Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
4x45 perc két részben
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A február másodikához kapcsolódó népi jövendölés (mely szerint: ha február 2-án jó idő van, a medve meglátja az árnyékát, és ettől megijedve visszabújik barlangjába. Ez pedig a néphit szerint a tél elhúzódását jelzi, ha azonban nem látszik az árnyéka, a téli hideg már nem tart sokáig) kapcsán a medvék alapos megismerése. Mézkóstolással egybekötött méhészkedés. Macikiállítás szervezése Mackókészítés Célok/részcélok: - Komplex gondolkodásra nevelés - Népi hagyományok megismerése - Az önálló tanulás fejlesztése felfedeztető tanulással, kutatómunkán keresztül - A mézfogyasztás előnyeinek megismertetésével egészséges életmódra nevelés - A veszélyeztetett fajokkal való foglalkozás keretében a környezetkárosító magatartás következményeinek bemutatása - A tanulók figyelmének felhívása a környezetszennyező magatartás méhekre gyakorolt hatásaira - A tanulók aktív bevonása környezettudatos életmódba - A gyűjtőmunkával a szülők bevonása az ismeretszerzésbe - Az önálló és csoportos ismeretszerzés előnyeinek megtapasztalása - A kreatív tevékenység közben az alkotás örömének megtapasztalása - Kooperatív képességek fejlesztése

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.