolgálhatnak képregény helyszíneiként.)
 7. Termések a természetben található anyagok gyűjtése (ld. 1. kirándulás, fantáziák 8.)
  Felhasználhatók még „zeneszerszámok”, „képek” előállítása.
 8. Felesleges/haszontalan áruk gyűjtése. (Mire lehet még jó eredeti rendeltetésén kívül?)

Filmkészítés

 1. Mini-ökohorror: néhány perces filmek készítése a horrorfilmek formai eszközeivel (illetve azok paródiájával) a környezetpusztítás egy-egy „apró” tragédiájáról.
 2. Átváltoztatás: „werkfilm” készítése arról, hogyan lehet teljesen hétköznapi/silány anyagból termékből kívánatos, illetve rafinált igényeket kielégítő árut készíteni.
  (lásd: 2. kirándulás – csomagolások)
 3. Reklámfilm: a fentiek szerint elkészített cím reklámozása.

VIII. A kamaszkor körül

(Készítette Stefány Judit)

 1. A kamaszkorról szóló beszélgetésekhez. Arról, hogy egyszerre mennyiféle elvárásnak kellene megfelelnünk.

  Egészítsd az alábbi mondatokat!

  A szüleim szerint ..........................................................kellene lennem.
  A barátaim szerint .........................................................kellene lennem.
  Az osztálytársaim szerint ..................................................kellene lennem.
  A tanáraim szerint ..........................................................kellene lennem.
  Szerintem ....................................................................kellene lennem.

 2. Milyenek a kamaszok? Mi érdekli őket? Hetilapelemzés:

  A csoportok egy-egy tizenéveseknek szóló lap példányait kapják meg
  (egy-egy csoport ugyanannak a lapnak különböző számait). Pl. Két Zsiráf, IM, Bravo.

  1. Az olvasott példányok alapján a csoport közösen kitölti az alábbi kérdőívet.

   Kérdőív

   1. A lap adatai (megjelenés, kiadó, olvasott lapszámok)
   2. A terjedelemnek hány százaléka reklám?
   3. Kinek szól a lap?
    • Szerkesztők célcsoportja:
    • „Olvasók” szerint:
   4. Milyen rovatai vannak?
   5. A lap tartalmából ítélve milyenek a fiatalok, mi érdekli, foglalkoztatja őket?
    (leginkább → kevésbé)
   6. Te milyen magazinokat olvasol?
   7. Ha szerkeszthetnél egy magazint, milyen témákat választanál?

  2. A csoportok megkapják egymás válaszait is és összesítik.
  3. Közösen megbeszéljük a tapasztalatainkat: ilyenek szerintük a fiatalok, amilyennek a lapok festik őket?
  4. Amennyiben a társaság kapható rá, tényleg lehetne szerkeszteni egy lapot, helyesebben próbaszámot.
 3. Milyenek a kamaszok? Mi érdekli őket? A reklámok elemzése.

  Milyennek láttatják a reklámok a tizenéveseket? Milyen cikkeket kívánnak velük megvásároltatni? Mennyire hatnak ezek a reklámok? Vásárolunk-e a reklámok hatására?

  1. Az átnézett lapok reklámoldalait elemezzük és/vagy
  2. A tanár előre felvesz tv-reklámokat és azokat elemezzük.

  Szempontok:

  • Milyen árucikket reklámoz?
  • Milyen szereplőket, helyzetet, hátteret, zenét használ (képi, nyelvi, zenei eszközök)?
  • Mit közvetít: milyen problémára/helyzetre „gyógyír” a termék; miért járok jól, ha megveszem? Milyen életstílust „akarnak eladni” nekünk? Milyen mintát közvetítenek?

  Beszélgetés:
  Volt-e már valami, amit „kisírtunk” otthon magunknak? Miért?
  (A válaszokból kiderülhetnek az egy-egy szubkultúrához, csoporthoz tartozás külső kritériumai.)

IX. A család

(Készítette Stefány Judit)

Bevezető házi feladat a családi együttélés problémáihoz: egy hétig jegyezni kell, hogy otthon min kaptak össze – vagyis veszekedési naplót kell vezetni.

A következő órán a táblán közös táblázatban összegezzük a tapasztalatainkat.

 • Tisztázzuk a veszekedés fokozatait a sértődéstől a kiabálásig.
 • Mindenki röviden elmondja, hányszor és min veszett össze a szüleivel, illetve a testvéreivel.
 • Megkeressük a leggyakoribb okokat, amelyek veszekedéshez vezetnek.
 • Csoportban el lehet játszani egy-egy különböző helyzetet.
 • Arra keresünk választ, hogy elkerülhetők-e, tompíthatók-e ezek a konfliktusok.

Házi feladat: Milyen a „tipikus magyar család”? Egy héten keresztül nézni kell valamelyik magyar tévésorozatot (pl. Barátok közt) és válaszolni az alábbi kérdésekre:

 • Hány család szerepel?
 • Hány tagúak ezek a családok? Hány évesek a családtagok?
 • Milyen az otthonuk? Hogyan élnek?
 • Vannak-e problémáik? Mik azok?
 • Vannak-e közös programjaik?

A feladat jó kiindulási pont a családmodellekről, családi hétköznapokról, munkamegosztásról, szerepekről való beszélgetéshez.

X. Politológia

(Készítette Stefány Judit)

Beszélgetés az emberi jogok megsértéséről

A világ mely részein gyakori az emberi jogok megsértése? Az alábbi esetek az Amnesty International honlapjáról valók. Milyen sérelmekről esik szó? Mit tudsz a megnevezett egyes országok jelenlegi helyzetéről?

Az Amnesty International nagyszabású kampányt indított 1998-ban az USA-ban az emberi jogok megsértése ellen. Ez világosan rámutatott arra, hogy a faji megkülönböztetésnek mekkora szerepe van. Úgy tűnik, hogy jelentős szerepet játszik az áldozat illetve a tettes faji származása abban, hogy halálos ítélet születik vagy nem. A meggyilkolt fekete és fehér áldozatok aránya közel azonos, azonban 1977 óta a halálra ítélt foglyok 82%-át fehér ember meggyilkolása miatt végezték ki. Az USA lakosságának mindössze 12%-a fekete bőrű, míg a halálraítéltek 42%-a.

Egyes országokban, ahol a gyilkosságért halálbüntetés jár, a bíróság nem számíthat be enyhítő körülményeket. Így történt ez Trinidadban és Tobagóban, ahol Indravani Pamela Ramjattant halálra ítélték, mert megölte férjét, aki évek óta verte és bántalmazta. A gyilkosság előtti napokban megszökött otthonról, azonban a férj követte és hazavonszolta, napokon keresztül ütlegelte és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Indravani Pamela Ramjattant halálra ítélték azzal a két férfival együtt, aki megmentette. 1998 szeptemberében az ENSZ emberi jogi bizottsága felkérte az államot, hogy ne végezzék ki az elítélteket.

Sok kormány használja a halálbüntetést még mindig a politikai ellenzék terrorizálására. 1998-ban Nigériában széles körű tiltakozást váltott ki, hogy három évvel korábban kivégezték Ken Sarowiwát és nyolc más ogoni férfit politikai okok miatt. Ennek ellenére voltak folyamatosan olyan perek, amikor törvénysértés miatt idéztek valakit a bíróság elé, noha valóban politikai nézetei szúrtak szemet.

Iránban 1998 júliusában végezték ki Ruholla Rowhanit a Baha’i vallási kisebbség egyik tagját. A vád ellene az volt, hogy két társával egy iszlám hitű nőt megpróbáltak áttéríteni a Baha’i hitre, annak ellenére, hogy az asszony kijelentette, hogy szülei a Baha’i-hitre nevelték.

A halálra ítéltek rokonai és barátai vezette kampányok szinte minden évben lelepleznek valamennyit az igazságszolgáltatás kudarcai közül. Sokszor túl későn – már nem lehet megmenteni az ártatlanul kivégzettet.

Nagy-Britanniában 1998-ban a bíróság két olyan ügyet is tárgyalt, illetve két olyan ítéletet vont vissza, amely az 1950-es években kivégzéssel zárult. Az egyik visszavont ítélet szerint Mahmood Hussein Mattan szomáliai tengerészt Cardiffban (Wales) gyilkosság miatt felakasztották 46 éve.
Derek Bentley – egy 19 éves epilepsziás, aki 11 évesnek megfelelő szellemi fejlettséggel rendelkezett – rokonai több mint 40 éven át harcoltak azért, hogy bebizonyítsák ártatlanságát egy olyan bűncselekményben, amely miatt 1952-ben felakasztották. Amikor végre 1998-ban visszavonták az ítéletet, mindössze egyetlen rokon volt már életben.
Maqusood Ahmedet Pakisztánban végezték ki. 1989 májusában tartóztatták le és ítélték el, mert egy rablótámadás során lelőtt valakit. Az ítéletet annak ellenére végrehajtották, hogy másik két férfi bevallotta ezt a gyilkosságot, s hogy maga a rendőrség vezetője kijelentette, hogy a gyilkosság időpontjában a vádlott rendőrségi őrizet alatt állt.

(Részletek az Amnesty International 1999. évi jelentéséből)

Mivel az emberi jogok sérelmei iránt rendkívül fogékony a korosztály, érdemes egy játékfilmet megnézni, amely ilyen típusú problémát feszeget. Nagyon hatásos lehet a klasszikus filmek közül a Philadelphia című film, amely egy AIDS-fertőzött fiatalember igazságkeresését mutatja be, a Lángoló Mississippi című film, amely 1964-ben játszódik az USA-ban, és a feketék kiszolgáltatottságát és polgárjogi harcát mutatja be.

Az alábbiakban különböző gondolatokat sorolunk föl. A feladat az, hogy ezeket úgy kell csoportosítani, hogy melyek jelennek meg inkább a jobboldali vagy baloldali pártok céljai között. E feladattal gyakorolhatjuk a pártideológiákról tanultakat.

Jobboldali párt
 
Baloldali párt
 
Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése
 
 
Társadalmi igazságosságra való törekvés
 
 
Emberi jogok hangsúlyozása
 
 
Munkavállalói érdekek képviselete
 
 
Aktív állami gazdasági szerepvállalás
 
 
Családok támogatása
 
 
Az egyház és a kereszténység fontossága
 
 
Az állami gazdasági szerepvállalás korlátozása
 
 
Társadalmi kérdésekben inkább tekintélyelvűség
 
 
A nemzeti jelleg hangsúlyozása
 

3-4 fős csoportok feladata lehet pártprogramok írása.

Szempontok: minden programnak tartalmaznia kell a párt céljait, ki kell derüljön, hogy kiknek az érdekében kíván politizálni. A tanár megadhatja a párt nevét, hiszen ez egyrészt orientál, másrészt különböző ideológiájú pártok alakíthatók.

Mit csinál a ... ?

Egyéni munkaként, kiselőadás-témaként Internetről adatokat, anyagokat lehet gyűjteni a minisztériumok, kormányhivatalok működéséről. A feladat a portál elemzése.
Szempontok:

 • Milyen részekre tagolódik a honlap?
 • Milyen típusú anyagokat tartalmaz (képek, dokumentumok, írások stb.)?
 • Milyen információkat közölnek a szervezet működéséről?

XI. Mai magyar társadalom

(Készítette Stefány Judit)

Egy-egy család elszegényedésének több oka is lehet. Az alábbi feladat az elszegényedés néhány okát kívánja feltárni. Csoportokban (3-4 fő) kell megírni egy olyan történetet, amelyben egy család elszegényedik. E történeteket a csoportok valamely tagjának fel kell olvasni, és közösen lehet beszélni az elszegényedés okairól. Hat csoportban dolgozhatnak a diákok. Mindegyik csoport húz egy-egy kártyát, amelyen egy mondat, gondolat szerepel, alapját vagy fő motívumát adva a történetnek.

 • Nem tanultam szakmát.
 • A romákat nem szívesen foglalkoztatják.
 • Vakok számára nincs sok munkalehetőség.
 • Olyan keveset keresek, hogy...
 • Gondoltunk egyet és átjöttünk Erdélyből.
 • Amikor nyugdíjba mentem...

Adalékok a társadalmi rétegződéshez. Az alábbi idézet Paul Fussell Osztálylétrán Amerikában című könyvéből való (21.l.). A társadalmi rétegződés mely elemeire hívja fel a figyelmet?

„... példaként két szomszéd családot hasonlít össze a kertvárosban. Az egyik feje »fizikai«: autószerelő. A másik »szellemi«: könyvkiadói alkalmazott. Nagyjából ugyanannyit keresnek, mégis mekkora köztük a különbség! »Mr. Fizikai« megvett újonnan egy szép kis »udvarházat«. »Mr. Szellemi« ütött-kopott házat vett, és két kezével pofozta ki. Mrs. Fizikai a környék üzleteiben vásárol, kivált a helyi szatyorközpontban, és roppant elégedett, mivel éppencsak az »ujját kell kinyújtania«. Mrs. Szellemi a városban vásárolja a ruháit. Fizikaiék isznak ugyan, de meglehetősen rossz lelkiismerettel, leginkább szombat este, összevont függönyök mögött. Szellemiék nyíltan isznak, lehetőleg kinn a teraszon. Fizikaiék kurjongatnak, egyik szobából át a másikba, a telek egyik végéből a ház túlsó sarkába, megukfeledten, Szellemiék viszont annyira gyeplőszáron tartják a beszédüket, hogy olykor egymás szavát sem értik. A két háztartás tárgyai között a könyvek a vízválasztók. Fizikaiék házában nincs egy sem, Szellemiék nappaliját viszont szinte beborítják a könyvespolcok.”

(Manapság a pénznél a műveltség, ízlés, tudatosság fontosabb.)

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.