A pedagógiai-szakmai szolgáltatások – azon belül a szaktanácsadás – működtetése több évtizede működik a magyar oktatási rendszerben, a megvalósítás módja azonban sokat változott az 1986-ban történt bevezetése óta. A jelenlegi szabályozás szerint a szaktanácsadók olyan pedagógusok, akik a jogszabályi feltételek teljesítése esetén felvételre kerülnek a szaktanácsadói névjegyzékre. A szaktanácsadói névjegyzék vezetése 2012-től az OFI, 2015 januárjától pedig Oktatási Hivatal (OH) feladata. A szaktanácsadók munkáját korábban a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények (megyei pedagógiai intézetek) – éves munkaterv alapján szervezték és irányították, 2015. áprilisától ezt a feladatot az OH szervezetéhez tartozó pedagógiai-oktatási központok (POK) végzik. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kötődően megújuló szaktanácsadásnak biztosítania kell, hogy minden pedagógus hozzájusson a személyes szakmai fejlődését támogató szaktanácsadáshoz. Ennek a működési modellnek a kidolgozása és kipróbálása valósult meg a TÁMOP 3.1.5 projekt 8131-es témaegységében.

A fejlesztés folyamata
A projekt keretében folyamatosan történt a szaktanácsadók képzése és a felkészített szaktanácsadók által megvalósított látogatások szervezése. A szaktanácsadói látogatások szervezésében a területi, a szaktanácsadók szakmai támogatásában az országos vezető szaktanácsadók vettek részt. A tapasztalatok alapján többször is módosult a szaktanácsadás eljárásrendje, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok. A 2015 tavaszán megvalósult kutatás azt vizsgálta, hogy a szaktanácsadás milyen mértékben felel meg a pedagógusok és az intézményvezetők igényeinek és elvárásainak, valamint hogy hozzájárul-e az érintett pedagógusok és köznevelési intézmények szakmai fejlődéséhez.

Eredmény
A projekt végére elkészült Az új típusú szaktanácsadás kézikönyve, amely hét tematikus egységben tárgyalja elsősorban a tantárgygondozó szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket, de a szervezeti szinten tevékenykedő szaktanácsadók is találnak benne hasznos szakmai anyagokat.
A szaktanácsadást népszerűsítő film készült azzal a céllal, hogy az intézmények megismerjék és bátran merjék igénybe venni az új típusú szaktanácsadást.
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.