Medvey Tamás | 2014. jan. 30.

Témavezető, kapcsolattartó: Kézy Ágnes


Első témaegység: A pedagógiai szintleírások tervezése és kidolgozása


A szintleírások tervezése és a szakmai koncepció kialakítása 2012 decemberében megtörtént. A koncepció elkészítéséhez szakmai műhelyt szerveztünk 2012. december 12-én.

2013 januárjától a szintleírások kialakítását megalapozó elemzéseket végeztünk a hazai és nemzetközi tapasztalatok feltárására. Vizsgáltuk a jogszabályi környezetet is. Mindezekről összegző tanulmány készült.

Elkészült a szintleírások szerkezeti és tartalmi felépítésének terve, majd megkezdődött a kidolgozásuk. Március közepére született meg az az összegző tanulmány, amelyről az SzTT március 19-én tartott megbeszélésén hangzott el prezentáció, majd az SzTT tagjai mondtak véleményt és javaslatokat.

2013. április elejére műhelyt terveztünk a szakmai anyag széles körű bemutatására és vitájára, ahová a témában jártas szakmai szereplőket és a szakmai szervezetek képviselőit hívtuk meg (kb. 50 főt.) A szakmai anyag véglegesítésére 2013. májusban kerül sor.

Kérdőíves felméréssel gyűjtöttünk adatokat a pedagógusoknak, azon belül az intézményvezetőknek, valamint a szaktanácsadóknak és a szakértőknek többek között a szintleírásokkal kapcsolatos elvárásairól. A gyorsjelentések jelenleg öltenek végleges formát, a részletes elemzés – összegző tanulmány – 2014. március végére, április elejére készül el. A kérdőív eredményei alapján esetleg szükséges korrekciókat a szintleírások szakmai anyagba beépítjük.

Tervezünk továbbá – legalább elektronikus formában – elkészíteni egy olyan kiadványt, ami a pedagógusok és a szaktanácsadók számára tartalmazza a pedagógiai szintleírásokat egységes szerkezetbe foglalva.

 

Második témaegység: A szaktanácsadói értékelés szakmai tartalmának meghatározása

 

A szaktanácsadói értékelés szakmai tartalmának tervezése után a téma kidolgozása 2013 januárjában kezdődött a szakmai koncepció megalkotásával.

A szaktanácsadói fejlesztő értékeléshez kapcsolódó jogszabályok vizsgálata, a hazai és nemzetközi tapasztalatok feltárása (összegző tanulmány) után a fejlesztő értékelés állandó (standard) és a változó (kiegészítő) tevékenységeinek meghatározása rövid szakmai anyagban történt.

Az 1. témaegységben említett kérdőíves felmérés vizsgálja a pedagógusok, a szaktanácsadók és szakértők fejlesztő célú szaktanácsadói támogatással (szaktanácsadói fejlesztő értékeléssel) kapcsolatos elvárásait is. A vizsgálat a szükséges szaktanácsadói kompetenciákra és a tevékenységekre vonatkozóan is tartalmaz kérdéseket. Az eredmények feldolgozása jelenleg folyik.

A szaktanácsadói fejlesztő értékelés pilot programjának tervezése 2013. februárban indult. A helyszíni szaktanácsadói látogatások áprilistól júniusig megtörténtek 10 intézmény 40 pedagógusa körében. A pilot program eredményeit szakmai műhelyen mutattuk be az érintett szakembereknek (2013. szeptember), majd a tapasztalatok felhasználásával, a visszajelzések beépítésével készült el az összegző tanulmány.

A szaktanácsadói fejlesztő értékelés szempont- és eszközrendszerének kidolgozása a különböző munkaköröknek megfelelően jelenleg zajló folyamat. 2013 májusában workshop keretében megtörtént az elkészült szakmai anyag megvitatása, véleményezése. A szaktanácsadói értékelés szakmai anyag véglegesítésére, korrekciójára 2013. október végéig került sor (összegző tanulmány), a pilot program tapasztalatait is be tudtuk építeni az anyagba.

 

Az elkészült szakmai anyagokat a honlapon keresztül tervezzük nyilvánosságra hozni, és biztosítani a lehetőséget a szakmai hozzászólásokra, észrevételekre.

Tags: 
Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.