A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt keretében a 2. alprojekt munkatársai 23 féle akkreditált szaktanácsadói képzést fejlesztettek a köznevelés különböző területein dolgozó pedagógusok szakmai támogatására. A 2014. 02. 04. és 2014. 12. 12. közötti időszakban 284 csoportban folyt a pedagógus szakvizsgával és 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok felkészítése a szaktanácsadói feladatokra. A képzések vizsgakövetelményeit 3228 fő teljesítette. Az egyes képzéstípusok elégedettségi kérdőíveinek összesítését itt találja.

A képzések célja

A tantárgygondozó szaktanácsadói képzések célja a résztvevők megismertetése az új típusú, fejlesztő, támogató szaktanácsadói munka alapjaival, az óvodában, az általános iskola alsó, felső tagozatán és a középiskolában folyó szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pedagógiai, általános módszertani, szakmódszertani, jogszabályi ismeretekkel. Cél a támogató rendszer elemeinek, a tanácsadói folyamat, és annak eszközeinek, módszereinek megismertetése, úgy, hogy ezáltal képet kapjanak arról, miként támogatja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a szaktanácsadói tevékenységet. Cél továbbá a résztvevők megismertetése gyakorlati feladatok során a tanácsadó személyiségjellemzőivel, szerepeivel, kommunikációs eszközeivel, módszereivel, illetve felkészítésük a Pedagógus Szakmai Fejlődési Terv készítésére és a fejlesztő célú szaktanácsadói látogatás elvégzésére.

A továbbképzés célja az egyes tantárgygondozói szakterületekhez kapcsolódó kerettantervi ajánlásokat, taneszközöket, a NAT tantárgyára vonatkozó részeit.

A képzések főbb tematikai egységei

 • A továbbképzés technikai és tartalmi feltételeinek ismertetése.
 • A szaktanácsadói látogatás folyamata és dokumentumai.
 • A köznevelés szabályozásának új jogszabályi elemei.
 • A pedagógus életpálya szakmai támogatása, a szaktanácsadás szerepe a pedagógus-minősítésben.
 • A pedagógusok szakmai munkáját támogató hálózat, újszerű továbbképzési formák.
 • A fejlesztő célú szaktanácsadás és a Pedagógus Szakmai Fejlődési Terv elméleti és gyakorlati alapjai.
 • Szaktanácsadói feladatok a nevelési oktatási folyamatban.
 • A kerettantervek, helyi tantervek és a tantárgygondozás.
 • A szaktanácsadói helyszíni látogatás lebonyolítása, terepgyakorlat.
 • Műhelymunka a szaktanácsadói tapasztalatok feldolgozásához.

Tantárgygondozó szaktanácsadói képzések

 1. Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására
 2. Szaktanácsadók felkészítése a tanítók fejlesztő célú támogatására
 3. Szaktanácsadók felkészítése a kémia, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 4. Szaktanácsadók felkészítése a fizika, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 5. Szaktanácsadók felkészítése a földrajz, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 6. Szaktanácsadók felkészítése az informatika tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 7. Szaktanácsadók felkészítése a kollégiumi nevelőtanárok fejlesztő célú támogatására
 8. Szaktanácsadók felkészítése az erkölcstan tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 9. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek / ének-zene tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 10. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek / vizuális kultúra tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 11. Szaktanácsadók felkészítése a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, hon- és népismeret szakterületi szaktanácsadói tevékenységre
 12. Szaktanácsadók felkészítése a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatásra
 13. Szaktanácsadók felkészítése a testnevelés és sport szakterületi szaktanácsadói tevékenységre
 14. Szaktanácsadók felkészítése az idegen nyelv (angol/német nyelv) szakterületi szaktanácsadói tevékenységre
 15. Szaktanácsadók felkészítése a matematika tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 16. Szaktanácsadók felkészítése az alapfokú művészeti iskolák és művészeti szakközépiskolák nevelő-oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására
 17. Szaktanácsadók felkészítése a pedagógusok fejlesztő célú támogatására – blended – képzés
 18. Szaktanácsadók felkészítése a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, ember és társadalom műveltségterületek köznevelési feladatainak, valamint a kollégiumi nevelés fejlesztő célú támogatására
 19. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek, életvitel és gyakorlat műveltségterületek köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására
 20. Szaktanácsadók felkészítése a matematika, ember és természet, földünk-környezetünk, informatika, testnevelés és sport műveltségterületek köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására
 21. Szaktanácsadók felkészítése a szakiskolai közismereti tantárgyak tanításának fejlesztő célú támogatására
 22. Szaktanácsadók felkészítése a gyógypedagógia szakterületen (látás-, hallás- mozgássérült, valamint enyhén értelmi fogyatékos tanulók) dolgozó pedagógusok nevelő - oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására
 23. Szaktanácsadók felkészítése a középsúlyos értelmi fogyatékosok, beszédfogyatékosok, autizmus és pszichés zavarral küzdők pedagógiája területen dolgozó pedagógusok fejlesztő célú támogatására.
Tudástár: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.